Jump to content
Sign in to follow this  
Guest pinkfloyd

Çeşitli Dualar Ve Sırları

Recommended Posts

Guest pinkfloyd

Allahu teala şöyle buyuruyor:Sabah ve akşam tevazu içinde yalvararak,ürpererek ve sesini yükseltmeden rabbini an.sakın gafillerden olmaz.(araf 205)

resullah(s.a.s)efendimiz şöyle buyuruyor:Rabbini zikredenle etmeyenin farkı diriyle ölü farkı gibidir.(buhari)

 

AYET-EL KURSİ

 

2_255-1.gif

 

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizlikalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür

 

resulullah(s.a.s) şöyşe buyuruyor.: kim sabahladıgı zaman okursa akşam oluncaya kadar cinlerden korunur.ki,mde akşamladıgı zaman okursa sabah oluncaya kadar cinlerden korunur.

 

İHLAS SÜRESİ (3 defa)

 

090ihlas-1.gif

 

De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dileğin merciidir, her şey kendisine muhtâc olan Şanlı, Uludur. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O'na hiçbir şey denk de olmadı.

 

NAS SÜRESİ(3 defa)

 

110nas-1.gif

 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

İnsanların malikine,

İnsanların (gerçek) İlahına;

'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).

 

resulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:kim sabahladıgı ve akşamladıgı zaman üç kere okursa herşeye karşı korur(ebu davut tirmizi)

 

AMENERRASULU

 

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

 

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

 

resulullah(s.a.s)şöyle buyruyor:Kim bunu okursa gecesi boyunca ona yeter.(buhari müslim)(ona yeter ifadesi gece namazından yerini tutar veya bu iki ayet okuyanı şeytanın ve diger şerlilerin kötülüklerinden korur)

 

SEYYİD-ÜL İSTİGFAR

 

Allâhümme ente Rabbî la ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû la yağfirü'z-zünûbe illâ ente.)

 

Allahım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve vadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerin kötülüğünden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahtan ancak sen bağışlarsın." demekdir.

 

Resulullah (s.a.s)şöyle buyuruyor:Kim bunu akşamladıgı vakit içtenlikle inanarak söylerde o gece ölürse cxennete girer.sabahladıgı vakit yaparsa buda böyledir(buhari)

 

 

BİSMİLLAHİLLEZİ la yedurru ma'asmihi şeyün fil ardi ve la fissemai ve hüves-semi'ul alim"

 

Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

 

resulullah s.a.s şöyle buyuruyor:kim sabah ve akşam 3 defa bu duayı derse ona hiçbirşey zarar vermez.(ebu davut tirmizi)

 

E`uzü bikelimatillahit-tammati min şerri me halak

Yarattıklarının şerrinden Allahu tealanın mükemmel kelimelerine sıgınırım

 

efendimiz s.a.s kim akşamladıgı zaman 3 kere bunu söylerse o gecenin humması ona zarar vermez..

 

raditü billahi rabben ve bi'l islami dinen ve muhammedin(s.a.s)nebiyyen

 

Rab olarak Allahtan din olarak islamdan nebi olarak muhammed(s.a.s)den razı oldum

resulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:Bunu sabah ve akşam 3 söyleyeni Allah,razı eder

 

Hasbiyallahu la ilahe illahu alayhi tewekeltu ve huwe Rabbularsil azim

 

Allah bana yeter o'ndan başka ilah yok O na tevekkül ettim o yüce arşın

rabbidir.

 

resulullah (s.a.s)şöyle buyuruyor:Kim bunu sabahladıgı ve akşamladıgı zaman 7 defa okursa onu üzen dünya ve ahiret işlerine Allah kafidir.

 

Le ilahe ilallah vahdehu le şerikeleh.lehül mülkü valehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.

 

Allahtan başka ilah yoktur.O tektir ve ortagı yoktur.Mülk onundur ve hamd onadır.O herşeye gücü yetendir.

 

ruslullah(s.a.s)şöyle buyuruyor:bunu günde 100 defa söyleyen on köle azad etmiş gibi sevap alır.bununla ona yüz hasene yazılarak ondan 100 günah silinir.akşamlayıcaya kadar o gün şeytandan korunur.bundan daha çok amel işleyen bir adamdan başka jiç kimse onun getirdiğinden daha faziletlisini getiremez.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...