Jump to content
Sign in to follow this  
Alyadua

4 Çehreli Altın Put

Recommended Posts

Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra, Kudüs'ü Kendilerine başşehir seçerek, Süleyman aleyhis- selâmın oğullarından birinin hükümdârlığında Yehuda devletini kuran İsrailoğullari; bir süre Tevrat ve Zebur üzerinde âmel ettiler... Yehuda devletini kuranların, İsrail devleti olarak ayrılan- lara nisbeten, Allah yolunda daha uzun süre kalmalarının sebebi; başşehirlerinin Kudüs olması, bu şehirde bulunan Mescid-i Âksa ve bu mescid- de muhafaza edilen Tevrat, Zebur ile diğer mukaddes emânetlere yakın olmalarındandır... Yahudi âlimleri, Tevrat’ı okuyarak, Süleyman aley- hisselâm zamanındaki inancı ve birliği bir süre korumayı başarabilmişlerdir...

 

İsrail devletini kuranlar ise, kısa zamanda dinden çıktılar... Şimdiki Şam iline bağlı Baalbekkasabası o zamanlar oldukça gelişmiş bir şehir idi. Adı Bek olan bu şehri, o zamanlar İsrail devletine mensup olanlar, bir bakıma kutsal bir şehir hüviyetine bürüyerek, çok önem vermişlerdir. Som altından, ondört metre boyunda büyük bir heykel yaparak, şehrin uygun bir yerine inşa ettikleri tapınaklarına yerleştirdiler...

Bir rivâyete göre, bu dev putun belden yukarısı, tapınağın avlu duvarlarından ve şehrin her yerinden görünmekteydi... Çok kıymetli mücevherlerle süslü olan putun parlaklığı, geceleri bile far- kedilecek kadar muhteşemdi...

Bu ondört metre boyundaki altın heykeli, kendilerine Tanrı olarak seçen İsrailliler, putlarının adını "Baal" (Bal) koydular... Şimdilerde, Suriye'nin başşehri Şam iline bağlı bir kasaba olan Baalbek, (Ba'lbek) o putun adıyla, eski Bek şehrinin birleşmesinden meydana gelmiş bir isimdir...

İsrailliler, yüce Rabbimizi, Onun gönderdiği şanlı peygamberleri ve Allah kelâmı olan Tevrat ile Zebur'u çoktan unutmuşlardı... Artık onlar birer putperest ve sapık bir kavimdiler...

Putları olan Ba l için kurbanlar keser, çevresinde toplanıp âyinler yaparlardı...

Putun dört yüzü vardı. İnsanlar, hangi tarafta olurlarsa olsunlar, mutlaka Bal, onlara yüzünü dönmüş sayılırdı... İnanışlarına göre, şehrin dört bir yanında olan ve biteni, dört çehresi ile Bal denen tanrıları görür ve haberdâr olurdu...

Tanrıları bile altından ve en nadide mücevherlerden yapılmış olan İsrailliler, ticarette her türlü hileyi kullanarak çok zengin olmuşlardı... Ticarette her şeyi mubah sayan İsrailliler, çevre ülkelerle yaptıkları ticaret ile, birçok haksız kazançlar elde ediyorlardı. Çok zâlim ve merhametsiz bir kavim olup çıkmışlardı. Zaten tarih boyunca da, ellerine fırsat geçtiği anda bu zulümlerini tekrarda hiç bir sakınca görmemişlerdir...

Rivâyet edilir ki, İsraillilerin o dönemde kapıları altın, eşikleri gümüş ile kaplıdır... Zenginlikte o bu kadar ileri giden İsrailliler, ahlâk ve insanlık açısından da o derece fakir düşmüşlerdi...

İşte, bu ahlâkî ve insani çöküş üzerine, yüce Rabbimiz onlara içlerinden biri olan İlyas aley- hisselâmı Peygamber olarak gönderdi...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...