Jump to content
Sign in to follow this  
sessiz nehir

Türkiyede Kadın Hakları

Recommended Posts

Türkiye'de bir dizi yasal düzenlemeyle cumhuriyetin ilanından sonrasmilev.gif 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Kadınlarsmilev.gif eğitimsmilev.gif evlenmesmilev.gif boşanmasmilev.gif veraset gibi konularda erkeklerle eşit haklara sahip oldular. Birden çok kadınla evlilik yasaklandı. Peçe ve çarşaf yerine batı ölçülerine uygun giyim kabul edildi. Ne var kismilev.gif yasalarla sağlanan bazı hakların yaşama geçirilmesi ve uygulanması ayrı bir mücadeleyi gerektiriyordu. Bugün Türkiye'de hâlâ ailenin reisi erkektir. Kadın kocasının izni olmadan ev dışında çalışamaz. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş olsa dasmilev.gif sınıf arkadaşı olan erkekler gibi kaymakam olamaz. Köylerde hâlâ evlenmek için kızın babasına başlık parası verilir. Oldukça küçük yaşta evlenen genç kızlar çok geçmeden üstlendikleri işlerin ağırlığından ve çok sayıda çocuk doğurmaktan çökerler. Yemek yapmaksmilev.gif çeşmeden su taşımaksmilev.gif bulaşık ve çamaşır yıkamaksmilev.gif ocak yakmaksmilev.gif tarlada çalışmak hep kadının sırtındadır.

 

Okula giden kızların oram öğrenim basamakları yükseldikçe düşmektedir. Siyasal alandasmilev.gif sendikalardasmilev.gif meslek odalarında kadın sayısı yok denecek kadar azdır.

 

Türkiye'nin 1985'te imzaladığı Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi kadınlara cinsiyet ayrımı gözetmeksizin siyasetsmilev.gif eğitimsmilev.gif çalışma yaşamısmilev.gif aile yaşamısmilev.gif kısaca her alanda eşitlik sağlayan bir yasadır. Böyle kapsamlı bir yasa ise bu alanda duyarlı çabalar ve ısrarlı mücadelelerle yaşama geçirilebilecektir.

Feminizm 1980'den sonra Türkiye'de de çeşitli çevrelerde ve basında yoğun biçimde tartışılmaya başlandı. Genellikle büyük kentlerde yaşayan yükseköğrenim görmüş kadınlar kendi durumlarını sorgulamaya başladılar. Önce küçük tartışma grupları oluşturdularsmilev.gif daha sonra belirli somut sorunlar etrafında bir araya geldiler. İlk eylemlerismilev.gif bir dayak davasında "Kadının sırtından sopasmilev.gif karnında sıpa eksik olmamalı" diyen bir yargıcın kararının protesto edildiği "Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü"ydü. Bunu yeni kadın dernekleri ve feminist dergilerin çevresinde toplanan kadın grupları izledi. Hepsi de kadınların bilinçlenmesini sağlamaksmilev.gif kadınlara yönelik baskıları protesto etmek için kampanyalar düzenlediler ve dergiler yayımladılar.

Bugün ülkemizde nicelik olarak parmakla sayılacak kadar az olsa dasmilev.gif sesini duyurabilen kadınlar her alanda eşitlik için mücadele etmeyi savunmaktadır.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...