Jump to content
güley

İntihâr Eden Kimsenin Cenâze Namazı Kılınır mı?

Recommended Posts

İntihar, İslâm`ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir. Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır. Bu sebeble âlimler, intihar edenin cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir. Bu ihtilâf, başkasını öldüren katil hakkında yoktur. Katilin cenaze namazı kılınır. Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü akıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez. İntiharın büyük günah olduğunu pek çok hadîs-i şerîflerinde haber vermiştir. Bir hadîs-i şerîf`te şöyle buyurulur:"Kendini boğarak öldüren kimse, Cehennem için boğmuş olur. Kendini vuran kimse, Cehennem için vurmuş olur." Demek oluyor ki mü`min te`sirinde kaldığı dünyevî bir hâdisenin tazyikine tahammül edemeyip böyle büyük bir günahı işlemeye teşebbüs etmemelidir. Zira mü`minin nazarında dünyanın en büyük ve en kötü hâdisesi bile, âhiret mes`elesi yanında büyük sayılmaz, korkutucu olmaz. Dünya nasıl olsa fânidir, gelip geçicidir. Bu gün dayanılmaz zannederek intihara insanı zorlayan hâdiseler, bir müddet sonra aslında hiç o derece üzülmeye değmediği ortaya çıkabilir, zamanla unutulur, yerine yeni mes`eleler zuhur eder. Sabrın, musibetin geldiği ilk anda gösterilmesinin hikmeti de buradadır. İmanlı insanlar böyle fâni ve muvakkat şeyleri, geçmeyecek elem ve keder sanarak onların altında ezilmezler. Bu da geçer yahu, diyerek sabır gösterirler, sabrın sevabını kazanmaya çalışırlar. Böylece o musibetli hâli haklarında rahmete çevirirler. İntihar edenin cenaze namazı kılınır. Çünkü ortada îmandan çıkmak gibi bir durum yoktur. Sadece îman zâfiyetinden, hâdiselerin tazyikine dayanamama durumu vardır. Bu sebeble intihar edenin cenaze namazı kılınır. Ancak o müntehir, âhirette intihar cezasını çektikten sonra, Cennete girmeye hak kazanacaktır. İntiharın büyük günah oluşunun sebeblerinden biri de, insanın kendini öldürmeye selâhiyetli olmamasıdır. İnsan vücûdu, Allah`ın binasıdır. O binayı kim yaptı ise, o yıkacaktır. İnsanın kendi vücuduna ve nefsine sâhip olması söz konusu değildir...

 

 

alıntı...

 

hli sünnet alimlerine göre kendini öldüren ve intihar eden kişi büyük günah işlemiştir. Fakat bu davranışından dolayı dinden çıkmaz. Katl günahı kendine aittir. Böyle bir kimsenin cenaze namazı kılınır, ve kedisine dua edilir.İntihar edenin cenaze namazı kılınır mıİbni Semûre (ra) anlatıyor:Adamın biri ok temreniyle kendini öldürdü. Peygamber Efendimiz (sav) onun namazını kılmadı, fakat sahabelerin kılmalarını da yasaklamadı. “Arkadaşınızın cenaze namazını kılınız” buyurdu. Nesâî, CenâzePeygamber Efendimiz (asm) ümmetini intihar cinayetinden alıkoymak için namaz kılmamıştır. Sahabelerin kılmalarına izin vermesi ise, intihar edenin cenaze namazının kılınacağını göstermek içindir.Yine intihar eden kişi için dua edilir miHz. Câbir (ra) anlatmıştır:

Cahiliyet devrinde Tufeyl ibni Amr ed-Devsî’nin muhkem bir kalesi vardı.

Tufeyl, Peygamber Efendimiz’e (asm) geldi ve kendisini korumayı taahhüt ederek,

“Yâ Resûlallah! Sana kötülük yapacaklardan, seni koruyacak olanların yanına, güvenilir bir kaleye gelir misiniz?” dedi.

Fakat Allah Medîne’ye hicreti emrettiğinden, Peygamber Efendimiz (asm) Devsî’nin bu teklifini kabul etmedi.Nihayet Peygamber Efendimiz (asm) Medîne’ye hicret ettiği zaman, Tufeyl de bir arkadaşıyla birlikte Medîne’ye hicret etti. Fakat Medîne’de bu ikisi hastalandılar ve sıkıntı çektiler. Bilhassa Tufeyl’in arkadaşı, hastalıktan çok elem ve acı duymaya başladı.Nihayet bir gün keskin bir bıçakla kendi parmak eklemlerini kesti. Parmaklarından kan kaybı nedeniyle de öldü.

Sonra Tufeyl (ra) onu rüyasında güzel bir surette, fakat eli sarılı olduğu halde görmüş. Ona:

“Rabbin sana ne yaptı?” diye sormuş. O da:

“Peygamberinin yanına hicret ettiğim için Rabbim beni bağışladı, bana mağfiret etti” diye cevap vermiş. Bu sefer Tufeyl (ra):

“Neden seni iki elin sarılmış görüyorum?” diye sormuş. Adam da:

“Bana, ‘Kendi vücudundan bozduğun şeyi düzeltmeyiz!’ denildi” diye cevap vermiş.

Hazret-i Tufeyl (ra) bu rüyayı Resûlullaha (asm) anlattı.

Allah Resûlü (asm) ise bunun üzerine intihar eden o kişinin elleri için dua etti:

“Allah’ım! İki eli için de mağfiret eyle.” Müslim, Cenâze

alıntı..

Share this post


Link to post
Share on other sites

bence kilinmali.... kendini öldürdü ama , normal Insan zaten kendini öldürmez psikolojik sorunlar vardir ve tabiki cok günah Allah in verdigi cani Allah alir

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayın alimlerim,Dini vecibelerde yükümlülük için aklıbaşında olmak ilk şarttır..

İntihar eden kişinin Akli durumunu düşünmek lazım..

(bknz) Hayır ve şerrin allahtan olduğuna inanmak..

(bknz) hayat bana güzel tey tey tey..

 

Söylemeyi unuttum..Cenaze namazı farzı kifayedir..Merhuma giren çıkan yoktur..paşa gönülleri bilir..

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...