Jump to content
Sign in to follow this  
Melâl

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Recommended Posts

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

87/A'LÂ-1: Sebbihısme rabbikel a’lâ.

Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.

 

 

87/A'LÂ-2: Ellezî halaka fesevvâ.

O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).

 

 

87/A'LÂ-3: Vellezî kaddere fe hedâ.

Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

 

 

87/A'LÂ-4: Vellezî ahrecel mer’â.

Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.

 

 

87/A'LÂ-5: Fe cealehu gusâen ahvâ.

Sonra da onu siyah atık haline getirdi.

 

 

87/A'LÂ-6: Senukriuke fe lâ tensâ.

(Kur'ân'ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.

 

 

87/A'LÂ-7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.

Ancak (bu) Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.

 

 

87/A'LÂ-8: Ve nuyessiruke lil yusrâ.

Ve kolay gelmesi için Biz (O'nu), sana kolaylaştıracağız.

 

 

87/A'LÂ-9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.

O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).

 

 

87/A'LÂ-10: Seyezzekkeru men yahşâ.

Allah'a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).

 

 

87/A'LÂ-11: Ve yetecennebuhel eşkâ.

Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).

 

 

87/A'LÂ-12: Ellezî yaslen nârel kubrâ.

Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.

 

 

87/A'LÂ-13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.

Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.

 

 

87/A'LÂ-14: Kad efleha men tezekkâ.

Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

 

 

87/A'LÂ-15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.

Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi'ni zikretti ve de namaz kıldı.

 

 

87/A'LÂ-16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.

Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).

 

 

87/A'LÂ-17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.

Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).

 

 

87/A'LÂ-18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.

Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.

 

 

87/A'LÂ-19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

(Hz.) İbrâhîm'in ve (Hz.) Musa'nın sahifelerinde (var).

 

 

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim (sevabını umarak) A’la suresini okursa, Allah’ü Teala ona İbrahim (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam), ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘e indirdiği kitaplarının harfleri sayısınca ecir ve sevap ihsan eder."(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)

Rivayet Edildi ki:

 

 

  • 3 defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,
  • Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazaım işi arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
  • Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.
  • Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.

Dipnot ve Kaynaklar

 

 

  1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/407; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/590
  2. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...