Jump to content
Sign in to follow this  
İη¢ιѕєℓ

Malatya'nın Mevlana'sı Niyazi Mısri'nin Eserleri

Recommended Posts

DİVAN:Niyazi Mısri’nin en çok tanınan ve en çok sevilen eseri Divan’dır.Divan’ı ikiyüzden fazla şiiri kapsamaktadır.Bu şiirlerini bir kısmı bestelenmiş bir halde tekke ve zikirli meclislerinde söylenmektedir.Şiirleri yüzyıllardır halk tarafından bilinmekte ve okunmaktadır.

 

 

MECMUALARI:Niyazi Mısri’nin hatıratlarını içermektedir.Bu hatıratlar ikiye bölğnmüş halde kütüphanelerde korunmaktadır.Biri İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Raşid Efendi Bölümü 1218 numazralı kayıttadır.Niyazi Mısri bu eserinde evliliği, çocukları ve onların doğum tarihi ile ilgili önemli bilgileri içermektedir.

 

 

İkinci bölüm ise Bursa Sultan Orhan Kütüphanesi 690 numarada kayıtlı olup Mecmua-i Kelimat-ı Kutsiye diye isimlendirmiştir.En çok tartışılan hatıratları burada yer almaktadır.Bu eserlerini Niyazi Mısri sürgün yıllarında yazmıştır.

 

 

ARAPÇA ESERLERİ:

MEVAİDÜ’L- İRFAN VE AVAİDÜ’L- İHSAN: 71 böülümden meydana gele bu eser tasavvufi konulardan ve hatıratlardan bahsetmektedir.”İrfan Sofraları” anlamına gelmektedir.

TEFSİR-İ FATİHATÜ’L-KİTAB: Niyazi Mısri tarafından fatiha süresini yapmış olduğu tefsiri içermektedir.

ED- DEVRETÜ’L ARŞİYYE: Arapça yazılmış, arşın on iki burç üzerinde olduğunu, kıyametin nasıl kopacağını, cesetlerin haşrin nasıl olacağını, kıyamet alametleri ve kıyametin ölüm olduğunu anlatan bir eser.

MECALİS: Maide, Enlam ve Nisa surelerinin yorumları yapılmış olup bazı cifr hesapları ve nasihatleri yer almaktadır.

TESBİ-İ KASİDE-İ BÜR’E:

 

 

RİSALELERİ

RİSALE-İ ES’İLE VE ECVİBE-İ MUTASAVVIFANE:Niyazi Mısri tasavvufa yönelen eleştirilere cevap vermiştir.

TABİRATÜ’L VAKIAT: tabirname adıylada bilinmektedir. Niyazi Mısri bu eserinde rüyalardan yola çıkarak bir müridin katetmesi gereken mesafeyi anlatmaktadır.

RİSALE-İ HASENEYN: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in nübüvvet sahibi olduklarına dair görüşlerini ayet ve hadislerle ispatlamaya çalıştığı risaledir.

RİSALE-İ VAHDET-İ VÜCUD: Niyazi Mısri bu eserinde vahdet-i vücud anlayışını ayet, hadis, Arapça ve Farsça beyitlerle destekleyerek anlatmaya çalışmış.

RİSALE-İ ARŞİYYE: Bu risalede Bakara suresindeki Allah’ın Hz.Adem’i yarattıktan sonra isimleri öğrettiğine dair ayetle ilgili yorumlar yapmaktadır.Ayrıca bu risalede 1693 yılında müridleriyle Edirne’ye gelişinde başından geçenleri anlatmaktadır.

RİSALE-İ NOKTA: Bu eserinde Niyaz-i Mısri Hz.Ali’ye atfedilen “ ben besmelenin başındaki” “Be” harfinin altındaki noktayım sözünün açıklamasını yapmıştır.Hz Hasan ve Hz. Hüseyin’in nübüvvetinienkar edenlerin itikadlarının ne olacağı ve Yezid’e lanet okumanın gerekli olduğuna dair görüşleri içeren risaledir.

RİSALE Fİ DEVERAN-I SUFİYYE: tasavvuf geleneğinde yaygın olan sesli ve hareketli bir takım ritüeller ile ilgili çeşitli alimlerin görüşlerini ortaya koymuştur.

RİSALE-İ NEFİSE: hz.Ali’nin faziletinden ve Yezid’e lanet okumanın gereği ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.

RİSALE-İ EŞRATU’S SAAT:Niyazi Mısri’nin kıyamet alametleri ile ilgili yorumlarda bulunduğu risaledir.

RİSALE-İ İADE:

ŞERHLERİ:

ŞERH-İ ESMA’ÜL HÜSNA:Mısri bu eserinde Halvetiye tarikatında süluk esnasında zikr edilen Allah, Aliyy, Hü, Alim,Kahhar, Hayy, Azim, Hakk, Vahid, Kayyum, Samed ve Ehad isimlerinin şerhlerini yapmıştır.

ŞERH-İ NUTK-I YUNUS EMRE: Mısri bu eserinde Yunus Emre’nin “Çıktım erik dalınanda yedim üzümü, bostan ıssı kakuyup dir ne yirsin kozumu” şeklinde başlayan şiirinin şerhini yapmıştır.

 

 

TEFSİRLERİ:

TEFSİR-İ TEKASÜR SURESİ: Tekasür suresinin tefsirini yapmıştır.

 

 

MEKTUPLARI:

Kardeşi Ahmed Efendiye mektubu

Celveti Selami Efendiye Mektubu

Sürgüne gönderilmesi sırasında padişaha Malkara’dan gönderdiği mektup

Padişaha teşekkürünü bildiren bir mektubu

Kaymakam Paşaya gönderdiği mektubu

Karabaş Ali Efendiye yazdığı mektup

Köprülüzade Mustafa Paşaya gönderdiği mektup

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...