Jump to content
Sign in to follow this  
saliwild

Bir Kere Dahi Salat Okumanın Kazandıracağı Faziletler

Recommended Posts

Bir kere salat okuyanın on günahı silinir, on derecesi yükseltilir

 

Enes ibni Malik (radiyallahu anhu)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur : "Her kim bana bir kere salat okursa, Allah ona on defa salat (rahmet) eder, kendisinden on hata (ve günahının azabı) düşürülür ve kendisi icin (cennette) on derece yükseltilir."

 

[Nesai, sehv:55, no:1297, 3/50; Ahmed ibni Hanbel, el-müsned, no:12017, 3/102]

 

Elbette bu müjdeler gaflet icerisinde rabıtasız bir halde ne dediğini bilmeden okuyan herkese nasip olacak türden değildir.

 

Salevat okuyan kişi mutlaka huzur üzere Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e rabıta yaparak, kendisini onun önünde hürmetle oturur vaziyette düşünüp Allah-u Tealadan ona salat etmesini istediğini tahayyül etmelidir ki gafletten kurtulup agah vaziyette bu vazifeyi ifa ederek bu mükafatlara nail olabilsin.

 

Nitekim salevat okurken Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in hatırlanmasına dair Enes ibni Malik (radiyllahu anhu)'dan rivayet edilen : "Herhangi bir mü'min kul beni hatırlarda (rabıta üzere) bana salat okursa mutlaka Allah-u Teala ona on sevap yazar, kendisinden on günah siler ve onun için on derece yükseltir", [Temmam er Razi, el-vefaid, no:703, 1/281; ibnü nukta, tekmiletü'l ikmal, no:1608; ibnü hacer el-heytemi, ed-dürü'l-menzüd, sh:136] hadis-i şerifide bu görüşü kuvvetlendirmektedir.

 

Zira Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu müjdeyi gaflet içerisinde salevat okuyanlara değil de kendisini düşünerek okuyanlara vaad etmiştir. Zaten rabıta düşünmekten ibarettir.

 

[Ahmet mahmut ünlü, düğümleri çözecek kıymetli salevat, sh:81-83]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir kere salat okuyana Allah-u Teala ve melekleri yetmiş kere salat eder

 

Abdullah ibni Amr(radiyallahu anhu) şöyle demiştir (ki bu sözü kendi görüşüyle söyleyemeceğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve selleme)'den işittiği kesindir : "Her kim Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e bir kere salat ederse Allah-u Teala ve melekleri ona yetmiş kere salat (rahmet ve mağfiret duası) ederler. Artık (bu müjdeyi duyan bir mü'min) kul ister salat okumayı az yapsın, isterse de çok yapsın."

 

[Ahmed ibni hanbel, el-müsned, no:6605, 2/172, 187]

 

Bu sözden geçen: "Artık kul ister salat okumayı az yapsın, isterse de çok yapsın", ifadesi: "Bu müjde az yapanlara ait olmalı, çok yaparsa her birine ihsan edilecek yetmiş salat çok olacağı icin acaba ne kadar çok yapılsa her biri için bu müjde tahakkuk eder mi ?", şeklinde akla gelecek bir vehmi izale etmektedir.

 

Yani az ve çok yapmak arasında bir fark yoktur, ne kadar çok yapsa da her biri için yetmiş salat kendisine döner.

 

Allah-u Tealanın bir kuluna salatı; o kuluna rahmet etmesi, acıması ve günahlarını bağışlaması gibi manalara gelmektedir.

 

Meleklerin salatı ise o kulun günahlarının bağışlanması icin o kişi hakkında istiğfarda (bağışlanma talebinde) bulunmalarıdır.

 

[Ahmet mahmut ünlü, düğümleri çözecek kıymetli salevat, sh:83-84]

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...