Jump to content
Sign in to follow this  
Renan

İnsanların Tapındıkları İlginç Şeyler...

Recommended Posts

İnsanların Tapındıkları İlginç Şeyler

 

Dünya nüfusu yaklaşık olarak 7 milyara yaklaşmaya başladı. Sürekli artan bu nüfusun çeşitliliği de arttırdığını söylemek gerekiyor. Bu çeşitliliğin en dogmatik olarak görülen dini bile etkilediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar dünya genelinde inanılan ve aslında bazı farklılıkları olsa da genel olarak aynı tanrıya tapınılan ana dinler (Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik) olsa da artan bu çeşitlilik ilginç bazı dinlerin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu bağlamda insanlar inandıkları şeyler ölçüsünde oldukça ilginç nesnelere de tapınabiliyor. Müslümanlığa göre asla geçerliliği olmayan kutsallaştırılan bu nesneler neler bakalım.

 

1- Kozmik Anne ve Babaya Tapınanlar

 

Adı gibi garip bir inanışa sahip olan Mandaeism dinine göre peygamberler ret ediliyor. Bu dine mensup olan kişiler kutsal kitapları da ret ederek kozmik anne ve baba dedikleri ilginç bir varlığın olduğuna inanıyor ve bu varlığa tapıyor. Ayrıca Mandaeism için ışıkta kutsal sayılıyor. Dünya üzerinde 5-6 bin kişinin bu dine mensup olduğu ön görülüyor.

kozmik-anne-ve-babaya-tapinanlar.jpg

kozmik anne

 

2- Yerküreye Tapınanlar

 

1962 yılında ortaya atılan dünya kilisesi dinine göre kutsal olan şey yer küre. Bu dine mensup olan kişiler yerkürenin kutsal ana olduğuna inanıyor ve yer küreye tapıyorlar. Ayrıca eski yunan tanrılarını da inanan bu din mensuplarına göre tanrılar arasında bir kardeşlik oluğu da düşünülüyor. Çok fazla üyesi olmasa da bazı çalışmaları ve ayinleri olan dinin kurucusu ise Oberon Zell.

oberon-zell.jpg

yerküreye tapanlar

 

3- Dünya Dışı Kozmik Efendiye Tapınanlar

 

1950 yıllarında kurulan bu dinin adı Aetherius olarak belirlenmiştir. Aslında UFO dini olarak da adlandırılan bu dine mensup olan kişiler uzayda yer alan kozmik bir efendileri olduğunu düşünüyor. Uzaylıların insanları yarattığına ve uzaylıların lideri olan kozmik efendinin de insanları yönettiğine inanılıyor. 1950 yılında bir anda popüler olan dinin şimdilerde pek temsilcisi olduğunu söylemek güç.

aetherius.jpeg

Uzaylılara tapanlar

 

4- Orishas Tanrısına Tapınanlar

 

Candomble diniyle beraber ortaya çıkmış olan bu inanış en ilginç dinlerden biri olarak da kabul ediliyor. Söz konusu dine göre Orishas adı verilen bir tanrı var ve din mensupları için herkesin kendi Orishas tanrısı bulunuyor. Bu tanrıya tapınarak ibadetlerini yerine getiren din mensupları ayrıca kendi kaderlerini yazabileceklerine de inanıyor.

orishas.jpg

Orishasa tapanlar

 

5- İneğe Tapanlar

 

Birçok kişi tarafından bilindiği gibi Hindu dinine özgü olan ve genelde Hindistan’da yer alan kişiler ineğe tapıyorlar. Tanrı olarak inek görülmese de ineğin dünyayı boynuzları üzerinde taşıdığına inanılıyor. Bu nedenle ineklere yapılacak olan bir saygısızlığın dünyayı felakete sürükleyeceğine inanan Hindular için inek kesmek ve etini yemek ise oldukça büyük bir günah.

inege-tapanlar.jpg

Hinduların inanışı

 

6- Ateşe Tapanlar

 

Tarihte Pers İmparatorluğu olarak bilinen dev kavmin ortaya çıkardığı bir din olarak bilinir.

 

Zerdüşt olarak da adlandırılan bu dinden ateşin kutsal alev olduğu ve tanrı ile insan arasındaki köprüyü oluşturduğu düşünülüyor. Genelde Hint ve İran bölgesinde çok sık rastlanan ateşe tapmanın hala dünya üzerinde birçok temsilcisi olduğunu söylemek lazım. Zira dinin mensupları ateşi bir kurtuluş olarak görüyor.

ahura-mazda-zerdustluk.jpg

Zerdüşt dini

 

7- Ay’a Tapanlar

 

Çok eski tarihlerden kalıntılara bakıldığı zaman Ay’a tapanların olduğu ortaya çıkarılmış. Kutsal kitaplarda da bu konuda ifadelerin yer alması Ay’a tapanların olduğu görüşünü güçlendiriyor. Yer alan efsanelere göre gece Ay’ın ortaya çıkması tanrıların insanları gözlemesi olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle Ay’a karşı tapınma törenleri yapılıyordu.

aya-tapanlar.jpg

Ay’a tapanlar

 

8- Güneş’e Tapanlar

 

Daha çok eski Mısır’da görülen inanışa göre Güneş tanrısı tüm hayatın döngüsünü kontrolü altında tutan bir tanrı ve gücünü güneşle gösteriyor. Tüm ekinlerinin bu tanrı sayesinde büyüdüğünü düşünen Eski Mısırlılar ise Güneş tanrısına hürmetlerini göstermek için Güneş’e tapmışlar. Şuan bile böyle tarikatların olduğu ve güneşe tapıldığı biliniyor.

gunese-tapanlar.jpg

Güneş tanrısı

 

9- Puta Tapanlar

 

Özellikle Müslümanlık öncesi Arabistan’da görülen inanışa göre insanlar kendi yaptıkları putlara tapınıyorlar. Hemen her istek için farklı bir put bulunuyor ve insanlarda isteklerine göre putlar yapıp onlara tapınıyorlar. Şuan bile çok geniş bir kitlede var olan put inanışı her ne kadar şekil değiştirmiş gibi gözükse de aslında put inanışı yaygın bir şekilde devam ediyor.

puta-tapinma.jpg

Puta tapanlar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Birde insana tapınanlar var insanı ilahlaştırıp yolundan ayrılmayanlar,galiba en ilginç ve tehlikeli tapınmakta bu

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ineginki ilginc her inek dünyayı mı tasıyor.Yada inekler sıraylamı taşıyor.inek tanrı degilse ee dünyayı sırtlanmışsa bildigin hammal o zaman.Deli sorular sordurdu bu konu

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...