Jump to content
saliwild

Meşayıhtan Bir Zata İlham Edilen Dua

Recommended Posts

Helal rızık ve hayırlı evlatlara sahip olmak için meşayıhtan bir zata ilham edilen kıymetli dua

 

Ebu'l Abbâs Ahmed es-Şercî ez-Zebîdî (rahimehullâh)'ın meşayıhın kıymetli terceme-i hallerine dair kaleme almış olduğu "Tabakâtü'l-havâs ehli's-sidki ve'l-ihlâs " isimli eserindeki Ebu Sa'îd Abdullâh ibni Yezîd el Kasimî (kuddise sirruhu)'nun hayatını anlatırken şu hadiseye yer vermiştir.

 

Bu zat bir Kadir gecesinde rüya aleminde Allâh-u Te'ala'yı görmüş ve Kendisinden helal rızık ve hayırlı, dindar ve salih evlatlara kavuşmayı istemiş, bir kaç gece sonra hatiften gelen bir nida ile kendisinde çok faziletlerin olduğu bir duayı işitmiş ve her sıkıntı anında bu duayı okuyup feraha ulaşmıştır.

 

Bahsedilen dua şöylecedir :

 

 

 

"Ey Allâh ! Ey mahlukatı hikmeti ile yaratan ve zeval bulamasınlar diye gökleri ve yeri kudretiyle tutan ! Ey evveliyyetinin başlangıcı olmayan ! Ahiriyyetinin de nihayeti olmayan !

 

Ey gökleri ve yeri eşsiz bir biçimde yaratan ! Ey asla inkar olunamayacak iyilik sahibi !

 

Ey Allâh ! Senden istiyorum, çünkü hiç şüphesiz rahmet Sende mevcuttur ve Senin mağfiretin malumdur ! Ey her zayıfın sahibi ! Ey her zorda kalanın yardımcısı !

 

Ey Allâh ! Ey Rahmân ! Ey Rahîm ! Kabirdeki yalnızlığıma ve Senden başka kimsem olmamamasına acı !".

 

[Ebu'l Abbâs Ahmed es-Şercî ez-Zebîdî, Tabakâtü'l-havâs ehli's-sidki ve'l-ihlâs, sh:187-188]

Seyyid.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cangirl75, 08.07.2016 - 23:51 yazdı:

okunuşunu da bi zahmet ekleyin istifade edeyim hem sevaba girersiniz

Ben sevaba gireyim, 

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Ya münşiel halkı bihikmetihi ve mümsikessemavati vel ardı untezu ve la bi kudretihi ya menleyse li evveliyyetihibtidaü ve la hiriyyetihintihaun ya bediissemavati vel ard ya zel mağfurillezi la yunkeru es elüke biennerrahmete fike mevcudete ve ennel mağfirete minhe mahudetun ya veliyye külli daifin veya gıyase külli methufin Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu irham gurbeti fil kabri vengitaiileyk.)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...