Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ihram

Süryanilerde Kilise Ritüelleri (Ayinler ve İbadet)

Recommended Posts

Guest ihram

Patriarch_Moran_Mor_Ignatius_Zaka_I-1.jpg

 

Kilise ritüelleri; yani dua ve kutsal sırların icra edilişi hiç şüphesiz Hıristiyanlığın başlangıcına dayanmaktadır. Aziz Mor Favlus’un da belirttiği gibi: " Yüce Tanrı’nın Kilisesinde, aziz Elçiler’den aldığı öğretiler, gelenekler doğrultusunda, dua zamanında tekrarlanan dualar, Kutsal Kitabı okuyup açıklanması ve kutsal sırları icra ederdi." Didaskaliye kitabının yazarı bu tür rituelleri, kitabında kısa olmakla beraber temel dualarıda ekleyerek belirtmiştir.

 

34448.jpg

 

Kilisede okunan duaların ilki, içerdiği güzel ilahileri ve derin anlamlı sözleri nedeniyle, Peygamber Davut’un mezmurlarıdır. 4.yüzyılın sonlarına doğru, ünlü Hıristiyan ataları, ayin ve ibadetlerde özel makamları olan ölçülü manzum ilahiler kullanmaya başladılar. 7.yüzyılın sonlarına doğru Süryani kilisesi rituelleri tam bir düzene girinceye kadar, manzum ilahilerin yanında bazı gerekli dualar nesir halinde yazılmaya devam edilmiştir. Ancak bu ritüellere daha sonraki nesillerden eklemeler yapılmıştır. Bu şekilde diğer Hıristiyan halklar değişik kökenleri ve lisanlarına göre bu alanda ilerlemeye devam ettiler.

 

izbirakanlar10-1.jpg

 

Belli olan bir gerçek varsa, o da kilisenin ayin ve ibadet şeklinin temel kavramlar dışında ilk asırlarda komşu ülkelerde dahil olmak üzere her yerde aynı düzende uygulanmıyor olmasıydı. Ancak bununla beraber, Hıristiyanlığın yaygınlık kazanması ve dua kitaplarını yazan hattatlar arasındaki kültür farklılığı gibi nedenlerden, kilise rituellerinde bir takım değişiklikler ve farklılıkların olması doğal karşılanmalıdır.

 

Bağdat Metropoliti Laazar Bar Sobtho (829), "Kutsal Ayin hizmeti düzenlemesi" adlı mektubunun 3.Bölümünün 31.paragrafında şöyle belirtmiştir: "Papazlar kendileri için yazdıkları ve (Fankiyothö) denilen ibadet ve ayin kitapları, bilinçsiz bir takım ekleme ve eksiltmeler yapmışlardır." Aynı şekilde "Kutsal Ayin’in tefsiri" adlı mektubunda Bar Vahbun; "Ruhanilere ait Ayin ve ibadet kitabında, gereksiz fazlalıklar ve eksiklikler içermektedir." diye belirtmiştir.

Alimlerin özen gösterip ediplerin üzerinde kalem oynattığ"ı çok etkileyici ve özenli eserler içerdiğinden dolayı, Kilise rituelleri Süryani Edebiyatı tarihinde çok önemli yer tutmaktadır. Bundan dolayı onları araştırıp incelemek çok önemlidir. Doğu tarihi batılı uzmanların (oryantalistler) araştırmadaki güçlük nedeniyle bu konu üzerinde fazla durmadı. Ancak Baumstrack bu konuya sadece bir kitabında değinmiştir.

 

imperiaflex_0_0_0-1.jpg

 

Bu eserler Süryani Kilisesinde 15 ayrı sınıf oluşturur. Bunlar:

1- Şhimo olarak da bilinen haftalık dua kitabı.

2- Kutsal kitaptan okumalar

3- Kutsal Ayin kitapları (Anafuralar)

4- Yıllık Pazar günlerine ait dua kitabı (Fankitho)

5- Seydi bayramlar ve Azizlerin günlerine ait dua kitabı (Fankithö)

6- Büyük Oruç ve Elem haftası ile ilgili dua kitabları (Fankiyöthö)

7- Ktobo dHusoye (Pazar, bayram, Oruç, Elem haftası ve diğer günlere ait dua kitapları)

8- Vaftiz, Evlilik, hasta yağı ve tövbe ile ilgili kitap

9- Ruhanilerin merasimleri kitabı

10- Bayramlarla ilgili tören kitabı

11- Defin merasimi kitabı

12- Kahinlerin ve rahiplerin özel dua kitabı

13- Kilise nameleri (Beth Gazo) kitabı

14- Hayat kitabı (Sfar Haye)

15- Senelik Bayram çizelgesi

 

(ALINTIDIR!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...