Jump to content
Sign in to follow this  
Renan

Çevre Mühendisliği...

Recommended Posts

Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve rahatına uygun çevre şartlarının sağlığına ve rahatına uygun çevre şartlarının sağlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunları planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Tarım , Orman Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlükleri, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca uzmanlık alanlarına göre ulaşım, tarihi çevre doğal çevre ve turizm planlaması konularında da çeşitli iş sahaları bulabilirler.

 

Çevre Mühendisliği Programının Amacı : Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

 

Çevre Mühendisliği Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Çevre mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

 

Çevre Mühendisliği için Gereken Nitelikler : Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin yaratıcı, araştırıcı, azimli, üstün bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyan; daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.

 

Çevre Mühendisliği Programının Bulunduğu Üniversiteler Ve Fakülteleri :

 

ORTA DOĞU TEKNİK - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK - İNŞAAT FAKÜLTESİ

FATİH - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MARMARA - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YILDIZ TEKNİK - İNŞAAT FAKÜLTESİ

İSTANBUL - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DOKUZ EYLÜL - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ULUDAĞ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ANADOLU - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

KOCAELİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SELÇUK - MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKDENİZ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAKARYA - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MERSİN - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇUKUROVA - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

TRAKYA - ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KOCAELİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SELÇUK - MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ONDOKUZ MAYIS - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SELÇUK - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

SAKARYA - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇUKUROVA - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ONDOKUZ MAYIS - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ATATÜRK - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CUMHURİYET - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

NİĞDE - AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FIRAT - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARRAN - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ATATÜRK - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CUMHURİYET - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Çevre Mühendisliği Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Çevre mühendisliğinden mezun olanlara "Çevre Mühendisi" ünvanı verilir. Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog, kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle; sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle; ekonomistlerle; işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma ekibinde anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki çalışmalarından doyum sağlayabilir.

 

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları : Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...