Jump to content
camuro

Safer Ayı'nın İlk ve Son Çarşambası

Recommended Posts

Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir, bütün cezaların indiği bir aydır.İlk günü bu duayı okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.

 

İlk günü ve son çarşamba sabahı

sabah namazından evvel: dört rek'at nafile namaz kılıp birinci rek'atda, Fâtiha'dan sonra onyedi Kevser sûresi, ikinci rek'atda Fâtiha'dan sonra beş İhlâs-ı şerîf, üçüncüde Fâtiha'dan sonra bir Felâk sûresi, dördüncüde bir Nâs sûresi okuyup selâm verilip,namazdan sonra

 

7 İstiğfar (Estağfirullah el'azim) ve 11 defa salaten münciye (salâ-ten tüncînâ)

okunur.

 

Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî ıs seyyiât. Ve terfeunâ bihâ a’led derecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyât. Min cemî il hayratı fil hayati ve ba’del memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve ni’melvekîl, ni’melmevlâ ve ni’mennasîr. Guf-râneke rabbenâ ve Heykel masîr.”

 

Okunduktan sonra:

İnneke alâ külli şey’in kadîr. denir.

 

Bundan sonra yapılacak duâda:

“Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemi’ belâlardan muhafaza eyle!”denir.

 

 

İlk ve son çarşamba ibadetlei vardır bu gün kulların üzerine çok ağır gelir. Selam ayetleri okunur, bazı dua ve ibadetlerle bu sıkıntı ve belalar Allah'ın izniyle def edilir.

 

İslamda uğursuzluk var mıdır?

Rasulüllah (sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Uğursuzlanmak bir nevi şirktir."

Ancak bilmemiz gereken şudur ki: bir insan hayrı da şerri de yaratanın ancak Allah-u Teala olduğuna fakat bazı zamanları, bazı mekanları, bazı şahısları mübarek kimilerini de uğursuz yaptığına inandığı sürece asla şirke düşmez.

Şirk olan uğursuzlanma, Allah-u Teala'dan başka herhangi bir şahsın yahut zaman ve mekanın kendiliğinden bir şer yaratabileceği inancıdır. Ama bazı şeyler sebebi ile Allah-u Teala'nın uğur ve uğursuzluk yarattığına inanmak ise, halis tevhiddir.

Hadis-i şerifleri vehhabiler gibi, sadece lugat manalarına göre değil diğer hadis-i şeriflerle ve ulemanın görüşleriyle birlikte değerlendirmek gerekir ki, ehl-i sünnet ulemasının isabetli görüşlerini doğru anlayabilelim.

İbn-i Ömer (radıyallahu anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

 

"Uğursuzluk ancak üç şeydedir; atta, avratta ve evde"

Bu hadiste ki kadın, geçimsiz ve kocasını günaha sokan, at üzerinde cihada çıkılmayan ve yarış atı olarak kumarda kullanılan, ev ise kötü komşuları olan şeklinde tefsir edilmiştir. (Abdurrezzak, el Musannef, No: 19527, 10/411, Beyhaki Es-Sünen: 8/140)

Hayrı da, şerri de, uğuru da, uğursuzluğu da yaratan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla kiminin içinde bullunduğu şeylerden bereketlenip, kimininse uğursuzlanması, ancak Allah-u Teala'nın kaza ve kaderi iledir.

 

Allah-u Teala bir takım sebepler yaratıp, müsebbebatını bunlara bağladığı gibi, uğur ve uğursuzluğu da sebeplere bağlamıştır.

 

Allah-u Teala Ad kavmini şiddetli bir kasırgayla helak ettiği; safer ayının sonundaki çarşamba sabahından başlayıp diğer çarşambanın akşamna kadar süren yedi gece, sekiz gün hakkında:

 

Biz uğursuz günlerde onlar üzerine dondurucu bir kasırga gönderdik

Fussilet Suresi -16

 

O fırtına aralıksız olarak yedi gece, sekiz gün üzerlerine esti. Yanlarında olsaydın, onların içleri kof hurma kütükleri gib, yerlerine yıkıldıklarını görürdün!

Hakka Suresi -7

 

Gerçekten biz uğursuzluğu süregelen bir günde onlar üzerine dondurucu bir kasırga yolladık.

Kamer Suresi -19

 

Görüldüğü üzere; bu ayetlerde belli bir günden bahsedilmekte ve bugünün uğursuzluğunun sürekli olduğu belirtilmektedir.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

 

"Çarşamba günü, uğursuzluğu sürekli olan bir gündür."

Çarşamba günü kendisinde, çocukların ihtiyar olacağı, yanılgısı pek yakın uğursuz bir gündür. Allah Ad kavmi üzerine rüzgarı o gün salmıştır. Firavun o gün doğmuştur, rablik iddiasına kalkışmıştır ve o gün helak olmuştur.

 

Ümmetim (zorlanacağı için) kerih görecek olmasaydı, elbette onlara çarşamba günü yola çıkmamalarını emrederdim. Çıkış için günlerin bana en sevgilisi ise perşembe günüdür."

Ay içerisinde bulunan son çarşamba, uğursuzluğu süregelen bir gündür.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nâzil olacak belâlardan biiznillah teâlâ muhafaza olmak için

(Efendimiz s.a.v bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur)

Safer ayında Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz aşağıda tarif edilen namazları kılınız tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat'i yazılmış yani ALLAH Teâlâ 'nın C.C. senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde yani salı gecesi kılınacak namazdır;

(İSLÂM'da gece günden önce gelir. Yani Cuma günü Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)

 

Niyet ederken ; İnşaAllahü Teala ister Allah(CC) Rızası için...ister

Hacet Namazı..niyetiyle niyetleniriz..

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

 

Okuduktan sonra denir

Bu duâlarda “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök âfatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecekdir.

 

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi

2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

 

Namazdan sonra: 7 defa istiğfar edilir.

Sonra eller kaldırılıp 11 defa Salat-ı Münciye okunur.

 

Sonrasında yine “ Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök âfatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecekdir…

Yine Bu namazdan sonra bu dua 100 defa okunmalıdır.

"Yâ dâfia'l-belâyâ idfâ anna'l-belâyâ fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin inneke alâ külli şey'in kadir" okunmalı ve dua edilmelidir.

 

manası:"Ey! belaları def eden Allah'ım Belaları bizden uzaklaştır.Allah muhafaza edicilerin en hayırlısıdır.ve o merhamet edicilerin en hayırlısıdır.Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter amin..."

Safer ayının son Çarşamba Gecesi çok önemli! akşam namazını kıldıktan sonra

1 senelik koruma belâ,musibet,ve uğursuzluklardan kurtulmak için:

4 rekat nafile namazını kıl namazdan sonra;

 

* 1 defa Eüzü Besmele

* 12 fatiha

* 100 defa "Bismillahirrahmannirrahim"

* 100 defa“Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim"

* 100 defa "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

* 27 defa Kadir suresi

* 1 salavati şerif

 

Not: safer ayının her çarşamba gecesi yapılır.Özellikle son çarşamba gecesi çok önemlidir..İlave olarak 100 defa "Yâ Hâlık "100 "Sübbûhun Kuddûsün Rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh” de okuyabilirsiniz.Allah'ın izniyle bir yıl beladan musibetden ve uğursuzluktan korunursun.

*Kurandaki selam ayetlerini ve salaten tüncina duasını 11 defa okuyun.sonra dua edin

 

Ey Allah'ım hz hüseyin,hz hasan,dedeleri hz muhammed s.a.v

yüzü suyu hürmetine, babaları hz Ali anaları hz Fatma ve ehli beyt hürmetine Bugünün şerrinden gelecek belalardan sen kâfi gel Allah'ım belaları def eden Bizden belaları kaldır.Allah'ım kazasız belasız bir yıl geçirmemizi nasip eyle amin.

 

Saferin son çarşambası yeryüzüne 320 bin bela ve musibet iniyor.

Not: İsteyen bunu her çarşamba gecesi yapabilir.

Safer ayının çarşamba günü,

özellikle son çarşamba günü bir takım sıkıntılara duçar olunabilir.

Bununla ilgili olarak Nakşibendi Şeyhlerinden Şeyh Feridüddin hazretlerinden nakledilmiştir ki:

'' Her sene Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına 320.000 bela iner ki bunlar,Safer'in son çarşamba gecesinde ve gününde iner.Bu yüzden o gün,sene günleri içerisinde en zor gün olur.''

İşte o gece (özellikle akşam ile yatsı arasında olsa daha iyidir),7 selam ayetini misk,gülsuyu,safran mürekkebi ile bir kaba ( veya kağıda) yazıp su olan bir kap içerisine koymak suretiyle o sudan içen kimseye,Allahu Teala'nın izniyle o seneki belalardan hiçbir şey isabet etmez.

7 selam ayeti şunlardır:

1-Meryem suresi 15.ayet

2-Meryem suresi 33.ayet

3-Saffat suresi 79.ayet

4-Saffat suresi 109.ayet

5-Saffat suresi 120.ayet

6-Saffat suresi 130.ayet

7-Saffat suresi 181.ayet

meryem suresi ayet 15

Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.

 

Meryem suresi ayet 33 - "Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."

Saffat suresi ayet 79 - Bütün âlemler içinde Nuh'a selam olsun.

Saffat suresi ayet 109 - Selam olsun İbrahim'e...

Saffat suresi ayet 120 - Selam olsun, Musa ile Harun'a.

Saffat suresi ayet 130 - Selam olsun İlyâsîn'e .

Saffat suresi ayet181 - Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

 

Bu ay içersinde

 

*sabah ve akşam namazlarında sonra 7 defa salaten tüncina ve salat-ı tefriciye okuyun

 

*Bu ayda mümkünse felak ve nas surelerini her gün 80 defa okuyun

 

*Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH'ın izniyle)

*Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz. Okuduğu gün ölenin şehid olacağı rivayeti vardır.

*Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler

Safer ayında ve Her gün mutlaka 100 defa "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"okuyana

en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur.

En EfdâL Salâvat’ı Şerife:

"Allahümme sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"

 

 

Korunmak İçin Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi 'yi okursa Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

 

Evden çıkarken üç kere:"Bismillahi Hasbiyallahi la ilahe illa hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil aziym".

 

Allahü Tealayı devamlı zikretmek lazımdır.Zira Allahü Tealayı zikretmek en büyük ibadetdir.Belaları ve musibetleri çevirir.

En Efdal Zikir:"Lâ İlâhe İllallah "dır.Bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir.

Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH 'tan CC korksun Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH 'ın CC izniyle hiçbir şekilde zarar veremez Hz Osman'dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH 'ın izniyle (hergün okumak lazımdır):

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

Kuşuk Namazı ve Korunma:

 

Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir Her tesbih bir sadakadır Her tahmîd bir sadakadır her bir tehlîl bir sadakadır Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir" Hadis-i Şerif / Müslim Müsâfirîn 84 (720); Ebu Dâvud Salât 301 (1286)

-"İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir Mescidde toprağa gömeceği bir balgam yoldan bertaraf edeceği bir engel Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!" Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud Edeb 172; (5242)

-Allah Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl ben de sana günün sonunu garantileyeyim '' Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (475)

-"Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa ALLAH CCgünahlarını affeder" Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (476) (Sadaka Cehennem ateşine perdedir)

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uğursuzluk ancak üç şeydedir; atta, avratta ve evde"

 

Bunu 21.yüzyıla çevirirsek Uğursuzluk arabada,eşde ve evde çok doğru bir tespit

 

özellikle ev konusunu ele alırsak ben oturulan evi şans ve şansızlık getirdiğine çok inanıyorum.o yüzden oturacağımız evi seçerken çok dikkatli davranmalıyız.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest coksevdim

ilk carsamba ve son carsambayı ben anlamdım sımdı28.12.2011 ılk carsambasımı safer ayıınnın

Share this post


Link to post
Share on other sites
ilk carsamba ve son carsambayı ben anlamdım sımdı28.12.2011 ılk carsambasımı safer ayıınnın

 

 

 

aynen ilk haftası bu çarşambamı

Share this post


Link to post
Share on other sites

değerli arkadaşlar bu gün sefer ayının birinci günü, yarın akşam namazından sonra 4 rekatlık namazı kılıyoruz ve dualarını yapıyoruz. yani salıgünü akşam namazından sonra çarşambaya girmiş oluyor gün ..ALLAH teala tüm müslüman kardeşlerimizin dualarını kabul eder inşallah..

Share this post


Link to post
Share on other sites

mutlaka yapalım çok önemli inanın

 

--- Sonraki mesaj ---

 

ayetleri bulup ekleyelim inşallah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çarşamba günü, uğursuzluğu sürekli olan bir gündür. O zaman işe girerken,ev taşırken,evlenirken ve yola çıkarken asla bu günü seçmeyelim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...