Jump to content
Guest Lahuti

Mülk Suresinin Bir Faydası

Recommended Posts

Guest Lahuti

Mülk Suresi (Tebareke)

Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın (4) sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm azâbes seıyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasıyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kılü ma künna fiy ashabis seıyr (11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr (12) innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basıyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym (23) kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teşkürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn (26) kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen ye’tiyküm bimâin meıyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

 

Guzellesmek icin:Mulk Suresini okuyan kimsenin yuzunun guzelligi Hz. Yusuf peygamberin guzelligine benzer.

Kabir Azabi:Mulk suresini okuyan kabir azabi gormez, kabir azabini engelliyicidir, kurtaricidir.

Define: Mulk suresini okumaya devam eden kimse define ve hazineler bulur.

Hadim:Mulk suresini okumaya devam eden kimse Hadimini musahhar eder.

Hasta: ELA YA'LEMU MEN HALEKA VE HUVEL LATIFUL-HABIR cumlesindeki ozellik hastaya yarar saglar, belayi defeder, musibetleri cevirir, fakirligi onler,

Makam mevki icin,Defineler, hazinerler icin,Dunya ve ahirette arzun ne ise 12.000 defa okunmasi tavsiye edilmistir.

Bu surede bir nice esrar vardir. Cahillerin elinde oyuncak olmasin diye bu esrari anlatilmayip tarafimdan terkedilmistir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest phoebe

teşekkürler...allah razı olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest eliff

Mülk Süresi çok faziletli bir süredir.Arkaşımıza tşkler.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”

 

“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”

 

“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”

 

“Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.”

 

“Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”

 

Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurmuşlardı. Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi.

 

Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:

 

“Bu sûre, insanı kabir azabından korur” buyurdu.

 

Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:

 

“Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır.

 

Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır.”

 

Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

 

“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”

 

Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

 

“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:

 

"Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."

 

Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:

 

"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."

 

Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”

 

Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

 

“Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest phoebe

eliff sana da tesekkurler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guzellesmek icin:Mulk Suresini okuyan kimsenin yuzunun guzelligi Hz. Yusuf peygamberin guzelligine benzer.

Kabir Azabi:Mulk suresini okuyan kabir azabi gormez, kabir azabini engelliyicidir, kurtaricidir.

Define: Mulk suresini okumaya devam eden kimse define ve hazineler bulur.

Hadim:Mulk suresini okumaya devam eden kimse Hadimini musahhar eder.

Hasta: ELA YA'LEMU MEN HALEKA VE HUVEL LATIFUL-HABIR cumlesindeki ozellik hastaya yarar saglar, belayi defeder, musibetleri cevirir, fakirligi onler,

Makam mevki icin,Defineler, hazinerler icin,Dunya ve ahirette arzun ne ise 12.000 defa okunmasi tavsiye edilmistir.

Bu surede bir nice esrar vardir. Cahillerin elinde oyuncak olmasin diye bu esrari anlatilmayip tarafimdan terkedilmistir.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest leylim ley

allah razı olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mülk suresinin denemiş ve sonuç aldığım bir faziletinide ben yazmak istedim. Arabi ayın ilk günlerinde, (ay hilal olarak gözükecek.) 30 kere okunur. Ve bütün ay boyunca tüm kötülüklerden korunulduğu gibi ayrıca sürpriz güzel gelişmeler olur hayatınızda.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mülk suresinin denemiş ve sonuç aldığım bir faziletinide ben yazmak istedim. Arabi ayın ilk günlerinde, (ay hilal olarak gözükecek.) 30 kere okunur. Ve bütün ay boyunca tüm kötülüklerden korunulduğu gibi ayrıca sürpriz güzel gelişmeler olur hayatınızda.

tam olarak nasıl yapılıyor yazarmısınız??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...