Jump to content
camuro

Safer Ayı'nın İlk ve Son Çarşambası

Recommended Posts

Safer ayının çarşamba günü,

özellikle son çarşamba günü bir takım sıkıntılara duçar olunabilir.

Bununla ilgili olarak Nakşibendi Şeyhlerinden Şeyh Feridüddin hazretlerinden nakledilmiştir ki:

 

'' Her sene Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına 320.000 bela iner ki bunlar,Safer'in son çarşamba gecesinde ve gününde iner.Bu yüzden o gün,sene günleri içerisinde en zor gün olur.''

 

İşte o gece (özellikle akşam ile yatsı arasında olsa daha iyidir),7 selam ayetini bir kaba ( veya kağıda) yazıp su olan bir kap içerisine koymak suretiyle o sudan içen kimseye,Allahu Teala'nın izniyle o seneki belalardan hiçbir şey isabet etmez.

 

7 selam ayetleri

1-Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ(hayyen).

2-Ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub’asu hayyâ(hayyen).

3-Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn(âlemîne).

4-Selâmun alâ ibrâhîm(ibrâhîme).

5-Selâmun alâ mûsâ ve hârûn(hârûne).

6-Selâmun alâ ilyâsîn(ilyâsîne).

7-Ve selâmun alel murselîn(murselîne).

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Bu ayı uğursuz kabul etmek başka bela ve musibetin yeryüzüne inmesi başka bu ikisini niye karıştırıyoruz anlamadım.Ben duamı edicem selam ayetlerini yazıp içicem. Bunun nesi şirk yani pişman oldum.Keşke baykuş konusunu hiç açmasaydım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

su an itibarıyle ıstanbulda sefer ayının son carsambasına gırmıs bulunmaktayız.

Share this post


Link to post
Share on other sites

değerli arkadaşlar, ibadet edilmesi guzel, Yüce Allah C.C. kabul ve daim etsin, butun bir yıl boyunca kaza ve belalardan korusun inşallah. Fakat uğursuzluk konusu doğru bir inanış değil.

------------------------------------------------------

 

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD]

Dinimizde uğursuzluk yoktur

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

Sual: Komşularım bana, (Seni görünce, bize uğursuzluk geliyor, işimiz hiç rast gitmiyor) diyorlar. Salı günü iş yapmayı uğursuz sayanlar vardır. Dinimizde uğursuzluk diye bir şey var mıdır?

 

CEVAP

Uğur, iyilik getirdiği sanılan şey veya belirti, hayır, iyilik, bereket.

Uğursuz, kötülük ve zarar getirdiği sanılan şey.

Uğursuzluk, bir şeyi veya bir olayı kötüye yorumlamak.

 

Bir şeyin, bir günün veya bir yerin uğursuz sanılması, Yahudilikte vardır. Hıristiyanlıkta da, 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılır. Dinimizde ise, bir şeyi uğursuzluğa yormak yoktur. Fakat, (Şu iş veya şu ev bana uğursuz geldi) gibi sözleri söylemekte mahzur yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Müslümanlıkta uğursuzluk [bir şeyi kötüye yorumlamak] yoktur.) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

(Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor! Sizden biriniz, hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce, şöyle desin: "Ya Rabbi! İyilikleri veren, kötülükleri defeden ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike.") [beyheki]

(Yumuşak muamele uğurluluk [iyilik], sert davranmak uğursuzluk [kötülük] getirir.) [Harâiti]

(Uğuru [hayrı] ve uğursuzluğu [şerri] en çok olan uzuv dildir.) [Taberani]

(Kötü huy uğursuzluk getirir.) [Taberani]

 

Eskiden, Arabistan'da yolculuğa çıkarken, bir kuş uçururlardı. Kuş sağa uçarsa, uğurlu sayıp, yola devam ederler, kuş sola uçarsa, uğursuz sayıp geri dönerlerdi. Peygamber efendimiz bunu yasaklayıp buyurdu ki:

(Kuşlara dokunmayın, yuvalarında kalsın!) [İ. Maverdi]

 

Hazret-i İkrime anlatır:

Bir kuş ötüp geçtiğinde, oradakiler yorumda bulundular. İbni Abbas hazretleri de, (Hayra da, şerre de alamet değildir) buyurdu. Bir olayı hayra yormakta ise mahzur yoktur. Çünkü Peygamber efendimiz, gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. (İ. Ahmed)

 

Safer ayı ve uğursuzluk

 

Sual: Safer ayının uğursuz olduğu, bu ayda bela ve musibetlerin geldiği doğru mudur? Başka hangi ay ve hangi gün uğursuzdur?

 

CEVAP

Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün veya ay yoktur. Mektubat-ı Rabbanide bildiriliyor ki:

 

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

 

Yani, Allahü teâlâ kulu da, günleri de, ayları da uğursuz olarak yaratmadı. Kul, dinimizin emrine uymayıp uğursuz şeyler yaparsa, uğursuz kimse olur. Bazı günlerde kötü şeyler yaparsa, o günler ona uğursuz gelmiş olur.

Çarşamba uğursuz değildir

 

Sual: Bazı günlere uğursuzluk var deniyor. Mesela Eyüp aleyhisselama bela geldiği gün Çarşamba olduğu için, o gün, kan alınmasının, hasta ziyaret etmenin ve tırnak kesmenin yasak olduğu söyleniyor. Çarşamba günü uğursuz mudur?

 

CEVAP

Bir şeyin, bir günün veya bir yerin uğursuz sanılması, Yahudilikte vardır. Hıristiyanlıkta da, uğursuzluklar vardır. Mesela Hıristiyanlar,13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanırlar.

 

Dinimizde uğursuz gün olmadığı gibi, uğursuzluk diye bir şey yoktur. İmam-ı Gazali hazretleri, (Uğursuzluğa inanmak şeytandandır) buyuruyor. Hazret-i İkrime de bildirir ki:

 

Resulullah, gördüğü şeyleri hayra yorar, hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. (İ. Ahmed)

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselamın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı. Hiçbir gün, başka günlerden üstün değildir. Cuma, Ramazan ve diğer mübarek günler, İslamiyet üstün tuttuğu için üstündür.

Ruhul-beyan’da, Tevbe suresi, 37. âyetinin tefsirinde diyor ki:

(Resulullah teşrif edince, günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı.)

 

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

 

(Müslümanlıkta uğursuzluk yoktur.) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

 

(Uğursuzluğa inanan bizden değildir.) [bezzar, Hadika]

(Uğursuzluk düşüncesinin, kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse, Allah’a şirk koşmuş sayılır.) [İ. Ahmed]

 

Dinimizde uğursuz gün yok ama, uğurlu sayılan mübarek gün ve geceler vardır. Bunlar mübarek diye, ötekilere uğursuz demek yanlış olur.

 

Çarşamba ve Cumartesi hacamat yaptırmak mekruhtur. Bir rivayette de Cuma günü de kan aldırmak mekruhtur. Mekruh olması, bu günlerin uğursuz gün olduğunu göstermez.

 

Cumartesi günü oruç tutmak mekruh, bir rivayette de Cuma günü de oruç tutmanın mekruh olduğu bildirilmiştir. Cuma ve cumartesi günü oruç tutmak, mekruh olduğu için, bugünlere uğursuz denmez. Bayram günleri de oruç tutmak haram olduğu için uğursuz denmez. Allahü teâlâ uğursuz gün ve uğursuz ay yaratmamıştır. Yarattığı hiçbir şey de lüzumsuz değildir.

 

İbni Abidin hazretleri, kendi zamanında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri hasta ziyareti yapılmaması şeklinde bir âdet olduğunu, bu âdete uymanın mahzuru olmadığını bildiriyor. Bu ifade, bu günleri hasta ziyaret etmenin uğursuz olduğunu göstermez. Halkın âdet ettiği şeylerin aksini yaparak tepkiye sebep olmamalı deniyor. Bu her zaman böyledir. Mesela saksağan, kumru, bülbül gibi kuşlarının eti helaldir. Ancak bunların etlerini yiyenlerin bir belaya tutulacakları bazı bölgelerde halk arasında söylenti haline geldiği için yenmemeleri iyi görülmüştür. Bunun gibi Urfa’daki balıklı gölün balıklarını yiyen ölür deniyor. Böyle şeyleri yememek iyi olur.

 

İki hadis-i şerif meali şöyledir:

 

(İnsan, şu üç şeyden kurtulamaz: Uğursuzluk, su-i zan ve haset. Su-i zan edince, buna uygun hareket etmeyin. Uğursuz sandığınız şeyi, Allaha tevekkül ederek yapın. Hased ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyin!) [beyheki]

 

(Bir şeyi uğursuz sayan, ona itibar etmesin ve işinden geri kalmasın!) [Taberani]

Uğur ve uğursuzluk

 

Sual: Eve yarasa girmesi uğursuzluk mudur? Şu iş bana uğurlu veya uğursuz geldi demek caiz midir?

 

CEVAP

Uğursuz demek caiz değil, uğursuz geldi demek caizdir. Mesela 13 sayısı uğursuz bir sayıdır demek, kara kedi görmek uğursuzluk getirir demek, caiz değildir. Fakat, bir şeyin bize uğursuz geldiğini söylemekte mahzur yoktur. Mesela yeni bir mahalleye taşınan birisinin, "burası bana uğursuz geldi, buraya taşındığımızdan beri başıma gelmeyen iş kalmadı" demesinde mahzur yoktur. Bir hadis-i şerif meali: (Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor!) [beyheki]

 

Uğur, iyilik getirdiği sanılan şey veya belirti, hayır, iyilik, bereket demektir.

 

Uğursuz, kötülük ve zarar getirdiği sanılan şeydir. Yahudiler ve Hıristiyanlar, uğursuzluk var sanıyorlar.

 

Uğursuzluk, bir şeyi veya bir olayı kötüye yorumlamaktır. Dinimizde uğursuzluk yoktur. Eve yarasanın girmesi uğursuz değildir.

 

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dinimizde uğursuzluk,yada uğur diye bir şey yoktur.Var olan ise sıkıntı ,kaza ve belalardır.Yüce yaratan özellikle bir aya,bir güne yada bir insana asla uğursuzluk vermez.Eğer böyle bir şey yapsaydı kendi sıfatlarına ters düşerdi,oysaki yüce yaratan adil olmamaktan,bütün eksikliklerden münezzehtir.

 

Resulü ekrem efendimiz( MUHAMMED MUSTAFA A.V.) safer ayı için uğursuz ay dememiştir.Bu ayda RABB imiz sınav için kullarına peyderpey sıkıntılar gönderir onları sınav eder demiştir.Çarşamba gününe gelincede ,biz müslimlere hıristiyanların yaptıklarını (adetlerini) yapmayınız dediği gibi,çarşamba günü önemli kararlar almayınız,önemli işlerinize başlamayınız zira bütün kötü işler o günde meydana gelmiştir der.Yine bir hadisinde;Zamana küfretmeyiniz zira oda ALLAH ın yarattığı bir yaratılmıştır demiştir.

 

Düşününki RABB imiz ayşeyi uğursuz,fatmayı oğurlu yarattı,burda bir haksızlık görmezmisiniz,peki öyle olsaydı RABB imiz uğursuz yarattığı kulunu sorgularmıydı,ona haksızlık etmiş olmazmıydı,eşit hak nerde kalırdı.Oysaki RABB imiz bunların hepsinden münehzehtir.O kullarını bir annenin evladını sevdiğinin binlerce katı daha fazla sevmektedir.Öyleki bunca yaptığımız günahlara karşılık binlerce onbinlerce kez bizleri affeder.Onu gerçek manada hakkıyla yücelemekten biz kulları aciziz.O kendini övdüğü ve ycelediği gibidir.

 

Gelelim bela ,sıkıntı ve safer ayına;bu ayda RABB imiz kullarını daha yoğun bir sınavdan geçirir.Nasılki yılın 11 ayı yemek yeriz,sadece ramazan ayında oroç tutarız,bundada aynıdır.Yılın 11 ayı çok hafif sınav edilirken bu ayda RABB imiz bizim sınavımızı ağırlaştır.Hiç bir konuda dengeyi biz kulları için bırakmadığı gibi bu konudada bir denge uygulayıp bu ayda daha fazla sıkıntılarla sınav ederek ,diğer hafif sınavların kıymetini anlamamızı ve güçlenmemizi sağlar.

 

Nasılki bir çok hayırlı işi muharrem ayında toplamıştır,Safer ayınada sıkıntıların genelini toplamıştır.Burdada denge gözden kaçmaz.Tabiatı bir dengede yaratan RABB imiz her konuda dengeyi ön plana çıkarmıştır.O kulları için en hayırlısını daha iyi bilendir.

 

 

Kul olarak bize düşen ise RABB e teslimiyette tereddütsüz olmak,böyle günlerde ve diğer günlerde daima ona sığınmaktır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu konuyu arıyordum allah razı olsun camuro

arkadaslar dua ederken tüm müminler diye dua etmeyi unutmayalım

 

Safer ayının son Çarşamba Gecesi çok önemli! akşam namazını kıldıktan sonra

1 senelik koruma belâ,musibet,ve uğursuzluklardan kurtulmak için:

4 rekat nafile namazını kıl namazdan sonra;

 

* 1 defa Eüzü Besmele

* 12 fatiha

* 100 defa "Bismillahirrahmannirrahim"

* 100 defa“Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim"

* 100 defa "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

* 27 defa Kadir suresi

* 1 salavati şerif

 

Not: safer ayının her çarşamba gecesi yapılır.Özellikle son çarşamba gecesi çok önemlidir..İlave olarak 100 defa "Yâ Hâlık "100 "Sübbûhun Kuddûsün Rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh” de okuyabilirsiniz.Allah'ın izniyle bir yıl beladan musibetden ve uğursuzluktan korunursun.

*Kurandaki selam ayetlerini ve salaten tüncina duasını 11 defa okuyun.sonra dua edin

 

Ey Allah'ım hz hüseyin,hz hasan,dedeleri hz muhammed s.a.v

yüzü suyu hürmetine, babaları hz Ali anaları hz Fatma ve ehli beyt hürmetine Bugünün şerrinden gelecek belalardan sen kâfi gel Allah'ım belaları def eden Bizden belaları kaldır.Allah'ım kazasız belasız bir yıl geçirmemizi nasip eyle amin.

 

Saferin son çarşambası yeryüzüne 320 bin bela ve musibet iniyor.

Not: İsteyen bunu her çarşamba gecesi yapabilir.

Safer ayının çarşamba günü,

özellikle son çarşamba günü bir takım sıkıntılara duçar olunabilir.

Bununla ilgili olarak Nakşibendi Şeyhlerinden Şeyh Feridüddin hazretlerinden nakledilmiştir ki:

'' Her sene Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına 320.000 bela iner ki bunlar,Safer'in son çarşamba gecesinde ve gününde iner.Bu yüzden o gün,sene günleri içerisinde en zor gün olur.''

İşte o gece (özellikle akşam ile yatsı arasında olsa daha iyidir),7 selam ayetini misk,gülsuyu,safran mürekkebi ile bir kaba ( veya kağıda) yazıp su olan bir kap içerisine koymak suretiyle o sudan içen kimseye,Allahu Teala'nın izniyle o seneki belalardan hiçbir şey isabet etmez.

7 selam ayeti şunlardır:

1-Meryem suresi 15.ayet

2-Meryem suresi 33.ayet

3-Saffat suresi 79.ayet

4-Saffat suresi 109.ayet

5-Saffat suresi 120.ayet

6-Saffat suresi 130.ayet

7-Saffat suresi 181.ayet

meryem suresi ayet 15

Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.

 

Meryem suresi ayet 33 - "Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."

Saffat suresi ayet 79 - Bütün âlemler içinde Nuh'a selam olsun.

Saffat suresi ayet 109 - Selam olsun İbrahim'e...

Saffat suresi ayet 120 - Selam olsun, Musa ile Harun'a.

Saffat suresi ayet 130 - Selam olsun İlyâsîn'e .

Saffat suresi ayet181 - Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

 

Bu ay içersinde

 

*sabah ve akşam namazlarında sonra 7 defa salaten tüncina ve salat-ı tefriciye okuyun

 

*Bu ayda mümkünse felak ve nas surelerini her gün 80 defa okuyun

 

*Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH'ın izniyle)

*Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz. Okuduğu gün ölenin şehid olacağı rivayeti vardır.

*Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler

Safer ayında ve Her gün mutlaka 100 defa "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"okuyana

en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur.

En EfdâL Salâvat’ı Şerife:

"Allahümme sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"

 

Korunmak İçin Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi 'yi okursa Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

 

Evden çıkarken üç kere:"Bismillahi Hasbiyallahi la ilahe illa hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil aziym".

 

Allahü Tealayı devamlı zikretmek lazımdır.Zira Allahü Tealayı zikretmek en büyük ibadetdir.Belaları ve musibetleri çevirir.

En Efdal Zikir:"Lâ İlâhe İllallah "dır.Bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir.

Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH 'tan CC korksun Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH 'ın CC izniyle hiçbir şekilde zarar veremez Hz Osman'dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH 'ın izniyle (hergün okumak lazımdır):

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

Kuşuk Namazı ve Korunma:

 

Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir Her tesbih bir sadakadır Her tahmîd bir sadakadır her bir tehlîl bir sadakadır Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir" Hadis-i Şerif / Müslim Müsâfirîn 84 (720); Ebu Dâvud Salât 301 (1286)

-"İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir Mescidde toprağa gömeceği bir balgam yoldan bertaraf edeceği bir engel Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!" Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud Edeb 172; (5242)

-Allah Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl ben de sana günün sonunu garantileyeyim '' Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (475)

-"Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa ALLAH CCgünahlarını affeder" Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (476) (Sadaka Cehennem ateşine perdedir)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saferin Son Çarşamba Günü

sabah namazından,İlkindi vaktine kadar 4 rekatlık hacet namazını kılıp okuyun.

Her rekatta Fatiha'da sonra 17 kevser,5 İhlas,1felak,1nas okunur.Namazdan sonra aşağıdaki dua okunur.

 

 

Bismillahirrahmannirrahim

 

Allahümme ya şedidel kavi veya şedidel muhal, ya azizu zellelte bi izzetike cemi halkıke ekfini min cemii halkıke, ya muhsinu, ya mucmilu, ya mutafaddelu, ya mun’imu, ya mukerremu, ya men la ilahe illa ente bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Allahümme inni euzubike min şerri hazel şehri ve min kulli şiddetin ve belain ve beliyatilleti kuddirte fihe ya dehri, ya deyhuri, ya deyhar, ya kane, ya keynun, ya keynan, ya ebediyyu, ya dehriyya, ya muid, ya zel arşil mecid, ente tef’alu maturid.

Allahümme uhrus nefsi ve ehli ve mali ve evladi ve dunyayelleti ibteleyteni, bi sohbetiha bi hurmetil ebrar ya azizu ya gaffar ya kerimu ya settar.

Allahümme bi sırril HASENİ ve ahihi ve ceddihi (a.s.) ve ebihi ve ummihi ve ikfini şerra hazel yevm vema yunzelu fihi, ya kafi.

Feseyekfikehumullahi ve huvessemiul alim, ve Hasbunallahi ve nimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim, ve Sallallahu ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime.

 

Anlamı:

Bismillahirrahmannirrahim

Ey Allahım, ey şedidel kavi ve ey şedidel muhal, Ey aziz, izzetiyle yaratmış olduğu bütün mahlukatını zelil eden Allahım, bütün mahlukatına karşı benim yardımcım ol Allahım.

Ya Muhsin, ya mucemmil, ya mutefaddil, ya mun’im, ya mukerrem, Ey ondan başka ilah olmayan Allahım, rahmetinle bize muamele eyle ey merhametlilerin en merhametlisi.

Ya rabbi ben sana bu ayın içindeki şerlerden sığınıyorum ve bütün şiddetten ve beladan sana sığınıyorum ve bu ayda takdir ettiğin belalardan sana sığınıyorum.

Ya dehri, ya deyhuri, ya deyhar, ya kane, ya keynun, ya keyanan, ya ebediyyu, ya dehriya, ya muid, ya zel arşil mecid.

Sen istediğini yaparsın ey Allahım, Ya rabbi nefsimi, ailemi, malımı, evladımı, sevdiklerimi ve dünyamı sana yakın olan senin sevdiğin kullarının hakkı için, hürmeti için koru.

Ya azizu ya gaffar, ya kerimu ya settar, ey Allahım hz. Hasan’ın (r.a.) sırrının hakkı için ve onun kardeşinin hakkı için ve dedesi (a.s.) hakkı için ve babasının nhakkı için ve annesinin hakkı için bugünün şerrinden ve bugünde inecek olan belaların şerrinden beni koru, bana sahip ol Allahım ya kafi.

Feseyekfikehumullahi ve huvessemiul alim, ve Hasbunallahi ve nimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim ve Sallallahu ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime.

 

 

Safer ayının son çarşambası 18 ocak 2012

yeryüzüne o sene inecek olan belaların hepsi iner, halk dilinde bu güne kara Çarşamba derler ! Bu namazı kılıp bu duayı yapan Allahın izni ile cenabı Allahın himayesi altına girer !

 

Not: Bu duadan başka bilen varsa kendisi için yasin suresi okusun, sadaka versin, ve bildiği duaları okusun ve cenabı Allahtan bela ve musibetlere karşı sığınma istesin …

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun tşk ederim.roseraie hıdırellez,fal bakmak, şirk günah olmuyor.ama bu ayda namaz kılıp dua etmek ve kendini korumaya almak suç oluyor.Araplar baykuşu ve bu ayda evlenmeyi uğursuz saymış.Bizi ilgilendirmez.Bize düşen bu ayda duamızı etmek.Gideni geri döndürmek için konu açsaydım dünya kadar teşekkür alırdım.Aşure günü pişirip dağıtmak konusunda

kimse tepki göstermemişti.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...