Jump to content
HaYaLGöZLüM

Da Vinci Şifresi

Recommended Posts

Guest gerçek

barnaba incili tomas incili oooo sizde incilden geçilmiyor hepsini bir birine katıp karıştırmışsınız işin içindende çıkamıyorsunuz

arkadaşım palvus efendi sizin kitaba öyle bir darbe indirmişki binlerce konsül toplansa her satırını yenide yazsalar yine bişey olacağı yok adam temeli sağlam atmış;)

Link to post
Share on other sites
Barnaba İncili’nin Tarih ve Coğrafya ile İlgili Çelişkileriİncil’deki gerçek Barnaba aslen Kıbrıslı olup asıl adı Yusuf’tu ve Yahudiler’in en eğitimli kavmi olan Levililer’dendi. İsa’nın havarileri onu Barnaba “Cesaret Verici” diye adlandırmışlardı (İncil: Elçilerin İşleri 4:36-37). Barnaba, ait olduğu milletin yurdunu ve yaşadığı yüzyıl olan 1. yüzyıldaki durumu çok iyi biliyordu. Barnaba İncili’nin yazarı da bunları bildiği iddiasındadır. Ama, buna karşın eser, 1. yüzyıl Filistin’inde yaşayan Barnaba gibi tahsilli bir Yahudi’nin yapmayacağı tarihi ve coğrafi hatalarla doludur. Bu eserin 1. yüzyıl Filistin’inin değil, ortaçağ Avrupası’nın toplumunu anlattığını hemen anlamak çok kolaydır. Birkaç örnek vermek gerekirse:

 

1. Barnaba’nın bizi hayrette düşüren ilk hatası, Nasıra ve Kudüs şehirlerinin bir göl ya da deniz kıyısında bulunduğunu sanmasıdır. Bilindiği gibi Hz. İsa’nın büyüdüğü Nasıra kenti, en yakın göl olan Celile gölünden 600 metre kadar yükseklikte ve 25 kilometre kadar uzaklıkta bulunmaktadır—ve antik çağda bunun gibi bir mesafe uzak sayılırdı. Kudüs ise 811 metre yükseklikte ve en yakın göl olan Lut Gölü’nden 23 kilometre kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Ama Barnaba’nın 20. bölümüne göre, “İsa Galile denizine gitti ve bir gemiye binerek Nasıra’ya doğru yola çıktı... Nasıra kentine gelince denizciler, İsa ne yaptıysa hepsini yaydılar.” Dahası var. 151. bölüme göre Hz. İsa’nın bindiği gemi Nasıra “limanından” (!) çıkıp uzaklaşıyormuş. Bu gemi yolculuğu nerede son buluyormuş biliyor musunuz? Kudüs’te!! Bölüm 152’de şunları okuyoruz, “İsa Kudüs’e gelip de...” Anlaşılan, Barnaba’ ya göre Nasıra’dan Kudüs’e gemiyle gidilebilir! Tıpkı günümüzde, “Ankara’dan bir gemiye binip Adana’ya gittim” demek gibi!

 

2. Barnaba’nın 119. bölümünde İsa’nın şekerden söz ettiği yazılıdır. Ama şeker Akdeniz yöresine ancak İ.S. 7. yüzyılda, Müslüman Araplar sayesinde girmeye başladı. Şeker sanayiini Araplar İranlılar’dan, İranlılar ise İ.S. 6. yüzyılda Hintliler’den öğrenmişlerdi. Avrupalılar şeker sanayiini Müslüman Araplar’dan öğrendiler. Şeker 1. yüzyıl Filistini’nde bilinmeyen bir maddeydi. Okuyucu şunu anlamalıdır ki, Hz. İsa’nın şekerden söz etmesi, otomobilden söz etmesi kadar gülünç olurdu. Barnaba İncili’nde şekerden söz edilmesi yazarın sahtekârlığını açığa vurmaktadır. incil-i

 

3. Barnaba’nın 54. bölümünde 60 “minuti”ye bölünen bir altın dinardan söz ediliyor. Hz. İsa’nın zamanında ise, Roma İmparatorluğu’nda dinar, altından değil gümüşten yapılırdı. Her Roma dinarı 16 “as”a, her “as” da 4 “kuadrans”a eşitti. “Minuti” diye bir para birimi yoktu. “Minuti” denilen para birimi yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmış ve Roma İmparatorluğu’nda değil, İspanya’da kullanılmıştır. Barnaba İncili’nin yazarı 1. yüzyılda Filistin’de var olmayan bir paradan söz etmekte ve uydurma kitabında para birimi olarak bunu göstermektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen, herhangi bir sahte eser kendini ele verir. Barnaba İncili de bu konuda bir istisna değildir.

 

4. Barnaba İncili’nin 121. bölümünde anlatılan mahkeme işlemi ancak yüzyıllar sonra ortaçağda kullanılan usuldedir. Sanık, yargıç tarafından sorguya çekilirken noter onun tanıklığını özetleyip kaydeder. Hz. İsa’nın yaşadığı 1. yüzyılda böyle bir usul yoktu.

rilmişmidir?

5. Barnaba İncili’nin 152. bölümünde “tahta fıçılar”dan bahsediliyor, ancak 1. yüzyılda şarabı korumak için tahta fıçılar kullanmak hiç bilinmeyen bir şeydi. O dönemde yaşayan insanlar deriden tulumlar kullanırlardı. (Bkz. İncil: Matta 9:17),

 

6. Barnaba İncili’nin anlatım tarzı bile dikkat çeker. 222 bölümden oluşan bu eserin İtalyanca metni, Toskanalı ve Venedikli diatessaronları örnek almıştır. İ.S. 13. ve 14. yüzyıllarda hazırlanan bu diatessaronlar (yani, gerçek İncil’in dört “müjde kısmı” özetleyip tek cilt haline getiren eserler) İtalya’da çok rağbet gördü. Bu ebatta diatessaronlar ilk defa olarak 13. yüzyılda yazıldığına göre Barnaba İncili de ortaçağda yazılmış olsa gerek, ne diyorsunuz?

Sahte Barnaba sık sık büyük Hıristiyan bilgini Jerom’un İ.S. 4 yüzyılda yaptığı Tevrat, Zebur ve İncil’in Latince Vulgat çevirisinden aktarmalar yapıyor. (Bkz. bölüm 74 ve Zebur: Mezmur 84:6; bölüm 12 ve Zebur: Mezmur 110:3; bölüm 118 ve Tevrat: Yeremya’nın Mersiyeleri 3:51, bölüm 4 ve İncil: Luka 2:15). Ayrıca, Barnaba İncili’nde Dante’nin şiirlerinden (İ.S. 1265-1321) bir sürü aktarmanın bulunması, bu eserin ortaçağda yazıldığına dair başka bir kanıt oluşturur (Bkz. bölüm 60, 78, 106, 135, 217).

--------------------

arkadaşım yazında hristiyanlarda(inanmayanlar) cennete gider derken verdigin örnek sence saçma degilmi neydi konu inanmayanlar bunu derken fravunun karısının inananlardan oldugunu söylüyorsun çelişkiye düşme ben inanmayanlar diyince islamın dışı anlıyorum fravunun karısı bu tanıma uyuyormu.

 

şimdi seçme saçma derken islamiytin doğuşu onun peygamberi ile başlar,bu gün isa islamı getirmedi musada ibrahimde her peygamber bizim inandığımız şekli ile kendisine tevdi edilen dini getirdi,şimdi bu dine ve getiren kişiye inanlar neden cennete gitmesin ki.:thumbsup:

Link to post
Share on other sites

arkadaşım muhammed'de pavlustan kopya çekmiş ama kariştırmış

muhammed'in çocukluk dönemi biliniyor gençlik dönemi nin bir kısmı biliniyor sonra hemen peygamberlik dönemi başlıyor o kısımda acaba neler oldu şöyle olabilirmi okuma yazmayı ögrendi tevrat-zebur ve incili inceledi onlar hakkında bilgi aldı sonra birden ilham geldi yeni bir din kurmak hepsinden biraz aldı kendi fikirlerinide işin içine koydu ortaya islamiyet diye bir din çıktı sonra dine peygamber lazım buyrun peygamber muhammed. işte islamiyetin doguşu.

Link to post
Share on other sites

muhammedin rahatsızlıkları(hastalıkları)

Muhammet genç yaşlarında yakışıklı biri olarak anılırdı. Fakat ilerki yıllarında etrafindaki kisiler Muhammed'in gorunumunde gariplik hissetmeye baslamislardi. Muslumanlar peygamberlerinden bahsederken gercek ve mantik disi benzetmelerde bulunurlar. Ornegin guldugunde dislerinin gunes gibi parlamasi veya yururken ona gölge etmek icin devamli uzerinde bir bulutun onu takip etmesi gibi hayal urunu bir suru soylemleri bir cok kere duymusuzdur. Tüm bunlar mantik disi ve bilime aykiri oldugu icin bu orneklerden soz etmeyecegim. Assagida Muhammed'in fiziksel ozelliklerini ve gorunusunu liste halinde sağlam kaynaklara dayanarak yaziyorum.

 

El ve Ayakları iri, dolgun ve kalındı…

Hz. Ali şunu söylemiştir: "Rasulullah'in elleri iriydi."

Osman Ibn Abdilmelik şöyle dedi: Hz. Ali'nin arkadaşlarından olan dayım, bana, Hz. Ali'nin şöyle dediğini anlattı: Rasulullahın el ve ayakları dolgundu (kalındı).

 

Avucu geniş ve yumuşaktı…

El-Hasen, dayısı Hind'in şöyle dediğini rivayet etti:"Rasulullahın avuçlarının içi genişti."

Enes şöyle demiştir: "Ben, Rasulullahın avucunun yumuşaklığını atlasta ve ipekte görmedim."

Mariye şunu söyledi: "Peygamber'e (s.a.v.) beyat ettiğimde, o güne kadar onun elinden daha yumuşak bir ele dokunmamış'dım"

 

Kafasi büyüktü..

El-Hasen Ibn Ali, dayısı Hind Ibn Ebi Hale'nin şu sözünü rivayet etti: ''Rasulullahın başı büyüktü."

Nafi Ibn Cübeyr şöyle dedi: Ali Ibn Ebu Talib, bize, Peygamberi tarif ederken şöyle dedi: "Onun başı büyüktü."

 

İri kemik ve iri eklemliydi...

Hind şöyle demiştir: Rasulullahın bilekleri uzun, mafsalları (eklemleri) kalındı.

 

Derisinde Et Parcaciklari

(Peygamberlik Mührü / Hatem-i Nübüvvet)…

Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O, güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru idi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1.cilt, Hilal Yayınları s. 36)

 

Geniş göğüs ve omuzlar..

El-Bera İbn Azib şunu söyledi: "Rasulullahın omuzları genişti." El-Hasen, dayısı Hind'in şöyle dediğini anlattı: "Rasulullahın göğsü enli, göğsü ve karnı bir seviyedeydi, çıkık değildi."

 

Vucud kaslari genis (enli)

Et- Teveme'nin mevlası (azatlı kölesi) salih şöyle dedi: Ebu Hureyre, Rasuhıllahı tarif ederken şöyle dedi: "Rasulullah'm pazıları enliydi." Parmaklar kalın ve uzun..

 

Hz. Ali şunu anlattı: "Rasulullah'ın avuç ve ayaklan dolgundu, parmaklari uzundu."

 

Kavisli burun..

Hind Ibn Ebi Hale şöyle dedi: "Rasulullahın burun kemiğinin ortasında bir kavis vardı. Burnunda, ona güzellik veren bir parlaklık vardı. Dikkat etmeyen kimse onun burun kemiğinin uzun olduğunu zannederdi."

 

Genis agiz..

Cabir Ibn Semura şöyle dedi: "Rasulullah geniş ağızlıydı." Gozler iri.."Mübarek gözleri büyük idi." (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

 

Dişleri seyrek ve aralikli..

Cumey' şöyle dedi: "Rasulullah geniş ağızlı ve seyrek dişliydi." İbn Abbas şöyle dedi: Rasuhıllahın Ön dişleri seyrekti.

 

Uzun Boyun..

Ümmu Ma'bed Rasulullah'ı tarif ederken şöyle demiştir: "Onun boynunda uzunluk vardı."

 

Yüzünde ve cildinde parıltı (yağlanma)..

El-Hasen, dayısı Hind'in şöyle dediğini rivayet etti: "Her türlü büyüklük Rasulullah'ta toplanmıştı. Onun yüzü, ayın ondördü gibi parlardı."

 

Kalin saçlar...

Hz. Aişe şöyle demiştir: "Peygamber tarakla saçlarını taradığında sanki kumlan kazırcasma tarardı."

 

Sık (gür) Sakal..

El-Hasen Ibn Ali, dayısı Hind'in şu sözünü söyledi:"Rasulullahın sakalı sıktı. (gürdü)"

Ali Ibn Ebi Talib şunu söyledi: "Rasulullahın sakalı sıktı.(gürdü)"

Ummu Ma'bed: "Rasulullahın sakalı (sıkıydı) gürdü" demiştir.

 

Gür Ses..

Mübarek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi. (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

 

Vucudunda sertlik yada kireclenme belirtileri..

Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeni ile dönüp bakardı (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

 

Yürürken öne doğru eğilme..

Peygamberimiz önüne bakarak, süratle yürürdü. (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye) Yürüdüğü zaman adeta yukarıdan aşşağı iniyormuş gibi kuvvetli adımlarla yürürdü (Tirmizi, Es-semailul Muhammediye).

 

Cildinin rengi beyaz ve Kırmızımsı…

Hz. Ali şunu söyledi: "Rasulullah'ın (s.a.v.) rengi, kırmızılığı bulunan beyazdı."

 

Korkunc görünüm….

Resulullah efendimizi ansızın gören kimseyi korku kaplardı. (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

 

Parfüm düşkünlüğü….

Gercekten ben Resulullahı misk sürünürken gördüm. Yoksa o koku degil miydi?" Nesai, Hacc,231, (5, 277); Ibnu Mace, Menasik 70, (3041).

 

Hz. Aise anlatiyor: "Resulullaha, ihrama gireceği zaman (ihrami icin), keza ihramdan ciktigi zaman da Kabe'yi tavaftan once hill'i icin, icinde misk bulunan surunme maddesini su iki elimle surdum."Buhari, Hacc 18, 143,

Baş ağrısı..Peygamber'in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı.

"Yâ Âişe Senin değil, asıl benim vay başım. Senin başının ağrısı geçer gider. Baş ağrısı, benimkidir."

 

Bakınız; & islah Fıkhu's -Sire & menzil & egitimhane

& dinimizislam Hilye-i Saadet (Resulullahın Görünüşü).

 

Tümbunlar Akromegali hastalığının belirtileridir. Akromegali Nedir

Link to post
Share on other sites
arkadaşım muhammed'de pavlustan kopya çekmiş ama kariştırmış

muhammed'in çocukluk dönemi biliniyor gençlik dönemi nin bir kısmı biliniyor sonra hemen peygamberlik dönemi başlıyor o kısımda acaba neler oldu şöyle olabilirmi okuma yazmayı ögrendi tevrat-zebur ve incili inceledi onlar hakkında bilgi aldı sonra birden ilham geldi yeni bir din kurmak hepsinden biraz aldı kendi fikirlerinide işin içine koydu ortaya islamiyet diye bir din çıktı sonra dine peygamber lazım buyrun peygamber muhammed. işte islamiyetin doguşu.

 

 

yanlız bir hata var bu işte birincisi hz.muhammedin okur yazarlığıyoktu ikincisi o zamanlar böyle basılı matbba eserler yoktu olanlarsa herkese vermezdi bulması okuması kopya çekmesi pek mümkün görünmüyor sonuçta,

 

bu senin varsayımlarına bir yenisini bek ekleyeyim istersen

 

bir insnanın ouşabilmesi için temel şart 23+23 formülüdür bu bir değişmez kural 23 kadının kromozomu +23erkeğin kromozomu neticede yeni bir canlının genetiğini oluştutur sonuçta,

 

şimdi bu değişmez kuralı hz.isa için uygulayalım

 

mesela 23 hz.meryemin kromozomu+23 kimin kromozomu??,tanrının oğlu ise 23 te tanrının kromozomu olması gerekir aslında ama tanrı etten kemikten mamul bir varlık değil ki kromozomu ve genetik yapısı olsun,

 

şimdi diğer +23 kimi koymamız gerekiyor??,hadi hepsi meryemin kromozomu desek bir kadında 23+23 kromozom bulunması mümkün görünmüyor,hadi diyelim oldu hepsi hz meryemin 23+23 meryemin o zaman isa tanrının oğlu olması mümkündeğil zira meryem bir insan,tamamen insan genetiği ile vücuda gele bir varlık nasıl tanrını oğlu olabilir ki zira tanrıdan hiçbir şey yok kendisinde,zira genetik sadece yaşayan canlılara mahsus bir olay tanrıda genetik aramaksa bence olmayacak bir iş şimdi bütün bu hesaplara bakarak isa nasıl tanrının oğlu olabiliyor hala anlamış değilim ben şahsen... :thumbsup:

Link to post
Share on other sites

efendimizin isi gücü yoktuda senin degistirilmis dininimi arastiracakti ozaman.peygamber efendimiz ne yapmissa dogrudur.su miras olayinida ben hic kuran dada görmedim müslümanligida karistirmayin yaaaa.sen daha baba ogul kutsal ruhla dua et.sizin mantik bu kadar calisiyor.bu araada da ne bicim inancin var senin be biz hz.isa icin hz isa deriz.o bir peygamberse bizim dehz.muhammedimizde peygamberdi.dünya dada sondu zaten.lütfen sende bizim peygamberimize itamlarini güzel kullan.biz hz isayi hicbir zaman kücümsemedik ama siz hala efendimizi güya kücümsemeye calisiyorsunuz.iste aramizdaki farkta bu.bizim bütün dinlere saygimiz sonsuz ama siz dinlerinizi kendi mantiginizla uydurarak degistirirseniz.o dinlerede saygisizlik etmis oluyorsunuz.senin dininde bin tane kitap türünüz var ama bizde bir tane,halada öyle kalacak.taksimde birbirinden degisik incilleri roman diye dagitiyorsunuz müslümanlara ama malesef sizin oyunlariniza gelmeyiz.ve evlatlarimizida getittirmeyiz.

Link to post
Share on other sites
Guest Zinnureyn_Ali
yine aynı cehaletin doruk noktasında olan kaynaktan bir alıntı koymuşsunuz ayrıca kaynak bile belirtmiyorsunuz nerden alıntı yaptınız :)

 

sayın şalom bakın sayın inride aynı hatayı yaptı kaynağı belli olmayan islam ve kuranla alakası olmayan iddaları ne olduğu belli olmayan insanlardan araştımadan getirip koyup ve koyduğu yazının arkasında bile duramadı kaynak diye belirttiği kişinin kim olduğundan bihaber bir şekilde açıklama bile getiremedi bu konuda size tabiki gerçekleri yazarım

 

ama islam konusunda ciddiyetsizce ve araştırmadan bulduğunuz karalayıcı bilgiden uzak cehalet kokan her saçma sapan yazıyı buraya koyarsanız benimde sizi ciddiye almama yada ciddiyetle verdiğiniz konunun aslını açıklamama engel olursunuz

 

nedeni ise amacınızın doğru olanı öğrenmek değil yanlışta olsa sırf islamı kötüleyen karalayan her yazıyı ciddiye alıp araştımadan buraya koyma gayretinde olduğunuza inanmamdandır

 

ayrıca şunu bilinki sizin gibi araştımadan incelemden hırıstiyanlık konusunda rasgele tek bir yazı buraya koymadım eğer sizin yaptığınız şekilde yapmış olsam bu foruma binlerce hırıstiyanlıkla ilgili rasgele konu koyabilirdim ama bu bana göre ne etik nede nede dürüsçe olabilirdi inancınızı kabul etmesemde rasgele bilgiden uzak araştırmasız yazılar koyacak umusamazlığıda asla yapmam

 

sizdende bunu beklerim umarım bundan sonra beklediğim şekilde cevap ve konularınızı okurum :)

Ben bir Müslüman olarak senin bu suclayici tavrindan rahatsiz oluyorum

 

Hristiyanliga saldiriyorsun, Alinti yaptigin yerin kaynagini vermiyorsun ama salom adli üyeye kaynak vermedigi icin isyan ediyorsun.

 

Madem Müslümansin, o halde Dinimiz olan Islam´i güzel bir sekilde ögren ve Salom´a cevap ver.

 

Salom´a cevap verecegine bak neler yazmissin:

 

 

ama islam konusunda ciddiyetsizce ve araştırmadan bulduğunuz karalayıcı bilgiden uzak cehalet kokan her saçma sapan yazıyı buraya koyarsanız benimde sizi ciddiye almama yada ciddiyetle verdiğiniz konunun aslını açıklamama engel olursunuz

 

nedeni ise amacınızın doğru olanı öğrenmek değil yanlışta olsa sırf islamı kötüleyen karalayan her yazıyı ciddiye alıp araştımadan buraya koyma gayretinde olduğunuza inanmamdandır

 

ayrıca şunu bilinki sizin gibi araştımadan incelemden hırıstiyanlık konusunda rasgele tek bir yazı buraya koymadım eğer sizin yaptığınız şekilde yapmış olsam bu foruma binlerce hırıstiyanlıkla ilgili rasgele konu koyabilirdim ama bu bana göre ne etik nede nede dürüsçe olabilirdi inancınızı kabul etmesemde rasgele bilgiden uzak araştırmasız yazılar koyacak umusamazlığıda asla yapmam

 

sizdende bunu beklerim umarım bundan sonra beklediğim şekilde cevap ve konularınızı okurum :)

 

 

Senin bilgisizce yazdiklarin Islam´a faydadan cok zarar verir.

Link to post
Share on other sites

iddalar iddalar sizin yıktığınız bişey yok.herkesin çok hoşuna gidiyor kilisenin temeller isarsılıyor!hristiyanlık bitiyor! diyorlar ama garip olan türekiyede hristiyan nüfusu hızla artıyor :)

Link to post
Share on other sites
Guest chatlak
iddalar iddalar sizin yıktığınız bişey yok.herkesin çok hoşuna gidiyor kilisenin temeller isarsılıyor!hristiyanlık bitiyor! diyorlar ama garip olan türekiyede hristiyan nüfusu hızla artıyor :)

 

hahaaaa INRI çok güldüm sana:)))hristiyan artıyormuş:))

valla tam tersi dünyanın 4 köşesine yayılıyor islamiyet..

buna din adamlarınız da dahil...interneti açıp araştırman yeterli olacaktır....hangi üst düzey hristiyan din adamları nasıl müslüman olmayı seçmiş otur araştır önce......................papanız ve vatikanınız o kadar endişeli ve üzgün ki İslamiyet hızla ve önlenemez şekilde yayılıyor diyerek misyonerlik faaliyetlerini hızlandırma kararı aldılar.ama nafileee............bir gün herkes müslüman olacak.sende kendi öz dinine döneceksin.hani şu değiştirdiğin anlamamazlıktan geldiğin gerçek dinine..!!sizin milyonlarca değişik şekildeki KUTSAL KİTABINIZ!!? kimsenin umurunda değil.taksimde köşe başlarında ellerinizde üstüne para vererek dağıttığınız incilinizi kimse umursamıyor.alıp merak edip okumuyorlar bile.

 

şalom a da cevabım şu;

diyorki hz.Muhammed okuma yazma öğrendi işte incili v yi kopyalayıp kendi ortaya bir din çıkardı.pesssss pesssss.sen kim oluyorsun ya kendini ne sanıyosun sen?haddini aşmaya başladın!

1-bizler her peygambere hz. diye hitap ederken sen kalkmış dünyanın gelmiş geçmiş en mübarek en kusursuz peygamberine( wenin peygamberinin bile geleceğini müjdelediği peygamnberimize) Muhammed Mustafa (s.a.v)ya kalkıp Muhammed diyerek hitap ediyorsun..kendi inancın ne olursa olsun sonuçta sen sıradan bir insansın o bir peygamber!haddini bil

 

2-dünyada hristiyanlar incilin hikayeden ibaret olduğunu anlayıp araştırmaya soruşturmaya başlarken sen kalkıp hala yok Muhammed kendi din uydurdu vs diyecek kadar aciz ve zavallı duruma düşüyorsun.................!sende Allah korkusu yok olsaydı haddini bilirdin şu kelimeleri etmezdin..bizim Peygamberimizin nasıl peygamber olduğu ne gibi mucizeler gösterdiği,yüzyıllar öncesinden bütün herkesin geleceğini haber verdiği ortada....ama kafirler de senin gibi inkar ettiler...ve sonları vahim oldu..şuan onlardan farkın ne?bütün peygamberler inkar edilmiştir tehdit edilmiştir.tıpkı senin yaptığın gibi..bu onların peygamber olduğu gerçeğini yadsılar mı?

yanii sen güneşe balçık sürsen o güneş güneş olmaktan çıkar mı?

seni inançlı bir hristiyan olsan tebrik ederdim..fakat kafir gibi davranıyorsun şuan ve hepten saygısızlık yapıp karalayıp günaha giriyorsun..sen kendi dinine sarıl başkalarının dinine dil uzatacağına......!!!

unutmaki hz.isa yı da kafirler inkar etmişlerdi!!!hz meryem e iftiralar atmışlardı....tıpkı şuan senin yaptığın gibi!

hala hritiyanlar arasında acaba isa diye biri hiç var olmadı mı diye şüphelenenler var.....bununla alakalı kitaplar yazılıyor avrupa ve dünyada..sen onlara cvp ver önce!

 

3-hz.isa evlendi mi çocuğu var mıydı yoksa hiç çarmıha gerilmedi mi,yada isa diye biri dünyaya hiç gelmedi mi diye deli gibi kitaplar yazıyor hristiyan alemi.!biz değil senin dindaşların yapıyor bunu.sen önce islamiyeti karalayıp hz. muhammed e dil uzatıp günaha gireceğine kendi dindaşlarınla mücadele et önce...

daha fazla günaha girme şalom..!!!!

 

o zaman bizde şöyle mi demeliyiz hz.isa yada hz musa da kendi din uydurdular!!öyle bir din yok..!!mesela hz musa senin dediğin gibi oturdu kendini peygamber ilan etti..yada hz isa oturup tevratı okudu etkilendi ben peygamberin dedi din icat etti...senin mantığınla hareket edersek ortaya böyle varsayımlar çıkıyor.....!!!ama biz senin gibi kafir değiliz her peygambere saygımız inancımız var..kuran ı kerim de yazıyor herşey ve el değmemiş değişmemiş şekilde....senin tabi ortada kutsal diyebileceğin kitabın olmadığı için karalama iftira atma politikalarıyla kendini batırdıkça batırmaya devam edeceksin:))sensen ol bir peygambere ,hele en kutsal en mübarek en byük peygambere ve son dine son kitaba dil u zat maaaa!!!!!!saygılı ol....!!

Link to post
Share on other sites

sayın arkadaşlar kimseyi küçümsemiyorum ve hakaret etmiyorum ama inacım geregi mesihimin söyledigine göre ilk ve son benim sözüne atfen ki yürekten inanıyor ve iman ediyorum peygamber gelmeyecek o zaman muhammed'e neden peygamber diyeyim benden kendimi inkar etmemimi istiyorsunuz.ama siz isa mesihe peygamber derseniz bu isa için yanlış bir sözdür o mesih ve tanrının kutsal ruhundan dogan tanrının sözü yani tanrının ogludur.tanrı oglu olan peygamberlerden de üstündür.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...