Jump to content
camuro

Delail-i Hayrat´ın Yazılmasına Vesile Olan Salavatı Şerife.

Recommended Posts

“Allahümmesalli ala ruhı seyyidina Muhammedin fil ervahı.

Allahümmesalli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecsadi.

Allahümmesalli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi.

Allahümmesalli ala ebliğı ruhı seyyidina Muhammedin minni

tehıyyetenve tesliym”

 

DeğerliDostumuz Hasan Güler diyor ki:

 

“..banagöre buranın arapçası:

“Allahümmebelliğ ruha seyyidina Muhammedin minniy tahiyyeten ve teslimen”.

 

Biz dostumuza güvenerekSalavatın bu şekil okunuşuna kanaat getirdik:

 

 

 

Allahümme salli ala ruhı seyyidina Muhammedin fil ervahı.

 

 

 

 

Allahümme salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecsadi.

 

 

 

 

Allahümme salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi.

 

 

 

 

Allahümme belliğ ruha seyyidina Muhammedin minniy

 

 

 

 

tahiyyeten ve teslimen.”

 

 

 

 

Anlamı:

 

“Allahım,ruhlar içinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salat eyle...

Allahım,cesedler içinde Efendimiz Muhammed’in cesedine salat eyle...

Allahım,kabirler içinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salat eyle...

Allahım,Efendimiz Muhammed’in ruhuna benden bir tahiyye ve teslim

(Selamve teslimiyetimi) ulaştır...”

 

Not:

Delail-iHayrat yazarı Seyyid Süleyman El-Cezuri hazretleri Cezayirde yaşardı.

Salihkişilerdendi. Keza hanımı da...

SeyyidSüleyman El-Cezuri hazretleri bir gece uyandı ve baktıki hanımı yanında yok, merak etti.

Derkenbir müdded sonra, sabaha doğru, hatun geldi.

Sordumerakla Seyyid Süleyman El-Cezuri hazretleri:

 

“Hanımgece neredeydin ?”

 

Hanımıcevab verdi:

“Resulullahsallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi ziyarete gittim.

Oradangeliyorum !”

Enbeklenmiyen bir cevaptı bu..

 

Gözününgördüğünden fazlasına aklı ermiyen, bir kedi, köpek, kuş, tavukdan daha acizolup,

hayattaher şey´in maddiyattan ibaret olduğunu zanneden cok akıllılar (!) için imkansızbirşeydi bu.

 

SeyyidSüleyman El-Cezuri Hazretleri ilk anda hayretlekarşıladı bu işi.

 

Nasılhayret etmesindi ? ...

 

Cezayirile Mekke arasındakı mesafe, o zamanın vasıtası olan develerle altı aya yakınbir zaman alırdı.

HalbukiSeyyid Süleyman El-Cezuri Hazretlerinin aklına ruhaniyyet gelmemişti:

 

“İyiama nasıl oluyor bu iş ? Bu kadar kısa (bir gecede)zamanda nasıl gidip gelebilirsin ?”

 

“Ruhaniyetyoluyla..”

 

Hanımıkatiyen yalan bilmezdi Hazretin. İnandıbu söz üzerine...

Ve gene sordu:

 

“Peki ,bana da öğretsene bu işi nasıl yaptığını ?”

 

“Bir salavat-ı şerifeye çokçadevam ediyordum sonunda bu hal vasıl oldu bana !”

 

“Bana daöğretirmisin o salavt-ı şerifeyi ?”

 

Burada biraz durdu ve sonraşöyle konuşdu:

 

“Salavat-ışerifeyi sana öğretmeme müsaade etmiyorlar.

Senistiyorsan arayıp bulabilirsin onu...”

 

Bununüzerine Seyyid Süleyman El-Cezuri Hazretleri, yola çıktı, köy köy, kasaba kasaba, memleket memleke;diyar diyar dolaşdı ve kimden bir salavat-ı şerife duydu ise onu defterineyazdı!..

 

Venihayet bir gün memleketine döndü ve hanımının karşısına geçerek buluptopladığı salavat-ı şerifleri teker teker okumaya başladı...

 

Nihayetyukarıda metnini verdiğim salavat-ı şerifeye gelince, hanımı gülmeğe başladı, SeyyidSüleyman El-Cezuri Hazretleri anladı ki aradığı bu idi...

Vesonra o da Seyyid Süleyman El-Cezur Hazretleri oldu !!

İşteDelail-i Hayrat´ın ilk tertiplenişi ve yukarıda metnini verdiğimsalavat-ı şerifenin bulunuşu..

 

İbretalmak gerek bu gibi anlatılanlardan...

İbretalmaksızın bakan göz, budak deliği gibidir.

 

Kaynak:

“Büyük Dua Kitabı, Rehber-i İbadat-i Maneviyye”

Üsdad Ahmed Hulusi

 

 

* * *

 

 

 

Not:

Delail-i Hayrat kitabı üzere, çok ilginç bir gelişme daha oldu:

 

Zamanınınen önde gelen Evliyâullahından olan Seyyid AhmedBedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfenin şöyle birolayı vardır…

 

Birzâtı muhterem, Efendimiz’e salâvatları ihtivâ eden “DelâiliHayrât” nam kitabı tam ondört kere okumuş, bir gün içinde… Ve o huzûr verenyorgunluk ile uykuya dalmış!..

 

Rüyasında Efendimiz Aleyhi’s-Selâm’ı görmüş ve kendisine şöyledenilmiş:

 

Ondörtkere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın, sana kâfi gelirdi!..

 

Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlercesalâvatı şerifeyi ihtiva eden bir salâvat kolleksiyonudur!..Ve çok değerli bir eserdir…

Böyle bir kolleksiyonu on dörtkere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat… Hiç olmazsa günde bir kere okusak!

 

„Allahümme salli alâ seyyidina vemevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatirrahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyetive menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatilasliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alââlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevminteb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.“

 

Ondörtkere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın,sana kâfi gelirdi!..”diyen ve bu Salavatı bizatihi öğreten Resulullahın salavatını tabii ki manaağırlıklı tercüme yapdırdık Hasan Güler Dostumuza!

 

Salavat:

„Allahümme salli alâ seyyidinave mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatirrahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyetive menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatilasliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alââlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevminteb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.“

 

Ve anlamı:

 

„Allahım, nur şeceresinin aslı,Rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerinen şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri;aslı kabza, ali rütbe, yüce güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız Muhammed’esalat eyle; ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar OndandırOnadır... Ve Ona, Onun ali’ne ve ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının,öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini ba’settiğin güne kadarsalat ve selam eyle... Ve yine Ona ve diğerlerine salat ve teslim-ikesir(hakkıyla selamet-esenlik) olarak selam eyle..”

 

 

 

Ondörtkere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın,

 

 

 

 

sanakâfi gelirdi!..

 

 

 

Kaynak:

Ahmed Hulusi „Dua ve Zikir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Seyyid AhmedBedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfe Gönenli Mehmet Efendi Hz lerinin hemen hemen her sohbette okuduğu ve tavsiye ettiği salavatı şerife idi

Share this post


Link to post
Share on other sites

delaili hayrat kitabını okumanızı tavsiye ederim..İnsanın ruhunu rahatlatan bir kitaptır..Her gece yatmadan okurdum,bir cok duamın kabülüne de vesile olmustur..Pişman olmazsınız,mutlaka evinizde bulundurun..

Share this post


Link to post
Share on other sites

elanaz ben aldım ama kenar duaları yok acaba eksikmi diye bocaladım başka almayı düşünüyorum sende ki nasıl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...