Jump to content
Sign in to follow this  
Renan

Kamu Kurumlarındaki Kariyer Mesleklere Nasıl Girilir?..

Recommended Posts

Bu çalışmanın amacı;

 

Kamu kurumlarındaki kariyer mesleklere nasıl girileceği,

Kariyer meslek sınavlarının nasıl yapıldığı ve

Kariyer meslek sınavlarına nasıl hazırlanılacağı

konularında bilgi vermektir.

 

Bu çalışmanın kapsamı;

 

Kariyer meslekleri genel olarak tanıtmak,

Bu mesleklerin sağlayabileceği avantajları vurgulamak,

Meslek sınavları hakkında bilgi vermek ve

Sınavlara nasıl hazırlanılacağı konusunda tavsiyelerde

bulunmaktır.

 

KARİYER MESLEK NEDİR?

 

Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

 

HANGİ MESLEKLER KARİYER MESLEKTİR?

 

Hakimlik (İdari Yargı)

Kaymakamlık

Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı)

Murakıplık

Denetçilik (Sayıştay)

Müfettişlik

Kontrolörlük

Uzmanlık

Denetmenlik

 

KARİYER MESLEKLERİN AVANTAJLARI

 

Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte)

Yükselme İmkânı (Üst Düzey İdari Görevler)

Yurtdışı İmkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master / Doktora)

Özel sektöre geçiş için basamak (malî müşavirlik, gümrük müşavirliği, vb.)

 

KARİYER MESLEK SINAVLARI (YARIŞMA SINAVLARI)

 

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) (Eleme Sınavı)

ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavı (İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği)

Kurum tarafından yapılan giriş sınavı (Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu)

Kurum tarafından yapılan sözlü sınavı

 

SÖZLÜ SINAVINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

 

Bilgi düzeyi

 

İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği

Zekâ seviyesi ve intikâl sürati

Genel kültür düzeyi

Kılık ve kıyafet

Temsil yeteneği

Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikler

Referanslar (Siyasî Referans, Akademik Referans, Bürokratik Referans)

 

NASIL DERS ÇALIŞMALI?

 

Günde ortalama en az 6 saat ders çalışılmalı

Günde ortalama en az 120 sayfa kitap okunmalı

Ders çalışması sürekli olmalı

Verimli saatlerde ders çalışılmalı

Diğer işler bir güne toplanmalı ve verimsiz saatlerde yapılmalı

Önce konu okunmalı sonra soru çözülmeli

 

DERS ÇALIŞMAYI VERİMLİ KILAN UNSURLAR NELERDİR?

 

Dengeli beslenme

Düzenli ve yeterli uyku

Ders çalışmaya uygun bir mekân (ışık, oksijen, sessizlik, arkadaş)

Gerekli materyaller (kitap, sözlük, ders notu, test soruları, vb.)

 

MESLEK SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

 

Yaş (Genellikle 30 yaş)

Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak)

Güvenilirlik (Sabıka kaydı bulunmamak)

Sınavlara Girmede Sınırlama (Genellikle bir sınava en çok iki kez girilebilir)

Cinsiyet (Bayan adaylar, kısmen dezavantajlıdır.)

 

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYE

 

Bilgisayar öğrenmek (İkinci sınıftan sonraki yaz tatili uygun bir dönem)

Yabancı dil öğrenmek (Üçüncü sınıftan sonraki yaz tatili uygun bir dönem)

KPDS’den (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) en az 70 puan almak (Mezun olunacak tarihe kadar alınabilir)

 

Şu bir gerçektir ki, yeterlilik sonrasında, sizi emsallerinizden üstün kılacak ve birkaç adım öne çıkaracak husus, yabancı dil bilmeniz ve ileri düzeyde bilgisayar kullanmanızdır.

 

KURUMLAR VE KARİYER MESLEKLER

 

A) TBMM

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Uzman Yardımcısı

 

SAYIŞTAY

 

Sayıştay Denetçi Yardımcısı

 

B) BAŞBAKANLIK

 

Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı

Başbakanlık Uzman Yardımcısı

 

C) BAKANLIKLAR

 

Adalet Bakanlığı

İdari Yargı Hakim Adayı

Stajyer Kontrolör

İçişleri Bakanlığı

Kaymakam Adayı

APK Uzman Yardımcısı

İl Planlama Uzman Yardımcısı

 

Dışişleri Bakanlığı

 

Aday Meslek Memuru

Aday İdari Memur

 

Maliye Bakanlığı

 

Maliye Müfettiş Yardımcısı

Hesap Uzman Yardımcısı

Stajyer Gelirler Kontrolörü

Stajyer Bütçe Kontrolörü

Stajyer Muhasebat Kontrolörü

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

Stajyer Tasfiye Kontrolörü

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

Devlet Malları Uzman Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı

Muhasebe Denetmen Yardımcısı

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

Maliye Uzman Yardımcısı

Gelir Uzman Yardımcısı

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

 

Sağlık Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Ulaştırma Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Stajyer Kontrolör

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Stajyer Kontrolör (3 Genel Müdürlük)

Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Stajyer Kontrolör

 

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

 

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

Çevre Uzman Yardımcısı

 

D) MÜSTEŞARLIKLAR

 

DPT Müsteşarlığı

Planlama Uzman Yardımcısı

 

Hazine Müsteşarlığı

 

Stajyer Hazine Kontrolörü

Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcısı

Hazine Uzman Yardımcısı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

 

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

 

Denetmen Yardımcısı

 

Gümrük Müsteşarlığı

 

Gümrük Müfettiş Yardımcısı

Stajyer Gümrük Kontrolörü

Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü

Gümrük Uzman Yardımcısı

 

Denizcilik Müsteşarlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

 

E) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

 

Uzman Yardımcısı

 

Telekomünikasyon Kurumu (TK)

 

Uzman Yardımcısı

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

 

Uzman Yardımcısı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

 

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı

Bankacılık Uzman Yardımcısı

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)

 

Uzman Yardımcısı

 

Kamu İhale Kurulu

 

Uzman Yardımcısı

 

Rekabet Kurumu

 

Uzman Yardımcısı

 

F) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

 

Müfettiş Yardımcısı

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

 

Müfettiş Yardımcısı

 

Sigorta Müfettiş Yardımcısı

 

Uzman Yardımcısı

 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

 

Müfettiş Yardımcısı

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

Müfettiş Yardımcısı

 

G) DİĞER KURUMLAR

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

 

Müfettiş Yardımcısı

Araştırmacı

Uzman Yardımcısı

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

 

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...