Jump to content

Recommended Posts

Geçen akşam cağırdığımız bir cin dünyada 18 bin tane alem olduğunu ve bizim 3. kıyametin nesili olduğumuzu söyledi.Sizce bunlar doğru mu?Değerli yorumlarınızı bekliyorum.

 

Gerçekten öyle bir şey söyeledi ise yalan söylemiş.Neden?

18 bin alem diye bir ifade Kuranın hiç bir ayetinde geçmez.Sadece Alemlerin Rabbi diye ibareler bulunmakta.

Alemlerin ibaresine sınır koyulamadığından ve yarattıklarının sayısı sayısız olduğundan Arapların çoklu adeti belirtiği,

18 bin veya 70 bin gibi ifadeler ile çokça olan adeti ifade şeklidir.

Yeryüzünde ve kainatta yaratılan bir çok canlı veya cansız herşey, Alem kelimesinin karşılığıdır ve bunu kapsamaktadır.

Hal şudur ki,cin 18 bin alem ifadesini kullanamaz.Sizlerin zihnindeki kelime kalıplarını almış ve size geri aktarmış !!Çoklu alemi bilen cin Allahı tanıyan cindir,eğer öyle olsa(tanısa) idi sizinle diyaloğa geçmezdi.

Yine kadırmışlar..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben nasıl söylediklerini ve göründüklerini hala anlayamadım:confused:

Söylediklerinin içeriğiyle ilgilenmiyorum,konuyu açan arkadaşa göründüğü ve onunla konuştuğu bana inandırıcı gelmiyor. ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arkadaşlar cinler doğru bilgi vermezler. Hadim olanlar başka elbette ama onlarda nadir olarak insanlarla muhatap olurlar. Eğer bir cin sana görünüyorsa bileceksin ki %99 kötüdür. Zeki varlıklardır. Volkan Kemal Ergenekon diyor ki: Bir kişi vardı. Benden çok daha yetenekliydi. Çok güçlüydü. Fakat birgün işler sarpa sardı. Bu adamın kontrolünde birçok cin vardı. Cesurdu. Yiğitti. Evliydi. İşi vardı. Ama daha sonra iş de gitti, eş de gitti. Şimdilerde sokaktan çöp topluyormuş. Saç sakal birbirine karışmış. Bakın bu adam gerçekten sağlammış. Dikkatli olun. Birşeyleri maskara yaptık sanırsınız ama kendiniz maskara olursunuz. Çünkü sana göründükten sonra eğer isterse seni mahvedebilir. Verdikleri bilgiler saptırıcı mahiyettedir. 18000 alemin olduğu doğrudur. Diğer verdiği bilgi ise yalan. Peki nasıl oluyor bu? Yani neden bir doğru bir yanlış. Senin bellek yapını senden daha iyi biliyorlar. Özellikle şu aralar çok üst düzeydeler. Bir insana yanlış bir bilgiyi direkt aşılayamazsın. Ama önce yanlış olanı söyleyip akabinde de iki tane kesin doğru olan bilgi verirsen beyin yanlış olanı da doğru olarak algılar. Bana güvenin. Maskara olmayın.

 

Benzer bir olayda,Mehmet Alperen Hoca düne kadar Ahırda yaşıyordu.Doğru yolu seçerek tövbe etti ve normal yaşamına dönü.Örnekleri oldukça fazladır butür olayların.Helak etmedin bıraktıklarını görmedim.Gün ola devran ola demek yeterlidir.Örenklendirmeniz güzel....

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Ben nasıl söylediklerini ve göründüklerini hala anlayamadım:confused:

Söylediklerinin içeriğiyle ilgilenmiyorum,konuyu açan arkadaşa göründüğü ve onunla konuştuğu bana inandırıcı gelmiyor. ^^

 

Doğruluğunun oluduğu yüksekce bir ihtimaldir.Olması mümkündür.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

18 bin alem kelimesi ne Kuranda nede İslam kaynaklarında bir unsur ve kaide değildir.

Sadece çoklu ifadenin benzetme ve telafuz şeklidir.

19 bin alemde var denebilir.29 bin alemde var denebilir.

Kainat sınırsız ve sonsuzdur.Arşınlamak imakansız sayıyı sabitlemek imakansızdır.

Bilgi amaçlıdır...

Share this post


Link to post
Share on other sites

bakalım daha neler duycam ....hiç onlarla eglencemi olur olsa olsa sen onun eglencesi olursun başka bişey degil...macera aramayın derim

Share this post


Link to post
Share on other sites

ON SEKİZ BİN ALEM:

Yüce Allah, Son Peygamber , Hz. Muhammedi (s.a.v), 18 000 Alemin Efendisi, Peygamberi olarak yaratmıştır. Allah c.c. buyurdu ki:”Ey Muhammed!,Eğer sen olmasaydın hayalimde, yaratmazdım hiç bir varlığı, Seni 18000 Alemi şereflendirmen için yarattım.”

Kainat içinde, Makro Evrenden Mikro evrene kadar,18 000 Alem olduğu ve her birinde değişik Canlı türleri yaşadığı bilinmektedir. Her Alem değişik bir boyutta bulunur. Alt boyutlardan üst boyutlara çıkmak imkansız dır. Ama üst boyut canlıları, alt boyut alemine kolayca geçiş ve dönüş yapabilirler.

18. Varlık –Evrim Boyutunda bulunan , Büyük Yönetici Meleklerin Yönetim sistemleri planına göre, yani “18 li ruhsal evrim Yasaları sistemi” ne göre, 1000 Adet Mikro Evren bir araya geldiğinde, 1 kainatı meydana getirir. 18 kainat bir araya geldiğinde 1 MAKRO EVREN i meydana getirir.

18000 Alem bütününü oluşturur. Bir Çember merkez noktada ortak bileşme noktası oluşturacak şekilde ,18 eşit bölüme ayrıldığında nasıl ki, 18 baklava dilimi gibi, bir birine parelel ve yan yana bulunan 18 ayrı bölüm görülürse, bunun gibi, birbirine parelel olan, birbiri ile yan yana ve bir çember merkezinde uç noktaları birleşen ,18 kainat vardır.

18 Makro Evren vardır. Her kainat-yada Her Makro Evren ,1000 er Alemden yada 1000 er mikro evrenden oluşur. 18 000 Alemin ilk etkin Yaratıcısı Yüce Allah tır ve O TEK dir. Allahın; RAB, RAHMAN ve RAHİM sıfatını kullanan Büyük Melekleri gördüğünüzde duyduğunuzda, okuduğunuzda onları Allah zannetmeyin.

(R3) Sembolüne (RE KÜP) denir. (RE KÜP) (RAB;RAHMAN ve RAHİM) sıfatlı üçlü Yönetim sistemini sembolize eder. 18 000 Alemin her birinde yani 18 000 Mikro Evrenin her birinde, Adım, Havam, ve Ateşim denilen üç büyük Melek vardır ki, bunlarda (RAB;RAHMAN ve RAHİM) üçlü sistemine,sistemdeki adı geçen Meleklere bağlıdır.

işte bu (RE KÜP=R3) üçlüsündeki RAHİM isimli Melek ,Maddesel Yıldızlar Alemi olan Ateş Evrenini yaratan R4 isimli Büyük Melek olmaktadır.(Adım,Havam ve Ateşim )nedir? (ADIM) ismi Melekler Alemini denetleyen Güçtür. (İsimler sıfatlar,düşünceler Aleminden kaynaklandığı için) adım denilmiştir.

Sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü temsil eder. (HAVAM) ismi ise,İkinci evren olan Cinler Aleminin denetleyici gücünü ifade eder.Havam kelimesi, elektro manyetik, görünmeyen siyah boşluğu,anti maddeyi, plazmayı temsil eder. Uzun ömürlüğü ve sürekli gençliği temsil eder. ATEŞİM kelimesi ise Güneşin Ateşi gibi Ateşten Yaratılan Yıldızlar Alemini denetleyen yüce gücü temsil eder. Her yüce güç bir Melektir.

Işık Evrende (Melekler Aleminde) bulunan “ATLANTA İLERİ MEDENİYETİ” ni kuran yüksek ileri Teknoloji sahibi olan büyük Melekler, bu “18 li ruhsal evrim sistemi yasalarını hiyerarşik bir emir komuta yapılanması içinde yürütürler.

Bu sistem yasaları ,en küçük mikro boyuttaki alemlerden en büyük Makro alemlere kadar hepsi için standart uygulanır. İçinde 18 000 Alemi barındıran Makro boyuttaki Evrenden 18 tane vardır. 18 Büyük Melek, 18 tane “RAB” olan Meleklerdir. Kutsal Efendilerdir. Yani Küçük Meleklerin Ağası gibidirler. Yada bir vilayetin Valisi gibi Allah adına ,bir kainatı yada bir Makro Evreni Yönetirler.

18 Vali Melek de bir tane “ULU RUH” denilen “FERİŞTAH” isimli (Baş Bakan) gibi olan Meleğe bağlı çalışırlar. “Feriştah” isimli “Ulu Ruh” sıfatlı bu Başbakan Meleğin birde, “RAHMAN” sıfatı vardır. “Yüce Allahın “Rahman” sıfatını kullanır.

Ayrıca Bu Meleğin Yüce Allaha ait,olan “O” ve “Yüce Matu” gibi isim sıfatları kullandığıda belirtilmektedir.“Feriştah “ denilen “Ulu Ruh” sıfatlı Baş Meleğe bağlı olarak 18 kainatın 18 RAB meleği ve 18 “RAHİM” Meleği hizmet eder.

“Feriştah” Allahtan sonra en büyük varlıktır, en yetkili en kudretli varlıktır. 18 000 Alemin, Allahtan sonraki en büyük kralıdır. Hatta “Feriştah” denilen “Ulu Ruh”, Işık Evrende bulunan “altın galaksi imparatorluğunun tek İmparatorudur.

O tek olan İmparatorda Yüce Allaha ve onun oluşturduğu devlete birlik beraberlik bütününden oluşan mutlak değişmez Realiteye yani” BİR” kavramına hizmet eder. Hiçbir Melek Allahın üzerinde yetkili ve güç sahibi olamaz. 18000 Alem,Mevlana’nın eseri olan Mesnevi Kitabında şöyle açıklanır.:

1)-Mutlak değişmez, ezeli ve ebedi varlık, Tanrı Ruhunun bulunduğu Lahuti Alem

2)-Allahın zatı ile ilgili ilahi isimler-sıfatların oluşturduğu Ceberut Alemi

3)-Mana Alemi-rüya alemi, ahret Alemi denilen Atlas Göğü-7 kat göklerin melekut Alemi

4)-Yıldızlar Göğü (Galaksiler)-7 kat yerler Aleminin Melekutu

5-Satürn Göğü-ya da yörüngesi

6-Jüpiter göğü -yörüngesi

7-Mars göğü-yörüngesi

8-Venüs Göğü-yörüngesi

9-Merkür göğü-yörüngesi-

10-Güneş göğü-yörüngesi

11-Ay göğü-yörüngesi

12-Dünya Atmosferi

13-Dünya Denizleri

14-Dünya Karaları-Toprağı

15-Dünyanın Ateşten çekirdeği

16-Dünyanın cansız madenleri

17-bitkiler Alemi

18-Hayvanlar ve bitkiler Alemi.

Eski Alimlere göre, Tüm Alemler 18 grub dur. Her grub kendi arasında 1000 Alem alt grubuna ayrılır. Arapçada en büyük asal sayı 1000 dir.

18000 ALEM:

1). Boyut Aleminde: Madenler, Topraklar,su,ateş ve hava tabakası vardır.

2). -Boyutta: Bitkiler bulunur,

3).-Boyutta: Hayvanlar, İnsanlar bulunur. Dünya, ay,güneş, Samanyolu Yıldız sistemleri bulunur. Buna 7 kat yerler Aleminin melekutu denir.

4).-Boyutta: Cinler Alemi bulunur. Kabir ya da berzah Alemi (Ahret Yurdu) Andromeda Galaksisi-Beta Yıldız sistemleri. Buna 7 kat göklerin melekutu denir.

5). -Boyutta:7 kat gökler denilen geçici cennet gezegenleri,

6.)-Boyutta: Melei Ala denilen 18 Meleğin yönetici olduğu Meclis sonsuz cennet, Atlanta denilen Alem. Sidrei Münteha denilen son sınır ağacı, Tuğba Ağacıda denir. Yaprakları 7 kat cennetlere uzanır kökü, yukarıda Atlanta boyutuna uzanır.

Sonsuz Cennet denilen Atlanta dan daha yukarıya her melek çıkamaz. Melekler ile Yüce Arş arasında 70000 ilahi enerji soğutucu perde vardır. Melekler 70000 perde arkasında bulunan Yüce Tanrı Ruhu ile görüşürler.

SURİ ARAF: Araf denilen Hilbert uzayı, İsrafil a.s.Meleğinin sur borusu: Hayata geliş ve ölüş noktası

Burası Cennetle cehennem arasında, bir uzaydır. Cenneti de cehennemide hak etmeyenlerin (Çocukların ve delilerin) yeniden bedenlenmek üzere bekledikleri yer.

7.)-Boyut: Levhi Mahfuz Kader Tabelası, Kader kalemi denilen Evrensel kozmik beyin, yada Aklı küll. Melekler Alemi-İlahi emirlerin çıktığı Alem.-Bu Boyutta, RAKKU MENŞUR DENİZİ, RAKKU MAKSUM DENİZİ, KAMKAM DENİZİ, HEYVAN DENİZİ vardır.Bu 4 deniz, Sonsuz Cennet Atlanta ile, 7 kat gökler Alemi denilen geçici cennetler arasında bulunur.

8.Boyut: KÜRSİ KATI: Allahın 99 esmaül Hüsnası-99.ilahi isim ve 14 ilahi sıfat tan oluşan ceberut Alemi

9.Boyut: Arşı Ala ve Tanrı Ruhunun bulunduğu Lahuti Alem.

Eski Türk inancında dokuz gök, dokuz boyut karşılığında 9 rakamı kullanılmış ve kutsaldır. 18 kutsal sayısı da 9 rakamının iki katını ifade eder. 18 rakamı Mesnevi kitabında, 18 boyuta ait gaybi sırları ifade ettiğinden kutsal kabul edilir. Mesnevi kitabının ilk 18 beyiti, gaybi sırların deşifre edişlini ifade eder.

Evrenin temel sayısı olan rakamlar dokuz adettir. Evrende her şey dokuzlu sistemleri içerir. Dokuz adet sonsuz güç kaynağı vardır. Bu 9 adet sonsuz güç kaynağının her biri birleşerek bir arada hareket ederler. Bizim güneş sistemi ve 9 gezegenin hareketleri gibi.

Üçlü güç odaklarını bir arada tutan 3 halka vardır hepsi 9 enerji kaynağı olur. Üçlü halkalardan birisi RA 3 dengesidir. Atlantalı Melekler, 18 boyutun tamamında 18 li sistem yasalarını hiyerarşik bir yapılanma içinde yürütürler. Evrensel Atomik bir bütünün değişmez temeli 18 li sistem yasalarıdır.

19.Boyuta kadar ya da 9.gök boyutuna kadar gelen bir insan rabbani olur, Nirvana boyutuna gelmiş demektir. Ölümsüz bir melek olmaya aday olur. 19.boyut Tüm varlıkların 1 olan Allahın sıfatları boyutu çerçevesinde evrensel bir bütünlük vahdeti vücud oluşturdukları boyut.

Burada insan insan sıfatını kaybeder, terfi eder, süper güçlü bir melek olur. 19 rakamı Allahın ruhunun zatının tekliğini gösteren en büyük boyuttur. Buraya kadar yükselen ruhaniler burada Tanrı ruhu ile birleşip rabbani özellik kazanırlar. 1)= Uzayda bulunan Saman yolu galaksisi gibi 3 galaksiden 1 tane Mikro Atomik bütün oluşur. Bu da Makro Atomik bütünlerin bir zerresidir.

2)= 6 Galaksiden bir Nova oluşur. 18 galaksi 3 Nova adı ile oluşan bir küme meydana getirir, buna “ 1 kozma” denir. Kozma minik bir Uzay boyutudur.

3)= Bir minik evrenin çekirdeğini oluşturur. 3 kozma yada 9 nova yada 54 galaksi bir araya geldiğinde ” 1 GALAKSİ SALKIMI “ meydana gelir.

4)= 9 Galaksi Salkımından yada 27 kozma dan, yada 81 nova dan ,yada 486 galaksiden 1 Evren kolonisi meydana gelir.

5)= 18 Evren kolonisinden, yada 162 galaksi salkımından, yada 486 kozma dan yada 1458 nova dan, yada 8748 galaksi den ,1 Kozma Birleşim Merkezi denilen sistem oluşur. Buna 1 ALEM de denir.

6)= 236196 Galaksi, 39366 nova , 13122 Kozmadan ,4374 galaksi salkımından 486 Evren kolonisinden 27 adet Kozma Birleşim Merkezi oluşur. 9 Kozma Birleşim Merkezi bir grub oluşturur. 27 Kozma Birleşim Merkezi üç grub oluşturur. 3 koldan 27 Alemi denetler.

7)= 157 milyon 464 000 Galaksiden, yada 26 milyon 244 bin Novadan, 8 milyon 748 bin Kozma dan, yada 2 milyon 916 bin Galaksi salkımından , yada 324 000 Evren kolonisinden yada 18 000 Kozma Birleşim Merkezinden, 18 000 Alem oluşur.

8)= 18000 Alemden 1 Kainat oluşur. 18 000 Alem 18 000 GÜRZ ü oluşturur.

9)= 18 Parelel Kainattan 1 Makro Evren oluşur. 18 Kainat 18 KÜRZ demektir.

27 kozma birleşim merkezinde içinde 236196 galaksi vardır. İşte 18 000 alemin her biri böyle,486 galaksiye eşittir. Yada 27 kozmaya eşittir. Bir Kozma Birleşim merkezinde ise 486 kozma da ise, Bir Alem denilen 27 kozma içinde 8748 galaksi vardır.

27 kozma birleşim merkezi bir araya geldiğinde ise 236196 galaksi vardır. 18000 alem içinde toplam olarakyani bir kainat içinde 157 milyon464 bin galaksi vardır. Bir Makro Evrende 18 kainat tan oluşur.

18 Lİ SİSTEM YASALARI.

18000 Alem de ki tüm varlıkları yaratmaya muktedir olan Kadir mutlak enerji odağı ve esas enerji odağının krokisinde Artı ve eksi sonsuz alemler arasındaki, aritmetik sayı düzeninde bulunan rakamlar, Artı sonsuz evrenin rakamlarını iç içe geçmiş iki üçgen krokisinde bulunan 6 uç bölümde bulunan küçük altı üçgende gösterilen sayılar olan;(1+2+3+4+5+6= 21) yapar. Bu rakam=(12+9=21) dir.

Öz odağın enerji kökü, soyut ve somut(Pozitif) evrenlerin doruktaki enerjisidir. Kadir enerji odağının ve esas enerji odağının molekül bütününü, helezonik biçimde ses titreşimleri teşkil etmektedir. Bu titreşimler la frekansıdır. Evrenimiz, madde+enerji+anti madde bileşiminden meydana gelmiştir

(7+11=18) ve Eksi sonsuz evrenin sayılarını (8+10=18) çıkar.

21+21+18+18=78 çıkmıştır. Bu rakamı da ikiye böldük mü 39 çıkar. 39=(3 + 9)=12 çıkar bu 12 rakamına da 1 (Birin (B.İ.R)birini eklersek 12+1=13 yapar,13 İşte öz odak budur.

18000 Alem de ki canlıları yaratan ve yok eden, şekil değiştiren, bir enerji aktarım sistemi vardır. Buna 18 li Sistem Yasaları denir. Her sistemi, Sistem boyutunun yöneticisi olan bir Melek yürütür. 18000 Alem üzerinde,18 li sistem yasaları, varlıkların ruhsal ve fiziksel evrim, dönüşüm nizamının ilkelerine uygun olarak uygulanır.

Buna Doğal Sirkülasyon ya da Doğal evrim de denir. Doğal sirkülasyona göre, bir maden parçası, Atomu, ya da molekülleri, milyarlarca yıllar süresi sonunda değişe değişe Melek haline gelebilir.

Bitkiler hayvan olur, Hayvanlar insan olur, İnsanlar ışık bedenli(Cin) gibi olur daha sonrada Melek olabilir, daha sonrada aşağı tabakalara rütbe indirimi ile alt boyuta gerileyebilir, örnek Baş Melek Azazil’ in, Cinden Meleğe, Melek den İblise dönüşmesi gibi. İnsanlar 4,5 milyar yıl sonra insan haline gelebilmişlerdir.

Bu Değişim insanların Ruhsal bedenlerindeki özgenlerin ve fiziksel bedenlerin özlerine ait mayaların değişerek zenginleştirilmesi sonucu oluşmuştur.

Tüm canlılar bu 18 li sistem yasalarına tabii olarak yaşarlar. 18 li sistem yasaları uyarınca ilk evrime tabii olanlar Atlanta boyutunda yaşayan meleklerdir. Atlantalıların bazıları Allaha karşı gelerek bir alt boyuta indirilmişlerdir. Alt boyut, Cinler Alemin de, Asi Atlantalılar, Kendilerini Tanrının kızları ve oğulları olarak tanıtmışlardır.

Buradaki Allaha sadık Atlantalılar, Galaktik (Işık bedenli) Adem ler ve Havvalar yaratmışlardır. Bir kısım sadık Melekler çok daha sonraları 7 kat gökler denilen geçici cennetlerden birinde, Firdevs cennetinde, Dünyadaki İnsanların atası, İnsan olan Ademi de yaratmışlardır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geçen akşam cağırdığımız bir cin dünyada 18 bin tane alem olduğunu ve bizim 3. kıyametin nesili olduğumuzu söyledi.Sizce bunlar doğru mu?Değerli yorumlarınızı bekliyorum.

 

Valla sasirdim kardesim,

 

senin böyle bir sey buraya yazmana,onlarlan hic muhattab olma bence,lagamda ve pis yerlerde yasayan mahluklarin söyledigi ne derece dogrudur bir düsünsene?? kimisi onlarlan dost oluyor ve isini gördüyor ayagina kendilerini kullandiriyorlar...cünkü karsiliksiz bir sey yapmazmis onlar...benim hikayemi biliyorsun az cok,halaa canlari sikilinca yolluyorlar üstüme ve aci cektiriyorlar bana,ve eminim ki aslinda sadece onlardan faydalanip sonunda da gülüyorlar onlara...ama ben hep Rabbim yüce diyorum...bu isleri Rabbim bosuna yasak etmemis Insanogluna...bakalim elbett bulacaklar bealarini...Sen simdiye kadar oldugun gibi kal...ALLAH yolundan sasma canim kardesim...ALLAHA emanet ol..

Share this post


Link to post
Share on other sites

enteresan eğlence olsun diye bu tür davetler hoş değil bana göre verilen bilgilerin doğruluğuda düşündürücü her zaman doğruyu söylemez yanıltmak isterler bence arkadaş tavsiyesi başka eğlence bul sakıncalı olduğunu düşnüyorum...:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest StarK

Cinler sanırım insan bilinçaltındaki fikir ve duyguları, enstantaneleri kişiye karşı kullanıyorlar...Cinler bir doğruya dokuz yalan katarak anlatırlar çoğu şeyi...;) ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...