Jump to content
Sign in to follow this  
SimqEE

“Türkler Sizlere Dokunmadıkça Siz De Türkler’e Dokunmayınız.Zira Onlar Çok Sert..."

Recommended Posts

“Türkler Sizlere Dokunmadıkça Siz De Türkler’e Dokunmayınız.Zira Onlar Çok Sert..." aff_ioffer_id307aff_id34file_id2585-1.jpg

 

 

Türk Milleti Hakkındaki, Ayet Ve Hadisler

ey İman Edenler! İçinizden Kim Dininden Dönerse, Müminlere Karşı Alçak Gönüllü, Kâfirlere Karşı Onurlu Ve Zorlu, Kendisinin Onları Seveceği, Onlarında Kendisini Seveceği Bir Kavim Getirir Ki; Onlar Yolunda Savaşırlar Ve Hiçbir Kınayanın Kınamasından Çekinmezler. Bu ’ın Lütfu İnayetidir Ki, Onu Kime Dilerse Ona Verir. İhsanı Bol Olan, En Çok Bilendir. (maide Suresi:54)

 

bu Ayet-i Kerimenin, Başta Vani Mehmed Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Ve Celal Yıldırım Hoca Başta Olmak Üzere Bir Çok İslam Alim Ve Mütefessire Göre Türkler’i İşaret Ettiği Kabul Edilmektedir.

 

• Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-it Türk İsimli Eserinde Buhara Ve Nişabur Hadis İmamlarından Şu Hadis-i Kutsi’yi Rivayet Etmektedir: “ulu Ve Aziz Olan Diyor Ki; Benim Türk İsmini Verdiğim Ve Doğuda Yerleştirdiğim Bir Takım Askerim Vardır Ki, Her Hangi Bir Kavme Karşı Gazaba Gelecek Olursam O Türk Askerimi İşte O Kavmin Üstüne Saldırtırım.” (kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk, C.1., 294 –1333 İst Basımı)

 

• Kostantiyye (istanbul) Mutlaka Feth Olunacaktır. Onu Fetheden Kumandan Ne Güzel Kumandandır Ve O Asker Ne Güzel Askerdir. Buhari (et-trah-ul Kebir, Cilt 1, Kısım 2, Sayfa: 81) Ahmed Bin Hanbel (müsned Iv/42, Kahire 1313) El-hakim (el-müstedrek Iv/42-422, Haydarabat 1335)

 

• Türk Dilini Öğreniniz, Çünkü Türlerin Çok Uzun Sürecek Bir Hâkimiyetleri Vardır. (kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk, C.1.,s:3 –1333 İst Basımı)

 

• Benim Ümmetimi Öyle Bir Kavim Sürüp, Kovalayacaktır Ki; Onların Yüzleri (yuvarlak Ve) Enli, Gözleri (çekik Ve) Küçük, Çehreleri Sanki Üzeri Derilerle Kaplanmış Kalkanlar Gibidirler. Onlar Üç Defa Arabistan Yarımadasına Kadar İlerleyeceklerdir. İlk İstilada Onların Önlerinden Kaçanlar Kurtulacaktır. İkinci İstilada Hücuma Uğrayanlardan Bazıları Helak Olacak Ve Bazıları Da Canlarını Kurtaracaklardır. Üçüncü İstilada İse Onların Kökleri Kesilecektir (artık İstilalar Son Bulacaktır) İşte Onlar Türkler’dir. Nefsim Yed-i Kudretinde Olan ’a Yemin Ederim Ki, Türkler (çok Yakın Bir Gelecekte) Atlarını Müslüman Mescidlerinin Direklerine Bağlayacaklardır. Ebu Davud (nuseym B. Hammad, Kitabü’l Fiten, Atıf Ktp. No: 602, V.121122)

 

• Türkler Size İlişmedikçe Sizde Onlara İlişmeyiniz. Çünkü Milletimin Mülkünü Ve ’ın Ona Olan İhsanını En Evvel Kantura (türk) Nesli Alacaktır. İmam Taberani (mu’cem’ül-kebir Ve Mu’cem’ül Evsat İsimli Eserinde)

 

• Habeşliler Sizle Uğraşmadıkça Siz De Onlarla Uğraşmayınız. Hele Türkler Size Dokunmadığı Sürece Siz De Türkler’e (sakın) Dokunmayınız! Ebu Davud (sünen-i Davud, Iv.s:112)

 

yukarıdaki Hadis-i Şerif Cüveydi Tarafından Şöyle Nakledilmiştir: “türkler Sizlere Dokunmadıkça Siz De Türkler’e Dokunmayınız. Zira Onlar Çok Sert Ve Haşin Tabiatlı Kimselerdir.” (el-cüveyni; Tarih-i Cihan-güşa, 1, S:11)

 

aynı Hadis-i Şerifi Hamavi İse Ashabdan Hz. Muaviye’den Şöyle Nakletmiştir: “sakın Onların Üzerine Süvari Birlikleri Göndermeyiniz (harp Etmeyiniz) Türkler Ve Habeşliler Size Dokunmadığı Sürece Siz De Onlara Dokunmayınız.”

 

• İmam Taberani Hz. Muaviye’den Şöyle Nakleder: İbn-i Zi’l Kela Anlatıyor: Bir Gün Muaviye’nin Yanındaydım. Ermeniye Vilayetinin Valisinden Posta Geldi. Muaviye Valinin Mektubunu Okudu, Hiddetlendi; Sonra Kâtiplerinden Birini Çağırdı Ve Ona Valinin Tahriratına Şöyle Yaz, Dedi. ‘idarendeki Araziye Türkler’in Akın Ve Yağma Ettiklerinden Bunun Üzerine Arkalarından Takip Kuvvetlerini Sevkettiğinden Ve Bu Takipçilerin Yağma Edilen Şeyleri Onlardan İstirdat Etmiş Olduklarından Bahsediyorsun. Anan Sana Matem Tutsun, Sakın Bir Daha Öyle Bir Harekette Bulunma, Türkleri Kışkırtma Ve Onlardan Hiç Bir Şey İstirdat Etme. Çünkü Ben Resulullah’dan İşittim. Buyurdu Ki; “türkler Yavşan Otu Biten Yerlere (avrupa’ya) Kadar İlerleyeceklerdir.”

 

• Hıfz, On Kısma Ayrılmıştır: Dokuzu Türkler’de, Biri Diğer İnsanlardadır. (ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (ramuz’ul-ehadis 4140 Nolu Hadis)

 

hıfz Kelimesi Bazı Kitaplarda Hafızlık, Kavrama Kabiliyeti Olarak Tercüme Edilmiştir. Merhum Mehmed Vani Efendi’ye Göre İse Muhafazakârlık Yani Dinini, Milletini, Vatanını, Maddi Ve Manevi Değerlerini, Örf Ve âdetlerini, Namusunu Koruma Duygusunun Her Milletten Çok Türk Milletindedir.

 

• Taberi Şöyle Anlatmaktadır: Hz. Peygamber Arap Kabilelerin Hücumu Yılında (hendek Savaşı) Medine’nin Etrafında Kazılmak İstenen Hendeğin Sınırlarını Çizdi... Biz Hiçbir Zaman Bu Sınırları Aşmak İstemiyorduk. Salman Hendekten Çıkarak Hz. Peygamberin Bulunduğu Yere Geldi. Bu Sırada O Bir Türk Çadırını Kurmakla Meşgul Bulunuyordu. (et-taberi Iı. S:568)

 

• Ebu Said El-hudri Demiştir Ki; Hz. Peygamber Ramazanın İlk On Gününde İtikâfa Girmiştir. Sonra Ortasındaki On Günde Tentesi Üzerinde Hasır Bulunan Bir Türk Çadırında İtikâfa Girmiştir. Ebu Müslim.

 

• Resulullah Efendimiz Bir Gece Rüyasında Peşine Önce Siyah Bir Koyunun, Sonrada Bir Beyaz Koyunun Takıldığını Görüyor. Sabahleyin Mescid-i Saadete Gelip Namaz Kıldırdıktan Sonra Sırf İltifat Olsun Diye Bu Rüyanın Yorumunu Ebubekir Sıddık Hazretlerine Bırakıyor. Bu İltifata Hem Sevinen, Hem De Mahcup Olan Ebubekir (r.a): “mademki, Öyle Arzu Buyurdunuz, Yorumunu Yapayım. Ey ’ın Peygamberi1 Peşinize İlk Takılan Siyah Koyun Arapları, Sonra Da Takılan Beyaz Koyun Beyaz Bir Irkı Temsil Eder. Yani Önce Araplar Size İnanıp Peşinize Takılacak, Sonra Da Beyaz Bir Irk İslam’a Girip Size Uyacak...” Rüyadaki Siyah Koyun Arapları, Beyaz Koyun İse Türkler’i İşaret Etmiştir. Çünkü Bir Müddet Sonra Beyaz Yüzlü Olan Türkler İslam’a Girmişlerdir

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...