Jump to content
Sign in to follow this  
denmeh1

Sıkıntıdan Kurtulma Duaları.

Recommended Posts

SIKINTIDAN KURTULMA DUALARI:

Kur'ân-ı kerîmin ve duânın te'sir etmesi için ba'zı şartların gözetilmesi lâzımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilâçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lâzımdır. Okuyanın, itikadının bozuk olmaması, harâm işlemekten, kul hakkından sakınması, harâm ve habîs şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.

 

 

Duâ ilâç gibidir. Allahü teâlâ dilerse te'sir eder. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

 

(Duâ mü'minin silâhıdır, dinin de direğidir.)

 

(Duâ belâyı önler.)

 

(Allahü teâlayı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz.) [Tirmizî]

 

(Allahü teâlâ, kendisinden istemeyene, duâ etmeyene gazab eder.)

 

(Dert belâ gelince, Yûnus peygamberin duâsını okuyun! Allahü teâlâ, o belâdan kurtarır. Duâ şudur: "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimin.") [Hâkim]

 

(Sabah-akşam İhlâs ve Muavvizeteyni [iki kuleûzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, âfetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.) [Tirmizî]

 

(Sabah-akşam, 3 kere "Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihî şey'ün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemî'ül'alîm" okuyana bir şey zarar veremez.) [İ. Mâce]

 

(Allahü teâlâ, hergün sabah-akşam yedi kerre, "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâhü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" diyenin dünya ve âhıret işlerine kâfidir.) (Beyhekî)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil' aliyyil'azîm okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi gelir. Peygamber efendimiz, sıkıntıyı gidermek için, (Lâ ilâhe illallâhül'azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il'azîm lâ ilâhe illallâhü Rabbüs, semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül Arşil-kerîm) okurdu. (Müslim)

 

Lâ havle söylemek

 

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün beş yüz kerre "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" okurdu. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kerre "Salevât" getirirdi.

 

Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emîn ve rahat olmak için Li îlâfi'yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Hergün ve her gece hiç olmazsa, onbirer defâ okumalıdır. Hadîs-i şerîfte, (Bir yere gelen kimse, Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez) buyuruldu. (Müslim)

 

Bir dileği olan, yatarken abdest almalı. Temiz bir yere oturup, 3 salevât okumalı. Sonra Besmele ile 10 Fâtiha ve sonra 11 İhlâs okumalı. Sonra 3 salevât okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı ve sağ elini, sağ yanağının altına koyup yatmalıdır. niyyet ettiği şeyin nasıl olacağını bi-iznillah rü'yâda görür. (Fetâvâ-i kâri-ül-hidâye)

 

 

Dileklere kavuşmak için, iki rek'at namaz kılıp, sevâbını silsile-i âliyye denilen âlimlerin rûhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir. Meselâ, "Yâ Rabbî, filân yere sağ-sâlim gidip gelmek nasîb eyle, filân sıkıntıdan beni kurtar" gibi duâ ettikten sonra, "Bu duâmı silsile-i âliyye büyükleri hürmetine kabûl eyle" demelidir. (Mekâtîb-i şerîfe)

 

Fâtiha, Âyet-el kürsî ve Dört kul, yâni Kulyâ, Kulhüvallahü, Felâk ve Nâs yedişer kerre okunur, Allahü teâlâya sığınılırsa, âfetlerden, belâlardan hastalıklardan korunmuş olur.

Alıntı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...