Jump to content
Sign in to follow this  
Guest umutbey

Siyonizm, Kabala, Masonlar

Recommended Posts

Guest umutbey

1897 yılında Siyonizmin fikir babası Theodor Herzl önderliğinde, "Siyonizm Protokolü"yayınlanmıştır.

24 fasıl olan bu Protokolün temel düşünce ve inançlarını, Unutmamamız gerekiyor !

Genel itibari ile ;

1- Siyonizme göre dünyadaki tümYahudiler kardeştir ve tek bir Millet olarak yaşayacaktır.

2- İlahları Yehova'nın vadettiği gibi Yahudilerin Dünya'ya hakim olmasını amaçlar. Bu hedef için ilk adım Nil'den Fırat'a kadar olan kendilerine vaad edilmiş topraklarüzerinde Devlet kurmak. (Arz-ı Mevud)

(Amaçlarından Devlet kurma aşaması II. Dünya Savaşından sonra İngiltere ve ABD'nin desteğiile Filistin'de gerçekleştirilmiştir. 14.05.1948 tarihinde İSRAİL Devletikurulmuştur.)

3- Yahudiler efendi olması gereken üstün ırktır. Diğer Milletler ise kendilerine hizmet etmelidir.

4- Egemenliğin Dine ait olduğu zaman geçmiştir. Egemenlik şimdi sadece maladır. Dünya'ya kolayca hükmetmek için altını elimizde bulundurmamız gerekir.

5- Siyaset ahlakın zıddıdır. Siyasette hile ve riya kaçınılmazdır. Fazilet ve Doğruluk ise siyaset anlayışına göre olumsuz tavırlardır.

6- Arzularını gerçekleştiren eğlencelerin, rüşvetin, aldatmanın, hıyanetin ve zinanın kullanılması meşrudur.

7- Halklara "Geçim ve Yaşam" korkusu verdirilecek. Böylelikle başkaldırılar engellenecek.

8- "Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik" sloganlarıyla Milletler aldatılacak.

9- Yahudi Bilim Adamları ile aristokrat bir sınıf yaratılacak.

10- Muhalif Liderler, çeşitli menfaatler karşılığında elde edilecek.

11- Dünya'yı istedikleri yöne çevirecek etkin güç "Basını" ele geçirmek.

12- Devletler arasında savaş çıkartmak. Devletlerin yıpranmasını sağlamak. Böylelikle Devletleri, Yahudi sermayesine muhtaç duruma getirmek.

13- "Paranın dini ve milliyeti olmaz" sloganı ile, faizciliği ve bankacılık sektörü ile Devletleri borç batağına sürüklemek. Ekonomiyi teslim almak.

14- Milletlerin kalplerindeki iman devletini yıkmak. Allah fikrini akıllardan çıkartmak ve yerine materyalist fikirleri yerleştirmek. Milletleri, milli bir devletinde yaşama mutluluğundan mahrum etmek.

15- İnsanlık ve Ahlaktan yoksun, çözülmüş, şuursuz, din ve siyasette çıkmaza düşmüş, yegane arzusu maddi ihtiyaçlarını ve şehvetlerini tatmin etmek olantoplumlar meydana getirtmek.

16- Diğer Milletlerin maddi ve milli çıkarları arasında şüpheler uyandırmak. Dini ve Irki ayrımları alevlendirmek. Devletler arasındaki tüm antlaşmalardan haberdar olmak.

17- Kamuoyu konusuna büyük önem vermek. İnsanları doğru düşünme imkanından mahrum etmek.

18- Sanayi ve ticarete hakim olmak. İnsanları israf ve bol harcamaya alıştırmak. Ücretleri arttırıp, krediyi kolaylaştırmak vefaizleri yükseltmek…

19- "Yahudilerin dağınık olması zaaf değil, Nimettir. İşte bu nimet sayesinde Dünya hakimiyeti kurulmuştur."

20- Siyonizm, "Yüz eli olan Hindistan Tanrısı Feşno'ya benzer"Derler.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Dünyanın Derin Devleti nedir?

"Gizli Dünya Devleti" kitabının yazarı olarak bilinen Gary Allen;

"Ben bu kitapta; dünya siyasetinde cereyan eden ve hayatımızı şekillendiren pek çok şeyin birilerince öyle planlandığı için meydana geldiğini, ispat etmek istiyorum" diyerek yola çıkmıştır ve büyük ölçüde başarmıştır.

Meşhur İngiliz politikacı Rothschild 'in yakın adamı, Yahudi asıllı Benjamin Disraeli de bir yakınına:

"Görüyorsunuz ya, bütün dünya sahnede görünmeyen perde arkasındaki güçler tarafından yönetilmektedir." şeklinde yazmaktadır.

27-1-1965 tarihli UPI haberine göre, Latin Kilisesi Cizvit Tarikatı başpapazı Peder Pedro Arrupe, kilise kurultayında şunları açıklamıştı:

"Masonluk denen tanrısız teşkilatlar eliyle, dünya hâkimiyetini amaçlayan Siyonistlerçok ince dokunmuş bir strateji takip ederek; Finans kurumlarından kitle iletişim araçlarına, uluslararası kuruluşlardan din adamlarına, maalesef neredeyse tam bir hâkimiyet oluşturmuşlardır."

"Komünizm de, kapitalizm gibi bu şeytani komplonun bir koludur veMoskova-Pekin çıkışlı değil, merkezi Paris, Londra ve Newyork'ta bulunan malum ve melun güçlerin bir uzantısıdır."

Ve yine meşhur İngiliz Başbakanı Churchill şu itirafta bulunmaktadır: "Dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplı bir planın yapıldığını ve bizlerinde bu senaryoda sadece sadık bir uşak olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır."

Bütün bunlardan sonra bugünkü dünyayı şekillendiren ve yöneten Siyonist şeytani organizenin, yaniGizli Dünya Devletinin, hala bir komplo teorisi ve hayali bir korkuüretisi olduğunu söyleyenler, evet Churchill'in doğru tespitiyle: Ya gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri körelmiş bir ahmaktır veya bunları bile bilegizleyen bir haindir.

Gizli Dünya Devletinin yapılanması, Doların üzerindeki "Piramit"le gösterilen şekilde şöyledir:

A) Her şeyi gözetleyen ve denetleyen göz: Şeytan ve şebekesi

B) Şeytanla ilişki kuran Kabalist kâhinlerden seçilmiş ve özel sırlarına vakıf 3 haham komitesi

C) 13'ler, 33'ler, 70'ler ve 300'ler meclisini oluşturan üst sınıf Hahamlar konseyidir. (Sanhadrin) Bunların hepsi büyü bilmektedir.

D) Sanhadrin Hahamlarınca tayin edilip dünyayı yönetmekle görevlendirilen 70 kişilik yeminli Siyonist-Yahudi yönetici ekibi

Amerika'nın patronu Rockefeller ve başta İngiltere, bütün Avrupa'nın baronu Rothcshild aileleri bunlara dâhildir.

Buraya kadar olan bütün Siyonistkişiler ve ekipler tamamen gizlidir,dışarıda başka sıfat ve statülerlebilinmektedirler.

E) B'NAİ B'RITH ve Bilderberg gibi, yüzü görünen ama özü gizlenen GDD'nin gizli hükümetleri

F) Mason Locaları

1- Büyük Şak Locası (Fransa)

2- Komünizm Locası (Rusya)

3- İskoç Locası (İngiltere)

4- York Locası (Almanya)

G) Hayır ve hizmet kurumu diye yutturulan ama Masonluğa hazırlık yapan, yani Masonluğun ilk ve orta eğitimi sayılan Rotary ve Lions kulüpleri

H) Masonlarla resmi ve organik bağı olmayan ama onlar hesabına çalışan siyasi partiler, sivil örgütler ve dini cemaatler ( Mavi Localar)

I) Masonik ve Siyonist amaçlar içintoplumu hazırlayan, köşe yazarı, sanatçı, din adamı, üniversite hocası, ticaret ve şirket erbabı gibi önlüksüz Masonlar ve ılımlı insanlar

J) Bütün insanlık ( potansiyel hizmetçiler ve köleler)

KABBALA:

Siyonist Yahudilerin Gizli Dünya Devleti, Büyük İsrail hayali ve Masonik örgütlenmeleri: Şeytan ve cinlerle ilişkiye giren, büyü ve kehanet gibi gizli öğretilere göre hareket eden Hahamların asırlar boyu birbirine aktararak, korudukları şifreli sırlara ve şeytani esaslara, kabbala denir.

Çok gizli ve şifreli kabbalist sırlar,piramitte gösterilen 3 Haham tarafından bilinir, biri ölünce yerine geçene öğretilir.

TALMUD:

Kabbalist Hahamların Tevrat'taki ayetleri değiştirerek ve bazılarını bir araya getirerek, Yahudilerin Dünya Hâkimiyeti anayasası olarak hazırladıkları bir nevi Tevrat tefsidir.

Seçkin ve üstün ırk oldukları ve mutlaka dünyaya hâkim olacakları, Siyonist Yahudilerin ve uşakları Avenjeliklerin sapık inancıve amacıdır.

İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Ben Gorion 6 Şubat 1962 tarihli Look Magazin'deki demecinde:

"Bütün dünya merkezi Kudüs olacak yeni bir Birleşmiş Milletlerin, Federatif bir üyesi haline gelecek, bütün ordular fesh edilecek ve böylece Yeni Dünya Düzeni gerçekleşecektir." iddiasında bulunmaktadır.

17 Şubat 1959 da ABD senatosunda konuşan Siyonist James Warurg: "Sevseniz de sevmeseniz de, zorla veya antlaşmayla, ama mutlaka bir Dünya Devletine kavuşacağız" şeklindeki planlarını açıklamıştır.

Yine meşhur Siyonistlerden H. Mendlovit:

"Bir Dünya Hükümeti kurulacağı kesindir. Sorun bunun ne şekilde gerçekleşeceğidir. Savaşla mı yoksa dünya ülkelerinin gönüllü katılımıyla mı?" tehdidini savurmaktadır.

Siyonist Yahudi sermayesinin sömürüp sağdığı ve ordularına kadar hizmetinde kullandığı ABD'nin Rockefeller gibi 10 Yahudi ailesine olan devlet borcu 10 trilyon doları aşmıştır. Bunun sadece yıllık faizi 1 trilyon dolardır. Bütün bu paralar Gizli Dünya Devleti'nin bütçesini oluşturmaktadır. Yani Siyonizm'in yıkılmasından en karlı çıkacak ülkeAmerika'dır.

Gizli Dünya Devleti,

1- Her yıl yeşil kâğıt olan ve karşılıksız basılan dolarla, bütün dünyanın sırtından 1 trilyon dolar

2- Tahvil dedikleri sarı kâğıtlarla 1 trilyon dolar

3- Rezerv denen beyaz kâğıtlarla1 trilyon dolar

4- Kendilerinin çıkardığı ekonomik krizler ve borsa dalgalanmalarıylada yine 1 trilyon dolar olmak üzere 4 trilyon dolardan fazla havadan para kazanmakta ve bütün bu korkunç sermaye İsrail'in dünya hâkimiyeti için harcanmaktadır.

1967 Ağustosunda Kuzey AmerikaGazeteciler Birliği'nin yayımladığı bir makaleye göre Siyonist Rockefeller'in bu efsanevi sermayelerine rağmen, devlete ödediği vergi, sadece "685" dolardır.

IMF ve Dünya Bankası yoluyla bütün ülkeleri borç batağına sokup kendilerine mahkûm ve mecbur hale koyan, "Şeytanın, ilahi laboratuardan çaldığı nükleersırları, halifesi hahamlara ve Yahudi ilim adamlarına öğretmesiyle" geliştirdikleri atom bombaları ve nükleer silahlarla korkunç bir güç kazanan bu Siyonist canavarlar, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attıkları bombalarla yüz binleri katletmişler, Vietnam'da 50 bin Amerikan askerini ve yüz binlerceyerli sivili ölüme sürüklemişler, Afganistan ve Irak'ı işgal edip milyonlarca Müslüman'ı vahşice öldürmüşler ve okyanuslardaki nükleer denemeler ve tektonik tetiklemelerle büyük depremlere ve Tsunami felaketlerine sebep olmuşlardır.

Tüm dünyayı medya marifetiyle sınırsız bir ahlaksızlığın ve çeşitli hastalıkların girdabına sokan siyonist güçler, bütün bunları şeytanın dünya hakimiyeti adına yapmaktadırlar.

Eski ABD Genelkurmay Başkanlarından Thomas Moorer şu itirafta bulunmaktadır:

"Şimdiye kadar hiçbir ABD Başkanının İsrail'e karşı koyduğunu ve Amerikan çıkarlarını koruduğunu görmedim. İsrail, her zaman istediğini elde etmiştir. Eğer ABD halkı, İsrail'in ABD yönetimindeki ve ekonomisindeki etkilerini bilselerdi,hemen ayaklanacaklarından eminim. Ama maalesef, milletimiz neler döndüğünü bilmemektedir.

NOT: dır..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest umutbey
Yahudilerin kökeninide biliyormusunz umutbey?

 

şorun yahudilerin nerden geldigi değil yahudilerin nereye gittiği. Kimin yahudi değil kimlerin yahudi oldugu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yahudiler köken olarak hazar Türklerinde olur. Türklerin orta asyaya göçleri sırasında bır kısım Türkler Hazar Gölünün kıyısında kalmıştır. Bunlar sonra yahudiliği seçerek bugünkü yahudi toplumunu oluşturmuşlardır. İşin bu kısmı dahada üzüntü veriyor.Şimdiki Amerikada Rockefeller ailesi ve Rothschild aileside bunlardır ....... Sonradan bunlara birkaç büyük ailede katıldı Mitsubishi motors, Shelll gibi dünyayı yönetenlerde bunlar hergün özelinternet kriptolarıyla yazışırlar toplantılar düzenlerler savaşmı çıkacak , suikastllermi olacak bunlar yön verir..H aaa Amerika da bunların dediklerini yapar Amerika onların uşağıdır , dünyada Amerikanın uşağı...

Amerikayı içlerine almazlar çünkü Amerika yahudi değildir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MikaiL

En kötüsüde israilin ilk başbakanını yetiştiren biziz.Ben Gurion'u istanbul üniversitesinde hukuk okutan Türkiye, yahudileri katlettiklerinde onlara barınma imkanı veren tek devlet Osmanlı...Koynumuzda yılanmı besledik ne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yahudilerin sonunun ne olacağına gelince .......Dünyanın herşeyini değiştiren bir güçten evet malesef ki bir güçten bahsediyoruz .40 bin kişilik bir topluluktan söz ediyoruz.Türkiyeyi karıştırmak için Gülen i Amerka da barındıran wikileaks gibi bir grubu ortaya çıkartarak müslüman ülkelerini karıştıran bir devletten bahsediyoruz

Kısacası Allah ın lanetlediği bir toplumun nasıl kendileriden başka herkesten intikam alışlarından yani tüm dünyadan ,bahsediyoruz...

Sizce bütün bunlar nasıl son bulur ? Bence son bulmaz....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest umutbey
En kötüsüde israilin ilk başbakanını yetiştiren biziz.Ben Gurion'u istanbul üniversitesinde hukuk okutan Türkiye, yahudileri katlettiklerinde onlara barınma imkanı veren tek devlet Osmanlı...Koynumuzda yılanmı besledik ne.

 

kardeşim israil kabala ayinlerinde çağrılan tanrı yehovanın ( şeytan) emirleri ile yönetilir. Burda isinlerin önemi yok emri şeytan verir. Ariel şaron nerde şeytana kurban verilip uyutulmasın

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest KENDIYAS HZ

Affedersiniz sevgili kardesim.Arapca Havas uygulamarin (Kasem/Azimetlerde) bir cogunda Adonai (Adonay) Esbavutin (Asbavutin) saboat (Tzaboaoth)kelimelerine rastliyoruz.Bunlarda Seytan isimlerimidir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saydığın kelimelerden Adonai yi söyleyebilirim Yahudiiler Mehdi nin yerine bu kelimeyi kullanırlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest KENDIYAS HZ

Aslinda benim demek istedigim sudur.Simdi Allah Tealanin sonsuz isimleri vardir ama 99nu Esma ül Hüsnadan billiriz.Aceba seytan ismi dedigi isim (Yehova) gercekten Tanri ismi olmasin.Simdi Adonai elohim jhv jehova vs ibranice Tanri isimi olmasin? :) Simdi kardesimiz seytan demis ama tam manasiyla ne olduguna dair bir kanit yok gibi.Bir Israili arkadasim varda,yazilanlari görünce cok kizdi ondan soruyorum. Simdi Yehova ve Tetragrammaton ismi mukaddes kitaplarda 7000 bin defa gecmektedir Simdi Yehova sahitlerini biliriz bunlarinda Allah CC ile uzaktan yakindan alakasi olmadigini biliriz ama Tevrat ve Incilden bahsediyorum.Umutbey? Bu kitaplarda Allah tarafindan insanlara gönderilmedi mi? "Seytanin parmagi" mi var yoksa bu isin icinde?..:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...