Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Suzie

Eski ve Yeni Ahit'in Tesfirleri (Süryanice)

Recommended Posts

Guest Suzie

Eski ve Yeni Ahit'in Tesfirleri (Süryanice)

 

Süryani Ortodoks Kilisesinden dır..

 

Süryani alimleri Kutsal Kitap tefsirleri alanında büyük çabalar göstermişler ve önemli çalışmalar yapmışlardır. Süryani bilim adamları tarafından yapılmış bu tefsirler eğer zaman içinde kaybolmamış olsaydı, bugün elimizde sadece tefsirlerden oluşan muazzam kütüphaneler olabilirdi.

 

Çeşitli dönemlerde yapılan tefsirlerden en eskisi, Mor Efrem'in Urfa Okulu'nda öğretmenlik yaptığı dönemde yazdığı Eski ve Yeni Ahit'le ilgili tefsiridir. Bu tefsirin, "Tekvin" kitabıyla ilgili bölümünün büyük kısmı ve diğer kitaplarla ilgili olan bölümünün de küçük bir miktarı günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir. Bunun yanında Mor Efrem'in yazdığı şiir ve makalelerde, Kutsal Kitap'ın birçok ayetinin tefsiri bulunabilir.

 

Mor Efrem'in öğrencilerinden olan Aba'nın da İncil ve 42. Mezmur'un 9.ayetiyle ilgili tefsirleri ve Eyüb'ün kitabı ile ilgili ayrıntılı açıklamaları vardır. Suruçlu Mor Yakup ise bu alanda yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Kutsal Kitap'taki birçok ayetin geniş tefsirini içeren çok sayıda şiir "memre" yazmıştır. Menbeç (Mabbuğ) Metropoliti Mor Filüksinos da İnciller üzerine çok ayrıntılı bir tefsir kitabı hazırlamıştır. Aynı şekilde Yuhanun bar Aftunya, "Neşideler Neşidesi" kitabının tefsirini yapmıştır. Salahlı Daniel'in de Mezmurlar'la ilgili üç ciltlik bir tefsiri bulunmaktadır. Tigrit Meferyonosu Maruta İncillerin tefsirini yapmıştır. Antakyalı Severios da bu tefsirden lar yapmıştır. Urfalı Mor Yakup'un İncilller'le ilgili tefsiri; kendi mektuplarının ve özel yazılarının da aracılığıyla, günümüze kadar ulaşan bir diğer tefsir çalışmasıdır. Ayrıca Rabban Lazarus bar Kandasi'nin Pavlos'un mektuplarının tefsiri yaptığı bir çalışması bulunmaktadır. Patrik I. Gıvergis ise Matta İncili'nin tefsirini yapmıştır. Eski ve Yeni ahit yorumcusu Beth Raman (Raman Bölgesi) Metropoliti Muşe bar Kifo'nun; Tekvin kitabı (31 bölüm ve mezmurların giriş bölümü), Matta, Markos, Yuhanna İncilleri ve Pavlos'un mektuplarıyla ilgili yaptığı tefsirlerin çoğu, günümüze kadar korunabilmiş önemli eserlerdendir.

 

Bar Ebroyo'nun yazdığı Avsar Roze (Sırlar Hazinesi) adlı kitabın tefsiri konusunda da çeşitli alimler çalışma yapmışlardır. Bu alimler; Kudüslü papaz Andreo ve Nusaybinli diakos Zuro'u (Bar Salibi de Eski Ahit tefsirinde bunlardan lar yapmıştır) ile Hikmet kitabının tefsirini yapan Marun'un öğrencisi Rabban Yuhanna'dır. Gergerli Mor Timoteos da Mezmurlar ile ilgili iki ciltten oluşan bir tefsir yazmıştır.

 

Tefsir alanındaki en önemli şahsiyet hiç kuşkusuz Diyarbakır Metropoliti Yakup bar Salibi'dir. (Ö. 1171) Bu Metropolit, kendisinden önce de aynı alanda çalışma yapmış usta yorumcuların görüşlerine de yer vererek, Eski ve Yeni Ahit kitaplarının çok geniş kapsamlı tefsirlerini kaleme almıştır. Özellikle Eski Ahit'le ilgili birçok ciltten oluşan uzun tefsirler yazan Yakup bar Salibi, daha sonra bunları kısaltarak özetlerini hazırlamıştır. Bunun yanında, Eski ve Yeni Ahit'i yorumladığı Avsar Roze kitabında bulunan birçok değerli bilgi yanında filolojik bilgilere de yer vermiştir.

 

Madenli tefsirci Maferyono Barsavmo (Ö. 1454), Bar Salibi'nin İncil'le ilgili tefsirini özetleyerek, bu esere bir takım eklemeler yapmıştır. Hedelli Patrik Benham da, Salahlı Daniel'in mezmurlarla ilgili tefsirlerinden oluşan bir derleme yapmıştır. Humuslu Davut ise aynı tefsiri kısaltmıştır.

 

Bu konuda önemli bir husus; 7. Yüzyıla kadar olan yorumcuların önemli çabaları sonucu, çok detaylı ve kısa tefsirler bırakmış olmasıdır. Özellikle Mor Efrem, Baseliyos. Yuhanna fumo Ddahbo, Kurilos ve Severios gibi kilise atalarını izleyen, ikinci dönem Süryani yorumcuları ise, öncekilerden beğendiklerini seçip, ilave edebileceklerini düşündükleri yorumları katarak ilk dönem tefsircileri az da olsa geliştirmeye çalıştılar. Bar Salibi; birçok yorum ve görüşü birlikte sunarak okuyucuyu geniş bilgi sahibi yapmayı ve beğendiğini seçme konusunda özgür bırakmayı sağladı.

 

İkinci dönem yorumcuların izlediği yöntem, ya tek bir ayeti yorumlamak ya da yorumlarının dayandığı ayet veya ayetleri yorumlamaktır. Bunların arasından bazıları, özellikle sözcüklerin gerçek anlamı üzerinde yoğunlaşan Antakya Okulu'nun tefsir geleneğini, diğerleri ise sembolik ve ruhsal anlama daha çok önem veren Aleksandriya Okulu'nun tefsir geleneğini izledi. Bir takım yorumcularsa, özellikle Bar Salibi'nin yapmış olduğu gibi, iki gelenekten de yararlanma alternatifini seçtiler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...