Jump to content
Sign in to follow this  
Melâl

Semboller Dili Ezoterizm

Recommended Posts

SEMBOLLER DİLİ EZOTERİZM

e28.JPG

Ezoterik öğretinin kullandığı dile "semboller dili" adı verilir. Ve binlerce yıldır var olagelmiş bu sembollerin, simgesel anlatımlarının imkanlarından yararlanılarak bilginin hemen her kavimde, her uygarlıkta, inisiyasyon adı verilen bir korunma içinde, uygarlıktan uygarlığa aktarılması mümkün olmuştur.

 

e70.JPG

Günümüzden bir örnek verecek olursak, herkesin büyük bir ilgi ile kitaplarını okuduğu izlediği Yüzüklerin Efendisi adlı roman ve film dizisi içinde de yine sembolik olarak ifade edilmiş ve ancak bu tip bilgileri inceleyenlerin anlayacağı türden ezoterik bilgiler vardır.

Sadece iyi ile kötünün savaşını anlatması bile evrensel pozitif ve negatif dengeyi ifade eder ki, bu da sembolik olarak yin/yang prensibinin masalsı bir öyküde, iyinin her zaman kötülüğü yenme gücü olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Dünya dinleri uzman olan Prof. Robert Ellwood, Yüzüklerin Efendisindeki Frodo’ya ezoterik bir açıdan bakarak hepimizi bu arayışa yöneltecek olan kadim aklı sunuyor ve şöyle diyor: "Frodo'nun dediği gibi, hepimiz bizi kendi serüvenimize iten mücadeleleri yaşıyor ve sonunda hayatımızın anlamını keşfediyoruz."

İçsel benliğin keşfi için uygun bir alem olan Orta Dünya'yı yani içimizdeki ortayı yeniden ziyaret ederek, bu kendini keşfediş macerasının yüksek benliğin, ölümün, yeniden doğuşun ve kötülüğün yenilgisi bir öykü, bir masal, bir destan gibi sunuluyor. Ve ezoterik bilgileri olmayanlar sadece öyküyü beğeniyor ama bilenler her zamanki gibi görünenin ardındaki görünmeyeni ve ana mesajı bir film ya da bir kitap yoluyla da yakalayabiliyor.

e27.jpg

EZOTERİZMİN ÖZÜ

Ezoterizm özünde, bilgi ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde aşamalı olarak verildiği bir çalışma ve öğreti sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ezoterizmde aktarılan bilgiler, görgüler ve uygulamaların ister bilimsel, isterse töresel-dinsel nitelikte olabilmesidir. Ezoterizm bir öğreti sistemidir ve bu sistemle aktarılan öğreti bilimsel ve çağdaş olabileceği gibi, töresel ya da ruhsal da olabilir.

Ezoterizm sözcüğü, köken olarak Yunanca'daki esoterikos sıfatından türemiştir. Ezoterik biçiminde yaygın olarak kullanılan bu sıfat, "içrek yani dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan" anlamlarına gelir ve bir topluluk ya da bir örgütü, bir yöntem ya da sistemi, bir yazı ya da konuşmayı nitelendirmek için kullanılabilir. Ezoterik sıfatı, "genel ve herkesin olabilen" anlamına gelen "egzoterik" (dışrak, İngilizcede Exoteric, Fransızcada Exotérique) teriminin karşıtıdır. Örneğin dinler eksoterik, gizemcilik ise ezoteriktir. Antikçağın gizemci düşünürü Pisagor, öğrencilerini esoterikos ve exoterikos diye ikiye ayırır, gizli öğretisini yalnızca birincilere aktarırmış.

Ezoterik sıfatının tanımı gereği, bir öğreti sistemi olarak Ezoterizmin üç temel özelliği vardır;

 

  • Öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmelerinden sonra, "inisiyasyon" yöntemiyle topluluğa kabul edilip yine aynı yöntemle ilerletilmeleri;
  • Öğretilerin, inisiyasyon yöntemi uyarınca aşamalar ve dereceler düzeni içinde verilmesi;
  • Öğretilerin kapsamında öncelikle evrensel sembollerin, alegorilerin ve özdeyişlerin kullanılmasıyla; bireye kendi gerçeklerini bulması ve kendi derin şuurundaki bilgelik yolunu açması imkanının sunulması sağlanır.

Ezoterizm bir sistem olarak aktarılan öğretinin özüne sadık kalarak, temelde biçimsel bir bilgi iletişim ağının oluşumu anlamına da gelir.Ve bu bilgi iletişim ağı her çağda, o çağın gereklerine uygun olarak var olmanın bir yolunu mutlaka bulur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ezoterizmde sır olan sadece semboller değil,aynı zamanda anlatımda da gizli bir dil kullanılır..

Bu sırlara pek az kimse Nail olmuştur.Bu sırra vakıf olanlar Bunu topluluklarına anlatamazlardı,anlatsalarda anlaşılmazlardı..

Okuduğum bir kitapta bunun en acık örneğini hz isa yaşamıştır.

Kutsal kitaplardada Bu üstükapalı anlatımlar çokça mevcuttur..Mesela adem ile havvanın cennetten kovulması.

Sanıyormusunuz ki alemlerin rabbi insanı yaratacak,sonra ona bir eş yaratacak,onları cennetinde yaşatacak.Amma bir elmayı yasaklayacak her ne hikmetse adem ile havva elmayı yinede yiyecek ve cennetten kovulacak..çünkü pis şeytan yılan kılığına girip onları kandıracak..

Sadece kovulsalar neyse birde cıscıbıl kalacaklar..Ama çok şükür ki incir ağacının yaprakları var..Her ne kadar kaşındırsada idare etcez gari..

Bu anlatıma bir Olduğu gibi algılamak vardır..Bu çok kolaydır.Birde Olayın ezoterik algısı vardır..

ağaç nedir,elma nedir,yılan şeytan nedir,incir ağacı yaprağı,çıplaklık v.s

Kur anda da sır ayetler vardır.Hurufu mukatta.

 

Şimdi aklıma geldi kıyamet alametlerinde de ezoterik anlatımlar mevcuttur..En çok her bulduğunu yiyen,sürekli üreyen,miini mini insancık çinlilerin ye cuc ile me cuc olarak anılmasına gülüyorum:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...