Jump to content
parcikanli

Geçemediler Çanakkale’yi

Recommended Posts

Muhterem Müslümanlar! Ehl-i küfür tarih boyu hep birleşerek Müslümanlara saldırmışlardır. Çanakkale savaşları bunun örneklerinden biridir.

 

Birinci Dünya Savaşı içerisinde, 3 Kasım 1914-9 Ocak 1916 tarihleri arasında, Çanakkale Boğazı'nda cereyan eden savaşlara, Çanakkale Muharebeleri adı verilmiştir.

 

Çanakkale Savaşları; Osmanlı Devleti'nin mirasına konmak isteyen Avrupa'nın (ehl-i küfrün) çeşitli siyasi oyunlarının bir sonucudur.Çanakkale Savaşı'nın esas mimarı İngiliz Devlet Başkanlarından (o zamanın Deniz Bakanı) Churchill (Çorçil)'dir. Küfür ittifakı 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı muazzam filoları ile geçmek için zorlamışlar, fakat büyük kayıplar vererek dönmek zorunda kalmışlardı. Bu yenilgiyi hazmedemeyen o günün iki süper devleti, İngiltere ve Fransa, bütün kaynaklarını harekete geçirerek, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'na çok büyük sayıda kuvvet çıkardılar.

 

Küfür ittifakının çıkarma hareketini Müslüman Türk Milleti, çok kanlı geçen savaşlardan sonra yüzyıllarca dünya barış sembolü olan Osmanlı'yı tarih saflarından silmek isteyenlere dersini vermiştir. Böylece küfür ittifakı dağılmış 1915 yılının sonuna doğru da Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmeye başlamışlardır.

 

Bu savaşlarda Müslüman Türk Milleti 253 bin şehid verirken küfür ittifakının kayıp miktarı 255 bin olarak açıklanmıştır.Çanakkale Savaşları'na küfür ittifakı olarak İngiltere, Fransa, Anzaklar (Avustralya ve Yeni Zelanda) Hindistan'dan bazı kabileler, İskoçlar, İrlandalılar, Kanadalılar ve Yahudiler birlikte katılmışlardır.Küfür ittifakı Çanakkale'ye 500 bin askerle gelmiştir. Bu savaşa katılan Müslüman Türk kuvveti ise 700 bin kişidir. 14 ay süren çarpışmalarda bütün mahrumiyetlere ve mühimmat yetersizliğine rağmen, Müslüman TürkMilleti, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ispatlamıştır.

 

Tarihi kaynaklar Çanakkale Savaşı'nın cereyan ettiği yerde metrekare (m2)'ye 6 bin merminin isabet ettiğini yazıyor. Küfür ititfakına ait 231 gemi, 1155 top her yeri yangına çevirdi. Biz 253 bin şehid verdik ama iman gücünün maddi üstünlükten daha önemli olduğuna cümle alem bizatihi şahid olduğu, İngilizleri sevk ve idare eden Churchill (Çorçil): "Bizi Müslüman Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak bir atımlık barutları bile kalmamıştır" itirafıyla Müslümanların din ve vatan uğrundaki fedakârlığının ne muhteşem olduğunu anlatıyordu.

 

Tarih, Çanakkale'deki "Çanakkale Geçilmez" kararının verilişinin aksi sedasını şu ifadelerle kayda geçmiştir.

 

"Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre idi. Yani ölüm muhakkaktı. Birinci siperdekiler dövüşüyor ve ikincileri, onların yerine gidiyordu. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül ile biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakika içinde kendisinin de öleceğini biliyor. En ufak bir duraklama bile göstermiyor, sarsılma yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'ân-ı Kerim, Cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar."

 

Müslüman TürkMilleti Çanakkale Destanı'nı işte böyle yazmıştır.

 

Muhterem Müslümanlar!

 

Kur'ân-ı Kerim'de: "Allah yolunda öldürülenleri (şehidleri) ölüler sanmayın; bilâkis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar" Âl-i İmran: 169) buyuruluyor.

 

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.): "Cennete girenlerin içinde sadece şehidler dünyaya dönüp defalarca şehid olmayı isterler" (Buhari, Cihâd, 21) beyanında bulunuyor.Bizler bu ruhu taşıyabilirsek kahraman olabiliriz. Ecdadımız taşıdı; bakınız hepimiz onlarla iftihar ediyoruz. Kahramanca, mertçe, şereflice yaşadılar diyoruz. Ecdadımızla övünüyoruz. Acaba çocuklarımız da bizimle övünebilecekler mi?

 

canakkale-1.jpg

Çanakkale zaferini hatırlarken

 

Bu zafer, üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, hep aynı heyecan ve hayranlıkla hatırlanması ve hafızalarda taze tutulması gereken muhteşem bir olaydır.

 

Gelibolu ve Çanakkale direniş ve zaferlerini hatırlamak; bir bakıma yakın tarihin bir hatırlatmasını yapmak, dostu, düşmanı yeniden değerlendirerek, zamanın geçmesine rağmen nelerin değişip, nelerin değişmediğini bir kere daha gözden geçirilmesini sağlamak demektir.

 

Bazı gerçekler yıllar geçse bile unutulmamalıdır. Eski ata sözüdür, "Su uyur, düşman uyumaz". Şimdilik dost veya müteffik olanlar aslında dünkü düşmanlardır ama yarın ne olacaklarını da kimse garanti edemez.

 

Bu savaşlara ait birçok şey anlatılır ama bazı şeyler de arada unutulur. Bunların bazılarının hatırlatılması yararlı olabilir:

 

Savaş öncesinde İngiltere'de yapımları için parası peşinen ödenmiş Osmanlı'ya ait iki savaş gemisine, İngilizler el koymuştur. Yani, gemilerin parasını almış ve sonra da tüm ültimatomlarımıza rağmen paramızı geri ödememişlerdir. Daha sonra bu gemilere kendi ve koloni askerlerini doldurarak Çanakkale'ye yollamışlardır.

 

İngilizler, daha savaş ilan edilmeden önce aniden Seddülbahir adlı Osmanlı gemisini bombalamış ve burada 86 genç şehit olmuştur.

 

Diğer taraftan, Enver Paşa'nın Alman hayranlığı yüzbinlerce vatan evladına ve bir imparatorluğun tasfiyesine neden olmuştur. Almanlarla yapılan gizli anlaşma kabinedeki bakanlardan bile gizlenmiştir. Günümüzde bu durumu hatırlatan benzer olayların gerçekleştiği bilinmektedir. Tarihten ve olaylardan ders almak gerekir. Aynı veya benzer hatalar tekrarlanmamalıdır.

 

Bu arada, özellikle Batılı kaynakların sürekli yerdiği Osmanlı padişahı, Sultan Abdülhamid, kendi dönemi içinde hazırlanan, ileriye dönük siyasi ve stratejik planlama sonucunda, Çanakkale'deki mevcut tabyaları güçlendirmiş, hepsini elden geçirtmiş ve bazı yeni tabyalar inşaa ettirmiştir. Bu gerekli hazırlık ve tahkimler tam kırk yıl sonra gerçekleşecek olan savaşın seyrinde etkili olmuş ve çok işe yaramıştır. Avrupalıların yerdiği veya övdüğü kişilere dikkat edip, analizi kendimiz yapmalıyız.

 

Dış güçlerin yaklaşımı:

 

Avrupa devletleri, Çanakkale Boğazını zorlamaya karar verdikleri zaman içinde bulundukları ruh hali, teknolojik üstünlük sebebi ile mutlaka galip geleceklerini zannedenlerin tedbirsiz, aşırı güvenli ruh hali olmuştur.

 

İngiliz-Fransız donanmaları, Gelibolu savaşı öncesindeki 200 yıl içinde hiç yenilmediği için dünyadaki en iyi donanmalar olarak tanınmaktaydılar. Bu sebeple, zaferi adeta "avuçlarında" farz etmek yanılgısına düşmüşlerdi. Hatta daha boğaza girmeden, o akşamın beş çayını Marmara Denizi'nin ortasında içmeyi planladıkları, İstanbul üzerine bahisler kurdukları kendi bıraktıkları hatıratlarda anlatılmaktadır.

 

İngiliz-Fransız donanması, tam seksen parça gemiyle Çanakkale Boğazı'na saldırırken, kullandıkları gemilerden birinin adının "Agamemnon" olması da çok dikkat çekicidir.

Agamemnon, binlerce yıl önce Anadolu'nun Ege kıyılarında bulunan Truva krallığına saldıran Yunan güçlerinin başındaki kralın adı olup, burada adeta tarihi bir drama meydana getirilmek istenmiştir. İngiliz ve Fransızların bu küstah planlamasına verilen cevap da düşman donanmalarının büyük hezimeti şeklinde gerçekleşmiştir.

 

Seksen gemilik taaruz karşısında, Osmanlı Devleti'nin deniz kuvvetlerinin elinde sadece 26 deniz mayının bulunduğunun bilinmesi, durumun ne kadar kritik olduğunun anlaşılması bakımından önemlidir.

 

Bu mayınları boğaza yerleştirmekle sorumlu olan Nusret (Yardım) gemisinin kaptanı (Tophaneli Hakkı Binbaşı) daha sonra kendi ifadesi ile o kritik geceyi anlatırken "mayınları nereye ve ne zaman bırakması gerektiğini bir gece önce rüyasında bir yüce kişi tarafından kendisine bildirildiğini" söylemiştir. Anlatım veya ilham ne olursa olsun, gerçek şudur ki; eldeki mayınlar, hiç düşmanın aklına gelmeyecek bir biçimde Ertuğrul Koyu'nda kıyıya paralel olarak yerleştirilmiştir. Bu sebepledir ki, İngilizlerin boğazı defalarca dikine kontrol etmelerine rağmen bu mayınlar tespit edilememiştir. Nusret gemisi tüm mayınları, İngiliz ve Fransızların son mayın kontrolünden sonra ve ancak sabaha karşı dörtte yerlerine dökmüş ve Türk askerleri sabaha kadar çalışmışlardır.

 

Düşman donanması boğazı geçmeye başladığında düşük top menzilli Fransız gemilerinin taktik gereği Türk tabyalarına öncü atışlar yaptıkları ve sonra arkalarından gelen uzun menzilli İngiliz gemilerine yol açmak için kenara kaydıkları bilimektedir. İşte düşman güçlerinin kendi hazırladıkları bu taktik, onların kendi felaketini ve sonunu hazırlamıştır. Bu kayma esnasında kıyıya paralel yerleştirilen mayınlara çarpıp, patlayan Fransız gemileri ortalığı karıştırmış, gemiler birbirine girmiştir. Böylece 200 yıldır yenilmeyen donanmalar iki saat içinde darmadağın olmuştur.

 

Zafer, etkili stratejik planlama ve doğru uygulamadır. Doğru taktik, doğru sonuçları getirir.Bu taarruz sırasında, kıyıda savunmadaki tabyaların birinde topun ağzına mermi süren vinç tesisatı bombardımanda kullanılamaz hale gelince topları ateşleyen askerler çaresiz kalmıştır. O durumda, görev başında olan, Edremitli Seyit Onbaşı, "Ya Allah, Bismillah" diyerek üç tane 275 kiloluk mermiyi tek başına arka arkaya kaldırarak yatağa sürüp, ateşlemiştir. Her defasında da üç basamaklı metal bir merdivenden çıkarak bu işi gerçekleştirmiştir. Üçüncü atışta İngilizlerin büyük "Ocean" zırhlısının dümenini parçalamıştır. Dümeni kırılan "Ocean" mayınlara çarparak patlamış ve yirmi dakika içinde batmıştır.

 

İngilizlerin çıkarma harekatını tamamen yalnış bir strateji ile yönettikleri, akıntı ve hava durumu dahil yaptıkları hiçbir hesabın tutmadığı bütün askeri kayıtlarda tespit edilmiş bir durumdur. İngilizler, büyük hesaplarla, "en isabetli yer olarak" tespit ettikleri geniş kumsala değil de, çok dar bir koya ve kalabalık bir şekilde çıkmaları da başından itibaren savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu koyda, onları karşılayan Ezineli Yahya Çavuş ve 62 kişilik takımı dışında hiçbir birliğimizin olmadığını bilemeyen İngilizler burada savaşa tutuşmuş ve çok büyük bir hezimete uğramışlardır. Bu zaferi kazanan Türklerin hepsi şehit düşmüştür.

 

Burası, azmin, imanın ve vatan aşkının tüm teknolojiye üstün geldiği yerdir.

Diğer taraftan müttefik taraf olan Almanların da yaptıklarını hatırlamakta yarar vardır. O sırada anlaşma icabı başlarda, Çanakkale'deki Türk ordusunun başında Alman Liman Von Sanders Paşa bulunmaktadır. Von Sanders Paşa'nın çıkarma beklenen bölgeleri kasıtlı olarak yanlış hesapladığı, İngilizleri ve Türkleri olabildiğince birbirine kırdırarak, İngilizlerin dikkatini bu bölgeye çekmeyi, bu sayede Avrupa'da savaşan Alman askerlerinin karşısında daha zayıf bir askeri güç olmasını sağlayarak, Alman birliklerini rahatlatmayı amaçladığı ele geçen bazı yazışmalardan ve planlardan anlaşılmış bulunmaktadır. Zaferler ve muhteşem direnişler Türk Paşalar ve Mustafa Kemal Paşa idaresinde gerçekleşmiştir.

 

Bugün AB üyeliği için birçok fedakarlığa katlanmaya teşvik edilen ve buna hevesle hazırlanan Türkiye'nin durumu bir daha dikkatle gözden geçirmesinde isabet vardır. Başta bulunan idarecilerin, bu ayın olayları olan Gelibolu Savaşlarını ve "Çanakkale Zaferi"ni bir kerre daha okuyarak, başka açılardan olayları tahlil etmelerinde de büyük yarar görülebilir.

 

Halk olarak Çanakkale Savaşlarını bütün teferuatı ile hatırlayıp, genç nesillere aktarmak da hepimizin görevidir.

 

 

galata20koprusu2bmoa2-1.jpg

 

 

Gittiler...

Binlerle, onbinlerle, yüzbinlerle gittiler...

Bugün bu topraklar üzerinde namusumuzla yasayabilmemiz icin gittiler...

Bir 19 Mayis günü, 12 saat icinde onbine yakin vatan evladi,

Canakkale`nin kanli siperlerine bir daha geri gelmemek üzere gittiler...

  • Like 3
Link to post
Share on other sites
Guest HuRRiCaNe

Onlar kendilerini ayaklarından bağladılar geri çekilmemek için. Çünkü onlar geri dönmeyi hiç düşünmediler.....

 

Allah razı olsun arkadaşım ellerine yüreğine sağlık.

Link to post
Share on other sites

Gittiler...

Binlerle, onbinlerle, yüzbinlerle gittiler...

Bugün bu topraklar üzerinde namusumuzla yasayabilmemiz icin gittiler...

Bir 19 Mayis günü, 12 saat icinde onbine yakin vatan evladi,

Canakkale`nin kanli siperlerine bir daha geri gelmemek üzere gittiler...

Güzel paylaşımın için teşekkürler..Emeğine yüreğine sağlık..

 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Öleni görüyor, üç dakika içinde kendisinin de öleceğini biliyor. En ufak bir duraklama bile göstermiyor, sarsılma yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'ân-ı Kerim, Cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar."

Müslüman TürkMilleti Çanakkale Destanı'nı işte böyle yazmıştır.

 

 

Tesekkür ederım çok güzel yazı emeğine sağlık

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Guest KurtuluşZor_786

Tüylerim diken diken !

Ürpermekten yazamıyorum...

Eline, emeğine sağlık kardeşim.

Başta Sultan Abdül Hamid Han olmak üzere çanakkale zaferine emeği geçen tüm ecdadımızın ruhlarına ;

Rızaen lillah El Fatiha...

Link to post
Share on other sites
Guest Plato

Avrupalıların yerdiği veya övdüğü kişilere dikkat edip, analizi kendimiz yapmalıyız.

tabi kendileri beş çayı içerken donanmada boğazın ortasında bilmiyorlardı kaçan balığın büyük olacağını!!

ve bilmiyordu kendi silahımızla bizi vurmaya çalışırken ava giderken av olunur sözünün kıyısına yanaşacaklarını(agamemnon)

ve bilmiyorlardıki çanakkalenin geçilmezliği seksen taaarruza karşı 26 deniz mayınıyla kazanılmasının yüreklerdeki imanın kuvvetiydi.halada bilmiyorlar.bilselerdi hala doyumsuzca etrafa saldırmazlardı.son olarak onca askerin oturup dua ederkenki resmi sadece boğazıma düğümlenen bir hıçkırık bırakıyor.herşeyi özetliyor aslında.gözler doluyor ve bu ne büyük inanıştır aşktır kelimelerini silinmezcesine bırakıyor aklımda.peygamberimiz asırlar evvelinden biliyordu bu zaferi ve onlara ''bedrin aslanları''lakabını taaa o asırlar da vermişti.iyiki bu ülkede yaşıyorum.iyiki bu bayrak altındayım.

parcıkanlı teşekkürler...

Link to post
Share on other sites

Gittiler...

Binlerle, onbinlerle, yüzbinlerle gittiler...

Bugün bu topraklar üzerinde namusumuzla yasayabilmemiz icin gittiler...

Bir 19 Mayis günü, 12 saat icinde onbine yakin vatan evladi,

Canakkale`nin kanli siperlerine bir daha geri gelmemek üzere gittiler...

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...