Jump to content
Guest ihram

İslam'da 5 Vakit Namaz Ve Kurallar (Resimli Anlatım)

Recommended Posts

Sual: Namaza tekbir getirince mi başlamış oluyoruz, elleri bağlayınca mı?

CEVAP

Ellerin önemi yok, tekbir getirince başlanmış oluyor.

Sual: Seccadesiz namaz kılınır mı?

CEVAP

Namaz, temiz olan her yerde kılınır. Seccade şart değildir. Toprak üzerinde, hasır üzerinde, kilim üzerinde, temiz olan her şey üzerinde namaz kılınır. Namaz kılacak yer bulunamadığı takdirde ayakkabı ile girilen, fakat necaset görülmeyen odalarda da kılınır.

 

Sual: Bir rekat namaz, ne zaman başlar, ne zaman biter?

CEVAP

Birinci rekat, namaza durunca, diğer rekatlar ayağa kalkınca başlar, tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise, selam verinceye kadar devam eder. İki rekattan az namaz olmaz.

Sual: Zammı sure nedir, uzunluğu ne kadar olmalıdır?

CEVAP

Fatihadan sonra okunan, uzun veya kısa bir sureye yahut üç âyete veya üç âyet miktarına uygun bir âyete zammı sure denir. Üç âyetin miktarı kelime itibarı ile on kelime, harf itibarı ile otuz [30] harf olmalıdır! (Redd-ül Muhtar)

Sual: Beş vakit namazda okunan zammı surenin sünnet miktarı kaç âyettir?

CEVAP

Sabah namazının iki rekatında toplam kırk, en fazla elli âyet okumak sünnettir.

 

Öğle namazında sünnet olan, sabah namazından daha aşağı miktar okumaktır.

 

İkindi ve yatsı namazında sünnet olan, yirmi âyet okumaktır.

 

Akşam namazında sünnet olan, her rekatta kısa bir sure okumaktır. Kısa sureler, Beyyine suresinden sonraki surelerdir.

 

İmam olan kimsenin farz kıldırırken yukarıda bildirilen âyet miktarlarından fazla okuması tahrimen mekruhtur. Cemaat uzun okunmasını istese de yine mekruh olur. Fakat cemaat sünnet miktarından daha kısa okunmasını isterse, imamın kısa okuması caiz, uzun okuması caiz değildir. Mesela yolcular, abdesti zor tutan kimseler, sabahın farzını kıldıracak imama, “En kısa sure ile namazı kıldır” deseler, imam da Kevser ve İhlas suresi ile namazı kıldırsa caizdir, mekruh olmaz. (Hindiyye)

Sual: Elektrik sobasına, hava gazı alevine karşı namaz kılmak caiz midir?

CEVAP

Her türlü sobaya karşı, aleve ve ışık kaynaklarına karşı namaz kılmak caizdir. Ancak açıkta olan ateşe karşı namaz kılmak caiz değildir.

 

Sual: Namazı bozulan, namazdan çıkarken selam verip de mi çıkar?

CEVAP

Namaz bozulunca selama lüzum yoktur. Namaz bozulmadan, namazı bozmak mecburiyeti hasıl olursa, o zaman selam vererek namaz bozulur. Mesela farza yeni başlayan kimse, yanında o namaz cemaatle kılınmaya başlasa, hemen selam verip cemaate uyar.

 

Sual: Namaz kılarken melodili cep telefonum çalarsa, namaza zararı olur mu?

CEVAP

Cep telefonu çalınca namaz bozulmaz. Fakat İbni Âbidin’de bildirildiğine göre, kalbi meşgul eden, huşuu gideren şeyler yanında, mesela çalgı yanında namaz kılmanın mekruh olduğu bildirilmektedir. Mekruhlar namazın sevabını azaltır. Bazı camilerde hoparlör açık olduğu zaman müzik sesleri geliyor. Namaz kılarken huşua mani olan şeyleri kaldırmak gerekir.

 

Sual: Namaz kılarken nasıl durulur?

CEVAP

Allahü teâlânın huzurunda bulunduğumuz için edebe uygun durulur. Namaza dururken, önde Sırat varmış gibi düşünmek, Azrail aleyhisselamın her an canımızı almak üzere hazır olduğunu düşünmek ve ömrümüzün en son namazını kılıyormuş gibi hareket etmek iyi olur.

 

Sual: Secde ederken takke alna gelse mekruh olur mu?

CEVAP

Evet. Secdeye alnın çıplak olarak değmesi gerekir.

 

Sual: Namaza durunca, önümdeki masanın üstünde bir resim gördüm. Namazımın mekruh olmaması için namazı bozup resmi kaldırmam uygun olur muydu?

CEVAP

Namazı bozmak caiz değildir. Namazdan önce bunun gibi hususlara dikkat etmeli.

 

Sual: Namaz kılarken, elektrikler sönse veya birisi bilmeden söndürse kılınan namaz sahih midir?

CEVAP

Kılınan namaz sahihtir. Mekruh olmaz. Özürsüz zifiri karanlıkta namaza durmak mekruhtur.

 

Sual: Namaz kılarken, başını yana döndürüp, gelen kimseye bakmak veya falanca eşya nerde diye sorana, kolunu uzatıp el ile işaret etmek namazı bozar mı?

CEVAP

Namazı bozmayan az işe amel-i kalil, namazı bozacak kadar çok olana amel-i kesir denir.

 

Namaz kılarken başını, yüzünü etrafa çevirmek amel-i kalil olup mekruhtur. (Falanca şey nerede?) diye sorana, eli ile kolu ile işaret etmek de amel-i kalil olup mekruhtur. Namaz kılarken göğsünü kıbleden çevirmek amel-i kesir olup namazı bozar. (Merakıl-felah)

 

Sual: Namaz kılan bir arkadaşa, Düşen takkeni bir elinle al, mahzuru olmaz veya Biraz yer aç da geçeyim gibi sözler söylesem, o da bana uyarak dediklerimi yapsa, arkadaşın namazı bozulur mu?

CEVAP

Başkasının sözü ile takkeyi almak veya onun sözü ile yer açmak namazı bozar. Fakat kendiliğinden hareket ederse bozmaz.

 

Sual: Namaz kılarken çocuklar gürültü ediyor. Seslerini kesmeleri için tekbirleri biraz yüksek sesle okumak mekruh olur mu?

CEVAP

Mekruh olmaz. Şaşırtmayacak kadar az olan gürültülerine mani olmamalıdır!

 

Sual: Namaz kılmakta olan bir kimseye, (Namazdan çıkınca, falanca yere gideceksin) gibi bir haber veren kimse, günaha girer mi?

CEVAP

Günaha girmez.

 

Sual: Farz namazı kılıyordum. Bir arkadaş, Farzı mı kılıyorsun dedi. Ben de evet manasında başımı hafifçe eğdim. Namazım bozuldu mu?

CEVAP

Namaz bozulmadı.

 

Sual: Cepte yılan veya domuz derisinden cüzdan varken namaz kılmak caz mi?

CEVAP

Domuz ve yılan derisi, dabağlansa da temiz olmaz. Bu derilerden yapılmış cüzdanla namaz kılınmaz.

 

Sual: Namazda selam verirken meleklere ve Peygamber efendimize de niyet edilir mi?

CEVAP

Yalnız kılan selam verirken hafaza meleklerine niyet eder. Peygamber efendimize de niyet etmesi iyi olur. Cemaatle kılan, imama ve sağındaki solundaki cemaate de niyet eder.

 

Sual: Son teşehhüdde Rabbenadan sonra, yalnız kılanın ve cemaatin, "Allahümme inni euzü bike min hemezatiş-şeyatin" duasını okumak sevap mıdır?

CEVAP

Evet çok sevaptır.

 

Sual: Bir kimse kıbleyi araştırarak namaza durup bir rekat kıldıktan sonra, salih biri gelse, "yanlış durmuşsun" diyerek eli ile kıbleye döndürse, namazı sahih olur mu?

CEVAP

Evet, namaz sahihtir.

Sual: Namazda, kıyamda iken ayakları ne kadar açmak gerekir?

CEVAP

Kıyamda iken, Hanefiler ayaklarını dört parmak, Şafiiler ise bir karış açar.

Sual: Sabah namazında birinci rekatta, Elemteradan başlayıp Tebbete kadar, ikinci rekatta da kalan sureleri okumanın mahzuru olur mu?

CEVAP

Bir rekatta sıra ile birkaç sure okumak caiz ise de, bir sure okumak efdaldir.

Sual: İkindi ve yatsının farzını kaza ederken sünnetini kılar gibi ilk oturuşta salli barik okunur mu? Bir de akşamın farzını kaza ederken sünneti gibi iki rekat mı kılmak gerekir?

CEVAP

Bir farz, nasıl eda ediliyorsa, kazası da aynı olur. Kazası değişik olmaz. Akşamın farzını kaza ederken iki değil, üç rekat kılmak gerekir. (Redd-ül Muhtar)

 

Sual: Dükkanda namaz kılarken müşteri geliyor. Namazı bozup müşteriyle meşgul olmak uygun mudur? Yoksa, namazı bitirmek mi gerekir?

CEVAP

Namazı zaruretsiz bozmak haramdır. Namazı bitirmeniz gerekir. Müşteri sizin namaz kıldığınızı gördüğüne göre, ya bekler veya gider. Müşteri için günah işlenmez.

 

Sual: Namaz kılarken secdede dua etmek caiz midir?

CEVAP

Namaz kılarken secdede dua edilmez. Ancak bazı nafile namazlarda, secdede iken dua edilir. Namaz kılmadan da secdeye kapanıp dua etmek iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kulun Rabbine en yakın hâli secdede ikendir. Öyle ise, secdede çok dua edin.) [Müslim]

(Rüku ve secdede duaya gayret edin. Bu dua kabule layıktır.) [Müslim]

(Secdede 3 kere, Rabbiğfirli diyen secdeden kalkmadan mağfiret olur.) [Deylemi]

 

Sual: Sabah ezanı okununca namazımı kılıp yatıyorum. Fakat ben yattıktan sonra başka camilerin ezanı okunuyor. Yeniden mi kılmam gerekir?

CEVAP

Namaz kılmak için ezanın okunması değil, vaktin girmesi şarttır. Vakit girmişse, ezan okunmasa da, kendimiz ezan okur, namazı kılarız. Ezan okumadan da kılsak namaz yine sahih olur. Fakat ezan okumaktan meydana gelecek sünnet sevabı noksan olur.

 

Sual: Bir rükünde üç defa eli kaldırıp bir yerimizi kaşımak namazı bozar mı?

CEVAP

Bir rükünde üç defa eli kaldırıp, kaşımak namazı bozar. Bir kaldırışta aynı yeri 3-4 defa kaşımak namazı bozmaz. (Redd-ül Muhtar)

Sual: Namaz kıldığını bildirmek için, öksürür gibi yapmak caiz midir?

CEVAP

Hayır.

 

Sual: Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatında zammı sure okunursa namaz bozulur mu? Böyle kılınan namazları kaza etmek gerekir mi?

CEVAP

Farz namazların 3. ve 4. rekatlarında zammı sure okumakta hiç mahzur yoktur. Bu bakımdan okunarak kılınmış namazları kaza etmek gerekmez. (Redd-ül Muhtar)

Sual: Namazdan selam verip çıkınca, hemen kalkmak caiz mi? Allahümme entes selamü’yü, otururken değil de, kalkarken okumakta bir mahzur var mıdır?

CEVAP

Peygamber efendimiz, namaz sonunda selam verince, “Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram” der ve ancak o miktarda otururdu. (Tirmizi)

Sual: Akşamın, yatsının, sabahın farzı gündüz kaza edilirken sesli mi okunur?

CEVAP

Sesli okumak caizdir.

Sual: Tehıyyat okurken Besmele çekilse, secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez.

 

Sual: Kırk yıllık namaz borcum vardır. Kazalarımı bir an önce bitirebilmem için son tehıyyatta okunan Rabbena duasını okumasam, bundan kazanacağım zamanı kaza namazına ayırsam uygun olur mu?

CEVAP

Caizdir. Çünkü namaz kazalarını bir an önce ödemek şarttır. (Nevadir-i Fıkhıyye)

 

Sual: Son rekatta Ettehıyyatüyü okuduktan sonra, kalkıp bir rekat daha kılanın, secde-i sehv ile namazı sahih mi?

CEVAP

Son rekatta oturduğu için secde-i sehv ile namazı sahihtir. Fakat bir rekat daha kılıp sonra selam verseydi, son kıldığı iki rekat nafile olurdu.

 

Sual: Namaz kılarken, yatağa girince, dua veya kelime-i tevhid okurken, ağzımız kapalı olarak kalbden sessiz okumak uygun mu?

CEVAP

Kıraat, ağız ile okumak demektir. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir. Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir. Hafif sesle okuyanı bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir. (Bezzâziyye)

Kendi işiteceği kadar sesle okumadan kılınan namaz sahih olmaz. Dua ederken de, kendi işiteceği sesle okuması, söylemesi gerekir.

 

Kelime-i tehlili de, ibadet sevabı hasıl olması için, dil ile, kendi işitecek kadar sesli söylemek gerekir. Hatm-i tehlil okuyanların da, en az kendi işitecekleri kadar sesli okumaları gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak değil de, kalbi temizlemek için okunurken, dil oynatılmaz. (Redd-ül Muhtar)

 

Sual: Öğleyi kıldıktan sonra abdestsiz olduğumu hatırladım. Yeniden kılmam gerekir mi?

CEVAP

Evet yeniden kılmak gerekir. Abdestli olduğunu zannederek, abdestsiz kılınan namaz sahih olmaz. Fakat, niyetine karşılık çok sevap verilir. Temiz zannederek necis su ile abdest alıp kılınan namazın şartı noksan olduğu için sahih olmaz ise de, niyet ettiği için sevap verilir. Şartlarına uygun olduğu için sahih olan bir namaz, riya ile, gösteriş için kılınırsa, sevap hasıl olmaz. (Eşbah)

Sual: Takvimlerde yazılı olan imsak ne demektir? Bu vakitte sabah namazı kılınır mı?

CEVAP

İmsak, gecenin bitimi, yiyip içmenin yasak olduğu vaktin başlaması demektir. Türkiye Takvimi’nde yazılı olan imsak vaktinde, yiyip içmeyi kesmelidir! Türkiye'de bundan 15-20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir! Yanlış takvimlere göre hareket edip de, yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin, suçu yanlış takvime bulması, kendini mesuliyetten kurtaramaz!

 

Sual: Namaz kılarken, zammı surelerin sırasını şaşırınca secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez. Dalgınlıkla yapılınca, mekruh da olmaz.

 

Sual: Namaz kılarken abdesti bozulan ne yapar?

CEVAP

Hemen sağ tarafa selam verip, namazdan çıkar. Abdest alıp, namazını tekrar kılar.

 

Son teşehhüdde, salli-barikleri okurken abdest bozulsa, selam verilip namazdan çıkılır, namaz tamam olur.

 

Sual: Eşimle beraber namaz kılıyoruz. Ayrıca niyet etmem lazım mı?

CEVAP

Cemaatle namazda, imama uyduğuna niyet etmek farzdır. İmama uyulmazsa, namaz sahih olmaz.

 

Sual: Namazda rüku ve secdedeki tesbihler 3 den fazla (5 veya 9) gibi söylenebilir mi?

CEVAP

Tek olmak şartı ile 5, 7, 9,11 gibi okumak müstehaptır iyi olur. İmam 3 den fazla okuyamaz.

 

Sual: Vakit namazlarında zammı sure olarak hangilerinin okunması efdaldir?

CEVAP

Sabah namazında mümkünse biraz uzun sure okumalı, diğer vakitlerde kısa okumalı.

 

Sual: Sadece Fatiha, Kevser ve İhlas surelerini biliyorum. Bunlarla namaz kılınır mı?

CEVAP

Kılınır. Diğer kısa surelerden de ezberlemeye çalışmalı, hep aynı şeyleri okumamalı.

 

Sual: Ben namazda iken biri hapşırınca namazı bozup, yerhamükallah diyecek miyim?

CEVAP

Namazda iken hapşırana bir şey denmez.

Sual: Soğukta kulakları kapatan pardösü başlığı [kapüşon] ile namaz kılınır mı?

CEVAP

Evet kılınır. Hatta sıcak günlerde de kılınır.

 

Sual: Namazda âyetleri kendi duyacağımız kadar sesli okumak gerekiyor. Çok gürültülü bir ortamda âyetleri duymak için sesimizi yükseltmek gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez. Gürültü yokken kendi duyacağı kadar yavaş okunur.

Sual: Gözlük kullanıyorum. Çıkarmayı unutup namaza duruyorum. Secde ederken gözlükten burnum yere değmiyor. Namaz esnasında gözlüğümü çıkarsam namazım bozulmuş olur mu?

CEVAP

Secdeye inerken gözlük çıkarılabilir. Namaz bozulmuş olmaz. Tek el ile çıkarılması gerekir. Tek el ile çıkarılması zor ise, iki el ile de çıkarılabilir.

Sual: Vaktin bitmesine az zaman kala, abdesti olan ama haceti gelen biri, namazı kaçırma tehlikesi var ise bu namazı bu halde kılmalı mıdır?

CEVAP

Evet hemen kılmalı. Çünkü namazı kazaya bırakmak haramdır, büyük günahtır. Sıkışık olsa da kılmak şarttır.Sual: Namaz kılarken fatihadan sonra sure okuyacağı halde bir an unutarak ellerini aşağı saldı ama eğilmedi. Namaza devam ederken ellerini tekrar bağlayarak mı devam edecek?

CEVAP

Bağlasa da mahzuru olmaz. Bağlamaması daha iyidir. Namazda fazla hareketten kaçmak gerekir.

Sual: Namazda zammı sure deyince genellikle Fil suresi ile Nas suresi arası okunuyor. Kadir suresini Âyet-el kürsiyi Amenerrasulüyü veya herhangi bir uzun surenin birkaç âyetini okuyamaz mıyız?

CEVAP

Okunur. Kur’anın baştan sona kadar her âyeti okunur. Kısa olduğu için onlara namaz sureleri denmiş. Yoksa her sure okunur.

Sual: İkindi namazını kılıyoruz. Namazın sünnetini kılıp bitirdikten sonra farza başlamadan evvel konuşmak (telefona cevap vermek, aile bireylerine bir şey söylemek gibi... vs) caiz midir?

CEVAP

Zaruret olmadan asla konuşulmaz. Dua vesaire de okunmaz. Zaruretler hariç beklenmez, ara verilmez, hemen farz kılınır.

Sual: Cep telefonu çaldığında namazı bozabilir miyiz?

CEVAP

Namazı bozmak haramdır. Camide telefonu kapatmak gerekir. Yahut sesini kesmek iyi olur.

 

Sual: Sabah namazını yalnız kılarken uzun sure okumak için Elemteradan başlıyor, Felak suresine kadar okuyorum, ikinci rekatta da sadece Nas suresini okuyorum. Mahzuru var mıdır?

CEVAP

Mahzuru yoktur. Evla olanı tek sure okumaktır.

Sual: Rükudan doğrulurken secde yerine mi bakmak lazım?

CEVAP

Evet.

Sual: Yalnız Fatihayı bilen, zammı sure olarak da okur mu?

CEVAP

Sure öğreninceye kadar Fatihayı okur.

Sual: Birinci rekatta kıraati unutan, ikinci rekatta hatırlasa ne yapar?

CEVAP

Namazı iade etmesi lazımdır. Kıraat farzdır.

Sual: Akşamın farzını yanılıp üçüncü rekatta oturmadan dört rekat kılanın iade etmesi lazım mı?

CEVAP

Evet.

Sual: Namaz kılana (Farz mı kılıyorsun) diye sorulunca, onun da evet manasında başını önüne eğmesi caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Parka başlığı ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Hiç mahzuru olmaz.

Sual: İçine ot doldurulmuş hayvanların bulunduğu odada namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Namaz kılarken, arkaya koymalı!

Sual: Zammı sureyi okuduktan sonra Fatiha okumadığını hatırlayanın, Fatiha okuması gerekir mi?

CEVAP

Evet. Sonra da secde-i sehv yapar.

Sual: Müminler için okunan 25 istiğfarı, birer defa namazda Rabbena... dan sonra okumak caiz mi?

CEVAP

Evet. Namazı müteakip duadan sonra okumak evladır.

Sual: Tehıyyatta (İbad-is-salihin) denirse namaz bozulur mu?

CEVAP

Hayır.

Sual: Gülmemek için selam verip namazdan çıkmak caiz mi?

CEVAP

Hayır. Gülünce mecburen çıkılır.

Sual: Besmele geçen âyeti, zammı sure olarak okumak caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Namazda sure okunurken, uzun bir sure içinden âyet-i kerimeler okumakla, kısa bir surenin tamamını okumak arasında sevap açısından bir fark var mıdır?

CEVAP

Kısa sure okumak daha sevaptır.

 

Sual: Gayri müekked sünnet namazlarda, ilk teşehhüdde tehıyyat ve salevatlar dışında rabbena âtina ve rabbenağfirli duaları okunur mu?

CEVAP

Okumak sevaptır.

Sual: Bir sureyi bir rekatta birkaç kere okumak caiz midir?

CEVAP

Farzlarda bir sureyi bir rekatta tekrar okumak mekruhtur. Nafilelerde mekruh değildir.

Sual: Namazda Salli bariklerden sonra, başka dua okumak caiz mi?

CEVAP

Hadis-i şeriflerde bildirilenleri okumak caizdir. Rabbena âtina veya rabbenağfirli gibi dua âyetlerini dua niyetiyle okumak da caizdir

 

Sual: Kur'anda, İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim diye bir âyet var. Bu âyeti zammı sure olarak okumak caiz olur mu?

CEVAP

Üçâyet miktarında bir âyet olduğu için caizdir.

 

Sual: Namaz vakti çıkmadan ne kadar önce namaza başlanırsa, o namaz sahih olur?

CEVAP

Sabah namazı hariç, diğer dört vakit namazda, vakit çıkmadan, iftitah tekbiri alınca, namazı vaktinde kılmış olur. [Maliki ve Şafii’de ise, bir rekat kılınca o namaz vaktinde kılınmış olur.]

 

Sabah namazı kılarken, güneş doğmaya başlarsa, bu namaz sahih olmaz. İkindiyi kılarken güneş batarsa, bu namaz sahih olur.

Sual: Namaz esnasında soluk alırken de kıraat caiz midir?

CEVAP

Caizdir.

 

Sual: Namazda sure veya dua okurken hapşırsak duayı okumaya tekrar baştan başlamak gerekir mi?

CEVAP

Kalınan yerden devam edilir.

 

Sual: Namaz surelerinin bazılarında âyetlerin sonlarında "la" durakları var. O duraklarda durmayı karıştırıyorum, geçince böyle okumak namazı bozar mı?

CEVAP

Namazı bozmaz.

 

Sual: Her namazdan sonra, selam verince, eli yüze sürmek caiz mi?

CEVAP

Caiz ise de, sürmemeli; çünkü sünnet zannedilebilir.

 

Sual: Secdeye giderken ve secdeden kalkarken sağ sol önceliği var mıdır?

CEVAP

Secdeye varırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur. Secdeden kalkarken de bunun tersi yapılır. Yani secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılır. Ancak, bunu çok bariz şekilde değil, başkalarının dikkatini çekmeyecek şekilde yapmalıdır.

Sual: Kitaplarda secde için, alnı, burun ile beraber yere koymak vacib diye okudum. Bunlardan birisi yere gelirse secdenin sahih olduğunu mu anlayacağız?

CEVAP

Secde için alnı yere koymak farzdır. Alın yere konmazsa namaz sahih olmaz. Burnu alınla beraber koymak vaciptir. Burnu koymayıp yalnız alnı koymak mekruhtur.

 

Abdest sıkışıkken

Sual: Abdesti sıkışıkken namaz kılmak tahrimen mekruhtur; fakat vakit dar olur da, abdest almakla meşgul olmak, namaz vaktinin geçmesine sebep olacaksa, yine bu halde o namazı kılması gerekir mi?

CEVAP

Evet, kılması gerekir; çünkü kazaya bırakma günahı, mekruh olarak kılmak günahından daha büyüktür. Kerahat vaktinde kılmak mekruh, kazaya bırakmaksa haramdır. (Hindiyye)

(Alıntıdır)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun,sabah namazı ezan okunduktan hemen sonra kılınabilirmi acaba?ben öyle kılıyorum..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest senkostra

allah razı olsun binlerce amin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ibis73
Allah razı olsun,sabah namazı ezan okunduktan hemen sonra kılınabilirmi acaba?ben öyle kılıyorum..
tabiki kilabilirsiniz yanliz üc vakitte namaz kilnmaz. Bu zamanlara keraat vakti denir

su linke bakiniz lütfen:http://www.estanbul.com/keraat-vakti-120076.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
tabiki kilabilirsiniz yanliz üc vakitte namaz kilnmaz. Bu zamanlara keraat vakti denir

su linke bakiniz lütfen:http://www.estanbul.com/keraat-vakti-120076.html

 

teşekkürler,Allah razı olsun...

Share this post


Link to post
Share on other sites

merhabalar namazla ilgili sorum olacaktı cevaplarsanız cok sevinirim namazda zammı sure sırası var sünneti bu sıraya göre kıldım farza basladıgım zaman sırayımı takip etmem gerekiyor birde en alttaki dua sırasından bir önceki dua okunmuyormus ve bir duayı bilmiyorsak 2 dua atlanıyor okuncak dua sırasıyla biterse tekrar basa yani fil suresine mi dönüp okuyacagım biraz karısık oldu ama aydınlatırsanız cok mutlu olacagım cünkü 8 ay oldu namaza baslayalı tam anlamıyla kılmak istiyorum arada bilmedigim dualar var ezberlemeye calısıyorum fakat sırayı takip etmek istiyorum bir dua bilmeyince iki dua atlanıyormus mesela ben tebbeti bilmiyorum iki dua atlıyoruz tebbetle ihlas sonra felak geliyo felakı bilmiyorum felakla nası atlıyoruz o zaman tekrar basa elem tereye mi dönmem gerekiyo bu arada ihlasla nası biliyorum fakat sıradan okumak icin iki dua atlanınca okuyamıyorum nasıl yapmam gerekiyor:(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest 007maraz

cok tesekur ederim allah razi olsun allahu ekber

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...