Jump to content
SIRLI_HaZinE

Azaların Seğirmesi (ihtilâç)

Recommended Posts

Guest ZümraL

emeğinize sağlık ilginç ilk defa okuyorum

benimde arada göz ve dirseğin üst kısmında oluyodu oda iyiymiş

Pazunun sağının seğrimesi: Genişlik ve rızka delâlet eder.

Pazunun solunun seğrimesi: Kesret-i mala (mal çokluğu­na) delâlet eder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dualarıma çok konsantre olduğum zaman sağ omuza doğru yükselen bir karıncalanma oluyor acaba nedir bilmiyorum.......

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mak'adın sağının seğrimesi: Mal ve genişliğe delâlet eder.

Mak'adın solunun seğrimesi: Yol, yola çıkma ve sefere delâlet eder.

Sağ kalçanın seğrimesi: sürur ve sevinçliliğe delâlet eder.

Sol kalçanın seğrimesi: Sefer ve azimete delâlet eder.

 

Makadin sagi ile sag kalca arasindaki farki bilen var mi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

elbette makat dediği zaman malum yere daha yakın bölgeyi düşünün kalça ise daha uzağı dışa doğru. ve gerçekten zaman zaman bu yerlerde farklı seyirmeler olabilir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

bende segrimelere inanirim ve basima bisey gelicegi zaman genelde segrimeler olur ama segriyen yerin üzerine ayetel kürsü okuyup ovalayinca serde olsa hayira dönüyor .... paylasim icin tskler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Değışık bır konu olmuş, emeğıne sağlık Sırlı_Hazıne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bazen bir insanın vücudundan herhangi bir yeri ihtilâç eder yani oynar. Bu hal nâdiren vâki olan bir hâl ise de o kimse için taraf-ı ilâhîden bir işarettir.

Bizim burada bahsedeceğimiz ve bahsetmek istediğimiz ihtilâç nadir olarak ve hiç bir sebep olmadan birkaç defa kıpırdamak, oy­namak suretiyle vaki olan ihtilâçlardır ki: Bu da bazen bir ve hatta iki gün, sık sık olarak devam eder ve sonra kendi kendine zail olup gider.

İhtilâç(seğirme) günlerce sürer ve zail olmayıp daimî gibi bir hâl alırsa onun asabî bir şey, asabî bir hâl olduğunu anlayıp çaresine bakmak icap eder.

 

Burada sizlerin istifade etmeniz için bun­lardan birkaç kavli beyan ederek açıklayacağız.

 

AZALARIN SEĞİRMESİ VE NEYE DELÂLET ETTİĞİ

 

Tepenin sağının seğrimesi: Büyüklüğe işarettir.

Tepenin solunun seğrimesi: Makam sâhibi olmaya delâletdir.

Başın sağ tarafı seğrise: Devlet, büyüklük ve saâdete işarettir.

Başın sol tarafının seğrimesi: Nimet, refah ve saadeti ve rahatı icab eden hâle delâlet eder.

Şakakların sağ tarafının seğrimesi: Hayır haber almaya delâ­let eder.

Şakakların sol tarafının seğrimesi: Hayır haber almaya delâlet eder.

Alnın sağ tarafının seğrimesi: Neşeli olmaya ve zevke delâlet eder.

Alnın sol tarafının seğrimesi: Herhangi bir yerden haber gel­meye delâlet eder.

Kaşın sağ tarafının seğrimesi: Dostluk ve faideye delâlet eder.

İki kaşın ortasının sağı seğrise: Rızka delâlet eder.

İki kaşın ortasının solu seğrimesi; Kedere delâlet eder.

Kaşın kuyruğunun sağının seğrimesi: Mahzun olmaya delâlet eder.

Kaşın kuyruğu solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delâlet eder.

Gözün üst kapağı sağının seğrimesi: Fenadır.

Gözün üst kapağı solunun seğrimesi: İyidir.

Göz bebeği sağının seğrimesi: Kedere delâlet eder.

Göz bebeği solunun seğrimesi: Sürûra delâlet eder.

Göz kuyruğu sağının seğrimesi: Sevgi ve muhabbete delâlet eder.

Göz kuyruğu solunun seğrimesi: Mala delâlet eder. .

Gözün alt kapağı sağının seğrimesi: Keder ve hiddete delâlet eder.

Gözün alt kapağı solunun seğrimesi:Kedere ve hiddete delâlet eder.

Yanağın sağının seğrimesi: Hayır ve sürûra delâlet eder.

Yanağın solunun seğrimesi: Mal ve kâra delâlet eder.

Burnun sağının seğrimesi: Kahır ve kedere delâlet eder.

Burnun solunun seğrimesi: Neşeye Huzura delalet eder.

Üst dudağın sağının seğrimesi: Rızka delâlet eder.

Üst dudağın solunun seğrimesi: Zevk, sürür ve sevinçlilige delâlet eder.

Dudak köşesinin sağının seğrimesi: Zarara delâlet eder.

Dudak köşesinin solunun seğrimesi: Kâra delâlet eder..

Alt dudağın sağının seğrimesi: Haber ve faideye delâlet eder.

Alt dudağın solunun seğrimesi: Haber ve faideye delâlet eder.

Çenenin sağının seğrimesi: Zevk ve sürûra delâlet eder.

Çeniniıı solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delâlet eder.

kulağın sağının seğrimesi: İyi haber almaya delâlet eder.

kulağın solunun seğrimesi: İyi haber almaya delâlet eder.

Boğazın sağının seğrimesi: Mal ve paraya delâlet eder.

Boğazın solunun seğrimesi: Gam ve kedere delâlet eder.

Omuzun sağının seğrimesi: Gam ve kasavete delâlet eder.

Omuzun solunun seğrimesi: Hüzün ve endişeye delâlet eder.

Pazunun sağının seğrimesi: Genişlik ve rızka delâlet eder.

Pazunun solunun seğrimesi: Kesret-i mala (mal çokluğu­na) delâlet eder.

Sağ dirseğinin seğrimesi: Hoş ve iyi habere delâlet eder.

Sol dirseğinin seğrimesi: Hoş ve iyi habere delâlet eder.

Sağ kolunun seğrimesi: Eğlence ve zevke delâlet eder.

Sol kolunun seğrimesi: Düşünce ve kedere delâlet eder.

Sağ bileğinin seğrimesi: Mal ve kâra delâlet eder.

Sol bileğinin seğrimesi: Zarar ve hasara delâlet eder.

Sağ elin arkasının seğrimesi: Hüzün ve melâle delâlet eder.

Sol elin arkasının seğrimesi: Şeref ve itibara delâlet eder.

Sağ elin avuç içinin seğrimesi: Rızk ve mala delâlet eder.

Sol elin avuç içinin seğrimesi: Rızk ve mala delâlet eder.

Sağ elin baş parmağının seğrimesi: Yol ve sefere delâlet eder.

Sol elin baş parmağının seğrimesi: Meram ve maksadın hâsıl olacağına delâlet eder.

Sağ elin şehadet parmağının seğrimesi: Muvaffakiyete, muvaffak olmaya delâlet eder.

Sol elin şehadet parmağının seğrimesi: Muvaffakiyete, muvaffak olmaya delâlet eder.

Sağ elin orta parmağının seğrimesi: Hüzün ve kedere de­lâlet eder.

Sol elin orta parmağının seğrimesi: Zevk, sürür ve sevinçliliğe delâlet eder.

Sağ elin üçüncü parmağının seğrimesi: Büyüklüğe ve mevkiye delâlet eder.

Sol elin üçüncü parmağının seğrimesi: Gam ve kedere de­lâlet eder.

Sağ elin küçük parmağının seğrimesi: Mal ve rızka delâ­let eder.

Sol elin küçük parmağının seğrimesi: Hoş haber almaya delâlet eder.

Göğsün sağının seğrimesi: Hüzün ve kedere delâlet eder.

Göğsün solunun seğrimesi: Zevk ve sürûra delâlet eder.

Sağ meme seğrimesi: Mal ve mansıba delâlet eder.

Sol memenin seğrimesi: Mal ve mansıba delâlet eder.

Karnın sağının seğrimesi: Vüsul bulmaya, bu­luşmaya delâlet eder.

Karnın solunun seğrimesi: Dedikoduya de­lâlet eder.

Göbeğin sağının seğrimesi: Keder ve kasavete delâlet eder.

Göbeğin solunun seğrimesi: Sürür ve zevke delâlet eder.

Sağ böğürün seğrimesi: Zahmet ve meşakkate delâlet eder.

Sol böğürün seğrimesi: Mal ve genişliğe de­lâlet eder.

Sağ oyluğun seğrimesi: Muhabbet ve sevgiye delâlet eder.

Sol oyluğun seğrimesi: Erkek evlâda delâlet eder.

Sağ kasığın seğrimesi: İzdivaca ve cimaa delâlet eder.

Sol kasığın seğrimesi: Haber almaya, haber işitmeye de­lâlet eder.

Alet-i tenâsüliyenin sağının seğrimesi: Evlâda delâlet eder.

Âlet-i tenâsüliyenin solunun seğrimesi: Gam ve kedere delâlet eder.

Mak'adın sağının seğrimesi: Mal ve genişliğe delâlet eder.

Mak'adın solunun seğrimesi: Yol, yola çıkma ve sefere delâlet eder.

Sağ kalçanın seğrimesi: sürur ve sevinçliliğe delâlet eder.

Sol kalçanın seğrimesi: Sefer ve azimete delâlet eder.

Sağ dizi seğrimesi: Hüzün ve kedere delâlet eder.

Sol dizi seğrimesi: Neş'e ve sürûra delâlet eder.

Sağ diz kapağı altının seğrimesi: Yolculuğa ve sefere de­lâlet eder.

Sol diz kapağı altının seğrimesi: Hüzün ve kedere delâ­let eder.

Sağ baldırın seğrimesi; Mal ve rızka delâlet eder.

Sol baldırın seğrimesi: Rütbeye delâlet eder.

Sağ baldırın ön tarafının seğrimesi: Yolculuk ve sefere delâlet eder.

Sol baldırın ön tarafının seğrimesi: Rızka delâlet eder.

Sağ topuğun seğrimesi: Mal ve servete delâlet eder.

Sol topuğun seğrimesi: Ayrılık-ve firaka delâlet eder.

Sağ ökçenin seğrimesi: Yolculuk ve sefere delâlet eder.

Sol ökçe'nin seğrimesi: Yolculuk ve sefere delâlet eder.

Sağ ayağın üstünün seğrimesi: Hüzün gam ve kedere delâlet eder.

Sol ayağın üstünün seğrimesi: Zevk ve sefaya delâlet eder.

Sağ ayağın altının seğrimesi: Yol, yolculuk, sefere delâ­let eder.

Sol ayağın altının seğrimesi: Şeref ve itibara delâlet eder.

Sağ ayağın baş parmağının seğrimesi: Mala de­lâlet eder.

Sol ayağın baş parmağının seğrimesi: Murada vasıl olmaya delâlet eder.

Sağ ayağın ikinci parmağının seğrimesi: İyi haber gelmesine delâlet eder.

Sol ayağın ikinci parmağının seğrimesi: İyi haber gelme­sine delâlet eder.

Sağ ayağn üçüncü parmağının seğrimesi: Kavga ve nizaa delâlet eder.

Sol ayağın üçüncü parmağının seğrimesi: Kavga ve nizaa de­lâlet eder.

Sağ ayağının dördüncü parmağının seğrimesi: Cidâl, şid­detli muhasama ve nizâa,delâlet eder.

Sol ayağın dördüncü parmağının seğrimesi: Zevk ve sü­rura delâlet eder.

Sağ ayağın küçük parmağının seğrimesi: Rızk ve mala delâlet eder.

Sol ayağın küçük parmağının seğrimesi: Rızk ve mala de­lâlet eder.

 

Not; Bu Bilgiler İbrahim HAKKI Hazretlerinin ihtilâcnamesidir

Bu ihtilâç bazı insanlarda daimî ve tabiî bir hâl gibi olup her zaman vücudundan bir yeri günlerce, sık sık seğirirse, O halde bu durum bir hastalıktır. Bu halden, bu durumdan hayra ve şerre delil getirmek doğ­ru olmaz. Ekseriya bu hal asap bozukluğu neticesi olacağından tedavi etmek en doğru şeydir.

 

kaynak:gizli ilimler hazinesi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...