Jump to content
Melâl

Büruc Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Recommended Posts

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci).

Burçlara sahip semaya andolsun.

 

 

85/BURÛC-2: Vel yevmil mev'ûd(mev'ûdi).

Ve vaadedilen güne.

 

 

85/BURÛC-3: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).

Ve şahit olana ve şahit olunana (görene ve görülene) (andolsun).

 

 

85/BURÛC-4: Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).

Hendeklerin sahipleri helâk edildi.

 

 

85/BURÛC-5: Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).

(İçi) yakıt dolu ateşin (sahipleri).

 

 

85/BURÛC-6: İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).

Ki onlar, onun (ateşin) etrafında oturmuşlardı.

 

 

85/BURÛC-7: Ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd(şuhûdun).

Ve onlar, mü'minlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı.

 

 

85/BURÛC-8: Ve mâ nekamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).

Ve onlardan intikam almaları, Aziz ve Hamîd olan Allah'a îmân etmelerinden başka bir şey için değildi.

 

 

85/BURÛC-9: Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey'in şehîd(şehîdun).

O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah, herşeye şahittir.

 

 

85/BURÛC-10: İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).

Muhakkak ki onlar, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır.

 

 

85/BURÛC-11: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).

Muhakkak ki âmenû olanlar (yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır ve işte bu büyük fevzdir (kurtuluş ve şerefli bir ikramdır).

 

 

85/BURÛC-12: İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).

Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir.

 

 

85/BURÛC-13: İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).

Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.

 

 

85/BURÛC-14: Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).

Ve O, Gafur'dur (mağfiret edendir), Vedûd'dur (çok sevendir).

 

 

85/BURÛC-15: Zul arşil mecîd(mecîdu).

(O), Arşın Sahibi'dir, Mecid'dir (çok yüce ve şereflidir).

 

 

85/BURÛC-16: Fa'âlun limâ yurîd(yurîdu).

Dilediği şeyi yapandır.

 

 

85/BURÛC-17: Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).

Sana, o orduların haberi (kıssası) geldi mi?

 

 

85/BURÛC-18: Fir'avne ve semûd(semûde).

Firavun ve Semud (kavminin ordularının).

 

 

85/BURÛC-19: Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

 

 

85/BURÛC-20: Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).

Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir (kuşatmıştır).

 

 

85/BURÛC-21: Bel huve kur'ânun mecîd(mecîdun).

Hayır, O Kur'ân, Mecid'dir (yüce ve şerefli Kur'ân'dır).

 

 

85/BURÛC-22: Fî levhın mahfûz(mahfûzın).

(O), Levhi Mahfuz'dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

 

 

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "
  Her kim
  (sevabını umarak)
  Büruc
  suresini
  okursa,
  her bir Cuma ve Arife günlerinin sayısınca on hasene verilir. "
  (1)

Rivayet Edildi ki:

 

 

 • Hasetçilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

 • Yatağına yatan kimse, uyumadan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Allah’u Teala, o kulunu kendi himayesine alır.

 • Düşman şerrinden kurtulmak için 21 kere okunur.

 • Yolculuğa çıkan kişi, evin kapısının üzerine Büruc suresinin 20-22. ayetlerini üç kere okursa, Allah’u Teala evini ve eşyasını koruması altına alır.

 • Sütten kesilmek istenen çocuğun üstüne bu sure konulmalıdır.

Dipnot ve Kaynaklar

 

 

 1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/404; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/586

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...