Jump to content
Sign in to follow this  
Mira

Wiccan Bir Kızdan Mektup..

Recommended Posts

Arkadaşlar bu mektup uydurma değil Nicole isminde wiccan bir kızın günlüğünden alınmıştır.Gerçekten güzel bir mektup çok şey anlatmak istemiş.Anlamayanlara...

 

'''I am a witch. (ben bir cadıyım.) I do not worship Satan;I am not interested in Satan. (şeytana tapmıyorum, şeytanla ilgilenmiyorum.) Satan was invented by the Christians. (şeytan hristiyanlar tarafından icat edilmiştir.) Satanism is a form of Christianity. (satanizm hristiyanlığın bir formudur.) I am not a Christian. (ben hristiyan değilim.) I don't go to church on Sunday. (pazarları kiliseye gitmiyorum.) Jesus is NOT my savior. (isa benim kurtarıcım değil.) He was simply a holy man who lived 2,000 years ago.(o sadece 2000 yıl önce yaşamış kutsal bir adamdı.)

 

I am not afraid of going to Hell because I don't believe in Hell any more than I believe in Satan. (cehenneme gitmekten korkmuyorum, çünkü cehenneme şeytana inandığımdan daha fazla inanmıyorum.) I believe in reincarnation; that I will come back to this world or another and live out another life. (reenkarnasyona,bu dünyaya ya da başka bir dünyaya yeniden gelip başka hayatlar da yaşayacağıma inanıyorum.)

 

I am not evil. (ben kötü değilim.) Telling people I am a "good witch" or asking me if I am a

good witch implies that there are evil witches. (insanlara iyi bir cadı olduğumu söylemek,ya da bana iyi bir cadı olup olmadığımın sorulması kötü cadıların var olduğunu ima ediyor.) There are evil people in the world and there are people who chose to work with the forces of nature in a way that harms others; those people are NOT witches. (dünyada kötü insanlar var,ve doğanın güçlerini başkalarına zarar verecek şekilde kullanan insanlar var,fakat bu insanlar cadı değil.) The central law of being a witch is: "if it harms none, do as you will". (bir cadı olmanın temel kuralı/yasası, "başkalarına zarar vermediğin sürece istediğini yap"tır.)

 

Please don't ask me about sacrificing cats or desecrating churches. (lütfen bana kedi kurban etmek veya kiliselere saygısızlık etmek gibi şeylerden bahsetmeyin.) I love my cats! (kedilerimi seviyorum.) And I don't go into churches or synagogues unless a friend from that religion invites me to some special occasion. (kiliselere ya da sinagoglara,o dinlerden bir arkadaşım özel bir durum vasıtasıyla beni davet etmedikçe gitmiyorum.) And if I do enter a church, I am not struck by lightning. (ve eğer bir kiliseye girersem, beni yıldırım çarpmıyor.) If a Christian or a Jew or a Buddhist came to a pagan ritual, our gods would not strike them dead either. (bir hristiyan,yahudi ya da budist de bir pagan ritüeline gelirse,aynı şekilde tanrılarımız onları da çarpıp öldürmeyecektir.) Isn't that something to think about? (bu üzerine düşünülmesi gereken bir şey değil mi?)

 

Wearing a pentacle is no different than wearing a cross, crucifix, or Star of David. (beş köşeli bir yıldız *pentacle* takmak, bir haç veya davut yıldızı *hexagram* takmaktan daha farklı değildir.) If you want me to take off the symbol of MY religion -and Wicca is a religion, protected by the same First Amendment rights as other religions- because it's offensive, you need to make everyone of every religion do that. (ve eğer sırf sizi alındırdığı/ kızdırdığı için kendi dinimin, -evet wicca bir din ve tıpkı başka dinler gibi kişisel özgürlük ve haklar kapsamında yasalarca korunuyor- sembolünü kullanmamamı/takmamamı istiyorsanız, diğer tüm dinlerin mensuplarına da aynı şekilde yaklaşmanız gerekir.)

 

The five points of the star signify the four elements of Earth,Air,Fire &;Water,and the fifth point is Spirit;encircled by the World. (daire içinde 5 köşeli yıldız, dünya tarafından çevrelenmiş hava su ateş ve topraktan ibaret 4 elementi ve ruhu simgeliyor.) How that can offend anyone boggles my little pagan mind. (bunun nasıl olup da birilerini kızdırabildiği/rahatsız ettiği küçük pagan zihnimi kurcalıyor.) An image of a tortured, dying man is more offensive,yet thousands of people openly wear crucifixes every day. (işkence görmüş ölen bir adam imajı daha rahatsız edici, oysa her gün binlerce insan açıkça haç takıyor.)

 

 

 

Please don't ask me if I'm in a "coven" in that half-horrified, half-fascinated tone of voice. (lütfen sesinizde o yarı korkmuş yarı büyülenmiş ifadeyle bir kovana mensup olup olmadığımı sormayın.) If I want to talk about my coven, I will bring it up. (eğer kovanım hakkında konuşmak istersem zaten konuyu ben açarım.) If I am a solitary practitioner, I have no coven to discuss. (eğer inancımı/dinimi yalnız başıma uygulayan/yaşayan biriysem, hakkında konuşacak bir kovanım da yoktur.)

 

 

in any case, our rituals have candles, food, drink, poetry, dancing...yes, there is a knife but it only cuts the air, not anyone's flesh. (ritüellerimiz her şart altında mumlar, yemek, içecek, şiir, dans, evet ve hatta bir bıçak *athame* içeriyor. Fakat o bıçak sadece havayı kesmek için kullanılıyor, hiç kimsenin etini değil.)

 

 

 

I don't drink blood. (kan içmiyorum.) I am not some kind of vampire. (bir çeşit vampir değilim.) I wear black because it keeps negativity away and to tell the truth...it looks better on me than pink,orange and purple polka dots!(siyah giyiniyorum çünkü negatifliği uzakta tutuyor/negatiflikten koruyor, ve gerçeği söylemek gerekirse bana pembeden turuncudan ve mor puantiyelerden daha çok yakışıyor.)

 

If you want to ask me something related to MY religion, ask me when the next full moon is. (eğer bana benim dinimle ilgili bir şey sormak istiyorsanız, bir sonraki dolunayın veya mavi ayın ne zaman olduğunu sorun.)Or the next blue moon Or what a blue moon IS! (ya da mavi ayın ne olduğunu!) Ask me about herbs. (bana bitkiler, kristaller, şifa hakkında soru sorun.) Crystals, Healing, Even ask me to make you a love potion. (hatta sizin için bir aşk iksiri hazırlamamı isteyebilirsiniz.)

 

I don't cast spells on other people and I won't cast a spell on you to make you prettier, thinner, more desirable. (başka insanlara büyü yapmıyorum, ve sizi daha güzel daha zayıf veya daha arzulanır yapmak adına size de bir büyü yapmam.) I won't cast a spell on your quarry to make him/her love you. (aşık olduğunuz kişinin sizi sevmesini sağlamak için bir büyü de yapmam.) Trust me,you don't want that,you don't want the Karma that involves and neither do I! (bana güvenin,bunu istemezsiniz,bunun gerektirdiği karmayı ne siz istersiniz ne de ben!) That's a form of manipulation, taking away someone's power, infringing on their free will. (bu bir manipulasyon şeklidir,başkasının özgür iradesine müdahale etmek,onun gücünü almaktır.) Not nice at all. (hiç de iyi -bir şey- değil.)

 

 

 

I also won't cast a binding spell to make someone STOP doing something to you. (ayrıca sizi rahatsız eden birini durdurmak için bir bağlama büyüsü de yapmam.) Spell work is about cocreation. (büyü yapmak,birlikte yaratmak ile ilgili bir şeydir.)

 

A witch works with universal energy, with the gods,to tilt the engine of probability somewhat. (bir cadı olasılığın motorunu ateşlemek adına evrensel enerji ve tanrılarla birllikte çalışır.) Need money? (paraya mı ihtiyacınız var?) Don't try to ensorcel your boss to give you a raise. (patronunuzu maaaşınıza zam yapması için büyülemeye kalkışmayın.) Simply ask the universe to increase the flow of abundance in your direction. (basitçe,evrenden hayatınıza yönelmiş bolluk akışını artırmasını isteyin.) That infringes on NO ONE's free will. (bu hiç kimsenin özgür iradesini ihlal etmez.)

 

Giving me a book about the Burning Times is like giving a book on The Holocaust to a Jewish person. (bana cadı avıyla ilgili bir kitap vermek bir yahudiye soykırımla ilgili bir kitap vermek gibi bir şey.) It's not funny and is rude! (hiç komik değil,ve de kabaca!)

 

Yes, I do go to Salem,but not because any of those poor executed people were witches -the jury is still out on some of them-,but because there's cool pagan shops there. (evet,Salem'e giderim fakat ölüme mahkum edilmiş bir kaç zavallı insan cadı olduğu için değil,orada güzel pagan mağazaları olduğu için.) If there were cool pagan shops in a town called East Cowflop, I'd go there as well! ("east cowflop" isminde bir kasabada güzel pagan mağazaları olsaydı oraya da giderdim!)

 

Don't try to make me ashamed of who I worship and what I am. (beni inancımdan ve olduğum kişiden/kendimden utandırmaya çalışmayın.) Please don't try to convert me or "save" me. (beni dönüştürmeye ya da "kurtarmaya" çalışmayın.) Don't throw holy water on me. (üzerime kutsal su serpmeyin/fırlatmayın.) Don't leave little pamphlets on my desk or windshield.(arabamın ön camına veya sıramın üzerine kitapçıklar/broşürler bırakmayın.)

 

I don't need to be saved.(kurtarılmaya ihtiyacım yok.) Witches are proud of the fact that we don't recruit people to become witches. (cadılar,cadı olmak için insanları devşirmedikleri gerçeğinden gurur duyuyor.) We simply ARE and those around us see how we think, how we act and our inner peace and only when someone says "how do I become a witch?" do we take them into the fold with us. (biz sadece öyleyiz, ve etrafımızda bulunanlar nasıl düşündüğümüzü, nasıl hareket ettiğimizi ve iç huzurumuzu görüyor. Birisi yalnızca "nasıl bir cadı olurum" diye sorduğu zaman onu bağrımıza basarız.)

 

 

I will NEVER leave a religious tract with anyone. (ben asla hiç kimsenin aracılığıyla dini bir broşür bırakmam/dağıtmam.) I don't have one, unless you count this letter. (bu mektubu saymazsanız öyle bir şeye de sahip değilim.)

 

I am not asking you to convert. (sizden değişmenizi istemiyorum.) I am only asking you to please understand. (sadece lütfen anlamanızı istiyorum.) If you don't want to understand,well then just leave me alone. (eğer anlamak istemiyorsanız,o zaman sadece beni yalnız bırakın.)"'

 

dır..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MEGANOM

harika çok ama çok güzel işte benim anlatmak istediğim şey bırakın eğer başkasına zarar vermiyorsa isteyen istediğine inansın ve ınsanlara inançları yuzunden ocu gıbı bakmayı lutfen bırakalım cok tesekkurler MİRA

Share this post


Link to post
Share on other sites

herşeyin temeli zaten Allah'a tanrıya yaratıcıya inanmaktan geçiyor...eğer bir insan yaratıcıya şükretmeyi biliyorsa o insanın hangi dine inandığı pek de mühim değildir.yeter ki onu yaratanın farkında olsun,ona şükretmeyi bilsin ama Allah'la arasında bağ kurarken nasıl yol izlediği kimseyi ilgilendirmez..

 

paylaşım için teşekkürler mira:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

şeytan hristiyanlar tarafından icat edilmiştir.

Çok ilginç mektup muş. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu mektupa inanamayız. Kuran dır bizim rehberimiz orada cinlerden bahsediyor sma hiç cadılardan bahsedildiğini duymadım.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...