Jump to content
Guest fatma didar

Ahmed Hulusi Kitapları ve Fikirleriniz?...

Recommended Posts

Guest apocalypse

Neredeyse tüm eserlerini okudum eğer merakınız varsa maneviyata incelemenizde faide var diyebilirim.

Manevi derece meraklılarına birtakım yollar izah ediyor.ALLAH(c.c) kendisinden razı olsun..

İyi okuyun şartlanmadan okuyun ve anlamak için okuyun her eseri sadece bu zatınkileri değil eğer gerçekten feyz almak istiyor iseniz..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest fatma didar

kendi sitesinde şöyle cevap vermiş;

Protestan Müslüman nitelendirmesi sizin için doğru bir nitelendirme mi?

Müslüman protestan olmaz!. Müslüman için protestan tanımlaması kullanılması doğru olmaz kanaatindeyim. O kelime Hıristiyanlıktaki bir olguyu tanımlamak için kullanılır, düşünceme göre. İslâm'a ait olguları Hıristiyanlık veya Yahudilik için kullanılan tanımlamalarla etiketlemek insanları yanıltıcı olur!.

ayrıca şunu eklemiş

Benim düşüncem, çağdaş bilimler ışığı altında orijin İslâm Dini'ni tanımlamak gerektiğidir. Dinde reform olmaz! Din anlayışımızda reform yapalım ve kaynağa inerek ORİJİN İSLÂM'ı anlayalım.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Merhabalar, Ahmet Hulusi Protestan İslam yanlısıdır. Türkiyede cemaat toplantılarında çevre edinmiştir ve bir takım yardımlarla Amerika da yaşamaktadır.Gönderdiği ücretsiz kitapların refere edilmesi kayınpederi tarafındandır.Master konumla ilgili olduğundan Diğer ,çıkan tüm islam ile ilgili kitapları takip ettiğim gibi Kendisinin de pek çok kitabını bizzat satın aldım ve okudum.İslam hologramik beden ,astral seyahat filan gibi konulardan çok daha derin ve üstündür.Yazar Fedai Erdoğ un Protestan İslam ve Duaların sırrı isimli kitabını size karşıt düşünce örneği olarak gösterebilirim.Kur'an ı Kerim Çözümü isimli en son çalışmasıda elime yeni geçti.Henüz incelemem bitmedi.Daha sonra o konuda da bilgi verebilirim.

Kuranı kerimi doğru anlayabilmek için başlıbaşına Kuranı Kerimin kendisi akıl sahipleri için yeterli midir?meallerden okumayın deniyor tefsir tavsiye ediliyor.durumlar karışıyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest levm

Ahmed Hulusi gerçek vahdet ehli bir islam alimidir.İman ve amel esaslarını yunan mitolojisi şeklindeki hurafeler biçiminde değil,bilimsel tespitler ve değerli tasavvuf ehli zatların ilmi ışığında açıklamaktadır.Mutlaka tavsiye ederim,çok isabetli ve duymadığınız tespitler bulacaksınız..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest fatma didar

teşekkürler

 

--- Sonraki mesaj ---

 

.................

 

--- Sonraki mesaj ---

 

kimseyi suçlayamam bilmeden,ancak tukacanın verdiği linkteki sadece birkaç konuya karşı getirilen ayetlerle örtüşmezlği görünce okumamaya karar verdim.Kuranı Kerimi tekrar tekrar okumak Allahın verdiği imana ve akla şükretmek,ayetler ve Resullullahın yolunda gitmek en doğrusu diye düşünüyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest apocalypse

Avnullah özmansura göre zaten bir kendisi alim gerisi fasa fiso kaç kitabını okuduysam hep birilerinin yanlışlarını eleştirmek üzerine kurulmuş kurgulanmış..

başlığa bakın "Kur'an daki asıl islam bu"

ve konu pasajı:

İlah yoktur, Allah ilah değildir, ilah mabud demektir, Allah ilah yani mabud olma-dığı için, Allah’a ibadet edilmez, O her zerrenin i-çindedir.” gibi sapık fikirler ve iddialarla dolu olduğu-nu gördüm.

Kaç eserini okudum ben ibadet etmeyin gibi bir iddiaya denk gelmedim? İbadetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor bunu da Kur'an ayetlerini baz alarak ve hadislerle destekleyerek yapıyor.

İlk mesajımda uyarmıştım "Vahdet" temelini algılayamayanlar Muhyiddin Arabi gibi bu ehli zatların eserlerine fazla takılmasınlar...

göz görmek istediğini seçiyor maalesef.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dua ve zikir kitabı elimin altındadır hep.. biraz cin olaylarına takık hepsi bu..

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAHI anlamak adına düşünce ufkumuzda yeni açılımlar yapıyor,amaç bilgilenmekse tabikii AHMAT huluside okumak gerekiyor,bugüne göre anladığımızdan başka farklı bir bakış açısı....bilginin ne zararı var,akıl evrenlerden üstün değilmi,siz aklınızın kabul ettiklerini inanacaksınız...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest fatma didar
Avnullah özmansura göre zaten bir kendisi alim gerisi fasa fiso kaç kitabını okuduysam hep birilerinin yanlışlarını eleştirmek üzerine kurulmuş kurgulanmış..

başlığa bakın "Kur'an daki asıl islam bu"

ve konu pasajı:

İlah yoktur, Allah ilah değildir, ilah mabud demektir, Allah ilah yani mabud olma-dığı için, Allah’a ibadet edilmez, O her zerrenin i-çindedir.” gibi sapık fikirler ve iddialarla dolu olduğu-nu gördüm.

Kaç eserini okudum ben ibadet etmeyin gibi bir iddiaya denk gelmedim? İbadetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor bunu da Kur'an ayetlerini baz alarak ve hadislerle destekleyerek yapıyor.

İlk mesajımda uyarmıştım "Vahdet" temelini algılayamayanlar Muhyiddin Arabi gibi bu ehli zatların eserlerine fazla takılmasınlar...

göz görmek istediğini seçiyor maalesef.

 

o gördüğünüz konu başlığı (İlah yoktur, Allah ilah değildir, ilah mabud demektir, Allah ilah yani mabud olma-dığı için, Allah’a ibadet edilmez, O her zerrenin i-çindedir.) ; Ahmed Hulusinin görüşü,konu başlıkları Ahmed Hulusiyi çürütmek için Ahmed Hulusinin görüşlerinden oluşuyor.okumadan yorum yapmışsınız.lütfen bilip bilmeden yorumlar yazmayalım.

ayrıca,Avnullah Bey kim olursa olsun kişiye değil söylenene bakın,ayetlere bakın.örtüşmezliği sizin de göreceğinize eminim.

linke gözucuyla bakmışsınız anlaşılan okumanızı öneririm.enazından bir bölümünü kopyalıyorum.

 

A. HULUSİ’NİN FATİHA’DA Kİ YARDIM İSTEĞİNİ YADIRGAMASI

 

A. Hulusi Diyor Ki;

 

“Böylesine geniş kapsamlı ve tüm varolmuşları içine alan manaları ihtiva eden ayetlerin anlamının ; son derece dar sahada , “namaz kılan kişinin rabbine kulluk itirafında bulunması ve ondan yardım istemesi” şeklinde anlaşılması Kuran-ı Kerim ’in “evrensel sistemi açıklayan kitap” oluşuna uygun düşmemektedir müşahademiz e göre... (Ahmet Hulusi .Hz.Muhammed Neyi Okudu.S:160)

Sayın Hulusi ! Önce Fatiha Suresini buraya alıyorum beraber okuyalım :

¢¤1. Rahman ve Rahim olan Allah Teâlânın adıyla (Okumaya başlarım).

2. Hamd; âlemlerin Rabbi, 3. Rahman ve Rahim olup

4. Cezâ gününün sâhibi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

5. (Ey Allah'ım) Yalnız sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

6. Bizleri doğru yola ilet,

7. O kendilerine nimet vermiş olduğun kimselerin yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!

Sayın Hulusi! Her namazda okunması emredilen Fatiha Suresi için:

“namaz kılan kişinin rabbine kulluk itirafında bulunması ve ondan yardım istemesi” şeklinde anlaşılması Kuran-ı Kerim ’in “evrensel sistemi açıklayan kitap” oluşuna uygun düşmemektedir müşahedemize göre...“ diyorsunuz. Cenabı Allah(c.c.) Kur’anı Kerim’in en başında: Her namazda bana bu şekilde hitab edin ve benden bu şekilde yardım isteyin buyururken ; siz bu emri nasıl beğenmez ve yadırgarsınız! Günah olmuyor mu! En azından; şu ayeti kerimeyi inkar mı ediyorsunuz ?

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir”. (Bakara Suresi. Ayet: 153)

 

--- Sonraki mesaj ---

 

1.yâ eyyuhâ: ey2.ellezîne: o kimseler, onlar3.âmenû: âmenû olanlar, îmân edenler(Allah'a ulaşmayı dileyenler)4.istainû: istiane (Allah'tan istenen özel yardım, mürşidin istenmesi)5.bi: ile6.es sabri: sabır7.ve: ve8.es salâti: namaz9.inne: muhakkak ki, hiç şüphesiz10.allâhe: Allah11.mea: beraber12.es sâbirîne: sabredenler

İstiânenin (yardım dileme) delili de yüce Allah’ın: “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den yardım dileriz.” (el-Fatiha, 1/5) buyruğu ile hadîste yer alan: “Yardım dilediğin vakit Allah’tan yardım dile” ifadesidi r.”

 

İstiâne yardım taleb etmektir. Bunun birkaç çeşidi vardır:

 

1- Allah’tan yardım dilemek (istiâne): Bu kulun Rabbine karşı zilletini n tam anlamıyla farkına varmasını ve işini O’na havale etmesini, O’nun kendisine yeterli olduğuna inanmasını ihtiva eder. Böyle bir istiâne ancak yüce Allah’a karşı duyulur. Buna delil de yüce Allah’ın: “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den yardım dileriz” buyruğudur. İstiânenin yalnızca Allah’a tahsis edilmesin in sebebi “yalnız” anlamını ifade eden buyruktur . Kur’ân-ı Kerîm’in kendisiyl e nâzil olduğu Arap dili kaideleri ne göre böyle bir ifade hasır ve ihtisas anlamını ihtivâ eder. Buna göre bu türden bir istiânenin yüce Allah’tan başkası hakkında söz konusu olması, kişiyi dinden çıkartan bir şirktir.

 

2- Mahlûk’tan gücünün yetebilec eği bir husus hakkında yardım istemek: Bu da kendisi için yardım istenenin durumuna göre değişir. Eğer kendisi için yardım istenen husus bir iyilik ise bu hem yardım isteyen için caizdir, hem de yardım eden için bu hususta yardımcı olmak meşru olur. Çünkü yüce Allah: “İyilik ve takvâ üzere birbirini zle yardımlaşın.” (el-Mâide, 5/2) diye buyurmakt adır.

 

Eğer günah üzere olursa, bu yardım isteyen için de, yardım eden için de haram olur. Çünkü yüce Allah: “Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde ise yardımlaşmayın.” (el-Mâide, 5/2) diye buyurmakt adır.

 

Şâyet mübah bir hususta olursa bu hem yardım isteyen için, hem yardım eden için caizdir. Ancak yardım eden başkasına iyilik yapmanın karşılığında sevap da alabilir. Dolayısıyla böyle bir kimse hakkında yardım etmek yüce Allah’ın: “Ve ihsan edin, muhakkak Allah ihsan edenleri sever” (el-Bakara, 2/195) buyruğu dolayısıyla meşru bir iş olur.

 

3- Gücü yetmeyen ve huzurda bulunan bir yaratılmıştan yardım istemek: Böyle bir yardım istemek de boş bir iştir, bunun hiçbir faydası yoktur. Meselâ ağır bir yükü taşımak üzere güçsüz ve zayıf birisinde n yardım istemek gibi.

 

4- Mutlak olarak ölülerden ya da hayatta bulunan kimselerd en gerçekleştiremeyecekleri ve gaybî bir iş hakkında yardım istemek. Böyle bir şey de şirk’tir, çünkü bu ancak böyle kimseleri n kainatta gizli bir tasarrufl arının bulunduğuna inanan bir kimsenin yapacağı bir iştir.

 

5- Şanı yüce Allah’ın sevdiği bir takım amel ve halleri ileri sürerek yardım istemek: Böyle bir yardım isteme şanı yüce Allah’ın: “Sabır ve namaz ile yardım isteyin.” (el-Bakara, 2/153) emri gereğince meşru’dur.

 

Müellif -Allah Ona Rahmet Etsin- ise birinci tür yardım istemeye yüce Allah’ın: “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen’den yardım dileriz.” buyruğunu ve Hz. Peygamber in: “Yardım istediğin takdirde Allah’tan yardım iste” hadisini delil göstermiştir.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest apocalypse

İlah yoktur, Allah ilah değildir, ilah mabud demektir, Allah ilah yani mabud olma-dığı için, Allah’a ibadet edilmez, O her zerrenin i-çindedir.) ; Ahmed Hulusinin görüşü,

böyle bir cümlesi varmıdır kendisinin?

Vahdet-i Vucud sistemini sayın özmansur bilmekte midir veya kendisi Muhyiddin Arabi den tutun geniş yelpazede Tasavvuf erbabı için ne demektedir acaba?

Bu kadar eserini okudum nedense daha en baştaki cümlede bir fiyasko gördüm.

"O her zerrenin i-çindedir." böyle birşey küfür demektir. Oysa Vahdet-i Vucud a göre zaten O'ndan gayrisi yoktur!

Yokun zerresi olur mu diyeceğim mevzu iyice karışacak

eğer bahsettiğiniz üzre Ahmed Hulusi bu sözleri "birebir" sarfetmişse ALLAH(c.c) kendisini ıslah etsin.

Yok aksi hadise sözkonusu ise(ki ben şuan bu düşüncedeyim) ALLAH(c.c) hepimizin hazmıyla beraber ilmini artırsın.

Elbette İslamı anlayış ve kavrayış açılarımız farklı doğaldır ki sarfedilen her cümleyi kısıtlı ilmi dağarıcığımızda öğütüp hüküm verebiliyoruz.Yanlız Özmansur un kaç eserini okudu isem hep eleştiri hep foya meydana çıkarış üzerine kurulmuş.

Kişilerin ilmi eleştirisini yapmak zor zanaattır kahvede çay yudumlayıp bir yandan sokak ağzıyla profesör seviyesine erişmiş kimselerin de eleştirisini yapanlar var.

Ahmed Hulusi babamın oğlu değil netice Özmansur da düşmanım..

ALLAH(c.c) cümlemizin ilmini artırsın.

Şahsım adına "belki anlayışım ve araştırmaya yönelik yapım müsait olduğundan" bilgileri klonize değil kanalize eleme usulune tabi tuttum.Ama dikkat edilirse herkesin öyle "birdenbire" ayetleri ve Kur'an ile birçok alimi algılayacak seviyede olmadığını söylemeliyim.

Genelde hep olur zira kolay olandır cımbızla anladığını sandığın bir bölümü alırsın sonra o zatı yerden yere vurursun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...