Jump to content
ozge_72

Cevheretul Kemal,Çok Değerli Bir Salavat ve Bilgisi

Recommended Posts

Ticânîler arasında çokça methedilen ve Ahmed Ticânî (ö.1231/1835)’nin ancak

abdestle okunmasını tavsiye ettiği Cevheretü’l-kemâl de bir salavât metnidir.

“Allahümme salli ve sellim alâ ayni’r-rahmeti’r-rabbâniyyeti ve’l-yâkûteti’l

mütehakkıkati’l-hâitati”

 

şeklinde başlayan Cevheretu’l-kemâl’in günlük dersler içerisinde on iki defa okunması istenmektedir. Ticânîlerin inanışına göre Cevheratu’l-kemâl’in okunması esnasında Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn mânen hazır bulunur, evrâdın okunmasına iştirak ederler.

 

Cevheretu’l-kemâl şu şekilde okunur:

 

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah*

 

Manası:

 

Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım!

Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun.

Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim. Amin...

 

Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır:

 

1.Bu salavatın bir defa okunması bütün mahlukatın üç defa okuduğu tesbihe bedeldir.

2.Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (s.a.v.)’in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar.

3.Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam’ın özel sevgisine mazhar olur.Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez.

4.Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem(s.a.v.)’i rüyada görür.

5.Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u şeriflerine hediye ederse,kabrini ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)

 

Abdest almanın mümkün olmadığı durumlarda bu duanın yerine Salât-ı fâtıhiyye* okunur:

 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin el-fâtihu lemmâ uğliga, ve’l-hâtimu lemmâ sebeka, nâsıru’l-hakkı bi’l-hakkı, ve’l-hâdî ilâ sırâtıke’l-müstakîm ve alâ âlihî hakka kadrihî ve mikdârihi’l-azîm

Manası:

 

Allahım! kapalı (müşkil) işleri açan, işleri tamamlayan, hakkı hak ile destekleyen, doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e ve âline büyük miktarda, hakkının kudretince salât et.

 

* Jamil M. Abu’n-Nasr, Ticâniye ve Tekrûr Hareketi, çev.: Kadir Özköse, Ankara 2000, ss. 60, 256.

 

 

***

 

Forumda paylaşılmamış olduğundan ben de öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşmak istedim. Allah şimdiden kabul etsin…

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ISSIZ

Allah razı olsun özge hayırlı bir iş yaptın düşünüp bizlerle paylaşmakla, bil kardeşim dualarımız seninle.

okunan salavatlar vird haline getirilir yani sürekli çekilir bir düzene konulursa içten bir ihlasla inanarak sürdürülürse şaşırtacak daha biçok yararları olacaktır.

çünkü ben peygamber efendimizi günde 7 şer defa bu duayı okuyarak görmenin çok kolay olabileceğini görmekle anladımki diğer dualardan ayıran bir hikmetinin var olduğunu.

ALLAH tealanın hikmetini görmeyen bilmez görende görebildiği kadarını( hak ettiği kadarını) görebilmiştir.

inşallah hayırlısı olur sizde şahid olursunuz ALLAH razı olsun özge .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sevgili Issız yazını okuyunca cok duygulandim... nasil guzel aciklamissin... Rabbim bize de nasip etsin insallah... Allah senden de razı olsun....

Share this post


Link to post
Share on other sites

emegıne saglık hemen defterıme yazıcam butun dualarının kabul olması dılegı ıle kardsım.................

Share this post


Link to post
Share on other sites

sevgili atris, amiiin... hepimizin dilekleri, hayirlara vesile olacak sekilde, Rabbim tarafindan kabul olunsun insallah...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yücerabbim razı olsun dün bu yazınıda okudum yazdırdım ve yatsı namazından sonra duasını ettim.çok şükür rabbime.bizlere ulaşmasında vesile olduğun için teşekkür ederim.Allahım sağlık sıhhat ve huzurunu versin bereketiniz bol olsun ilmin artsın inş...amin

Not : senin için ve allah diyen tüm kullar içinde dua ettim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yücerabbim razı olsun dün bu yazınıda okudum yazdırdım ve yatsı namazından sonra duasını ettim.çok şükür rabbime.bizlere ulaşmasında vesile olduğun için teşekkür ederim.Allahım sağlık sıhhat ve huzurunu versin bereketiniz bol olsun ilmin artsın inş...amin

Not : senin için ve allah diyen tüm kullar içinde dua ettim.

 

sevgili hacer, Allah senden razi olsun... icim huzur ile doldu yazini okuyunca... ne mutlu ki din kardeslerimiz var cevremizde... uc ihlas bir fatiha okudum senin icin... Rabbim, dualarimizi katinda makbul eylesin... dedigin gibi, insallah ilmimize bir damla da olsa Rabbim zenginlik verir, imanimizi her gecen gun artirir... yazdiklarin ve dualarin icin, Allah razi olsun senden, bu temiz kalbin icin de masaallah ve barekallah...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dikkat Çok Büyük Salavat

SALAVAT-I CEVHERETİL KEMAL

 

--------------------------------------------------------------------------------

Bu Salavatın Fazileti

 

Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticânî Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır :

1. Bu Salavatı bir defa okunması bütün mahlukatın üç defa okuduğu tesbihe bedeldir.

2. Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem ( S.A.V )’in ve dört Halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyururlar.

3. Bu Salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam’ın özel sevgisine mazhar odur.

4. Kim yatarken abdesli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem’i rüyasında görür.

5. Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruhu şeriflerine hediye ederse, kabrini ziyaret etmiş gibi ruhaniyete nail olur.

( Cevâhirul Me’anı,2/261)

 

SALAVAT BUDUR

Bismillâhirrahmânirrahım

Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil

hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel

bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî

Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil

meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil

hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi

ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

 

MANASI

Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

HAVAS 886 NOLU SAYFA

 

Not: Özellikle her farz namazından sonra okunması önemle tavsiye ediliyor!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...