Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ihram

Süryanilerde Kilise ve İçindeki Tinsel İşaretler

Recommended Posts

Guest ihram

www.estanbul.com

 

Kuruluş döneminden bu yana Süryani Kilisesi, tinsel ve göksel soyut kavramları özdekseller (maddi) kullanarak somutlaştırıp, bireylerine yansıttı. Bu yüzden kilise içinde bulunan her nesne, göksel ve tinsel bir kuruma işaret etmektedir. Başka bir değişle, kilise içinde bulunan ve Kilise Ataları tarafından konulmuş yersiz, anlamsız hiç bir nesne yoktur. Bu ise, inanlı topluluğun duyularını, dikkatlerini ve uslarını (akıl) ruhsal kavramlara yöneltme amacını gütmektedir.

Süryanice’deki "İto" (Kilise) sözcüğü, Rab Mesih imanlılarının oluşturduğu topluluğa ve bu topluluğun tinsel gerekleri yerine getirmek üzere Tanrı ile baş başa olabildiği yapıya işaret etmektedir.

Geleneksel olarak yapısı tamamlanan yeni kilise, kiliselerin kutsamasına özgü özel dualarla, dört duvarı kutsal Murunla yağlanacak şekilde Episkoposlarca ( patrik - metropolit) kutsanır.

 

Kilise Yönü:

Rab Mesih’in doğudan geleceğinin bir simgesi olarak, kilise, yönü doğuya bakacak şekilde uzunlamasına inşa edilir. Günahtan ötürü kovuldukları ilk yurtları Aden Bahçesi’ne olan özlemlerinin ve Rab Mesih’in ikinci gelişi doğudan olacağının bir işareti olarak kilise bireyleri de yüzlerini doğuya çevirerek günlük dualarını yapmaktadırlar.

 

Kilise Yapısı:

Kutsal "Madebho" (Mihrap) bölümü, ruhani ve diakoslara özgü "Gude"(grupluk) bölümü, inanlı topluluğun dua bölümü "Hayklo" olmak üzere, üç ana bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci Bölüm:

Bazı kiliselerde metropolitin saygınlığı ve oturması için madebho bölümüne bir kürsü konulmaktadır. Ayrıca bu bölümde belirli zamanlarda, özel anlamlar için açılıp kapatılan bir de perde bulunmaktadır. Giriş bölümünün ortasında Süryanice’de "Goğulto" (cilcile) denilen İncil sehpası vardır.

 

İkinci Bölüm:

Mor İgnatius Nurani’nin ruhsal görünümünün etkisinde kalarak Göksel Uruşalim’de gördüğü, sağdaki peygamberler, soldaki Rab’bin elçilerine işaret eden iki grupluk gude vardır:

 

Üçüncü Bölüm:

İnanlı topluluğun dua için hazır bulunduğu bölümdür. Genellikle bu bölümün bitişiğinde (bazı kiliselerde ayrıdır) cemaati duaya çağıran bir de çan bulunmaktadır.

 

Kilisenin üç bölümden oluşması başlı başına bir anlam içermektedir. Madepho (Mihrap) bölümü insanın başına, grupluk (Gude) iki ele, hayklo bölümü ise, insanın göğüs ve ayaklarına birer işarettirler. Çünkü baştaki akıl, insanın yaşam boyunca yönlendirmektedir. Aynı şekilde mihrap üzerinde Rab Mesih, organları inanlı cemaatı tinsel yönden yönetmektedir.

 

 

(ALINTIDIR!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...