Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Lucky

Gayrimüslim Şehitlerimiz

Recommended Posts

Guest star67

şimdi vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş ve ölmüş müslüman olmayan kişiler için nasıl bir sıfat kullanmak gerekir ?onun hakkında fikir beyan edip işi barnabanın hristiyanlık ve şehitlik görüşü üzerinden değilde sefa kaplanın yazısı üzerinden devam ettirirsek daha güzel sonuçlar alırız sanırım

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nagmagayil

Allah yolunda öldürülen müslümana şehit denir.

Şehitlik, Allah katında yüksek bir rütbedir.

 

Şehit Allah’ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklanacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. Kur’an-ı Kerim’de şehitler hakkında şöyle buyurulur:

“Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz onu anlayamazsınız.” (Bakara, 154)

 

İsyankar, günahkar kişi şehit olur mu?

 

İsyankar ve günahkar olmak şehitliğe mani değildir. Ölen kişi asi olsa da iman ve amel bütünlüğü içerisinde ölmüş ise o kimse şehittir.

 

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

 

“Şüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder.” (Hud, 44)

 

İmansız kişi şehit olamaz

 

Uhud harbinde Peygamberimiz’e (s.a.v.) demir zırh ile yüzü örtülü bir kişi geldi de:

 

“Ya Rasulallah! Hemen harp edeyim de sonra müslüman mı olayım?” diye sordu. Rasulullah (s.a.v.):

 

“Müslüman ol, sonra harp et.” buyurdu. O da hemen müslüman oldu, sonra vuruştu. Nihayet şehit edildi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):

 

“Az işledi, fakat çok kazandı.” buyurdu. (Buhari, 8/277)

Ebu Hureyre, bu hadiseyi bir bilmece haline sokarak, haydi bana bir kişi bildiriniz ki o, bir kere olsun namaz kılmadan cennete girmiş olsun, diye sorarmış.

 

Allah (c.c.), iman edenlerin amellerini zayi etmez. Şehadet, Allahu Teala’nın mümin kullarına ilahi mevhibesidir. Bunu belirleyen Allah Teala’dır. Kullar, sadece zanni hükümle, hüsnü zan besleyerek umarız şehit olmuştur diye sadece iyi niyetini açıklar.

 

İmansız olan kafirler hangi şartlarda olursa olsun onlar asla şehit olamazlar. Zira kafirin bütün amelleri seraba benzer. Beklentileri olmasına binaen umduklarını bulamazlar.

Rasulullah’ın da bulunduğu bir savaşta ashab-ı kiramdan biri için, “Ya Rasulallah, falan da şehit oldu.” buyurduklarında rahmet Peygamberi şöyle dedi:

 

“Hayır o şehit olmadı. Çünkü “ne güzel savaşıyor” desinler diye savaştı, bundan dolayı şehit olamadı. Şehitlik ihlas ister, iyi niyete muhtaçtır. Amelleri niyetlere göre karşılık bulur.”

 

İman eden ve salih amel işleyen, Rabbına teslim olan, Allah kendisinden, kendisi de Rabbından razı olan, Allah için, Allah yolunda ölendir şehit. Bu hükmü de Allah (c.c.) verir ve onu mükafatlandırır.

 

Secde etmeye lüzum hissetmeyen, dinin emirlerinden rahatsız olan, baş örtüsünü içerisine sindiremeyen, müslümanları inancından dolayı hakir görenler, gafletle ölenler asla şehit olamazlar. Onlara A, B, C, E şehitleri dense de Allah ve Rasulü’ne karşı savaş açanların ne kendileri, ne de tabileri şehitlik mertebesine ulaşabilirler.

 

Allahu Teala şöyle buyuruyor:

 

“Allah ve Rasulü’ne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak (acımadan) öldürülmeleri.”

 

Allah’a savaş açanların Allah’tan alacağı yoktur. İçkiyi, kumarı, faizi, zinayı hoş gören ve devamını sağlayanlar Allah’la savaş halindedir.

 

Ve's-Selâm...

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lucky

Sevgili Nagmagayil kardeşimiz Müslümanlıkdaki Şehitlik kavramını ayrınıtılı olarak açıklamış; teşekkür ederim.

 

Sefa Kaplan'ın yazısında vurgulanmak istenen vatan şehitliği kavramıdır.. Bu anlamda Devletimizin katıldığı savaşlarda vatanımız uğruna canını feda eden herkes inançları ne olursa olsun vatan şehididir. Sanırım bu konuda herkes aynı fikirdedir.

 

Rab'bin lütfu sizinle olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vatan şehidi lafını pek kabul edebileceqimi sanmıorum..Vatan kahramanı derseniz buna sonuna kadar varım...Bu ülke için düşmana karşı taş atan bile kahramandır...Ama şehidliği ilahi bir konu olarak algılıyorum.. Evet orda ölen gayrimuslimler belki Din olarak deqil ama topraktan vatandan kardeşimdi ve hepsi kahramandı...Ama şehid midir...Muamma olarak kalır...biz ne dersek diyelim En doqrusunu ALLAH (C.C) bilir..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nagmagayil

Benim demek istediğimde ;

İslam için olmadıktan sonra ne için savaşırsa savaşsın şehit olamayacağı da ayan beyan ortada.

Vatan için ölen şehit değildir, Allah rızası için ve onun yolu için ölen şehittir.Eğer Vatan uğrunu da bu rıza için,koruyor ve canını veriyorsa işte "Vatan Şehidi" olmaktadır...

 

En iyisini Allah bilir...

 

Ve's-Selâm...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lucky

Sevgili kopukgonul kardeşim birinci dünya savaşı ve Kurtuluş savaşı inanç savaşları değildi. Vatanımızı korumak için yaptığımız savaşlardı. Bu savaşlarda ölen gayrimüslimler Müslüman Türkler gibi vatanları için canlarını verdiler. Şehitlik kavramı inanç ile sınırlandırılırsa gerek Müslümanlık gerekse Hristiyanlık açısından savaşlarda ölen gayrimüslimler İman şehidi sayılmazlar. Vatanları için öldükleri için vatan şehidi diyoruz. Ölenler için vatan şehidi denmeden vatanları için öldülerde denebilir; gerçek değişir mi?

 

Rab'bin lütfu sizinle olsun.

--------------------

Benim demek istediğimde ;

İslam için olmadıktan sonra ne için savaşırsa savaşsın şehit olamayacağı da ayan beyan ortada.

Vatan için ölen şehit değildir, Allah rızası için ve onun yolu için ölen şehittir.Eğer Vatan uğrunu da bu rıza için,koruyor ve canını veriyorsa işte "Vatan Şehidi" olmaktadır...

 

En iyisini Allah bilir...

 

Ve's-Selâm...

 

Katılıyorum; doğru olan budur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yanlız söyle bir durum "Hükmül vatan Min'el iman" Vatan aşkı iman aşkıyla bir tutulmuştur... benim içinde baqlayıcı olan budur...Vatan için savaşmak iman için çalışmak gibidir...o zaman vatan için ölende iman için ölmüştür... burdan bakarsaktaqerek kurtuluş qerekse I.dünya savası vatan içindir..Ölenlerde vatanla birlikte imanları için ölmüştür...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

aklıma bi soru takıldı şimdi yazdıklarınızı okudum ama islam için savaşmayanlar şehit değil vatan şehididir diye bir açıklama yapmış Nagmagayil.Allah yolunda öldürülen müslümana şehit denir demiş. İlla din farkı şart mı şehit mertebesine ulaşmak için. Her dinden insan kendi Tanrı inancıyla ölümle karşılaşırsa şehit olamıyor mu sonuçta onlar da kendilerine öğretilen gösterilen benimsedikleri yolda Yaradan yolunda ölüyorsa neden onlara da şehit denmesin ki? Bu sadece biz Müslümanlar için gerçerli bir kavram mı ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nagmagayil

Güzel bir söz , manasını da iyice anlatabilseler;

"Vatan İmanla Hükmedilebilir."

 

Vatanı için canını veren çok kafir ve düşman var,biraz mantıkla tartarsak sizin çözüme ulaşacağınızı düşünüyorum.

Zor birşey değil...Onun için Vatan için öleni değil, Allah rızası ve yolu için ölenleri gözönünde tutunuz,burdaki işin başı imandır...

Sn.Hayalperest,

Allah yolunda ölen herkes şehittir.

Dünyadaki savaşlardan ve vaziyetinde haberiniz yokken, Rusya’daki çoluk-çocuğa acırsınız. Zalim beşerin elinden (Lenin,Stalin, Hitler gibi) mazlum olarak ölenler şayet 15 yaşın altında ise (yani baliğ değillerse) , hangi dinden olursa olsunlar Şehiddirler. Manevi mükafatları aynı Müslümanların ki gibi olur.)

*Biz peygamber göndermedikten sonra azap edicilerden değiliz.” (İsrâ, 17/15) ayetine istinaden,

Şehitlik, Allah yolunda savaşan, vatanını savunan ve bu uğurda ölenlere verilen bir mükafattır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı savaşan “yedi düvel”, Haçlı dünyasının karşımıza çıkardığı küfür ordusuydu. Bu savaşta Ortadoğu’dan, Çanakkale’ye kadar bir çok cephede milyonlarca “Mehmedimiz” din uğruna, İlay–ı Kelimetullah uğruna, vatan uğruna, bu vatan üzerinde Ezan–ı Muhammedi ilelebet çınlasın diye şehit oldu.

Ama bir din adamı bozuntusu ortaya çıktı ve “ne dinden olursa olsun, Müslümanlara karşı savaşıp ölen kafirlerin de şehit olduğunu” ilan etti.

Ve hatta hiç utanmadan yüzü kızarmadan Mehmedimizi katleden o kafirlere bir de “mazlum”. Ve hiç utanmadan, hiç yüzü kızarmadan “o kafirlere Rahmet–i İlahiye’nin hazinesinden büyük mükafatlar var” dedi diyelim.

Sizin mantığınıza göre Irak’ta ölen ABD askerleri de şehit!

Mehmet Akif, Çanakkale’de üzerimize gelen orduları, “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” diyerek lanetler. Havada uçan kol, bacak ve gövdelerin meydana çıkardığı dehşet verici tabloyu gözyaşları içinde anlatır şiirlerinde.

Tekrar ediyoruz;

Şehit; din,vatan ve kutsal değerler uğrunda (Allah yolunda) savaşırken ölen müslüman kimsedir. Bu nitelikte olmaya bir etkinlik sebebi ile öle kimsen müslüman da olsa şehit sayılmaz.

Bir müslümanın müslüman olmayan bir devletin ordusunda askerlik yapması da hem mantıken hemde dinen caiz değildir. Çünkü gayr-i müslimlerin ordusu müslümanlar aleyhine iş yapmaktadır. Ancak askerlik eğitimi almak için orada vazife almakta beis yoktur. Gayr-i müslimlerin ordusunda savaşan bir insan da şehit olmaz.

 

 

Uzun yazdığımız açıklamayı da okursanız sorunuza cevabınızı göreceksiniz.

 

Allah yolunda nasıl iki kimse birbirine düşman olabilir?

Bu itibarla, Çanakkale'de ölen

gayrimüslim vatandaşlarımıza şehit diyemeyiz. Vatanlarını

müdafaa maksadıyla can verdikleri için Allah onların

mükafatını ayrıca verecektir."

 

Herkesin niyetini en iyi Allah bilir...

 

Ve's-Selâm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ii de abi bu hükmü red edip öldükten sonra kafi dediklerin inanmadıkları bişiden bişi beklicek deqiler ya...Sonuçta bu ülke için çarpışanlarda askerlik yapanlarda Peygamber Ocaqı diyip gidor...O savaslar kazanıldıysa imanla kazanıldı... Valla nihayetinde bunlar kişisel qörüştür...Vatan için bu hükme inanıp ölen şehittir kişisel fikrim... ama buna inanmayıp ölen için bişi diyemem onun için abi senin hükmun qeçerli olabilir...ameller niyetlerine qöredir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...