Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Asurbanipal

Yılan Sembolü

Recommended Posts

Guest Asurbanipal

Yılan...

Olur olmaz yerde karşımıza çıkar.

Kah mitolojide,kah destanlarda.kah..

Kutsal kitaplarda.Kah...

Ve tabii ki Tıp sembolünde..

Yılan,Ejderha,Şahmeran,Ejder,Typhoon..

Mısır firavunları onu başlarında taşırdı.

Başlarındaki kabarmış kobra..

İnisiye edilmiş olduklarını ifade ederdi.

Tevrattaki adı Nahaş.

Nahaş....İbranice de..

Çift manalıdır..Bir anlamı ile Yılan.

Ama,diger anlamı ile de..

Sırları bilen/Sırları çözen.

Tıbbın sembolü olarak seçimi de..gerçekten..

İlginç.

1937 de Türk Tıp tarihinin kurucusu.

Prof.Süheyl Ünver tarafından,teklif ve kabul ediliyor.

1956 da da Dünya Tıp Cemiyeti tarafından kabul edilerek..

Küreselleştiriliyor.

İlgin olan da budur.

Birbirine dolanmış çifte yılan..

Tıbbın sembolü..

Yılan,bazen ululanıp..bazende lanetlenmiştir..

Nedense..

Sümerde..Enki'nin sembolü idi.

Tufanda Utnapiştim'i uyarıp..İnsanlıgı kurtaran..

Tevratta ise Havvayı baştan çıkaran.

Tıp sembolü olarakta ...ne diyelim?

Şifa dagıtan.

Ezoterik felsefede..

Sırları bilen/Sırları saklayan/Sırların kaynagı..

Birde kuyrugunu yiyen yılan var..Kundalini,

Bu kadar zıtların sembolü olabilmek..

Gerçekten de..Derin bir..

Sırdır.

Birde şu var..

Doguda Çinden..Batıda Meksika-Aztek..

Medeniyetlerine kadar küresel olarak yayılmış..

Bir iyicil ejderha motifi vardır.

Eski Türk inanışlarında da Ejderha..

Kutsal ve iyicil bir göksel varlık idi.

Sonradan..günümüze dogru..

Kötücül şeytan oldu.

Bizim Bergamalı..Asklepios..

Tıbbın babasıdır..İlginçtir ki..Oda,

Yılanlı bir sopa taşırmış..Tıpkı,

Hermes gibi.

Hermes Trismegistos.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest HaSuK

yanlıs hatırlamıyorsam fıravunlar donemınde mısırda doktor olmak ıcın su sınav verılıyordu doktor olacak kısının vucuduna yılan zehrı verılıyordu hangı zehır olduğu soylenmıyordu kısı zehırın ne olduğunu ve antizehrini bulmak zorundaydı bulamazsa oluyor bulursa doktor oluyordu ayrıca bır cok hastalığın tedavısınde yılan zehrı kullanılıyordu doktor olan kısılere yılan ablemı olan yuzukler verılıyordu bu yuzukler o kısılerın muhurlerı oluyordu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asurbanipal

Kudra veHaSuk arkadaşlara zenginleştirici katkıları için,

Teşekkürler.

Dahada zenginleştirilebilir,deşildikçe..

Önemli bilgier verme potansiyeli olan,

Kült bir kavramdır Yılan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Yılan Sembolü

 

-Yeryüzündeki hemen hemen tüm tradisyonlarda yer etmiş bir semboldür. Yılan sembolizminin işlendiği tüm inanışları ve mitleri tek tek saymak olanaklı değilse de, bu sembolün kullanıldığı tradisyonlara birkaç örnek verilebilir:

-Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam tradisyonları . (Şeytanın ve kimi zaman aklın sembolü olarak kullanılır.)

-Sümer tradisyonları . (Yer ve gök ilahlarını yaratanlar biri erkek biri dişi olan iki yılandır.)

-Eleusis misterleri, İsis misterleri ve Mitraizm inisiyasyonları . (Eleusis inisiyasyonunda kozmozun oluşumu Kibele ile Orion adlı yılanın sevişme vibrasyonları yla açıklanır. Orfik inisiyasyon merkezi Delf Tapınağı’nda birbirine helisler çizerek dolanmış üç yılandan oluşan bir bronz sütun bulunuyordu ki, bu sonradan İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’na getirilmiştir. )

-Eski Yunan tradisyonları . (Hermes’in ünlü, “kadüse” denilen çift yılanlı asası ve Asklepios'un Bergama'da da görülen, başları aynı dairesel kapta, süt içen iki yılan sembolü.)

-Mu tradisyonları . [J. Churchward’a göre Mu kolonilerinde, yedi başlı yılan, yılanlı ağaç, yumurtalarının çevresinde spiral biçimde çöreklenmiş yılan, iki ”S" biçiminde çift yılan, iki noktalı (yıldızlı) yılan, veya içinde noktalar (yıldız konumları) olan “S” biçimli yılan sembollerine rastlanmıştır.]

-Doğu ezoterizmi. (Reenkarnasyon ve kozmik gelişimin devri-hareketini ifade eden, kuyruğunu ısıran yılan sembolü.)

-Mezopotamya ve Hint ezoterizmi. (Kadüse benzeri çift yılanlı asa.)

-Budist ezoterizm ve tantrizm. (Dünya’nın ve insan bedeninin enerjetik ekseninin çevresinde dolanan iki akımı temsil eden iki yılan sembolü>

-Hinduizm. (Gelişimi ve devri-hareketi temsil eden “Ananta” yılanı ve süt denizinde çift rotasyon hareketleri yapan “Vasuki” yılanı)

-Eski Mısır tradisyonları . (Uç başlı yılan, kanatlı iki yılan, başında iki boynuz ve bir disk taşıyan yılan, yaratıcı yılan “Kneph” ve “Apofis” yılanı)

-Quiche (Kişe) ve Maya tradisyonları . (Dünya insanını meydana getiren mavi-yeşil tüylerle kaplı uçan yılan)

-Minos tradisyonları . (Yılan tanrıça)

-Hitit tradisyonları . (Göktanrı ile mücadele halinde tasvir edilen yılan)

-Selçuklu tradisyonları . (Kabartmalarda çift yılan)

-Çin, Japon ve Batı tradisyonları . (Ejder biçimine sokulmuş tüylü ve tüysüz yılan)

-Kimi Afrika kabileleri tradisyonları . (Yaratıcının imajını, yaşamın devri-hareketini ve reenkarnasyonu temsil eden çöreklenmiş piton yılanı)

Ezoterik bilgilere göre, yılan sembolü, her sembol gibi, farklı anlamlarda kullanılmakta olup, sembolün anlamı kullanıldığı yere göre değişmektedir. Bununla birlikte, ezoterik bilgiler biraraya getirildiğinde bu sembolün başlıca yedi anlamda kullanıldığı görülmektedir:

1- Yeryüzündeki tradisyonları n çoğunda, bilindiği gibi, şeytanı yani menfi tesiri ya da nefsaniyeti temsil eder.

2- Rüyalarda, kötülüğü, nefsaniyeti, ahlak bakımından geri fakat kurnaz varlıkları temsil eder.

3- Kimi tradisyonlarda spiral galaksiyi ve spiral bir galaksi olan Samanyolu Galaksisi’ne ait bir uygarlığı ve ırkı (genetik bakımdan) temsil eder.

Kimi araştırmacılara göre, Aztek, Maya ve İnka tradisyonları ndaki, insanlara uygarlığı öğrettikten sonra göklere geri dönen yeşiltüylü yılan ilah Quetzalkoatl inanışında, Attikalılar’ın ilk kralları yılan-ilah inanışında, Slav tradisyonları ndaki kahraman yılan-oğlu Vseslaviç inanışında, İskandinav tradisyonları ndaki yılan kılıklı ilah Votan inanışında ve benzeri birçok inanışta, Tevrat’ta Elohim adıyla belirtilen kozmik biyokimyacılar tarafından imal edilmiş bu galaktik insan tipi ya da galaktik ırk sözkonusu edilmektedir.

4- Yılan sembolü kimi biçimsel kullanımlarında çiftyıldız Sirius’un yörüngesini temsil eder. Örneğin, Mayalar, yeşil tüylü yılan ilah Kukulkan’ı, bir çiftyıldız olduğundan “S”ler çizecek şekilde dolanan Sirius’un yörüngesini gösterecek şekilde “S”ler çizen bir yılanla temsil eder ve yıldızın yörüngedeki konumlarını, yılan içine yerleştirilen yuvarlak yeşim taşları ile gösterirlerdi. Eski Mısır’da bu yörünge, her gün güneşi taşıyan Ra’nın -ki Ra, ezoterik bilgilerde fiziksel güneşle değil, spiritüel bir güneş olan Sirius ile ilişkilendirilir- peşinde dolaşan Apofis yılanıyla sembolize edilirdi. Aslında iki yıldız sözkonusu olduğundan iki yörünge, kimi sembolizmlerde birbirine dolanan iki yılanla temsil edilmektedir.

5- Yılan sembolü, kimi kullanımlarında, özellikle “uroboros” (ouroboros) adı verilen, kuyruğunu ısıran yılan biçiminde çizildiğinde, kozmik gelişimin devri-hareketini ve doğum-ölüm çemberi de denilen reenkarnasyonu ifade etmektedir. (Reenkarnasyon, yılanın deri değiştirmesi sembolizmiyle de ifade edilir.)

6- Yılan sembolü tantrizm ve yogada kundalini enerjisini temsil etmek üzere kullanılır.

7- Yılan, kimi zaman da, kozmik güçler, dualite, "akışkanlar" , kozmik oluşumların, spiral galaksilerin meydana getirilmesi, Sirius'un yörüngesi, ruhsal tekamüller ve kozmik devri-hareketler, kozmik nesnelerin periyodik dolanımlarını belirtmek üzere zaman ile ilgili çeşitli anlamlara gelen spiral sembolünün somut olarak temsil edilmesinde kullanılmaktadır.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Minikedipipimi7

Bendende minik br bilgi kuyrugunu ısıran yılan semboliktir. Gözümüzde canlandırdıgınzda daire sekli karsımıza çıkar. Ve daire sonsuzlk anlamına gelir. yeniden doğusda sonsuzluk ( daire ) ile ifade edilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest shadow

Şahmeran,yılanların efendisi.daima sizlere sorun yaşatacaktır.boğazınızda sıkışma,nefes almada zorluklar,ellerinizde vede ayaklarınızda uyuşma.hem isminden uzak durun hemde sembollerinden size küçük bir tavsiyem.Daireler sizi çıkmaza sürükler,bilmediğiniz,sadece işittiğiniz,okuduğunuz herşey bu ilimde sizin için bir tehlikedir unutmayınız

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mole

bir yırtıcı kuş düşünün yılan görürseniz:).shadowa tavsiyeleri için teşekkür ederim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest shadow

insanların hafife vede alaya aldıkları şeyler onların zamanla korkusu vede,çıkmazı olur muş.yazdıklarımı çokta yabana atmayın.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mole

ben alaya almadım umarım yanlış anlamadın.bilmediğin yoldan gitme demek istedin doğru dedin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...