Jump to content
mikolife

Bir Fatiha Bizlere Neler Kazandırabilir ?

Recommended Posts

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular:

.

"Cebrâil (a.s) bana dedi ki: Allâhü Teâlâ sana selâm

söylüyor ve buyuruyor ki:

Kul benim huzurumda namaza durup "Allâhu Ekber"

dediğinde onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.

Kul "elhamdü" dediğinde Allâhü Teâlâ, "Hamd kime

mahsustur?" diye sorar, o da "lillâhi" diye cevap verir.

Allâhü Teâlâ, "Allah kimdir?" diye sorunca "Rabbilâlemîn"

der. "Alemlerin Rabb'i kimdir?" buyurunca

"Errahmânirrahîm" der.

"Rahman ve Rahim kimdir?" diye sorunca "Mâlikiyevmiddî

n" der. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ,

"Ey kulum, din gününün sahibi benim" der. Kul, "İyyâke

na'budu ve iyyâke nesteîn; Yalnız sana kulluk eder ve

yalnız senden yardım isteriz" deyince Allâhü Teâlâ, "Ey

kulum, mademki yalnız bana kulluk edip yalnız benden

yardım istiyorsun, o halde istediğini dile ki sana verilsin"

buyurur.

Kul "İhdinâ; bize hidayet et" deyince Allâhü Teâlâ,

"Hangi hidayeti istiyorsun?" buyurur. Kul "Essırâta'l-müs

takîm; "Sırât-ı müstekîmi, doğru yolu" deyince Allâhü

Teâlâ,

"Hangi yolu istiyorsun?" diye sorar. Kul "Sırâtallezîne

en'amte aleyhim" "Kendilerine in'âm ettiğin bahtiyarların

yoluna" deyince

Allahü Teâlâ:

"Ey meleklerim, siz de şahit olun ki ben bu kulumu,

kendilerine nimet verdiğim peygamberler, sıddîklar,

şehitler ve salihlerle beraber kıldım" buyurur. Kul,

"Ğayri'l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn; Ne o gadap

olunanların, ne de sapkınların" deyince Allâhü Teâlâ

tekrar meleklere, "Şahit olun ki ben bu kulumu nimet

verdiğim kimselerden kıldım, gazaba uğramışlardan ve

sapkınlardan eylemedim" buyurur.

Kul "Amin" deyince onunla beraber bütün melekler de

"Amin" derler..

.

Müslim, Müsâfirin 254; Nesâî, İftihah 25.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...