Jump to content
Sign in to follow this  
Alyadua

İnfitar Suresi ve Faziletleri

Recommended Posts

r%2021.jpg

Bismillahirrahmanirrahim

İzessemaünfetaret (2) ve izelkevakibunteseret (3) ve izelbiharü fücciret (4) ve izelkuburü bu'siret (5) alimet nefsun ma keddemet ve' ahharet (6) ya eyyühel'insan ü ma garreke birabbilkeriymi (7) elleziy halakake tesevvako fe'adeleke (8) fiy eyyi süretin ma şae rekkebek (9) kella bel tükezzibCıne biddiyn (10) ve inne aleyküm Iehatiziyne (11) kiramen katibiyne (12) ya'lemune ma tef'alun (13) innel'ebrare lefiy na'ıym (14) ve innelfüccare lefiy cahıym (15) yaslevneha yevmeddiyn (16) ve ma hüm anna biga'aibiyn (17) ve ma edrake ma yevmüddiyni (18) sümme ma edraka ma yevmüddiyn (19) yevme latemlikü nefsün linefsin şey'a, vel'emrü yevmeizin IiIlah.

Açıklaması:

Bismillahirrahmanirrahim

1- Sema yarıldığı (şimdiki nizamını kaybettiği) zaman,

2- Yıldızlar parçalanıp düştüğü zaman.

3- Bütün denizler birbirine karıştığı zaman,

4- Kabirlerin içi dışa çıktığı zaman,

5- Herkes yaptığı iyiliği ve (dünyada) bıraktığı kötü eserlerini görüp bilecektir.

6- Ey kafir insan! Çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatıp doğru yoldan saptıran sebep nedir?

7- Seni yaradan, seni (sağlam insan) düzenine koyan ve sana uygun bir şekil veren Allah'tır.

8- Seni çeşitli suretlerden istediği şekilde terkip eyledi.

9- Hayır, doğrusu siz,

 

dini (islamiyeti ya da hesap ve ceza gününü) inkar ediyorsunuz.

10- Halbuki üzerinizde sizi gözetleyen melekler vardır.

11- (Amellerinizi yazan ve Allah katında) doğru ve şerefli olan katip melekler var.

12- Her ne yaparsanız o bütün yaptıklarınızı bilirler.

13- Şüphesiz salih kimseler, nimetleri bitip tükenmeyen Naim Cennetlerindedirler.

14- Kafirlere gelince işte onlar, ancak Ce hennemdedirler.

15- Ceza günü oraya gireceklerdir.

16- Oradan ayrılamayacaklardır.

17- Ceza günü oraya gireceklerdir.

18- Evet, ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?

19- O gün, kimse kimseye bir fayda sağlayamaz. O gün emir Allah'ındır.

İnfitar Sure-i Şerife’sinin Esrarı:

Esir Alınmış Bir Kimse Ateşli Hastalığa Karşı:

Esir alınmış bir kimse, infitar Suresi'ni okumaya devam ederse, en kısa zamanda ve en kolay yoldan esaretten kurtulur.

Ateşli hastalığa tutulan bir kimse, infitar Suresinin yazılarak içerisine bırakıldığı su ile yıkanırsa, AIlahü Teala'nın izni ile hastalığından şifa bulur.

 

r%2022.jpg

izes sernaün fetarat* Ve izel kevakl-bünteserat* Ve izel blharu füccirat* Ve izel kuburu bu'sirat* Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharat.

Yukarda gelen ayeti kerimeler, her zaman kötülük yapan ve ıslahı mümkün olmayan bir kimsenin hem kötülüğünü önlemek, hem de perişan duruma düşürmek için kendilerinden faydalanılan ayetlerdir.

 

Bu neticeyi almak için bir miktar koç derisi ile yaşlı bir kadının elbisesinden alınan parçalar bir araya getirilir. Daha sonra yukardakı ayetler, bu iki parça üzerine 100 defa okunur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...