Jump to content
morlacivert

Özel Günlerde Çekilebilecek Zikirleri Burada Toplayalım

Recommended Posts

Bu hususta Resulullah (a.s.m.) şöyle buyururlar:

“Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.”

 

(Sünen-i Ebû Dâvûd, Cild 1, Sayfa: 468)

“Aybaşı haliyle ilgili âdet gören müslüman kadınlar için şu hükümler cereyan eder:

Adet gören bir kadın; namaz kılamaz, şükür secdesi yapamaz, oruç tutamaz. Kur'ân-ı Kerim'e veya Kur'ân-ı Kerim'den bir âyet veya bir âyetten daha az bir bölüm yazılmış bir şeye el süremez, eline alıp okuyamaz. Ancak dua âyetlerini dua maksadı ile ezberden okuyabilir. Doğru olan kavle göre Kur'ân tercümesi hakkında da hüküm böyledir. Camiye giremez, Kâbe'yi tavaf edemez, kocasıyla cinsi münasebette bulunamaz. Kocası kendisinin diz kapağı ile göbek arasından çıplak olarak istifade edemez.

Hayızlının Allahu Teâlâ'yı zikretmesi, tesbih okuması, yiyip içmesi ise caizdir.”

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 2, Hadîs No: 596)

Manâ'sı: “Abdullah ibn-i Ömer (Radiyallahu anhu)'den; Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem):

- Cünüp ve hayz halinde ki kadın Kur'ân'dan hiç bir şey okuyamaz.buyurulmuştur.”

 

Ezbere Allah, Lailâhe illallâh der, şehadet kelimesi getirir. O vaziyette ölecek olsa zikrullah ederek ölmüş olur. Bunların hepsi Kur'ân'dır. Kur'ân'da vardır. Her işinin başında Bismillahirrahmanirrahîym der. Öyleyse ezberden Kur'ân okur. Bunlar Kur'ân'dır. Hayızlı kadın abdest tutamadığı için Kur'ân-ı Kerim'i eline alıp okuyamaz

 

Yani sırf Kur’ân-ı Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, senâ, Allah’a sığınma.

 

Bunların tilâvetini Kur'ân kasdıyla olmaksızın yapılması mübahtır. Hayız ve nufesa da bu gibi ahkâm hususunda cünüp gibi sayılırlar. RUHUL BEYAN, SIRAC-I MÜNİR.

(İbn-i Abidîn, Cild 1, s.257)

 

Hanbeli ve Hanefi mezhebine göre, Kur’ân-ı Kerimin kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuş “kıraat”e girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okumasını da caiz kabul etmişlerdir. Çünkü bu durumda da kıraatten (okumaktan) söz edilmez.(Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 288-9.)

Bazi alimler Ayet el kürsi okuyabilir Felak ve Nas diyor. Gercekten okunmasi gerekiyorsa Allaha siginarak okursun korunma ve siginma niyyeti ile.. Tevhid salavat subhanallah Elhamdülillah Allahuekber ve diger tesbihatlar okunabilir.

El sürülmez. Besmele ceker bilirsin.

 

 

Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 2, Hadîs No: 594)

“…Abdullah bin Seleme (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir:

- Ben Ali bin Tâlib (Radiyallahu anhu)'in yanına girdim. Buyurdu ki:

- Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) helâya uğrayıp ihtiyacını giderdikten sonra çıkar ve (abdest almadan) bizimle berâber ekmekle et yer, (ezbere) Kur'ân okurdu. Cünüplükten başka hiç birşey, O'nu Kur'ân okumaktan men etmezdi.”

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 2, Hadîs No: 656)

Manâ'sı: “Muaza bint-i Abdillah (Radiyallahu anhu)'ın rivâyetine göre bir kadın Aişe (Radiyallahu anhu)'ye:

- Hayızlı kadın kına ile boyanabilir mi? diye sormuş. Aişe (Radiyallahu anhu)'de:

- Biz kına kullandığımız halde Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında bulunuyorduk da bizi bundan men etmezdi, diye cevap vermiştir.”

 

(Sünen-i İbn-i Mâce, Cild 2, Hadîs No: 639)

Manâ'sı: “...Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

- Hayızlı kadınla cima eden veya kadının dübürü ile cima eden yahut bir kahine varıp onun dediğini tasdik eden kimse Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem)'e indirilene küfretmiş olur” Sünen-i Tirmizî, Cild 1, Hadîs No: 135; Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 4184.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
arkadaşlar çok çok çok teşekkür ederim.

Daha da çoğaltmak istiyorum.tesbihleri.

Ben şundan korkuyorum.Kısa tesbihler oluyor ya ayet olmasından korkuyorum.Çünkü ayet okumak yoktur.

Bu güne kadar bir çok yerde gördüm onlarca tesbih hem de faziletleri ile birlikte..ama o zamanlar kopyalamak aklıma gelmedi.Şimdide onları bulamıyorum.Rastlarsanız buraya kopyalayın arkadaşlar.Anlamı faziletleri varsa sayısı zamanı....

 

--- Sonraki mesaj ---

 

 

Salavatların her çeşidini okuyabiliyoruz .Salavat çeşitleride yazın arkadaşlar

 

 

Arkadaşlar kuranı kerim değil ama içinde yasin ve daha başka surelerinde olduğu dua kitabından bakarak kenzul arşı okuyayım dedim nasıl tutacağımı bilemedim.Eldiven giydim tuttum ama yanlışmı yaptım .onadamı dokunamıyorduk.Ne olur doğru bilen birisi beni aydınlatabilirmi.

 

ben şu kırmızıyla yazılan kısma takıldım.ayet ezbere okunur arkadaşım.ayet okunmaz diye bir şey yok.sadece el sürülmez denilmelidir..

 

dua, senâ, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir

Besmele de Kur’ân’dan bir âyet olduğundan;

Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” denilebilinir.

Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir

Bunun yanında, Kelime-i Şehâdet, Kelime-i Tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

ayrıca örnegin yunus duası zikredilebilinir.oysaki ayettir...bu yüzden ayet okumak yok cümlesi yalnıştır..

Share this post


Link to post
Share on other sites
ben şu kırmızıyla yazılan kısma takıldım.ayet ezbere okunur arkadaşım.ayet okunmaz diye bir şey yok.sadece el sürülmez denilmelidir..

 

dua, senâ, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir

Besmele de Kur’ân’dan bir âyet olduğundan;

Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” denilebilinir.

Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir

Bunun yanında, Kelime-i Şehâdet, Kelime-i Tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

ayrıca örnegin yunus duası zikredilebilinir.oysaki ayettir...bu yüzden ayet okumak yok cümlesi yalnıştır..

Doğru.. cümleyi yanlış kullandım .hiç ayet okunmaz dememeli idim.

Saydıklarınızdan diğerlerinin okunduğunu biliyorum da ayetel kürsü ve hz yunus duasının okunduğunu bilmiyordum.Hazreti yunus duası ile ilgili bilgim yok ama ayetel kürsü için korunma amaçlı bir sure olsada dua içerikli değildir okunmaz diye yazıyordu sanırım diyanet sitesinde. çünkü dua içerikli değildir diye.

Bende işin içinden çıkamadım.Dua içerikli ayetler okunabilir deniyor fetvalarda fakat amener resulü suresinden hiç bahsetmiyor ama o da dua içerikli bir sure...!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Kadınların Özel Hallerinde Yapacağı İbadetler

 

 

Hayızken Yapılacak İbadetler,adetliyken nasıl ibadet edilir?

 

1- Her çeşit dua edilebilir

Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygamber’e salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur (Diyanet İlmihali, I, 213)Dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

 

2-Kuran-ı Kerimi Okuyabilirmi,Mâlikî mezhebi fakihlerine göre okuyabilir. Hanefi mezhebi fakihlerine göre adetli olarak okuması caiz değildir.

3-İstediği kadar Kuranı Kerim dinleyebilir.

4-İstediği kadar peygamber efendimize salavat getirebilir.

5-Günahlarının affı için Seyyidül İstiğfar Duasını okuyabilir

6-La İlahe illal­lah,Allahu Ekber, Elhamdülillah,Sübhanallah çekilebilir

7-Esma’ul Hüsnâ çekilebilir

8-Tesbih duası edilebilir

9-(Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm) çekilebilir

Manası:

Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim

10-(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr)

Manası:

Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

11-(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)

Manası:

Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

12-

Günahları affettiren en kıymetli tesbih:

(Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber)

Manası:

Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

Camiye gidip gidemeyeceğine dair hüküm

Hayızlı kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler. Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu şartı da aramaz. Mâlikîler ve İbn Hazm dahil bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

 

 

alıntı

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben bu durumda Kuran dinlenemez diye biliyordum bunu öğrenmek çok faydalı oldu teşekkür ediyorum Çakra.

Çakradan alıntı;

1- Her çeşit dua edilebilir

Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygamber’e salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur (Diyanet İlmihali, I, 213)Dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

2-Kuran-ı Kerimi Okuyabilirmi,Mâlikî mezhebi fakihlerine göre okuyabilir. Hanefi mezhebi fakihlerine göre adetli olarak okuması caiz değildir.

 

3-İstediği kadar Kuranı Kerim dinleyebilir.

4-İstediği kadar peygamber efendimize salavat getirebilir.

5-Günahlarının affı için Seyyidül İstiğfar Duasını okuyabilir

6-La İlahe illal­lah,Allahu Ekber, Elhamdülillah,Sübhanallah çekilebilir

7-Esma’ul Hüsnâ çekilebilir

8-Tesbih duası edilebilir

9-(Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm) çekilebilir

Manası:

Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim

10-(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr)

Manası:

Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

11-(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)

Manası:

Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

12-

Günahları affettiren en kıymetli tesbih:

(Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber)

Manası:

Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...