Jump to content
Sign in to follow this  
Guest natilyus81

Hint Tarikatları

Recommended Posts

Guest natilyus81

Advaita:

 

Tarikatın inancı: Altı ana mezhepten birisi. "İkilik Yokluğu" anlamına gelir. Madde ve ruh bilgisizlik nedeniyle ikiye ayrılmıştır, aslında ikisi birdir.

 

Çin Budizmi:

 

Taocu Budacılık. Atalara tapılır. Çok farklı yorumları vardır. Budizm´de acı çekme yeri olan cehennem, Çin düşüncesinde zevk yerine dönüşür yani cehennem kurtarılır. Çin Budizmi´nin temelinde Taoculuk çok etkindir.

 

Japon Budizmi:

 

Japonlaşmış Budizm. Tanrısız olan Budizm´e geleneksel Japon dini olan Şintoizm´in tanrıları yerleştirilmiştir. Ölülerin ruhları, yüz yıl Şintoist olarak yaşayacaklar, yüzyıl sonra da Budacı olarak yeniden bayka bir bedende doğacaklardır. Japon Budizmi, farklılık açısından neredeyse ayrı bir din olarak kabul edilebilir.

 

Kaodaizm:

 

Budizm, Taoizm ve Spiritüalizma´nın birleşimi. Anlam olarak "Ulu Varlık" demektir. Ruhu çağırılarak Ulu Varlık ile görüşülür. Aslında, 1926´da Saygon´da kurulan bu din, Vietnam ulusçuluğunu ve bilincini simgeler ama siyasi yönü aşırıdır, bölücülükle suçlanmıştır.

 

Lamaizm:

 

Tibet Budizmi. Daha doğrusu Budizm´in, animist ve totemist bir sentezi. Buda´nın ruhu ruhani lider Dalai Lama´da sürekli bedenlenir. Lamaizm´de maji ve büyü vardır. Dalai Lama ölürken, ruhu hemen bir çocuğa geçer ve o çocuk bulunup Dalai Lama ilan edilir. Lamaizm´in kurucusu, 8. Yüzyıl´da yaşayan rahip Padma Sambhava´dır. Günümüzde Tibet Budizmi batıda Budizm´le beraber büyük ilgi görmektedir, buna bir neden olarak Çin´in Tibet´e özgürlüğünü vermemesi gösterilebilir.

 

Ramanandacılık:

 

Rama tarikatı. 15. Yüzyıl´da kuruldu, Tanrı Vişnu Rama olarak bedenleşmiştir ve tüm insanlar eşittir.

 

Sivacılık:

 

Brahmanizm´in Siva´yı tek ve üstün tanrı kabul eden mezhebi. Tek tanrıcıdır ve doğa tanrıcılığıdır. 5. Yüzyıl´da kurulmuştur.

 

Tengala Mezhebi:

 

Brahman mezhebi. Kurtuluş için Tanrı´dan başka birşeye güvenilmez. Dürüstlük ve hayır işlemek insanı kurtaramaz. Karşıt görüşü, Vandagala´dır.

 

Thuglar:

 

En tehlikeli Hindu inancı. İnsan öldürmeye dayanır, Tanrı Siva´nın öldürücü yanı olan Kali´ye tapılır. Günümüzde de sürmektedir. Kali´ye tapmak için insan öldürme inançları sonunda para için adam öldürme çizgisine varmıştır. İşin en garip yanı, uzun bir dönem insan öldürmeleri hak tanınmış ve hatta hükümet tarafından vergiden muaf tutulmuştur.

 

Vişnuizm:

 

Brahmanlığın Tanrı Vişnu mezhebi. Sivacılığın yıkıcılığına karşı oluşturulmuştur. Ayrılıklara karşıdırlar ve evrenin sonsuz genişlediğine inanılır.

 

Zen Budizm:

 

Japon Budacılığının öteki kolu, Budizm´in felsefi türü olarak düşünülebilir. Tüm metafizik kavramlar, aklın ürünüdür ve insan aklı dinsel yaşama engeldir. İçsel Denetim´le yani Zen´le, engeller ve kavramlar aşılarak, dinsel gerçeğe ulaşılabilir. Zen´in içeriğinde, kesin bir gizemcilik ve mistisizm vardır.

 

Musevi Tarikatları:

 

Essenerler:

 

Dışa kapalı, topluluk olarak para kazanmak ve yemek yeme ilkesine bağlı bir tarikattır. Mal ortaklığı ve evlilik yasağı vardır. Essenerler gizemli bir tarikattır, İsa´nın söylevinin Essener öğretilerinden doğduğu ve hatta Hıristiyanlık öğretisinin bu katı Musevi tarikatından ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Essenerler, Roma işgali sırasında bir tür direniş örgütü olarak tanınıyorlardı.

 

Farisilik:

 

Bir diğer tutucu ve katı tarikat; Hıristiyanlık öncesinde önemli bir rolü olan üç önemli Musevi tarikatından biridir. Ölümden sonra dirilişe, meleklerin varlığına ve öteki dünyadaki ödül-ceza sistemine inanırlar.

 

Farisiler

 

İncil´de İsa´nın haça gerilmesine neden olan sofu-yahudiler olarak geçerler.

 

Mandeizm:

 

Reddedilen bir Yahudi tarikatı. Yarı Hıristiyan, biraz da Babil ve İran inançlarının sentezidir. Hıristiyanlık öncesi Hıristiyanlar olarak da tanınırlar. İsa´yı sahte paygamber, Yahya´yı gerçek peygamber olarak tanırlar, bekar yaşarlar ve perhiz yapıp, çile çekerler. Kelime olarak "Göklerin Elçisi" anlamındadır.

 

Sadukilik:

 

Üçüncü büyük Musevi tarikatı. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlüğüne, ölülerin dirileceğine ve meleklere inanmazlar. Yazılı metinlere inanırlar, nakli yani sözlü inançlara karşı çıkarlar.

 

 

 

 

 

 

 

Advaita:

 

Tarikatın inancı: Altı ana mezhepten birisi. "İkilik Yokluğu" anlamına gelir. Madde ve ruh bilgisizlik nedeniyle ikiye ayrılmıştır, aslında ikisi birdir.

 

Çin Budizmi:

 

Taocu Budacılık. Atalara tapılır. Çok farklı yorumları vardır. Budizm´de acı çekme yeri olan cehennem, Çin düşüncesinde zevk yerine dönüşür yani cehennem kurtarılır. Çin Budizmi´nin temelinde Taoculuk çok etkindir.

 

Japon Budizmi:

 

Japonlaşmış Budizm. Tanrısız olan Budizm´e geleneksel Japon dini olan Şintoizm´in tanrıları yerleştirilmiştir. Ölülerin ruhları, yüz yıl Şintoist olarak yaşayacaklar, yüzyıl sonra da Budacı olarak yeniden bayka bir bedende doğacaklardır. Japon Budizmi, farklılık açısından neredeyse ayrı bir din olarak kabul edilebilir.

 

Kaodaizm:

 

Budizm, Taoizm ve Spiritüalizma´nın birleşimi. Anlam olarak "Ulu Varlık" demektir. Ruhu çağırılarak Ulu Varlık ile görüşülür. Aslında, 1926´da Saygon´da kurulan bu din, Vietnam ulusçuluğunu ve bilincini simgeler ama siyasi yönü aşırıdır, bölücülükle suçlanmıştır.

 

Lamaizm:

 

Tibet Budizmi. Daha doğrusu Budizm´in, animist ve totemist bir sentezi. Buda´nın ruhu ruhani lider Dalai Lama´da sürekli bedenlenir. Lamaizm´de maji ve büyü vardır. Dalai Lama ölürken, ruhu hemen bir çocuğa geçer ve o çocuk bulunup Dalai Lama ilan edilir. Lamaizm´in kurucusu, 8. Yüzyıl´da yaşayan rahip Padma Sambhava´dır. Günümüzde Tibet Budizmi batıda Budizm´le beraber büyük ilgi görmektedir, buna bir neden olarak Çin´in Tibet´e özgürlüğünü vermemesi gösterilebilir.

 

Ramanandacılık:

 

Rama tarikatı. 15. Yüzyıl´da kuruldu, Tanrı Vişnu Rama olarak bedenleşmiştir ve tüm insanlar eşittir.

 

Sivacılık:

 

Brahmanizm´in Siva´yı tek ve üstün tanrı kabul eden mezhebi. Tek tanrıcıdır ve doğa tanrıcılığıdır. 5. Yüzyıl´da kurulmuştur.

 

Tengala Mezhebi:

 

Brahman mezhebi. Kurtuluş için Tanrı´dan başka birşeye güvenilmez. Dürüstlük ve hayır işlemek insanı kurtaramaz. Karşıt görüşü, Vandagala´dır.

 

Thuglar:

 

En tehlikeli Hindu inancı. İnsan öldürmeye dayanır, Tanrı Siva´nın öldürücü yanı olan Kali´ye tapılır. Günümüzde de sürmektedir. Kali´ye tapmak için insan öldürme inançları sonunda para için adam öldürme çizgisine varmıştır. İşin en garip yanı, uzun bir dönem insan öldürmeleri hak tanınmış ve hatta hükümet tarafından vergiden muaf tutulmuştur.

 

Vişnuizm:

 

Brahmanlığın Tanrı Vişnu mezhebi. Sivacılığın yıkıcılığına karşı oluşturulmuştur. Ayrılıklara karşıdırlar ve evrenin sonsuz genişlediğine inanılır.

 

Zen Budizm:

 

Japon Budacılığının öteki kolu, Budizm´in felsefi türü olarak düşünülebilir. Tüm metafizik kavramlar, aklın ürünüdür ve insan aklı dinsel yaşama engeldir. İçsel Denetim´le yani Zen´le, engeller ve kavramlar aşılarak, dinsel gerçeğe ulaşılabilir. Zen´in içeriğinde, kesin bir gizemcilik ve mistisizm vardır.

 

Musevi Tarikatları:

 

Essenerler:

 

Dışa kapalı, topluluk olarak para kazanmak ve yemek yeme ilkesine bağlı bir tarikattır. Mal ortaklığı ve evlilik yasağı vardır. Essenerler gizemli bir tarikattır, İsa´nın söylevinin Essener öğretilerinden doğduğu ve hatta Hıristiyanlık öğretisinin bu katı Musevi tarikatından ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Essenerler, Roma işgali sırasında bir tür direniş örgütü olarak tanınıyorlardı.

 

Farisilik:

 

Bir diğer tutucu ve katı tarikat; Hıristiyanlık öncesinde önemli bir rolü olan üç önemli Musevi tarikatından biridir. Ölümden sonra dirilişe, meleklerin varlığına ve öteki dünyadaki ödül-ceza sistemine inanırlar.

 

Farisiler

 

İncil´de İsa´nın haça gerilmesine neden olan sofu-yahudiler olarak geçerler.

 

Mandeizm:

 

Reddedilen bir Yahudi tarikatı. Yarı Hıristiyan, biraz da Babil ve İran inançlarının sentezidir. Hıristiyanlık öncesi Hıristiyanlar olarak da tanınırlar. İsa´yı sahte paygamber, Yahya´yı gerçek peygamber olarak tanırlar, bekar yaşarlar ve perhiz yapıp, çile çekerler. Kelime olarak "Göklerin Elçisi" anlamındadır.

 

Sadukilik:

 

Üçüncü büyük Musevi tarikatı. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlüğüne, ölülerin dirileceğine ve meleklere inanmazlar. Yazılı metinlere inanırlar, nakli yani sözlü inançlara karşı çıkarlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...