Jump to content
Guest ihram

İslam'da 5 Vakit Namaz Ve Kurallar (Resimli Anlatım)

Recommended Posts

Guest ihram

namaz1kr6-1.jpg

 

namaz2qu5-1.jpg

 

namaz3aq0-1.jpg

 

namaz4kl6-1.jpg

 

namaz5ib4-1.jpg

 

 

namaz6qt8-1.jpg

 

namaz7eq2-1.jpg

 

namaz8mu1-1.jpg

 

NAMAZ NASIL KILINIR -1-

 

Namaz kılacak kimse, önce üzerinde ve namaz kılacağı yerde, namazın sahih olmasına engel olacak pislik cinsinden bir şeyin bulunmamasına dikkat eder. Abdest alır, Kıbleye döner. Kendini dünya düşüncelerinden mümkün mertebe çeker. Allâh'ın mânevî huzurunda olduğunu hatırından çıkarmaz. Kılacağı namaza kalbi ile niyet eder.

 

Meselâ kılacağı sabah namazının sünneti ise: "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya" diye kalben niyet eder.

 

Şâyet farzını kılacaksa: "Niyet ettim Allâh rızâsı için bu günün sabah namazının farzını kılmaya" diye kalben niyet eder.

 

Eğer nâfile namaz kılacaksa, "Niyet ettim Allâh rızâsı için namaz kılmaya" diye kalben niyet eder.

 

Sonra iki elinin parmaklarını açık tutarak ve kıble tarafına döndürerek baş parmaklarını kulaklarının yumuşağına değecek kadar kaldırıp iftitah tekbirini alır. Yâni "Allâhü ekber" der (Resim 13). Kadınlar ise, ellerinin parmak uçları omuzları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar (Resim 14)

 

Sonra erkekler sağ elinin içi sol elinin üzerine, (serçe parmak ile baş parmak sol elin bileğinde halka yapacak şekilde) koyarak ellerini göbek altına bağlar (Resim 15). Kadınlarsa, sağ el sol elin şeküzerinde göğüslerinin üzerine koyarlar. Gözler secde yerine bakar (Resim 16).

 

Eller bağlandıktan sonra "Sübhâneke" okunur. Sonra Eûzü ve Besmele çekilir ve Fâtiha-i Şerîfe okunur. Sonunda "Âmin" denir. Sonra bir sûre veya kısa bir sûre uzunluğunda en az bir âyet okunur. Eller yanlara salınıp "Allâhü Ekber" diyerek rükû'a gidilir.

 

Rükû'da erkekler parmakları açık olarak elleri ile dizlerini kavrar, baş ve arkayı aynı hizada tutarlar. (Resim 17). Kadınlar erkekler kadar eğilmezler (Resim 18). Rükû'da en az üç defa "Sübhane rabbiye'l-azıym" denir. Rükû'da ayak parmaklarına bakılır. Fakat baş eğilmez, düz tutulur. Rükûdan sonra "Semiallâhü limen hamideh" ve "Rabbenâ lekel hamd" diyerek doğrulunur. Tam doğrulduktan sonra "Allâhü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdeye inerken evvelâ dizler, sonra eller, daha sonra baş yere konulur. (Secdede alın ve burnun yerin sertliğini hissetmesi şarttır.) El ve ayak parmakları kıbleye doğru çevrilir.

 

Secdede erkekler dirseklerini yanlara açıp karınlarını oyluklarından uzaklaştırırlar ve ayak parmaklarının uçları kıbleye doğru olur (Resim 19). Kadınlar ise bunun aksine dirseklerini yanlarına, karınlarını da uylukları üzerine getirirler ve ayak parmaklarını erkekler gibi kıbleye getirmezler. Ayaklarını yatırarak (resimde görüldüğü gibi) üstünü yere getirirler (Resim 20). Secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-âlâ" denilir. Sonra "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkılır, dizler üzerinde oturuş vaziyetine gelinir. Bir kere "Sübhânellâh" diyecek kadar bekledikten sonra "Allâhü Ekber" deyip ikinci secdeye varılır. Bu secdede yine üç kere "Sübhâne rabbiye'l-alâ" denilir.

 

"Allâhü Ekber" deyip ikinci rek'ata kalkılır. Eller evvelki gibi bağlanır. Yalnız Besmele-i Şerîfe ile Fâtiha-i Şerîfe ve bir sûre veya bir uzun âyet okunur. Sonra aynen birinci rek'atte yapıldığı gibi rükû' ve secde yapılır. İkinci rek'atin ikinci secdesinden sonra sol ayağı yere döşeyip sağ ayağı dikerek ve parmakları kıbleye getirmek sûretiyle oturulur (Resim 21). Kadınlar iki ayağını sağ taraftan çıkartarak uylukları üzerine otururlar (Resim 22). "Ettehıyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik..." okunur. Sonra "Rabbenâ âtinâ" gibi dualar okunur.

 

Yüz sağ omuz tarafına döndürülerek "Es-selâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir (Resim 23, Resim 24). Bundan sonra da yüz sol tarafa döndürülerek yine "Es-selâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece namazdan çıkılmış olur. (Resim 25, Resim 26).

 

Sabah namazının farzı da aynen (sünneti gibi) böyle kılınır. Erkekler farzdan önce kaamet okurlar.

 

Kılınan herhangi bir namazdan, selâm verip çıktıktan sonra "Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm. Tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm" denilip arkasından şu tesbih okunur:

سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱلْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْعَظِيمِ

 

"Sübhaanellâhi ve'l hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-alliyyi'l-azıym."

 

 

Mânâsı:

 

"Allâh'ı tesbih ve tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allâh'tan başka ilah (Hak ma'bud) yoktur. (İsyandan) dönmek ve (itâate yönelmekde) güçlü bulunmak ancak pek yüce ve büyük (olan) Allâh'ın yardımıyla olur."

 

Bundan sonra 1 Âyetü'l-Kürsî (Allâhü lâilâhe illâ hü...) okunarak 33 kere "Sübhânallâh", 33 kere "Elhamdülillâh", 33 kere de "Allâhü Ekber" denilir. Arkasından şu tekbir, tehlil ve tahmid okunur:

ٱَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

 

"Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü velehül hamdü yuhyî ve yümît. Vehüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayrü ve hüve âlâ külli şey'in kadîr."

 

Mânâsı:

 

"Hz. Allâh her şeyden büyük ve ondan başka ilâh (Hak ma'bûd) yoktur, o birdir. Onun ortağı yoktur, Mülk onundur, hamd ona mahsusdur. Diriltir ve öldürür, O diridir, ölmez. Hayır onun elindedir. Ve o her şeye kaadirdir."

 

Bu tekbir, tehlil ve tahmidden sonra eller kaldırılır ve duâ edilir (Resim 27, Resim 28).

 

 

Bütün namazların kılınış şekli böyledir. Ancak, 3 ve 4 rek'atli farzlar ile 4 rek'atli sünnet-i müekkedelerin ve vitir namazının birinci oturuşunda sadece "Ettehıyyâtü" okunur. "Allâhümme salli ve Allâhümme bârik" okunmaz. Fakat İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk dört rek'at sünneti gibi, sünnet-i gayri müekkedelerin birinci oturuşlarında "Ettehıyyâtü" den sonra, "Allâhümme salli" ve "Allâhümme bârik" de okunur. Üçüncü rek'atin başında diğer dört rek'atli namazların aksine "Sübhâneke" okunur. Sonra "Euzü ve Besmele" çekilerek "Fâtiha"ya başlanır.

 

Öğle namazının sünnetinde, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü öğle namazının sünnetine" diye kalben niyet edilir. Farzında ise, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü öğle namazının farzına" diye kalben niyet edilir. Son sünnetine, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü öğle namazının son sünnetine" diye kalben niyet edilir.

 

İkindi namazının sünnetinde: "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü İkindi namazının sünnetine" farzında, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü İkindi namazının farzına" diye kalben niyet edilir.

 

Akşam namazının farzında: "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü akşam namazının farzına", sünnetinde de, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü akşam namazının sünnetine" diye kalben niyet edilir.

 

Yatsı namazının ilk sünnetinde, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetine", farzında da, "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü yatsı namazının farzına", diye kalben niyet edilir. Son Sünnetinde "Niyet ettim Allâh rızâsı için bugünkü yatsı namazının son sünnetine" diye kalben niyet edilir. Daha sonra kılınan üç rek'at vitir namazında ise: "Niyet ettim Allâh rızâsı için vitir namazını kılmaya" diye kalben niyet edilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ihram

NAMAZ NASIL KILINIR -2-

 

SABAH NAMAZININ KILINIŞI:

 

4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz

 

İki rek'at sünnetinin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina... duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

Böylece sünnet tamamlanmış olur. Ara vermeden başka bir şey okunmadan, Allahümme entesselâmü...denildikten sonra hemen farz kılınmak üzere ayağa kalkılır

 

İki rek'at farzının kılınışı

 

1. Rek'at

 

Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır

 

 

ÖĞLE NAMAZININ KILINIŞI:

 

10 rek'attir. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet

 

Dört rek'at sünnetinin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a gidilir.

- Secde yapılır.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina okunur.

- Selâm verilir.

 

Allahümme entesselâmü... okunup, hemen farza kalkılır.

 

Dört rek'at farzının kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... denir. Sonra son sünnet için ayağa kalkılır.

 

İki rek'at son sünnetin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Ayet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

 

 

İKİNDİ NAMAZININ KILINIŞI:

 

8 rek'attır. 4 sünnet, 4 farz

 

Dört rek'at sünnetinin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... okunup, hemen farza kalkılır.

 

Dört rek'at farzının kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secde’ye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

 

AKŞAM NAMAZININ KILINIŞI:

 

5 rek'attır. 3 farz, 2 sünnet

 

3 Rek'at farzın kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

 

2 Rek'at sünnetin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir

 

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

 

 

 

YATSI NAMAZININ KILINIŞI:

 

13 rek'attır. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitir

 

4 rek'at ilk sünnetin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secde’ye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur(son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

Allahümme entesselâmü... okunup, hemen farza kalkılır.

 

Dört rek'at farzının kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

4. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... denir. Sonra son sünnet için ayağa kalkılır.

 

İki rek'at son sünnetin kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, Vitir namazı için ayağa kalkılır.

 

3 rek'at vitir namazının kılınışı

 

1. Rek'at

 

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

 

2. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş)

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

 

3. Rek'at

 

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Tekbîr getirilir (başlangıç tekbîri gibi)

- Kunut duâları okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

 

 

Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Ayet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

 

(DERLEMEDİR!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma.

 

...Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar...(Fetih 29)

 

Secde izi, maddî alanda görülebilen yuvarlak iz değildir. Müminin Allah’a yönelmesi neticesinde elde ettiği ruh yüceliği, güzel ahlâk, vakar ve takvâ halidir. Öyle ki onları gören insanlar bunu sezerler. Nitekim İmam Malik, Suriyeyi fetheden ashab hakkında oranın Hristiyan halkının şöyle söylediklerini nakleder: “Bunlar, Hz. Îsâ’nın havarîleri hakkında bildiğimiz o yüce meziyetleri ve üstün değerleri taşıyan insanlar."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest fb06fb

cahilliğimi maruz görün ben ilk kez camide teravih namazına gittim ama allahım günah yazmasın ne kıldım ne yaptım anlamadım.Evimde hersene kılardım..Yatsı namazımı normal kılar sonra teravih sonra vitir..Ama sanki camide 4 rekat farz 4 rekat sünnet kıldık sonra teravihe geçtik gibi geldi...Bana biri yardımcı olursa çok sevinicem..İlginç ki google da aradım okadar bulamadım..

 

Bu arada hayırlı ramazanlar diliyorum.Bu ramazanı hayırlarlarla geçirmeyi ve tekrarına ermeyi nasip eyler umarım...AMİN...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ahmet_Eroglu

Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı Ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihden önce de kılınabilir.

 

Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınır. Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

Diyanetten .

 

İşin aslı bu gün kimse kabul etmesede Teravih namazının cemaatle kılınması bidattir. Neden? Çünkü cemaatle kılınan hiç bir sünnet namazı yoktur. Allah Resulü sünnet olarak kıldığı namazların heme hemen hiç birini mescidde kılmamıştır. Fakat günümüzde islam alimleri Teravih namazının kişiler tarafından kılınmadığı gibi bir düşünce ile olsa gerek buna fetva vermişlerdir.

Bizlerde her nedense farzlardan çok sünnetlere ehemmiyet etmişiz. Nasıl mı? Şöyle mescidlerimiz Ramazanda Teravih namazında ve bayram namazlarında tıka basa dolarken Farz olan vakit namazlarında 5-10 kişiyle eda edilmektedir.

Farz olarak ehemmiyet edilen tek namazda Cum'a namazıdır. Onun da kılınma farziyetleri vardır.

Konu dağıldı heralde :) artık kusura bakmayın. Uzun zamandır yazmıyordum aşka geldim galiba:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

paylaşım için teşekkürler.

yanlız bunu okuyunca hala bi yerlerde yanlışlık mı yapıyorum diye şüpheye düştüm.

ben Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra selam veriyorum ve ellerimi dua eder gibi açıp Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm. Tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm diyip avuçlarımı yüzüme sürüyorum (dua bitmiş gibi) namazı bitiriyorum. rabbena atinayı okumak farz mı yoksa okunması şart değil mi? yani okurum sorun değil ama tam olarak bilmek öğrenmek istiyorum farz mı,okumak şart mıdır diye.

çünkü aylardır hangi kaynağa denk gelsem farklı şekillerde yazılmış. şüpheye düşmeden kılmaya çalışıyorum ama doğrusunu öğrenmek varken yanlışım varsa bu yanlışımı da devam ettirmek istemem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arkadaşlar bu konuyu yaptığımız ibadetleri daha güzel ve manalarına dikkat ederek yapalım diye hazırladım..hergün namazlarımızda okuduğumuz surelerin ve sözlerin ne anlama geldiğini bilerek okursak eminim ki ibadetlerimizden daha çok keyif alırız..

 

bu konuyu her yerde paylaşabilirsiniz ne kadar çok kişi faydalanırsa o kadar çok iyi olur...ve her paylaşan bundan sevap payını alır inşaallah...

 

tekbir-2.jpg

 

 

subhaneke-1.jpg

 

 

besmele-1.jpg

 

 

fatiha-1.jpg

 

 

ruku-2.jpg

 

 

 

secde-2.jpg

 

 

ettehiyyat-1.jpg

 

 

salli-1.jpg

 

 

 

barik-1.jpg

 

 

rabbena-1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...