Jump to content
Sign in to follow this  
denmeh1

Zengin Müslümanlar.

Recommended Posts

Bu noktada karşımıza çıkan soru bir Müslümanın Allah yolunda neyi harcaması gerektiğidir. Bu sorunun da cevabı Bakara Suresi 219. ayette Yüce Allah (c.c.) tarafından verilmiştir: “...Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin...”

 

Günümüz dünyasının neredeyse tüm iktisat tezlerinin temelini oluşturan “ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı” görüşü kapitalist düzenin insanlığa dayatığı yaşam tarzının benimsenmesi için uydurulmuş olan bir algı operasyonudur. Biz müslümanlar olarak bize dikte ettirilmeye çalışılan bu oyuna alet olmayı reddedip şiddetle ve hiç bırakmamacasına Kur’an’a ve Kur’an süzgecinden geçirilmiş sünnete sarılmamız gerekmektedir. Zira Peygamber Efendimiz aşağıdaki Hadis-i Şeriflerinde Bakara Suresi 219.ayette belirtilen ihtiyaçları açıklamıştır:

 

“Nitekim Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s.) de insanın havaic-i asliyesi diyebileceğimiz zaruri ihtiyaçlarını şu üç şeyle sınırlandırmıştır: 1- Belini doğrultacak birkaç lokma, 2- Vücudunu soğuk ve sıcaktan koruyacak giyecek hırka, 3- Başını sokacak bir ev.” (bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 81.)

"Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek." (Müsned, 1/168)

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere bizce bir müslümanın yukarıda belirtilenden fazlasına sahip olması açık bir şekilde Kur’an ayetine ters düşmektedir. Ülkemizde büyük çoğunluğun müslüman olduğu halde çok fakir ve çok zengin insanların bulunması müslümanlığı sadece namaz, oruç ve Hac’dan ibaret olarak gördüğümüzün ve Kur’an’ın toplum hayatımıza yeteri kadar nüfuz etmediğinin açık bir kanıtıdır.

Hem çok zengin olup hem belirli ibadetleri yerine getirip iyi Müslüman olduğunu iddia eden kesim aşağıdaki ayetlere istinaden bizce riyaya sapmaktadırlar: “...Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.” (Bakara, 85)

 

 

“Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah'ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?” (Nahl, 71)

 

Bu duruda Müslüman olduğumuzu iddia etmemize rağmen toplumumuzun Kur’an’ın emrettiği düzene uymadığı görülmektedir. İslam, dünyada sözde uygulandığı ülkelerdeki modellerinden ziyade belirttiğimiz yönüyle toplumlara yön vermelidir.

Alıntı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...