Jump to content
Sign in to follow this  
melkem

Tevrat, Mezmurlar (zebur) ve incilde Dönem Kahramanlari Ve Peygamberler

Recommended Posts

Yaratılış dönemi:

yaratılış 01-11. bölümler adem, habil, hanok, nuh.

 

Atalar dönemi:

yaratılış 12-50. bölümler ibrahim, ishak, yakup, yusuf,

eyüp eyüp, elifaz, bildat, sofar, elihu.

 

 

 

Mısır’dan çıkış dönemi:

çıkış

levililer

çölde sayım musa, harun, miryam,

yasa’nın tekrarı eliezer, pinehas, korah, balam.

 

 

Fetih dönemi:

yeşu yeşu, kalev, rhav, akan.

 

Hakimler dönemi:

hakimler ehud, barak, debora,

rut gidyon, yiftah, şimşon, rut,

1.samuel 01-07. bölümler naomi, boaz, hanna, eli, samuel.

 

Birleşik krallık dönemi:

1.samuel 08-31. bölümler

2.samuel

1.krallar 01-11. bölümler

1.tarihler

2.tarihler 01-09. bölümler

mezmurlar saul, davut, süleyman,

özdeyişler yoav, avner, avşalom, golyat,

vaiz sadok, bat-şeva, eyn-dor’daki cinci kadın,

ezgiler ezgisi natan, yonatan, saba kraliçesi.

 

 

 

karışıklık dönemi:

1.krallar 12-22. bölümler kuzey kralları: yarovam, omri, ahav,

2.krallar yehu, ıı.yarovam, hoşea

2.tarihler 10-36. bölümler

ovadya (850-534) güney kralları: rehavam, asa, yehoşafat,

yoel (841-834) uzziya, ahaz, hizkiya, manaşşe, yoşiya,

yunus (785-750) yehoyakim, sidkiya

amos (760-753)

hoşea (760-700) sözlü hizmet peygamberleri: ilyas, mikaya, elişa,

yeşaya (739-681)

mika (735-700) önemli şahsiyetler: izabel, naaman, atalya

nahum (650-620) amatsya, gomer, yizreel, lo-ammi,

sefanya (640-620) baruk, gedalya, ismail, yohanan

yeramya (627-575)

habakkuk (609-606) ovadya, yoel, yunus, amos, hoşea, yeşaya,

ağıtlar (586) mika, nahum, sefanya, yeramya, habakkuk.

 

 

 

sürgün dönemi:

daniel (605-636) daniel, şadrak, meşak, abed-nego,

hezekiel (593-560) nabukadnessar, belşassar, darius, hezekiel.

 

 

 

sürgünden dönüş dönemi:

ezra (440-438)

ester (478-463)

nehemya (445-415) koreş, yeşu, zerubbabil, ezra,

hagay (520-504) ahaşveroş, ester, mordekay,

zekeriya (520-488) haman, nehemya, artahşasta,

malaki (427-400) hagay, zekeriya, malaki.

 

 

 

incil dönemi:

matta yahya, mesih isa,

markos meryem ve yusuf, on ikiler,

luka meryem ve marta, lazar,

yuhanna pilatus ve hirodes,nikodim, mecdelli meryem.

 

 

 

kilisenin başlangıç döenemi:

elçilerin işleri petrus, filipus, istefanos, pavlus, silas, yakup.

 

mektuplar dönemi:

yakup (45)

galatyalılar (49)

1.selanikliler (51)

2.selanikliler (51)

1.korintliler (56)

2.korintliler (56)

romalılar (57)

ibraniler (59)

efesliler (60)

kolesililer (61)

filipililer (61)

filimon (62)

1.timoteos (62)

titus (66)

2.timoteos (67)

yahuda (68)

1.petrus (68)

2.petrus (68)

1.yuhanna (95)

2.yuhanna (95)

3.yuhanna (95)

vahiy (95)

 

not: erkek, kadin peygamberler ve kutsal kitaplarda ismi gecen önemli sahsiyetler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...