Jump to content
Sign in to follow this  
Renkahenk

Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri

Recommended Posts

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bölümün amacı yaygın eğitim kurumlarına pratik kız sanat okullarına mesleki alanda branş öğretmeni yetiştirmektir. Bu bölümün bitirenler kız meslek liseleri pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilirler.

 

AKTÜERYA

 

Programın Amacı

 

Aktüerya programının amacı sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Aktüerya programında matematik istatistik sosyoloji hukuk iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka insan kaynakları yönetimi pazar yönetimi hayat sigortacılığı vergi analizi finansal piyasalar ve kurumlar sigorta sözleşmeleri emeklilikte sosyal güvenlik teorisi vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

 

Gereken Nitelikler

 

Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayandikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Mezunlar "Aktüer" ünvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler.

 

Çalışma Alanları

 

Aktüerler sigorta şirketlerinde Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

 

ANTROPOLOJİ

 

Genel tanımıyla insan ve insan gruplarının incelenmesini ele alan bir programdır.Bir grubun kişilikle ilişkileri açısından ele alınan inanç ve kurumların çeşitli iktisadi sistemlerin insanlarda görülen biyolojik farklılık ve çeşitliliklerin ve aynı zamanda iktidar gruplarının işleyişini konu almaktadır.

 

AVRUPA TOPLULUĞU

 

Programın Amacı

 

Avrupa Topluluğu programının amacı Gümrük Birliği süresinde ve tam üyelik halinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri gerçekleştirecek ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Avrupa Topluluğu programında iktisat temel hukuk bilgisayar Avrupa Birliği (AB) hukuku AB Tarihçesi AB Türkiye İlişkileri AB'nin gümrük kodu ve idari formaliteleri gümrük birliğinin temel esasları AB'nin ortak tarım politikası AB'de ortak ticaret politikası ve devlet yatırımları gibi dersler okutulmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Avrupa Topluluğu programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi sosyoloji hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı topluluğa üye ülkelerden herhangi birinin dilini bilen ve öğrenmeye istekli olan genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Avrupa Topluluğu programını bitirenlere Avrupa Topluluğu Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Avrupa Topluluğu meslek elemanı çalıştığı kurumda gümrük birliğine giriş sürecinde yaptırılması gereken mevzuat (yönetmelik yönerge vb.) değişikliklerini belirleyip uygular. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik mevzuatını işler ve gerekli uyum işlemelerini yapar. Görüldüğü gibi bu meslek elemanları kapalı ortamlarda hukuk ve iktisat konuları ile ilgili büro işleri yapmaktadır.

 

Çalışma Alanları

 

AT programı mezunları çeşitli meslek odaları kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde şubelerinde AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde dış ticaret firmalarında Gümrük müşaviri olarak çalışabilmektedirler.

 

BANKACILIK

 

Programın Amacı

 

Bankacılık programının amacı bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Bankacılık programında matematik hukuk iktisat istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası yatırım bankacılığı finansal piyasalarda modelleme ve tahmin merkez bankacılığı ticari bankalarda finans yönetimi banka muhasebesi ve raporlama mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı başkaları ile iyi iletişim kurabilen sabırlı dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi banka müfettişi dealer gibi ünvanlarla görev çalışırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.

 

BANKACILIK VE FİNANS

 

Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur. Bu kapsamda finansal tablolar finansal analiz araçları finansal planlama ve denetimi faiz hesapları paranın zaman değeri yatırım kararları kâr dağıtım kararları çalışma sermayesinin yönetimi uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları incelenir.

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

 

Programın Amacı

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi servet ve gelir politikası uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Üniversitelerin bu programında hukuk ekonomi maliye işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihisosyal politika çalışma ekonomisi sendikacılık sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi gelir ve servet dağılımı ücretler kentleşme ve konut politikası Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı kooperatifcilik çalışma sosyolojisi ve psikolojisi istatistik gibi dersler okutulur.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler "Çalışma Ekonomisti" ünvanı ile iş piyasası sosyal sigorta iş mevzuatı toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

 

Çalışma Alanları

 

Bu alanda öğrenim görenler DPT'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde SSK Bağkur T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Açıköğretim fakültesine bağlı olarak eğitim verilen bu bölümde işçi-işveren ilişkileri iş hukuku gelir politikası gibi alanlarda uzman yetiştirilir.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Amacı branşında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Bu bölümü bitirenler kız meslek liseleri veya anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

 

DENİZCİLİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

 

Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik istatistik hukuk ekonomi deniz ticaret hukuku muhasebebilgisayar vb. dersler okutulur.

 

Gereken Nitelikler

 

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli başkalarını ikna edebilen girişimci yaratıcı açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere "Denizcilik İşletmecisi" ünvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi yük yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

 

Çalışma Alanları

 

Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

 

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.

 

EKONOMETRİ

 

Programın Amacı

 

Ekonometri programı iktisat kanunlarının niceliksel (kantitatif) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Ekonometri programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara uygulamalı olarak da matematik istatistik yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

 

Gereken Nitelikler

 

Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Ekonometri bölümünü bitirenlere kimseler "Ekonometrist" ünvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisatuluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

 

Çalışma Alanları

 

Bu bölümü bitirenler iktisat yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

 

EKONOMİ

 

Bu bölümde insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü üretimin temel unsurları olan işgücü (emek) doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile açıklanır. Ayrıca devletin ekonomik yaşamdaki görevleri üzerinde de durulur. Mikroekonomi bölümünde tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir. Makroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır. Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde DPT'deSayıştay'da Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetçilik ve müfettişlik görevleri alabilecekleri gibi bankalarda da aynı görevlerde çalışabilirler. Kazanç devlet sektöründe yürürlükteki yasalara özel sektörde yürürlükteki yasalarla özel sektörde ise sözleşmelerle saptanır.

 

ENFORMATİK

 

Enformatik bilgi işlem dayalı işletmeciliktir. Daha açık bir deyişle verilerin toplanması değerlendirilmesi bilgiye dönüştürülmesi bilgilerin akışının sağlanması ve bu bilgilerden yararlanılması bu eğitimin başlıca amaç ve alanını oluşturur. Enformatik eğitiminin bilgisayar mühendisliğinden farkı: Bilgisayar mühendisleri daha çok ondan işletme fonksiyonlarını (görevlerini) yerine getirme ve işletme içi eğitimin sağlanması konularında bir araç olarak faydalanırlar. Mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların bilgi sistemlerinin kurulması analizi geliştirilmesi ve bu sistemlerin bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve onların eğitimine destek olunmasında görev alabilirler. Ayrıca işletme içindeki departmanlarda bilgi işlem görevlerinde çalışabilirler.

 

FELSEFE

 

Programın Amacı

 

Felsefe programının amacı maddenin bilginin kapsamı ve kaynağı insanın dünyadaki yeri ve rolü iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe felsefe tarihi bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır.

 

1. Sistematik Felsefe ve Mantık

 

Sistematik felsefe "varlığın ve bilginin kaynağı güzel iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.

 

2. Felsefe Tarihi

 

Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.

 

3. Bilim Tarihi

 

İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı gelişimi; bilim felsefe din teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şey den önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

 

Çalışma Alanları

 

Felsefe bölümü mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde TRT'de üniversitelerdekamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim kültür insan ilişkileri planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında felsefe gurubu derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Felsefe grubu öğretmenleri liselerde psikoloji sosyoloji felsefe ve mantık derslerine girerler. Mezunları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kura ile atanırlar.

 

HUKUK

 

Programın Amacı

 

Hukuk programının amacı toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi Türk hukuk tarihi anayasa hukuku Roma özel hukuku medeni hukuk idare hukuku devletler umumi hukukuİslam hukuku borçlar hukuku ceza hukuku ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

 

Gereken Nitelikler

 

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe mantık sosyoloji kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe ikna gücüne sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu sürekli çalışma okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle "Hakim" "Savcı" ve "Avukat" ünvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da "Danışman" olarak görev yapar. Hakim mahkemede vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir Hakimlere ve savcılara kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar) maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Hakimlerin görevleri gereği siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi kendileri istemedikçe hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında Anayasa'da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler gerekirse davanın açılması için yol gösterir savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar davayı kovuşturur gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukatavukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı müfettişlik hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI[Devlet Üni olarak Sadece Hacettepe Üni alıyor diye biliyorum... Diğerleri Özel bir kaç üni. var bunun dısındakiler Genel yetenek sınavı ile alıyor. Bilginize.]

 

Programın Amacı

 

İç mimarlık programının amacı insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

İç mimarlık programının amacı insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim genel kültür sosyoloji sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca kişinin normalin üstünde bir akademik yeteneğin yanında düzgün şekil çizebilme düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip yaratıcı bir kimse olması gereklidir. İç mimar toplumdaki tüm işlevler ile ilgili tasarımlara yöneleceği için genel kültürü geniş yenilikleri izleyen insanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olmalıdır.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

 

İç mimarlık programında mezun olanlara "İç Mimar" unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum boyut ve ekipmanlarını araştırırbelirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır.

 

Çalışma Alanları

 

İç mimarın çalışma alanı tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında belediyelerde çalışabildikleri gibi serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İKTİSAT

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim hukuk işletmecilik istatistik uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma inceleme yapmayı yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

 

Çalışma Alanları

 

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

 

İŞLETME

 

Fabrika banka maden sigorta çiftlik gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanlar yetiştirilir. Bir işletmeci çalıştığı kurumdaki planlama örgütleme yönetme düzenlemel denetim gibi genel görevler yanında ürünün kalitesi üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili planlar yapar. İşletmeciler kamu kuruluşlarında özel kuruluşlarda veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler.

 

İŞLETME-İKTİSAT

 

İşletme-İktisat bölümü günümüz iş hayatı gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla temel iktisat bilgilerinin yanı sıra işletme bölümünün uygulamaya yönelik dersleri ile donanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölüm öğrencilerine hem iktisat hem de işletme konularına hakim olma fırsatını sağlayacaktır. Bölümün ders programını teorik iktisat dersleri ile birlikte iktisat-işletme konularının arakesiti olan endüstriyel iktisat tahmin yöntemleri yatırım politikalarının ekonomisi finansman gibi derslerden oluşmaktadır. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de dördüncü yılda öğrenciler danışman denetiminde bir mezuniyet tezi hazırlamaktadırlar.

 

KAMU YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

 

Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler yönetim bilimleri kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler siyasal düşünceler tarihi devlet olgusu ve kökeni siyasal iktidar siyasal rejimler anayasa hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen sosyoloji psikoloji mantıkfelsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa inandırma gücüne insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre "Kaymakam" "Müfettiş" "Yönetici" gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi hükümet tarafından uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler halkın dilek ve şikayetlerini dinler ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar bu konuda diğer personeli denetler kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

 

Çalışma Alanları

 

Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

 

KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

Konaklama ve turizm işletmeciliği programında turizm işletmeleri ve konaklama yerlerinin endüstri içindeki konumları toplumsal ve ekonomik çevreyle ilişkileri ayrıntılı biçimde incelenir. Turizm kuruluşlarında temel işletme işlevlerinin yürütülmesi hizmet işletmelerinde yönetim-örgütleme finansman muhasebe hizmet operasyonları konaklama tesislerinin yapısal tasarımları gibi temel işlevler örneklere açıklanır.

 

MALİYE

 

Programın Amacı

 

Maliye programında maliye konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amacı ile eğitim yapılır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Maliye programında kamu maliyesi vergi hukuku muhasebe hukuk işletme ve matematik gibi dersler okutulur. Dersler maliye ve özellikle vergi hukuku ağırlıklıdır.

 

Gereken Nitelikler

 

Maliye programında öğrenim görmek isteyenlerin genel akademik yetenek yanında sayısal yeteneğe sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu programda okuyan öğrencilere burs vermektedir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Maliye programını bitirenlere "Maliye Meslek Elemanı"ünvanı verilir. Maliye meslek elemanları vergi ile ilgili alanlarda ara eleman olarak görev yaparlar.

 

Çalışma Alanları

 

Mezunlar devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında çalışma imkânına sahiptirler. Maliye meslek yüksekokulu mezunları özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.

 

MUHASEBE

 

Programın Amacı

 

Muhasebe programında kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan ara insan gücünü yetiştirir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Muhasebe programı temel muhasebecilik bilgi ve becerilerini vermeye yöneliktir. Son yılda öğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulama alanında denerler. İki yıl içerisinde genel matematik genel muhasebe daktilografi işletme pazarlama maliye ticaret matematiği borçlar hukukumaliyet muhasebesi banka muhasebesi ticaret hukukuenvanter bilanço vergi hukuku iş hukuku yapı muhasebesi şirketler muhasebesi gibi meslek dersleri verilir.

 

Gereken Nitelikler

 

Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin genel akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması gerekir. Muhasebe programını seçen bir kişinin ayrıca sosyoloji ve psikoloji alanlarına ilgi duyması sabırlı dikkatli ve düzenli bir kimse olması beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Muhasebe programını bitirenlere "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı verilmektedir. Muhasebe meslek elemanları muhasebe ile ilgili işlerde ara eleman olarak görev yaparlar.

 

Çalışma Alanları

 

Muhasebe programını bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm 2000 ÖSS'den itibaren Sözel puan türüyle öğrenci almaktadır. Özel kolejler resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmenler yetiştirir. Pedagojik formasyon derslerinin yanında mesleki eğitim dersleri de verilir. Bu dalı seçenlerin sonsuz bir çocuk sevgisinin yanında hoşgörü sabır ve karşılıksız yardım ve özverili davranma özelliklerine sahip olmaları gerekir.

 

PAZARLAMA

 

Programın Amacı

 

Pazarlama/satış yönetmeni programının amacı ürünlerin sınıflandırılması standartlaştırılması pazarlanması satışı ve satın alınması nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Pazarlama/satış yönetmeni programında matematik istatistik maliye iktisat hukuk bilgisayar gibi temel dersler yanında reklamcılık kalite kontrolü ve standardizasyon pazarlama araştırması gibi meslek dersleri okutulur.

 

Gereken Nitelikler

 

Bu programa girmek isteyenlerin ekonomi sosyoloji psikoloji ticaret hukuku muhasebe maliye ve vergi konularına ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapmayı halkla ilişki kurmayı iyi bilmek gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Pazarlama/satış yönetimi programlarından mezun olan öğrencilere "Pazarlama Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Mezunlar daha çok ithalat ve ihracat işleriyle uğraşır; işyerlerinde satış elemanı pazarlama şirketlerinde araştırmacı olarak çalışırlar.

 

Çalışma Alanları

 

Mezunlar bütün kuruluşlarda satış elemanı pazarlama programcısı pazarlama araştırmacısı olarak çalışma yapabilirler.

 

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

Programın Amacı

 

Peyzaj mimarlığı programının amacı insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Peyzaj mimarlığı programında fizik kimya zooloji botanik jeoloji meteoroloji peyzaj mimarisi teme ilkeleri perspektif model çizme tekniği süs bitkileri üretim tekniği şehir ve bölge planlamanın temel ilkeleri peyzaj ekolojisi kırsal çevre sorunları ağaçlandırma bitki sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Peyzaj mimarlığı alanında çalışmak isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yetenek dışında şekil-uzay yeteneğine ve estetik görüşe sahipbiyolojiye ilgili ve tabiatı seven bir kimse olması gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Peyzaj mimarlığı programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" ünvanı verilir ve diplomada bölümün adı belirtilir. Peyzaj mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar bir kentte parkların bahçelerin tarım alanlarının yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

 

Çalışma Alanları

 

Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

PSİKOLOJİ

 

Programın Amacı

 

Psikoloji bölümü insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

 

1.Kuramsal Psikoloji

 

Bu dal öğrenme düşünme güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen "Deneysel Psikoloji";davranışların fizyolojik temellerini araştıran "Fizyolojik Psikoloji"; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen "Sosyal Psikoloji"; insanda düşünme öğrenme duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen "Gelişim Psikolojisi" ve normal dışı davranışları inceleyen "Anormaller Psikolojisi" kuramsal psikoloji grubuna girer.

 

Uygulamalı Psikoloji

 

Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen "Klinik psikoloji";endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan tüketicinin isteklerini saptayan "Endüstri Psikolojisi"; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran "Danışma Psikolojisi"; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen "Okul Psikolojisi" uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Psikoloji programında temel felsefe mantık istatistik ve sosyoloji gibi temel konularda verilen dersler ile psikolojiye giriş öğrenme psikolojisi deneysel psikolojiçağdaş psikoloji akımları gelişim psikolojisi (çocukluk gençlik yetişkinlik yaşlılık) fizyolojik psikoloji psikolojik testler zekâ-kişilik psikolojisi anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuvarlarda ve sahada sürdürülür.

 

Gereken Nitelikler

 

Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe sosyoloji ve matematiğe ilgi duymasıayrıca insanları anlamaya istekli bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Psikoloji bölümünü bitirenler "Psikolog" ünvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog çalıştığı kurumun niteliğine göre ilgilendiği bireylere test envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular bireylerle görüşme yapar sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

 

Çalışma Alanları

 

Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde ruh sağlığı merkezlerinde kreş ve çocuk bakımevlerindehuzurevlerinde çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse eğitimi sırasında felsefe sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMALIK

 

Programın Amacı

 

Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş eğitim sosyolojisi eğitim felsefesi eğitim tarihi istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanındaöğrenme psikolojisi çocukluk gençlik psikolojisi sosyal psikoloji ölçme ve değerlendirme psikometri ruh sağlığı rehberlik psikolojik danışma mesleki rehberlik özel eğitim programları uyumsuz çocukların eğitimi zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Rehberlik ve psikolojik danışma programına girmek isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip sosyal bilimlere özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş hoşgörü sahibi sabırlı insanlara içten sevgi ve saygı duyan dinlemesini bilen kendinden hoşnut başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Rehberlik ve psikolojik danışma programı bitirenler okullarda Rehberlik ve Araştırma merkezinde ve dershanelerde "Rehberlik Öğretmeni" olarak görev alırlar Rehberlik öğretmeni başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını gözlemler testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır tüm öğrencilerin yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapar özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara havale eder.

 

Çalışma Alanları

 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda özel dershanelerde rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinme artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel sektörde insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler.

 

REKLAMCILIK

 

Bu bölüm 2000 ÖSS'den itibaren Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

 

SAĞLIK İDARESİ

 

Programın Amacı

 

Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Sağlık idaresi programında eğitim süresi 4 yıldır ve bu sürede genel işletme muhasebe (maliyet muhasebesi hastane maliyet muhasebesi) hukuk (hukuka girişidare hukuku işletme hukuku sağlık hukuku) ekonomi (makro ekonomi mikro ekonomi sağlık ekonomisi) hastane idaresi ve organizasyonu davranış bilimleri yönetim bilimi beslenme biyoistatistik sağlık hizmetleri yönetimi halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir. Ayrıca sağlık idaresi yüksekokulu öğrencileri sağlık kuruluşlarında özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yaparlar.

 

Gereken Nitelikler

 

Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek psikolojisosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı sosyal yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir. Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlı anlayışlı hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları doktor hemşire ve diğer personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip kendine güvenen ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Sağlık idaresi programını bitirenlere "Sağlık Yöneticisi" ünvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür) hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden bölümlere gerekli personel araç ve gerecin sağlanmasından bütçenin hazırlanmasından çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

 

Çalışma Alanları

 

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır.

 

SERMAYE PİYASASI

 

Programın Amacı

 

Sermaye piyasası programının amacı borsada bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Sermaye piyasası programında hukuk iktisat matematik sosyoloji ve ekonomi alanları ile lgili çeşitli derslerden başka uluslararası finans finansal yönetimfinansal hizmetler pazarlaması uluslararası borsalar Avrupa Birliği sermaye piyasası hukukuyatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

 

Gereken Nitelikler

 

Sermaye piyasası programında okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen tedbirli soğukkanlı girişken başkalarını etkileyebilen araştırıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmek başarıyı artırıcı faktördür.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Sermaye piyasası programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.

 

Çalışma Alanları

 

Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

 

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

 

Programın Amacı

 

Seyahat işletmeciliği programının amacı turistlere hizmet sunan tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Seyahat işletmeciliği programında hukuk ekonomi işletme muhasebe seyahat işletmeciliği tur operatörlüğü ve insan ilişkileri konularında dersler okutulur.

 

Gereken Nitelikler

 

Seyahat işletmeciliği programına girmek isteyenlerin hem matematiğe hem sosyal bilimlere ilgi duymaları girişken yaratıcı ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Seyahat işletmeciliği programını bitirenler "Seyahat İşletmecisi" ünvanı almaya hak kazanırlar. Seyahat işletmecisi turistlerin ulaşım konaklama gezi ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan seyahat işletmelerinde "Tur Operatörü veya Rehber" olarak çalışabilir ve turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

 

Çalışma Alanları

 

Bu programdan mezun olanlar seyahat acentelerinde turizm bürolarında görev alabildikleri gibi kendileri alanları ile ilgili işyeri açabilirler.

 

SİGORTACILIK

 

Programın Amacı

 

Sigortacılık programının amacı sigortacılık alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Sigortacılık programında muhasebe ticaret hukuku borçlar hukuku istatistik ve matematik sigorta muhasebesi tarım sigortası yangın sigortası gibi dersler okutulmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Sigortacılık programına girmek isteyenlerin sayısal yeteneğe ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Sigortacılık programını bitirenlere "Sigortacılık Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Sigortacılık meslek elemanının yaptığı işler esasta muhasebecilerinkine benzer; kazayangın hastalık sigortası yaptıranların kayıtlarını tutar sigorta ödemelerinin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 

Çalışma Alanları

 

Sigortacılık programını bitirenler sigorta şirketlerinde görev alabilirler.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

 

Sınıf öğretmenliği programının amacı ilkokulların ihtiyacı olan öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlar ilkokullarda görev alırlar. Ülkemizde ilkokul öğretmenlerine ihtiyaç olduğundan mezunların iş bulma sorunu yoktur. İlköğretimin ilk 5 sınıfında bulunan öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirir. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı ise ilköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.

 

SİYASET BİLİMİ

 

Uluslararası ilişkiler bölümünün kardeş programı olan Siyaset Bilimi'nde tarih ve toplum bilim ağırlıklı bir müfredat uygulanmakta öğrencilere Uluslararası ilişkileriktisat karşılaştırmalı siyaset bilimi siyasal kuram ve felsefe gibi derslerin yanı sıra Türkiye'nin son iki yüz yıllık değişimi ve evrimi öğretilmektedir. Bu donanımın yanında öğrencilerin ortak İngilizce ve bilgisayar kullanımı ile ilgili becerileri de edinmiş olmaları beklenecektir. Siyaset bilimi öğrencileri de uluslararası ilişkiler mezunları gibi son derece zengin bir alanda iş olanaklarına sahip olacaklardır.

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

 

Siyaset bilimi derslerinde dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi geçirdiği evreler sistemin siyasi ekonomik ve hukuksal yapısı işleyişi gibi konularda Türkiye'nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümü bitirenlerin çalışabilecekleri alanların sayısı oldukça fazladır. Başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere Maliye Gümrük Bakanlığı gibi devlet daireleri özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlar çalışma alanlarını oluşturur. Ayrıca Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomat olarak çalışabilirler. Diplomat devletin bir başka ülkedeki temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür.

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

 

Bu bölümde uluslararası ilişkilerin tarihi sistemin sosyal yaşama etkisi ile ekonomik ve hukuksal yapısı siyaset çerçevesinde ele alınır. Bu bölümü bitirenlerin çalışacakları alanların sayısı fazladır. En başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı Turizm Maliye Gümrük Bakanlıkları gibi devlet kuruluşları ile özel kuruluşların çeşitli yönetim kademelerinde de görev aldıkları görülmektedir. Bu bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlersediplomat olarak çalışabilirler. Diplomat devletlerin başka bir ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki siyasal ilişkileri yürütür.

 

SOSYAL HİZMETLER

 

Programın Amacı

 

Sosyal hizmetler programı sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Sosyal hizmetler yüksekokulunda eğitimin temeli olan ekonomi sosyoloji siyasal bilimler sosyal antropoloji psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş sosyal hizmet alanları sosyal sorunlar mülâkat teknikleri tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetleraile ve çocuk refahı suçluluk nüfus dinamiği ve sosyal refah sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma sosyal grup çalışması toplumla çalışma sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur. Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sırasıyla ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda bir sosyal refah kurumunda veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları okulca görevlendirilen yöneticilerin yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde 40 oranında yer almaktadır.

 

Gereken Nitelikler

 

Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet anlayışlı insanların refahına ilgi duyan liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı" ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar korunmaya muhtaç çocuklar yaşlılar sakatlarsuçlular yoksullar hastalar işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

 

Çalışma Alanları

 

Sosyal çalışmacılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda SSK'da İş ve İşçi Bulma Kurumunda DPT'de sosyal hizmet il müdürlüklerinde rehabilitasyon merkezlerinde körler ve sağırlar okullarında çocuk yuvalarında yetiştirme yurtlarında kreş ve gündüz bakımevlerinde huzurevlerinde ıslahevlerindecezaevlerinde nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.yetiştirme yurtlarında kreş ve gündüz bakımevlerinde huzurevlerinde ıslahevlerindecezaevlerinde nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

 

SOSYOLOJİ

 

Programın Amacı

 

Sosyoloji programının amacı toplumsal kurumlar bunların kökeni gelişmesi işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji kurumlar sosyolojisi uygulamalı sosyoloji sosyometri sosyoloji tarihi sosyal değişme köy sosyolojisipsikoloji felsefe ekonomi hukuk bilgisayar istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

 

Gereken Nitelikler

 

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin sosyoloji yanında Türkçe tarih coğrafya felsefe ve psikolojiye ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca çağımızda birçok sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetişmek isteyen bir kimsenin matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zorunlu görünmektedir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Sosyoloji bölümünü bitirenler "Sosyolog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar toplumda grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kurallarıtarihsel belgeleri inceleyerek gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar ailesuçluluk nüfusbilim (demografya) endüstri ve tarım sorunları köy-kent yerleşmeleri sosyal ekolojisiyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

 

Çalışma Alanları

 

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkedetoplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

Programın Amacı

 

Turizm işletmeciliği programının amacı ulaştırma seyahat konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer çalışanlar arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

 

Turizm işletmeciliği programında Anadolu uygarlıkları İstanbul şehri ve uygarlıkları işletme turizm ekonomisi genel muhasebe insan kaynakları yönetimiseyahat yönetimi ve operasyonu ön büro mutfak hizmetleri ulaştırma sistemleri bilgisayar kullanımı gibi dersler alırlar. Konaklama veya seyahat endüstrisi alanlarından birinde derinleşmek isteyenler 3 ve 4. yarıyıllarda program başkanlığınca belirtilen ilgili dersleri alırlar.

 

Gereken Nitelikler

 

Turizm işletmeciliği programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen başkalarını ikna edebilen güler yüzlü temizliğe özenen dikkatli sabırlıbedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

 

Turizm işletmeciliği programını bitirenlere "Turizm İşletmecisi" ünvanı verilir. Turizm işletmeciliği meslek elemanları otel ve motellerde ön büroda müşterilerin giriş çıkış bagaj ön kasa işlemlerini yapar. Konaklama işletmelerini (otel ve motellerin odalarının ve ortak kullanılan bölümlerinin temizliğini bakımını mutfakların istenen şekilde sunulması kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin alınmasını sağlamak seyahat işletmelerinde yurtiçi ve yurtdışı turların düzenlenmesi gibi işleri yapar.

 

Çalışma Alanları

 

Turizm işletmecileri otel motel gibi konaklama işletmelerinde seyahat işletmelerinde Turizm Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çocuk gelişimi,içmimarlık ve bankacılık çok güzel meslekler,tabi insanın sadece bölümü bitirmesi değil kendini geliştirmeside lazım,teşekkürler:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teşekkürler..

Ben Eğitim Fakültesi,Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunuyum..

Yukarıdaki derslere ek olarak Bilim Tarihi ,Demokrasi ve İnsan Hakları da alanımıza dahil dersler..

Fen edebiyat fakültesi mezunları da bu alanda Pedagojik formasyonu tamamlarlarsa çalışabilirler

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mistik

Ben radyo ve televizyon istiyorum.Hesapladım ancak altmış netim çıkar sınavdan .Ne yapacağımı şaşırdım ,kaldım.:confused:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...