Jump to content
Sign in to follow this  
denmeh1

Tapu İşlemlerinde Eş Rızası.

Recommended Posts

Tapu satışında eş rızası!

 

Medeni Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre tapuda aile konutu şerhi konulan bir ev üzerinde eşlerden biri, diğer eşinin izni olmadan herhangi bir işlemde bulunamıyor. Bu durumda tapu satışında eş rızası isteniyor.

 

 

Tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde tapu satışında eş rızası alınmazsa bu satış yasal olarak geçersiz kabul ediliyor.

 

 

Söz konusu satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. Bu dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.

 

 

Konutu satın alan yeni malik satıştan sonra rızası olmayan eşten onay alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebilme hakkına sahiptir.

 

 

Tapuya aile konutu şerhi konulmamış ve aile konutu üçüncü şahıslara satılmış ise ne olacak?

 

 

Üçüncü şahıs satın aldığı meskenin aile konutu olduğunu bilerek almış ise iyi niyetli sayılamayacağından bu satış da yasal olarak geçersiz kabul ediliyor.

 

 

Diğer eş bu satışa onay vermezse satışın iptali için dava açabiliyor. Böylece üçüncü şahıs üzerinde bulunan tapu kaydı iptal edilerek ve aile konutu aileye geri iade ediliyor.

 

 

Ancak; Üçüncü şahıs aile konutunu, aile konutu olduğunu bilmeden, tapu kaydına güvenerek, iyi niyetle satın almış ise, bu satış yasal olarak geçerli kabul ediliyor. Diğer eşin önceden veya daha sonra onay vermesi bu noktada önem teşkil etmiyor.

Aile konutunun kiralanması..

Medeni Kanun kapsamında sınırları belirtilen aile konutu hükümlerine göre, eşlerden biri diğer eşin rızası olmadıkça konutu kiraya veremiyor.

 

 

Ancak iki eşin de onayının olması halinde aile konutu kiraya verilebiliyor. Bu husus Medeni Kanun kapsamında madde 194'te şu şekilde açıklanıyor:

 

 

Medeni Kanun madde 194.-

Yine eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

 

 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Alıntı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...