Jump to content
Sign in to follow this  
İη¢ιѕєℓ

Kadına Hayvana Tecavüz Acil Bir Şekilde Yargılanmalı

Recommended Posts

Kampanyanın muhatabı: Başbakanlik bakanlik meclis orman su isleri

 

Kadına Hayvana eşeğe kediye köpeğe tecavüz acil bir şekilde yargılanmalı

 

 

Bu kişiler cezalandirilsin hayvanların cinsel amaçla suiistimal edilmesidir. çeşitli dönemlerde yasalarımızda suç sayılan bir eylemdir: i. selim kanunlarına göre hayvanlarla cinsi münasebette bulunanlar tazir edilip ayrıca ağaç (sopa) başına 1 akçe de para cezasına çarptırılırlardı. 765 sayılı türk ceza kanunu'na göre ise, genelde hayvanlara kötü muamele başlıklı 577. madde hükümlerine göre değerlendirilirdi. doktrinde hayasızca hareketler konulu 419. maddenin "alenen hayasızca vaz'u harekette bulunanlar on beş günden iki aya ve o suretle cinsi münasebette bulunanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve bu fıkrada yazılı hallerde ayrıca 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar" hükmüne göre ceza verilebileceğini savunanlar da olmuştur. 5237 sayılı yeni türk ceza kanunu'nda konuya ilişkin hüküm yoktur ama 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu'nda ise açık hüküm vardır: kanunun 14/(j). maddesi hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkence yapmanın açıkça yasak olduğunu belirtir. bununla birlikte, bu maddeye aykırı hareketin cezası 28. maddenin (k) bendine göre yalnızca para cezasıdır. bu işin fiilen uygulanmasına ilişkin hükümler belirtildiği gibiyken, ilginç bir şekilde 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 226/4. maddesine göre hayvanlarla cinsel münasebete ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. ayrıca bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi de, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. hayvanlarla cinsel ilişki görüntülerini çekmek, bu görüntüleri herhangi bir siteden, kazaa'dan veya e-mule'den indirmek ve bilgisayarında depolamak, hele ki bir cd'ye çekmek ve dahi satmak, hele hele veletlerin izlemesine neden olmak, yasalarımız nezdinde hayvanlara tecavüz etmekten daha büyük bir suçtur. bilmem anlatabildim mi? aklı başında bir insan için bu tantananın her türlüsünün açık bir hayvanlık olduğu izahtan varestedir.

 

 

 

İmza için link

 

https://www.change.org/p/ba%C5%9Fbakanlik-bakanlik-meclis-orman-su-isleri-kad%C4%B1na-hayvana-e%C5%9Fe%C4%9Fe-kediye-k%C3%B6pe%C4%9Fe-tecav%C3%BCz-acil-bir-%C5%9Fekilde-yarg%C4%B1lanmal%C4%B1?recruiter=127538595&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg&fb_ref=Default

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tecavüz elbette sapkın ruhsal bozukluklardan kaynaklanan bir durum.

Bir tecavüzcünün profilini incelediğimizde bu sapkınlığı içinde taşıyan kişinin,topluma asıl sorun olduğu an bunu dışa vurduğu andır..

Peki ne zaman dışa vurur bunu.. Kişiye göre değişsede ortak oldukları bir durum vardır buda karşısındakini güçsüz ve zayıf gördüğü andır.. Siz hiç bir aslana tecavüz eden bir sapık gördünüz mü? ısırgan bir köpeğide seçmezler.İnsanlara güvenmiş uysal itaatkar hayvanları seçerler..çünkü onlar daha güçsüz ve zayıf.Konuşamazlarda..

 

tecavüzün insan boyutunda ise yine aynı durum mevcuttur..Bazı toplumlarda bu vakalar daha fazladır..Bu toplumları incelediğinizde ,tecavüze uğrayan kesimin toplum gözünde de zayıf olduğunu görürsünüz.

 

Atılacak ilk adım kişilerin cinsiyetlerine bakılmaksızın bireysel hak ve hürriyetlerini ,toplumdaki bireysel eşitlik haklarını sağlamaktır..Çocuk hakları evrensel beyannamesinin benimsenmesidir..

Aranızda bunu çocuğuna anlatan var mı??

 

Ben anlattım..Benim çocuklarım haklarını biliyor.Onlara bir şiddet uyguladığımda rahatlıkla benden şikayetçi olabileceklerini biliyor..Ama sadece bununla bitmiyor.Toplumun ve en önemlisi toplum yönetiminin bunu bilmesi gerekiyor.. Çocuk bir hta yaptı ve ben şiddet uyguladım..Çocuk güvenlik güçlerine gitti durumu anlattı.Hayal bile edemiyorum..Komiser çıkıp eşek sıpası yaramazlık yapmasaydın diyecek:)

Kadın içinde geçerli..Kocandır döverde severde:) Toplumda da öyle..Bir erkek kadına şiddet uyguluyor..hemen müdahele ediyoruz.."hoopp dur bakalım ayıptır"" ..Adam sanane be bu benim karım diyince herkes bir duruyor:) karısı ya döver de sever de:)

 

Hayvanlar içinde durum aynı..Her hayvan kanun önünde can statüsünde olmalı..Ama bu sefer önümüze beslenme şeklimiz giriyor..Devasa bir etobur olan toplum nasıl hayvanlar için bir can statüsü belirleyebilir ki..

Sonuçta bu bağlamda bir kedi ile bir tavuk aynı hakka sahip olmalı..

 

Sonuç itibari ile toplum olarak değişmemiz lazım..Etoburluk durumu biraz zor ama en azından kadına çocuklara kişisel hak ve özgürlükleri verilmeli ve en azında evcil hayvan statüsünde yemediğimiz hayvanlara Yaşayan,hisseden bir can olarak kanun önünde görmeliyiz.

 

Bu toplumsal değişmede en büyük etken kadınlar..Sizler yetiştiriyorsunuz toplumu..

 

İlk yapacağınız iş sünnet düğünlerini yapmamak olsun..Sünnet ettireekseniz gidin hastaneye kestirin gelin ve kimseye haber vermeyin..Basit bir cerrahi müdahale olsun..

Çünkü ayrım daha çocukken başlıyor:) Pipisi ile kral olan çocuk bunu ömür boyu yaşatmaya çalışıyor..

 

Kaptırmışım kendimi:) amma uzun yazmışım:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tecavüz elbette sapkın ruhsal bozukluklardan kaynaklanan bir durum.

Bir tecavüzcünün profilini incelediğimizde bu sapkınlığı içinde taşıyan kişinin,topluma asıl sorun olduğu an bunu dışa vurduğu andır..

Peki ne zaman dışa vurur bunu.. Kişiye göre değişsede ortak oldukları bir durum vardır buda karşısındakini güçsüz ve zayıf gördüğü andır.. Siz hiç bir aslana tecavüz eden bir sapık gördünüz mü? ısırgan bir köpeğide seçmezler.İnsanlara güvenmiş uysal itaatkar hayvanları seçerler..çünkü onlar daha güçsüz ve zayıf.Konuşamazlarda..

 

tecavüzün insan boyutunda ise yine aynı durum mevcuttur..Bazı toplumlarda bu vakalar daha fazladır..Bu toplumları incelediğinizde ,tecavüze uğrayan kesimin toplum gözünde de zayıf olduğunu görürsünüz.

 

Atılacak ilk adım kişilerin cinsiyetlerine bakılmaksızın bireysel hak ve hürriyetlerini ,toplumdaki bireysel eşitlik haklarını sağlamaktır..Çocuk hakları evrensel beyannamesinin benimsenmesidir..

Aranızda bunu çocuğuna anlatan var mı??

 

Ben anlattım..Benim çocuklarım haklarını biliyor.Onlara bir şiddet uyguladığımda rahatlıkla benden şikayetçi olabileceklerini biliyor..Ama sadece bununla bitmiyor.Toplumun ve en önemlisi toplum yönetiminin bunu bilmesi gerekiyor.. Çocuk bir hta yaptı ve ben şiddet uyguladım..Çocuk güvenlik güçlerine gitti durumu anlattı.Hayal bile edemiyorum..Komiser çıkıp eşek sıpası yaramazlık yapmasaydın diyecek:)

Kadın içinde geçerli..Kocandır döverde severde:) Toplumda da öyle..Bir erkek kadına şiddet uyguluyor..hemen müdahele ediyoruz.."hoopp dur bakalım ayıptır"" ..Adam sanane be bu benim karım diyince herkes bir duruyor:) karısı ya döver de sever de:)

 

Hayvanlar içinde durum aynı..Her hayvan kanun önünde can statüsünde olmalı..Ama bu sefer önümüze beslenme şeklimiz giriyor..Devasa bir etobur olan toplum nasıl hayvanlar için bir can statüsü belirleyebilir ki..

Sonuçta bu bağlamda bir kedi ile bir tavuk aynı hakka sahip olmalı..

 

Sonuç itibari ile toplum olarak değişmemiz lazım..Etoburluk durumu biraz zor ama en azından kadına çocuklara kişisel hak ve özgürlükleri verilmeli ve en azında evcil hayvan statüsünde yemediğimiz hayvanlara Yaşayan,hisseden bir can olarak kanun önünde görmeliyiz.

 

Bu toplumsal değişmede en büyük etken kadınlar..Sizler yetiştiriyorsunuz toplumu..

 

İlk yapacağınız iş sünnet düğünlerini yapmamak olsun..Sünnet ettireekseniz gidin hastaneye kestirin gelin ve kimseye haber vermeyin..Basit bir cerrahi müdahale olsun..

Çünkü ayrım daha çocukken başlıyor:) Pipisi ile kral olan çocuk bunu ömür boyu yaşatmaya çalışıyor..

 

Kaptırmışım kendimi:) amma uzun yazmışım:)

başka diyecek bi şey bulamadım...on numara tesbit..(Y)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tecavüz elbette sapkın ruhsal bozukluklardan kaynaklanan bir durum.

Bir tecavüzcünün profilini incelediğimizde bu sapkınlığı içinde taşıyan kişinin,topluma asıl sorun olduğu an bunu dışa vurduğu andır..

Peki ne zaman dışa vurur bunu.. Kişiye göre değişsede ortak oldukları bir durum vardır buda karşısındakini güçsüz ve zayıf gördüğü andır.. Siz hiç bir aslana tecavüz eden bir sapık gördünüz mü? ısırgan bir köpeğide seçmezler.İnsanlara güvenmiş uysal itaatkar hayvanları seçerler..çünkü onlar daha güçsüz ve zayıf.Konuşamazlarda..

 

tecavüzün insan boyutunda ise yine aynı durum mevcuttur..Bazı toplumlarda bu vakalar daha fazladır..Bu toplumları incelediğinizde ,tecavüze uğrayan kesimin toplum gözünde de zayıf olduğunu görürsünüz.

 

Atılacak ilk adım kişilerin cinsiyetlerine bakılmaksızın bireysel hak ve hürriyetlerini ,toplumdaki bireysel eşitlik haklarını sağlamaktır..Çocuk hakları evrensel beyannamesinin benimsenmesidir..

Aranızda bunu çocuğuna anlatan var mı??

 

Ben anlattım..Benim çocuklarım haklarını biliyor.Onlara bir şiddet uyguladığımda rahatlıkla benden şikayetçi olabileceklerini biliyor..Ama sadece bununla bitmiyor.Toplumun ve en önemlisi toplum yönetiminin bunu bilmesi gerekiyor.. Çocuk bir hta yaptı ve ben şiddet uyguladım..Çocuk güvenlik güçlerine gitti durumu anlattı.Hayal bile edemiyorum..Komiser çıkıp eşek sıpası yaramazlık yapmasaydın diyecek:)

Kadın içinde geçerli..Kocandır döverde severde:) Toplumda da öyle..Bir erkek kadına şiddet uyguluyor..hemen müdahele ediyoruz.."hoopp dur bakalım ayıptır"" ..Adam sanane be bu benim karım diyince herkes bir duruyor:) karısı ya döver de sever de:)

 

Hayvanlar içinde durum aynı..Her hayvan kanun önünde can statüsünde olmalı..Ama bu sefer önümüze beslenme şeklimiz giriyor..Devasa bir etobur olan toplum nasıl hayvanlar için bir can statüsü belirleyebilir ki..

Sonuçta bu bağlamda bir kedi ile bir tavuk aynı hakka sahip olmalı..

 

Sonuç itibari ile toplum olarak değişmemiz lazım..Etoburluk durumu biraz zor ama en azından kadına çocuklara kişisel hak ve özgürlükleri verilmeli ve en azında evcil hayvan statüsünde yemediğimiz hayvanlara Yaşayan,hisseden bir can olarak kanun önünde görmeliyiz.

 

Bu toplumsal değişmede en büyük etken kadınlar..Sizler yetiştiriyorsunuz toplumu..

 

İlk yapacağınız iş sünnet düğünlerini yapmamak olsun..Sünnet ettireekseniz gidin hastaneye kestirin gelin ve kimseye haber vermeyin..Basit bir cerrahi müdahale olsun..

Çünkü ayrım daha çocukken başlıyor:) Pipisi ile kral olan çocuk bunu ömür boyu yaşatmaya çalışıyor..

 

Kaptırmışım kendimi:) amma uzun yazmışım:)

 

işte bilinçli ebeveyn böyle yetiştirir çocuklarını.Çocuk yetiştirirken en büyük iş anneye düşüyor,sadece üremek,çocuk doğurmak için çocuk doğurup,karnını doyurmakla anne olduğunu sananlar yüzünden yetişiyor bir nesil.En basiti geçen gün sosyal medyada bir resim dolaşıyordu küçük yavru kedinin boynuna ip geçirip baş aşağı kediyi sallarken, annesi 5-6 yaşlarındaki kızının resmini çekip koymuş.Ve "bizim kız tasma takmış kediye" diye eğleniyor gerizekalı.Resim çekip bu davranışı onaylayacağın kadar çocuğa hayvana zarar vermemesi gerektiğini söylese çocuk yanlış bir şey yaptıgını öğrenecek.Erkektir yapar,çocuktur yapar diye diye toplum bu hale geldi ne yazık ki....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...