Jump to content
Sign in to follow this  
SimqEE

Türkiye ve Dünya Üzerindeki Oynanan Oyunlar ! [Uyandırma Projesi] İlginç

Recommended Posts

Siyon(Siyonizm) Protokolleri

 

Selamun Aleykum sevgili okuyucu,

 

10.Kasım.1938’ den sonra, yıllar boyunca giderek artan şekilde ülkemizin başına gelenleri anlamaya çalıştığınızı biliyoruz. Bu konuda sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Lütfen Siyon Protokolleri’ni okuyun, Düşmanımız ne Bush, PKK, ne Barzani, ne de Talabani… Bunların hepsi taşeron. Kimin taşeronu? ABD’nin mi? İngiltere’nin mi? Hayır. Kimin mi?

 

Babil’li Bilgelerin, yani gizli ve açık Yahudi milletinin torunlarının.

 

Hadi canım sende demeyin, özü Siyonist Yahudilerin uşaklığı olan masonluğun karanlık yüzünü görebilmeniz demekte bu siyon protokollerini kavrayabilmeniz demektir!!!

 

Yüzyıllardır ortaya konan oyunun senaryosunu “Babil’li Bilgeler” yazmış. Oyunun bazı perdelerinde olay ülkemizde geçiyor. Oyuncular yüzyıllardır bizleri yöneten yöneticilerimiz. Bunların bir çoğu bilerek, bir kısmı ise bilmeden bu oyunda baş aktörler olarak rol alarak Yahudilere hizmet etmişler. Bunların arasında bir tek Büyük Önderimiz yok. Mustafa Kemal Atatürk bu oyunda oyuna dışarıdan giren ve oyunu bozan, senaryoyu değiştiren bir oyuncu. Yahudilerin amaçlarına ulaşmasını en az 100 yıl geciktiren bir oyuncu. Yıllardır milletimiz tarafından unutulmayan bir oyuncu.

 

Sevgili yurdum insanı, oyunu daha iyi anlayabilmen için lütfen Siyon Protokolleri’ni oku ve iyi anla, anla ki oynanan oyunu bitmeden terk et. Sakın Unutma, Oyun biterse, her şey biter.

 

SİYON PROTOKOLLERİ

 

Siyon Protokolleri Yahudiler tarafından kaleme alımış, masal yada öykü değil, diğer ulusları ve dünyayı nasıl sömürge haline getireceklerini planlayan ünlü bir yazıttır. Bu protokollerin ilk kez 1905’de Rusya’da yayınlanmasına karşın, gerçekte M.Ö. 929. yıllarında Siyon’un eski Babil’li Bilgelerinin Protokolleri olarak yazılmaya başlandığı bilinmektedir. Başlangıçta çok kısa olup Talmud ve Kabala’dan esinlenmiştir. Tarih boyunca Yahudi gizli cemiyetleri tarafından geliştirilmiştir. Siyon Protokolleri’nin sembolü yılandır. Yılanın başı Babil Bilgeleri’ni, gövdesi Yahudi Milleti’ni temsil etmektedir. Siyon Protokolleri okunduğunda yüz yıllardır ülkemizde ve dünyada olup bitenlerin aslında Yahudi Milletinin yönetiminde yönlendirilen bir oyunun parçaları olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

 

1.Protokol

 

 • Yaratılışın kanununa göre hak, kuvvette yatar.
 • Siyasetin ahlakla bağı yoktur. Ahlaklı hükümdar tahtında duramaz. Bu gibi vasıflar Yahudi olmayanların krallıklarına ait olmalıdır. Biz bu vasıflara göre hareket etmemeliyiz.
 • Gayemiz uğruna rüşvetçilik, düzenbazlık ve hıyanetten çekinmemeliyiz.
 • Hürriyet, eşitlik, kardeşlik gibi kelimeleri biz bağırdık, “budala papağanlar” bu oltamıza takıldı. Gerçekte eşitlik yoktur. Bu gibi sloganlar Yahudi olmayan hükümetleri mahfedici kurtçuklar oldular. Bu sayede Yahudi olmayanların aristokrasisini mahfetme imkanına kavuştuk.
 • Onun yerine, bizim para ve tahsil esasına dayanan kendi aristokrasimizi kurduk.
 • Halk temsilcilerinin değiştirilme imkanı onları bizim elimize verdi ve bizim tayin imkanımıza bağlandılar.

2.Protokol

 

Gayelerimize ulaşabilmek için savaşların mümkün olduğu kadar arazi kazançları ile neticelendirilmemesi zorunludur. Böylece savaşlar ekonomik alana kaydırılacaktır. Halkın içinden kölece itaatlerine göre titizlikle seçeceğimiz yöneticiler, yönetim sanatında eğitim görmemiş kişilerden olacak ve kendilerinin müşaviri, uzmanı olan ve bütün dünya işlerini yönetmek amacıyla çocukluğundan beri özel olarak yetiştirdiğimiz zeki ve bilgili kişilerin elinde oyunumuzun piyonları haline geleceklerdir. Yahudilerin tertip ettikleri Darwinizm, Marksizm, Nietzcheism’in başarılarını ve bu direktiflerin Yahudi olmayanların fikirleri üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını görmek her halde zor olmayacaktır. Basın ihtiyaçları zorunluymuş gibi göstermeli, halkın şikayetlerini dile getirmeli ve böylece hoşnutsuzluk yaratmalıdır.

 

3.Protokol

 

 • Anayasal devletlerin dengesini bozduk.
 • Liberalizmi kullanarak onları rekabet haline soktuk. Kısa bir zaman sonra karışıklıklar ve iflaslar bütün dünyayı kaplayacaktır.
 • Bütün halk, yoksulluk nedeni ile, ölesiye çalışma zorunluluğuyla zincirlenmiştir.
 • Bütün dünyaya hükmedecek olan hükümdarlarımızın taç giyme zamanı geldiğinde, ona engel olmak isteyen her şey aynı eller tarafından ortadan kaldırılacaktır.
 • Bilimin bu günkü durumu ve bizim yönlendirdiğimiz gelişimi sayesinde insanlar basılı şeylere körü körüne inanıyorlar.
 • Fransız İhtilaline “Büyük” sıfatını biz verdik. O’nun hazırlanışındaki sırları gayet iyi biliyoruz. Zira o tamamı ile bizim eserimizdir. O vakitten beri daima, dünya için hazırladığımız Siyon Kanı’nın Despot Kralı için çalışıyoruz.
 • Krallığımızı kurduğumuz zaman, “Özgürlük” kelimesini lügatlerden silmiş olacağız.

4. ve 5. Protokol

 

 • Görünmeyen bir gücü kim yıkabilir? Bizim gücümüz böyle gizli bir güçtür. Yahudi olmayan masonluk bize ve amaçlarımıza paravan olarak hizmet eder. Bu sayede gücümüzün hareket planı ve hedefi, tüm halk için bilinmeyen bir sırdır.
 • Yahudi olmayanlara düşünme ve anlama fırsatı vermemek için, ilgilerini ticaret ve sanayiye çevirmeliyiz. Böylece bütün milletler, kazanç peşinde birbirleriyle yarışırken, düşmanlarının farkına varamayacaklar ve tamamen yutulmuş olacaklar.
 • Bütün dünyayı yönetmek için Tanrı’nın kendisi tarafından bizzat seçildiğimiz, peygamberler tarafından söylendi. Biz çok güçlüyüz ve gücümüzden kaçmanın yolu yoktur. Toplumun tüm güçlerini ele geçirmek ve elimizde tutmak için, güçlü bir merkezi hükümet kuracağız. Yeni kanunlar vasıtası ile siyasi hayattaki tüm faaliyetleri düzenleyeceğiz, ve krallığımız bir anda ve muhteşem bir şekilde ortaya çıkacak. Milletler bizim gizli elimizin olmadığı önemsiz özel anlaşmalar dahi yapamazlar.
 • Yahudi olmayanların gücünü azar azar tüketeceğiz ve sonunda uluslar arası iktidarı bize sunmaya mecbur kalacaklar. Bu durum herhangi bir şiddet eylemine başvurmaksızın tüm dünya devletlerinin gücünü yavaş yavaş emerek üstün bir yönetim kurmamıza olanak sağlayacak. Bu günkü yöneticilerin yerine Yüksek Hükümet İdaresi adını vereceğimiz bir mekanizma kuracağız.

6, 7, 8. Protokol

 

 • Yakında Yahudi olmayanların servetlerinin dayanamayacağı, büyük servet havzaları haline gelerek tekeller kurmaya başlayacağız.
 • Her ne pahasına olursa olsun, Yahudi olmayanları topraklarından söküp atmak en büyük zorunluluktur. Bu amaca en iyi şekilde arazi vergilerini ve ipotek borçlarını artırarak varabiliriz.
 • Yahudi olmayanların sanayisini tamamen çökertmek için spekülasyonu yoğun bir şekilde destekleyecek ve lüksü arttıracağız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatların artıracak ve bunun sebebinin tarım ve hayvancılıktaki gerileme olduğunu iddia edeceğiz.
 • Tüm Avrupa kıtasında ve Avrupa ile ilişkisi olan diğer kıtalarda, anlaşmazlıklar ve düşmanlıklaryaratmalı ve böylece tüm ülkeleri kontrol altında tutmalıyız. Ayrıca, devletlerin hükümetlerinde entrikalar, ekonomik anlaşmalar ve borç yükümlülükleri ile bütün bağları bozmalıyız.
 • Hükümetlerde sorumlu mevkilere, Yahudi kardeşlerimizi getirmemizde bir sakınca kalmadığı zamana kadar, halk arasında geçmişi ve şöhreti kötü olan kişilere teslim edeceğiz. Bu kişilerin etrafını siyaset yazarları, hukuk uygulayıcıları, diplomatlar ve özel okullarımızda süper eğitim sistemimiz çerçevesinde eğitilmiş kişiler ile kuşatacağız. Eğer bu kişiler ile kuşatacağız. Eğer bu kişiler emirlerimize karşı gelmeye yeltenirlerse cezai yaptırımlar ve ortadan kaybolmalar ile karşılaşacaklar. Amacımız, bu kişilerin son nefeslerine kadar çıkarlarımızı korumalarının sağlanmasıdır.

9 ve 10. Protokol

 

 • Üstün hükümetimiz, diktatörlük olarak ifade edilen güç ve zora dayanan kavramları içinde barındırır. Uygun zaman geldiğinde biz kanun koyucular, ölüm cezaları verip bunları infaz edeceğiz.
 • Bütün terör hareketleri bizimle baş göstermiştir. Monarşiyi geri getirmek isteyenle, sosyalistler, komünistler ve her türlü ütopyacılar bizim hizmetimizdedir. Bunların her biri devletin tüm kurumlarını yıkarak devletlere ıstırap çektiriyorlar.
 • Yahudi olmayanların kurumlarını zamanından önce yıkmamak için dikkatli davrandık ve onların hareket mekanizmalarını ele geçirdik.
 • Eğitim ve öğretime el attık; yanlış olduğunu bildiğimiz teori ve prensiplerle Yahudi olmayan gençleri aldattık, şaşırttık ve bitirdik.
 • Bizden olmayanların planlarımızı anlamaları halinde gerçekleştirilecek, batının bütün başkentlerinde dehşet verici bir terör dalgasının ortaya çıkarılması ve bu başkentlerin tüm kurumları ve arşivleri ile birlikte havaya uçurulması gibi önlemler aldık.
 • Hükümet darbemizi gerçekleştirdiğimiz zamantüm halklara:” Her şey korkunç bir biçimde kötü gidiyordu, herkes çektiği acılardan dolayı tükenmişti. Biz; milliyetler, sınırlar ve para birimlerinin farklılığı gibi size acı veren her şeyi ortadan kaldırıyoruz.Bize tabi olup olmamakta özgürsünüz ” diyeceğiz. O zaman halk bize tabi olacak.
 • Liberalizmin zehrini devletlerin organizmasına soktuğumuz zaman, onların bütün siyasi görüntüleri değişti ve hepsi ölümcül bir hastalığa yakalandı.
 • Zamanla yeni kanun teklif etme ya da mevcut kanunlar üzerinde değişiklik yapma yetkisini ele alacağız. Başkana, halkoyuna başvuru hakkı, bizim ifademizle halkın büyük çoğunluğu olan kör kölelerimize, oylarına başvuru hakkı tanıyacağız ve tek başına savaş açma yetkisi vereceğiz.
 • Bütün ülkelerde, insanlığı tamamen tüketecek derecede kavgalar, kin, mücadele, fesatlık hatta işkence, açlık, hastalıklar aşılamak ve yokluk gibi yöntemler kullanarak halkların hükümetler ile olan ilişkilerini onarılmaz derecede sarsmalıyız ki Yahudi olmayanla, her türlü konuda bizden başka sığınakları olmadığı bilincine varsınlar.

11. Protokol

 

 • Yahudi olmayanlar koyun sürüsüdür ve biz de kurtlarız. Koyun sürüsüne kurtlar daldığı zaman ne olur?
 • Tanrı bize, biz seçilmiş ırka dağılmayı uygun gördü. Diğerlerine bizim zayıflığımızmış gibi görünen bu durum, seçilmiş ırk olan bize layık görüldü. Bu dağılma, bütün dünyanın hükümdarı olmaya çok yaklaştıran gücümüzün ortaya çıkmasını sağladı. Böylelikle atmış olduğumuz temel üzerine kuracağımız bina için fazla bir yolumuz kalmadı.

12. Protokol

 

 • Kanunlar bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp yine bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp, yine bizim isteklerimiz doğrultusunda yapılacağından, özgürlük tamamen bizim elimizdedir.
 • Bizim kontrolümüzden geçmeden tek bir tebliğ dahi halka ulaşmayacaktır. Tüm haberlerin, dünyanın dört bir yanından bürolarına haber yağan birkaç ajans kanalı ile yayınlanması, bu amaca yaklaştığımızı göstermektedir. Bu ajanslar, sonuçta tamamen bizim olacak ve bizim onlara emrettiğimiz doğrultuda yayın yapacaklar.
 • Yazarlar bize karşı yazmaya yeltenecek olurlarsa, eserlerini bastırabilecekleri hiçbir yer bulamayacaklar. Yayıncılar ya da matbaacılar her hangi bir eseri yayınlamadan önce, bu işi yapmak için yetkili makamlara müracaat etmeye zorunlu olacaklardır. Böylece bize karşı hazırlanan tüm entrikaları önceden öğreneceğiz ve onlara karşı davranarak, ele aldıkları konu hakkında yapacağımız açıklamalarla onları etkisiz hale getireceğiz.
 • Merkezi basın dairesi adı altında, toplantılar düzenleyeceğiz ve bu toplantılarda ajanlarımız aracılığı ile dikkat çekmeden günlük talimatları ve parolaları vereceğiz. Bu organize yöntemler, halk tarafından fark edilemeyen, fakat halkın sevgisini ve güvenini hükümetimize yöneltmeye yarayan, en ince ayrıntısına dek hesaplanmış ve kesin bir şekilde güvenilir yöntemlerdir.

13. Protokol

 

 • Günlük geçim ihtiyacı Yahudi olmayanları sessiz kalmaya mecbur eder ve onları aciz hizmetkarlarımız haline getirir.
 • Siyasi meseleler, asırlardan beri onları yaratan ve yönetenlerin dışındaki kimselerin anlayamayacağı biçimde şekillendirilmektedir.
 • Biz, halk kitleleri ne durumda olduklarını anlamasınlar ve bizlerle mücadele etmeyi düşünmesinler diye, onların akıllarını oyunlar, zevkler, eğlenceler, tutkular ve halka açık eğlence yerleri vasıtası ile çeleceğiz. Çok yakında her çeşit spor ve sanat yarışmalarının düzenlenmesini basın aracılığı ile gündeme getireceğiz.
 • İlerleme, Tanrı’nın seçtiği kavim olan biz Yahudilerden başkası bilmesin diye, gerçeği gizlemeye hizmet eden yanıltıcı bir kavramdır.

14. Protokol

 

 • Diğer bütün inanç sistemlerini dünya üzerinden kaldırmalıyız.
 • Elimize geçen her fırsatta yayınlayacağımız makalelerle, kendi lütufkar yönetimimiz ile öncekileri karşılaştıracağız. Yahudi olmayan hükümetlerin hatalarını en belirgin bir biçimde vurgulayacağız. Onlara karşı çok büyük bir nefret aşılayacağız. Yahudi olmayanların devlet yapılarını çökertmek için el altından onları kışkırtıp, verdiğimiz faydasız yönetim şekilleri ile halkı bıktıracak ve yeniden huzursuzluklara, sefaletler düşmektense, yönetimimiz altına girmeyi tercih ettireceğiz.
 • Filozoflarımız, Yahudi olmayanların değişik inançlarının hatalı yönlerini tartışacaklardır. Fakat bizim inancımız, bizden başka kimse tarafından öğrenilemeyeceği ve sırlarımız açığz vurulmaya cesaret edilemeyeceği için, inancımızın bakış açısı asla tartışma konusu yapılamayacaktır.
 • İlerici ve aydın olarak tanınan ülkelerde anlamsız, iğrenç ve nefret uyandıran bir edebiyat türü yarattık. Bu edebiyat türü hazırlayacağımız söylevler, projeler, anılar, makaleler ile bizden olmayanların düşüncelerini etkilemek ve onları, belirlediğimiz bilim anlayışı doğrultusunda biçimlendirmek için kullanılacaktır.

15. Protokol

 

 • Mevcut tüm hükümet şekillerinin değersizliği kesin olarak kabul edildikten sonra, her yerde bir veya aynı günde yapılması planlanan hükümet darbeleri ile krallığımızı kuracak ve bize karşı plan olabilecek şeylerin mevcut olmadığını kendimize vazife edineceğiz. Bu amaçla bizim krallığımızı kurmamıza silahla karşı koyanların hepsini merhametsizce öldüreceğiz. Bize karşı gizli cemiyet kuranları da ölümle cezalandıracağız.
 • Dünyadaki her ülkede hür mason locaları kuracağız ve çoğaltacağız. Bu localara kamu faaliyetlerinde şöhreti olan veya olabilecek herkesi çekeceğiz. Çünkü bunlar bizim başlıca haber alma mekanizmamız ve tesir birimlerimiz olacaklar. Bütün bu locaları sadece bizim bildiğimiz ve başka kimsenin bilmediği, Siyon liderlerimizden oluşan bir merkezi idare altında birleştireceğiz.
 • İsrail kralı, Avrupa’nın kendisine sunduğu tacı başına giydiği zaman, dünyanın atası olacaktır.

16, 17 ve 18. Protokol

 

 • Hukukta, ilk çağ tarihi eğitimini kaldıracak, yerine geleceği programlayacak dersler koyacağız. Önceki yüzyıllara ait hoşumuza gitmeyen tüm olayları insanların hafızalarından silecek ve yalnız Yahudi olmayan hükümetlerin hatalarını anlatacağız.
 • Her türlü eğitim özgürlüğünü kaldıracağız. Düşünceleri dizginleme sistemi olan “görerek öğrenme” yöntemini uygulayacağız.
 • Avukatlar şahsi çıkarları için çalışan, en çok ödeme yapan tarafın kazanması için uğraşan, belirli bir ücret karşılığında çalışıp kamu yararına görev yapan raportörler haline getirileceklerdir.
 • Papalık sarayının yıkılma zamanı geldiğinde, görünmeyen bir elin parmağı, milletleri bu saraya yönlendirecektir. Bununla beraber, milletler bu sarayın üzerine çullandığı zaman, sanki daha fazla kan dökülmesine engel olmak istiyormuşuz gibi, sarayın koruyucusu kisvesi ile öne çıkacağız. Bu kandırmaca sayesinde onun bütün iç organlarına kadar yayılacağız ve onun bütün gücünü kemirinceye kadar dışarı çıkmayacağız. Yahudilerin Kralı kainatın gerçek Papa’sı ve enternasyonel kilisesinin ilk kurucusu olacaktır.
 • Yahudi olmayanların krallarına karşı, koyun sürümüzün kör koyunları olan ajanlarımız vasıtasıyla düzenlediğimiz komplolar ile sık sık hayatlarına kastederek, onların itibarlarını en alt seviyeye indirdik.
 • Bize karşı suç işleyenler, ciddi bir gerekçesi olup olmadığına bakılmaksızın ilk şüphede tutuklanacaklardır.

19. Protokol

 

 • Siyasi suçları işleyenleri cinayet, hırsızlık ve toplumun nefretini kazanan diğer yüz kızartıcı suçlarla aynı kategoride yargılayacağız. O zaman kamuoyu bu suçları diğerleri ile aynı şekilde değerlendirip aynı ayıp ile karşılayacaktır.
 • Basın yoluyla, nutuklarla ve zekice derlenmiş tarih dersi kitapları ile isyankarları toplum yararı için savaşan kişiler olarak gösterdik. Böylece, liberal gurupların çoğalmasını sağladık ve binlerce Yahudi olmayan sığırı sürümüze kattık.

20, 21, 22. Protokol

 

 • Yahudi olmayanlar için yarattığımız ekonomik krizlerin nedeni, tedavüldeki parayı çekmemizden başka bir şey değildir. Devletlerdeki parayı çekmekle, devletler sürekli borç almak durumunda kaldılar ve bu borçlar faiz ödemeleri ile birleşerek devlet bütçelerinin üzerine çullandı ve onları bu sermayeye muhtaç köleler haline getirdi.
 • Biliyorsunuz ki, altının ölçü birimi olması para ihtiyacına cevap vermediği için, onu ölçü birimi olarak kabul eden devletlerin çöküşüne neden olmuştur. Tabi biz de altını bu ihtiyacı karşılayamaması için sürekli tedavülden kaldırmaktayız.
 • Eğer bugün, Yahudi olmayan kralların devlet idaresindeki yüzeysellikleri, bakanların rüşvet yemeleri ya da devletin idari kadrolarındaki yetkililerin finansal konulardaki kıt bilgileri, Yahudi olmayan devletleri, bizim hazinelerimize ödeyemeyecekleri biçimde borçlandırmışsa, bunda bizim çok büyük payımız vardır.
 • Yahudi olmayan devletlerin faiziyle bizden borç para almaları ve bu borçları ödeyemeyecek duruma gelmeleri, onların beyinlerinin ne kadar gelişmemiş olduğuna delalettir.
 • Günümüzün en büyük gücü olan altın avuçlarımızın içindedir ve iki gün içinde dilediğimiz miktarda altını depolarımızdan tedarik edebiliriz.

23. Protokol

 

 • İnsanları itaatkar olamaya alıştırmak için, lüks malların üretiminin azaltılması zorunludur. Bu sayada lükse özendirerek bozduğumuz ahlaki değerleri yeniden yükselteceğiz. Küçük sermayeyi yeniden canlandıracağız. Bu bize kişisel sermaye sahibi üreticilerin altını oyabileceğimiz bir araç sağlayacaltır.
 • “ Tanrı’ya şükredin ve insanlığın kaderinin mührünü alnında taşıyan ve bizzat Tanrı’nın kendi yıldızını rehber ettiği o’nun karşısında, bibi kötülüklerden ve şer güçlerden ondan başkası kurtaramayacağı için diz çökün ”

24. Protokol

 

 • Davut soyunun belirlenmiş mensuplarını, krallarını ve onların veliahtlarını, babadan oğla geçen miras hakkı ile değil; üstün yeteneklerine göre seçerek, siyasetin en gizli sırlarını, yönetim planlarını yüzlerce yıllık tecrübelerin ışığında uygulamalarını sağlayacağız.
 • İktidarın dizginlerini yalnızca, kayıtsız şartsız sert ve hatta zalim bir biçimde hükmetme yeteneğine sahip olanlar alabileceklerdir.
 • Kralların o an için ve gelecek için yaptıkları planları, en yakın danışmanlar dahi bilmemeli; sadece kral ve üç hamisi neyin geleceğini bilmelidir.
 • Davut’un kutsal soyundan gelen dünya hükümdarı, insanlığın desteğini almak için tüm kişisel arzularından feragat etmelidir.

DERLEYEN ABDÜLHAMİT HANOĞULLARI

Share this post


Link to post
Share on other sites

dünyaya gelmiş ve gelecek en büyük siyasi harekettir siyonizm.....her devlette her ulusta mutlaka siyonist güçlerin etkileri olmaktadır...bunlar gün gibi aşikar...sürekli yaptıklarının suçunu atacak bir devlet ararlar arkalarında ....insanlar çok uyanık olmalı sistematik oyunlara gelmemeliler..

teşekkürler simqee çok ama çok önemli bir konu bu...

Share this post


Link to post
Share on other sites

yaparlar mı yaparlar.dünyanın kaderini bu kadar çok etkileyen bir millet günümüzde başka yok.bilemiyorum belki geçmişdede hep etkili olan onlardı.seçilmiş olduklarına inanıyorlar doğru olabilir ama bu olumsuz anlamda bir seçilmedir.dünyayı kana boğacak her dönem terör yaratacak bir görevle görevlendirlmiş olabilirler.bilemiyorum bu tür şeyleri okuyunca yok öyle şey diyemiyorsun varda diyemiyorsun. kafa karıştırıyor dikkatli olmak lazım

Share this post


Link to post
Share on other sites
yaparlar mı yaparlar.dünyanın kaderini bu kadar çok etkileyen bir millet günümüzde başka yok.bilemiyorum belki geçmişdede hep etkili olan onlardı.seçilmiş olduklarına inanıyorlar doğru olabilir ama bu olumsuz anlamda bir seçilmedir.dünyayı kana boğacak her dönem terör yaratacak bir görevle görevlendirlmiş olabilirler.bilemiyorum bu tür şeyleri okuyunca yok öyle şey diyemiyorsun varda diyemiyorsun. kafa karıştırıyor dikkatli olmak lazım

 

yeryüzünde Allah tarafında lanetlenmiş bir millettir yahudiler...asırlar boyunca sürekli peygamberleri öldürmüşler sürekli sorun yaratmışlardır...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah da onların arkasından kurmakta hala anlayamadıkları ölümün yakalarını bırakmayacağı dilediklerini yapsınlar kıyamet yaklaşıyor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur sıyonıst yahudiler.Gargat ağacının da onları kurtaramayacığı güne şükürler olsun.Onca daleveraları ve emeklerini Allah bir anda silecek ve yeniden vatansız ve sefil olacaklar.Son gülen iyi güler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...