Jump to content
Sign in to follow this  
İη¢ιѕєℓ

Gazel/Revani

Recommended Posts

1. Yâra arz etti yaşım simini çeşm âşikâr

Bana gözyaşı gerekmez dedi lütfundan nigâr

2. Seyr ederler gözümün yaşın turup gül yüzlüler

Güyiyâ bir çeşmedir olmuş kenârı lâlezâr

3. Dağlar ile lâle-veş zeyn olsa sinem gam değil

Her biri bir lâle-ruhtan bana kaldı yâdigâr

4. Vaz gelmez nâsihâ gönlüm mey ü mahbûbdan

Ben tutardım pendini olsa elimde ihtiyâr

5. Bahr-ı gamdan âşıkı keştî-i câm eyler halâs

Âhı terk eyle Revânî böyle kalmaz rüzgâr.

 

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

 

 

1. Göz, gümüşü andıran gözyaşlarımı sevgiliye açıkça sundu. O güzel ise lütfederek, bana gözyaşı ge­rekmez, dedi.

2. Etrafı lâle bahçesi ile çevrili bir pınarı andıran gözümün yaşını, gül yüzlü güzeller kalkıp seyrederler.

Beyitte geçen gül yüzlü, kırmızı yanaklı anlamını da çağrıştırmaktadır. Şair gül yüzlüleri lâlelere, gözyaşı akıtan gözleri de pınara benzetilmiştir.

 

 

3. Göğsümün üstü (kırmızı renkli) lâle gibi (kanlı) aşk yaralarıyla süslense üzülmem.. Çünkü her bir yara, bir lâle yanaklı güzelden bana hatıra olarak kalmıştır.

4. Ey bana nasihat eden vâiz! Gönlüm şarap iç­mekten ve sevgiliden vazgeçmiyor. Elimde olsa, yapabil- sem öğüdünü tutmak isterdim.

 

 

5. Âşıkı gam denizinden bir gemiyi andıran şarap kadehi kurtarır. Ey Revânî! Ah edip inlemeyi bırak, bu devran her zaman böyle sürmez.

Rüzgâr kelimesi, zaman, devran anlamlarına gel­diği gibi ilk mısrayla bağlantılı olarak denizlerdeki gemi­ler için önemli olan rüzgâr anlamına da

 

 

 

 

 

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...