Jump to content
Sign in to follow this  
Olcix

Abarta

Recommended Posts

İrlanda Mitolojisinin kurnazlık tanrısı ya da kurnazlığı ile ünlü ölümlü bir mitoloji kahramanıdır. Hile ile aldattığı mitoloji kahramanı ise ünlü muhafız birliği lideri Finn Maccool’dür.

 

abarta.jpg

Abarta, İrlanda Mitolojisi’nde, adı “Ağır İşle­ri Yapan” anlamına gelen muzır bir tanrı olarak da tanımlansa da, tanrılığı tartışma konusudur. Fakat bir tanrı olmasa da Abarta, en ünlü İrlandalı mitoloji kahra­manları arasındadır. Her ne kadar Abarta’nın, Fenian savaşçılanna oynadığı oyun­la ilgili efsanede, onun tanrı olabileceğine dair güçlü izler varsa da gerek o gerekse tüm akrabaları, İrlanda efsanelerinde ölümlü kahramanlar olarak sahneye çıkarlar.

Benzer telafuzlu bir İrlanda efsandesinde yer alan Abhartach (Abhartaç) ile karıştırmamak gerekmektedir. Abarta'nın hilesi, en bilge kahramanların bile kandırılabieceğini işaret etmektedir.

Abarta, İspanya’dan gelen, savaşçı istilacılar olan Milesianlar ta­rafından devrilene kadar, İrlanda’yı yöneten Tuatha De Danann sülalesindendir. Yer altı yanrıları tarafından Fienna'lıları yer altına götürmekle görevlendirilir. Bunu da kurnaz uşak rolü ile başarabileceğini düşünür.

Görevi yerine getirebilmek için Fienna'nın hanedan lideri Finn Maccool’a, hizmetkân olmayı teklif eder. Abar­ta, Finn Maccool’un hizmetine, onun liderliği babasından devral­masından kısa bir süre sonra girer.

Fienna, Fenians olarak da bilinen bir diyardır ama Kelt mitolojisinde, savasçı, ozan ve avcılardan kurulu efsanevi birliğin de adıdır. İrlanda Kralının güvenliğinden sorumludurlar. Birçok öyküde, sıradan insanların ötesinde inanılmaz işler başarırlar, hatta bazen tanrılara kafa tutarlar. İrlanda kralından başka hiçbir kralın, ülkenin ya da tanrının hizmetine girmeye razı olmazlar. Finn MacCoul ( Fionn mac Cumhaill ya da Fionn Maccumal olarak da bilinir) İrlanda kralını koruyan seçilmiş savaşçılardan oluşan Fianna birliğinin liderlerindendir. Efsaneye göre Slane’de bir kuyunun içinde yaşayan bilgelik balığını yakalayıp yedikten sonra en bilge insan olmuştur. Onun için yaşamış en bilge, cömert, cesur ve dürüst insan denir. efsaneye göre Brea kalesine saldırırken, tüm Fianna ile birlikte ölmüştür.

Kurnaz Abarta, iyi niyetinin bir göstergesi olarak Fianna’ya, vahşi bir gri at sunduğunu söyler. Ama bu atı zaptetmek pek çok şinanılmaz zafere imza atmış Fiennalı savaşçılar için de zordur. Savaşçılar ancak büyük çabalar sonucunda hayvana dizgin vurmayı başarabilir, ancak ondan sonra da üzerine birisi bi­nince, tek bir adım bile atmayı red­deder. On dört savaşçı, atın güçlü sırtına binmeden atı harekete ge­çirmek mümkün değildir. Abarta arkalarına bindiğinde, at birden dörtnala kalkar ve kuyruğunu elinden bırakmayı akıl edemeyen onbeşinci savaşçıyı da kendisiyle birlikte sürükler...

Abarta on­ları bu hile ile öte dünyaya götürmüştür, çünkü dünyada bulunmasının tek nede­ni zaten budur. Keltler bu harika topraklann tanrı ve tannçalann evi olduğunu, ruhların yeniden doğ­madan evvel burada dinlendikle­rini düşünürdü.

Fianna’nın (Fenianlann geri kalanı) Abarta’nın atını takip etmek için sihirli bir ge­mi tedarik ederler. Aralarındaki en iyi izci, Finn Macool’un yardımcısı Foltor’dur. Kurtarma operasyonu için öte dünyaya bir yol güzergâhı çizmeyi başarır.

Orada Abarta, hem rehineleri serbest bırakmaya hem de atın kuyruğuna takılarak İrlanda’ya dönmeyi kabul eder. Yeterince onurlandırıldıklarını dü­şünen Fenianlar, Abarta ile barış yapmaya razı olurlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...