Jump to content
BlueCape

Farkında Olmadığımız Muhteşem Bir Hazine (Hacet Namazı)

Recommended Posts

Sizi mutsuz eden büyük bir derdiniz mi var?

Ulaşmak istediğiniz muhteşem bir idealin peşine mi düştünüz?

Huzursuzluk, ailenizin ayrılmaz bir parçası mı oldu?

Birisi kalbinizi mi kırdı?

Önemli bir sınava mı gireceksiniz?

Günü gelmiş bir borcunuzu hâlâ ödeyemediniz mi?

İşsiz misiniz? İşten mi atıldınız? İşinizde bir türlü arzuladığınız başarıyı yakalayamadınız mı?

İyi bir evlilik mi istiyorsunuz? Çocuğunuz mu olmuyor?

Bunlardan çok daha önemli yüce gayeler uğruna çaba harcıyor, insanlığa İslâm’ı ve Kur’an’ı anlatmak için çırpınıyor, bir dizi plan ve program yapıyorsunuz. Ancak bir tarafta önünüze konan engeller, diğer tarafta gerçekleştirmeyi istediğiniz manevî projeler var. Bilhassa İslâm âleminin maruz kaldığı acılar, ıstıraplar, saldırılar, tuzaklar yüreğinizi yakıyor.

Maddî manevî, küçük büyük, dünyevî uhrevî bütün dertleriniz veya arzularınız için kılacağınız muhteşem bir namaz var: Hacet namazı.

Elbette bir kul olarak sebeplere sarılacak, üzerinize düşeni yapacaksınız. Ama bazen olur ki, sebepler tükenir ya da etkisiz kalır, bütün yollar denenir, çareler biter, ne yapacağını bilememenin ıstırabıyla yapayalnız kalırsınız. Artık kalbiniz kederli, gözünüz yaşlı hüzün denizinde yüzerken hacet namazı sizi sahile çıkaracak bir can simididir.

 

Hz. Enes’in hacet namazı

İşte bu muhteşem fırsatı değerlendirenlerden birisi olan Hz. Enes (r.a.) harika bir sonuç alır.

Bir yaz günü Hazret-i Enes’e bahçıvanı gelerek, yağ­mur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakındı.

Bu haber üzerine Hazret-i Enes, Resulullah’ın (a.s.m.) “Herhangi bir ihtiyacı olan kimse iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a dua etsin” şeklindeki “hacet namazı” tavsiyesini hatırladı.

Su isteyerek abdest aldı ve namaza durdu. Selam verdikten sonra bahçıvanına:

– Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun, diye sordu. Bah­çıvan:

– Göremiyorum, dedi. Enes, tekrar içeri girip namaz kılmaya devam etti.

Birkaç kez bahçıvana:

– Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun, diye sorunca adam:

– Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum, dedi.

Bunun üzerine Enes, namazını ve duasını sürdürdü. Az sonra bahçıvan Hazret-i Enes’in yanına girdi ve:

– Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı, dedi. Bunun üzerine Hazret-i Enes:

– Haydi, ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığına bak, dedi.

Bahçıvan etrafı dolaştığında, yağmurun sadece Hazret-i Enes’in büyük bahçesine yağdığını gördü. (İbn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, c. 7: 21-22)

 

Sıkıntılı anda hacet namazı

İşte tüm sıkıntılı zamanlarımızda uygulayabileceğimiz bir başka örnek:

Sahabelerden Ebû Mı’lâk (r.a.) isminde ticaretle uğraşan bir zat vardı. Bir defasında ticaret için yolculuk yapıyordu. O zamanlarda yol güvenliği yoktu. Bu yüzden karşısına silahlı bir eşkıya çıktı.

– Neyin varsa çıkar, seni öldüreceğim, dedi. Bu tehdit karşısında Ebu Mı’lâk:

– Maksadın mal almaksa al, dedi. Hırsız ise, malı almakla birlikte izini de kaybettirmek istiyordu:

– Ben sadece senin canını istiyorum, dedi. Ebu Mı’lâk:

– Öyleyse bana izin ver namaz kılayım, dedi. Hırsız:

– İstediğin kadar namaz kıl, deyince Ebu Mı’lâk namaz kıl­dı ve şöyle dua etti:

– Ey kalplerin sevgilisi! Ey yüce arşın sahibi! Ey her dilediğini yapan Allah’ım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan sal­tanatın ve arşını kaplayan nurun hürmetine beni şu adamın şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdada koşan Allah’ım, yetiş imdadıma!

Ebu Mı’lâk, bu duayı üç defa tekrarladı. Duasını bitirir bitirmez, silahlı bir atlının hızla yaklaştığını gördü. Atlı, hırsızı bir mızrak saplayarak öldürdü. Sonra da Ebu Mı’lâk’a döndü. Allah’ın lütfuyla kurtulan sahabe:

– Kimsin sen? Allah seninle bana yardım etti, diye şaşkınlıkla sorunca atlı kişi şu cevabı verdi:

– Ben dördüncü kat gökteki meleklerdenim. İlk duanı yapınca gök kapılarının çatırdadığını işittim. İkinci defa dua edince, gök ehlinin senin kurtulman için feryat ettiğini işittim. Üçüncü defa dua edince, “Zorda kalan biri dua ediyor!” denildi. Bunu duyunca Allah’tan, hırsızı öldürmek için beni görevlendirmesini istedim. Allah da kabul etti ve yardımına geldim. Şunu bil ki abdest alıp dört rekât namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin, zorda olsun veya olmasın duası kabul edilir. (İbn-i Hacer, el-İsabe, c. 4: 182)

Hacet namazı kılarak bir derdinden kurtulan veya muradına kavuşan çok kimse vardır. Elbette bu örneklerin hepsi, yukarıdaki gibi çok harika olmayabilir. Çünkü, hacet namazından alacağımız verimin derecesi, ihlas, huşu, ıztırar hâli, yakinimiz ile Allah’ın takdir ve hikmetine göre değişir.

 

Hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı, yatsı namazından sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak kılınır. Hz. Peygamber'den gelen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekâtında Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Hacet namazı bitince Allah'a hamd ve sena, Resulullah'a salat ve selamdan sonra bir hacet duası okunması sünnettir. Çeşitli hacet duaları vardır. Bunlardan birisi şudur:

"Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an masiyetike hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki'n-nûr."

Bu duanın anlamı şu şekildedir:

"Allah'ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakin ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, huşu ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, vera ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan menetsin; ta ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim; Senden korkarak tövbeyle sana döneyim; sırf Senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim; her işte Sana güvenip Sana dayanayım; Sana güzel zan besleyeyim. Nurun yaratıcısı Allah'ı tesbih ederim."

Hacet duasını okuduktan sonra Allah'tan ihtiyacımızın giderilmesi yolunda dilekte bulunmalıyız. Duaları okurken, çektiğimiz acının tesiriyle tamamen Allah’a yönelmeli, çok samimi bir şekilde yalvarmalı, hâlimizi düşünerek gözyaşı dökmeliyiz.

Hacet namazının ne zaman, nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda kendi halet-i ruhiyenize göre davranabilirsiniz. Bazı sıkıntılar ve istekler anlıktır. Mesela, bir haksızlığa uğradınız, bir eşyanız kayboldu, merak ettiğiniz bir kimseden haber alamadınız, acil yatırmanız gereken bir borcunuz var… Bu durumlarda hemen abdest alıp hacet namazı kılıp dua edebilirsiniz.

Eğer geniş zamana yayılan bir derdiniz veya arzunuz varsa, mesela, üniversite sınavını kazanmak, çocuğunuzun veya eşinizin ıslahını istemek, iyi bir iş bulmak, çok ağır borçlardan kurtulmak, uzun süren bir hastalık için şifa istemek ve benzeri durumlarda yatsı veya teheccüt namazından sonra kılabilirsiniz.

Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslam âleminin maruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyaya hâkim olması için kılınacak hacet namazlarının 40 gün veya daha fazla bir süreye yayılması gerekir.

 

Allah’ın rahmet kapısını tıklatın

Hacet namazında etkili olan en mühim unsur kişinin halet-i ruhiyesi, namazının ve duasının kalitesidir. Size acı veren derdiniz yüreğinizi dağlarken, ulaşmak istediğiniz arzunuz her an aklınızdayken, çaresizliğinizi ve kimsesizliğinizi hissettiğiniz anda hacet namazıyla Allah’ın rahmet kapısını çalın. Çünkü, O her şeyin sahibi, yaratıcısıdır, bütün düğümler O’nun iradesiyle çözülür, bütün dertlerin dermanı O’ndadır, bütün işlerin dizgini O’nun kudretindedir, O merhametlilerin en merhametlisidir.

Hacet namazında ve tüm nafile namazlarda, rükuda, rukudan kalkınca, secdede, iki secde arasında, oturuşlarda tesbih ve tahiyyatı okuduktan sonra Kur’an’daki dua ayetlerini okuyabilirsiniz. Özellikle Kur’an’da geçen peygamber duaları çok önemlidir. Mesela, başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. Eyyûb, Hz. Yunus, Hz. İbrahim, Hz. Zekeriya, Hz. Yakup, Hz. Yusuf (aleyhimüsselam) gibi peygamberlerin dualarını okurken, onların hâllerini hatırlayarak, duaların manalarını düşünerek, Rabbimizin şefkat ve merhametine sığınırsak duamız kabul olabilir. Yine Kur’an’da “Âmenerresulü”de geçtiği gibi, “Rabbenâ” veya “Rabbî” ile başlayan ayetler dua ayetleri olduğu için bunların manasını düşünerek okuyabiliriz.

Çünkü, Rabbimiz, “De ki: Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” (Furkan:77) buyuruyor. Yine “Dua edin, cevap vereyim” (Mümin:60) diyor. Ayrıca şu ayet duanın namazla desteklenmesini ve birlikte yapılmasını emrediyor:

“Ey iman edenler! Allah’tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara:153)

Demek ki, en başta beş vakit namaz kılarak dua etmek gerektiği gibi, özel durumlar ve olağanüstü sıkıntılarda da o duruma uygun namazlar kılmalıyız. Hacet, tesbih, yağmur, istihare namazları; dua ile namazı birleştiren muhteşem ibadetlerdir.

 

Başkası için hacet namazı kılınabilir

Kişi kendi adına hacet namazı kılıp dua edebildiği gibi, bir mümin kardeşinin amacının gerçekleşmesi için de namaz kılıp dua edebilir. Bu bir dua olduğu için kişi mümin kardeşinin derdini kendi derdi kabul edip onun için dua edebilir. Bunun dinen bir sakıncası olmadığı gibi, büyük sevap da kazandırır. Çünkü, hadislerde buyrulduğu gibi, “Mümin kardeşine dua eden kişiye melekler dua eder”, “Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir.”

Bilhassa eşiniz, kardeşiniz, anne babanız veya arkadaşınız için hacet namazı kılıp dua edebilirsiniz.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest simalyıldızı

Eline yuregine sağlik kardeşim hep duyardim hacet namazini lakin nasil kilincağini bilmezdim allah rai olsun senden senin de hayirli dualrin dileklerin kabul olsun insallah ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lqym

Pazartesi dört rekat namaz kılıp, birinci rekatta fatiha ile onbir ihlası şerif, ,k,nc, rekatta fatiha ile yirmi ihlası şerifi, üçüncüde fatiha ile otuz ihlası şerifi, dördüncüde fatiha ile kırk ihlası şerifi okuduktan sonra selam verirse ve selamdan sonra da yetmişbeş defa ihlası şerifi okursa, kendi nefsine ve valideynine yetmişbeş defa allahtan af dilerse, bütün bunlardan sonra da ihtiyacını allaha arzerderse isteğini kendisine vermek cenabı hakka (bir lütfi ilahisi olarak) hak olur. bu namaza hacet namazı denir.

 

ihyau ulumiddinden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest erkan

Selam,

 

sureleri okuduktan sonra, hangi dualar okunuyor??

Ettehiyyatü, Allahümme salik+barik mi ??

 

simdiden tsk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zubi

arkadaşlar hacet namazı kıldığım ilk gece rüyamda dileğimin gerçekleşmeyeceğini gördüm. Acaba hacet namazının sonrasında görülen rüyanın hükmü nedir, bir fikriniz var mı?

Bir de aklıma takılan birşey var. Hacet namazından sonra yada istihare namazından sonra görülen rüyada dünyevi hatta abuk subuk şeyler gördüğüm oluyor. Tamam, dileğimle ilgili şeyler de görüyorum ama alakasız alakasız, resmen bilinçaltının eseri şeyler de görebiliyor insan.

Ben açıkcası istihareden ziyade haberci rüyalara inanıyorum ki onlarda böyle bilinçaltının eseri şeyler görülmüyor ve gerçekleşeceğini hissediyor insan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kardeş eline sağlık,Muhteşem bir konu.Allah razı olsun......

Cinci, muskacı,medyumcu medyumcu dolaşanlar.İşte yol,hacet namzını kıl ne istiyorsan seni yaratan rabbinden iste hayırlısını iste.Cincilere muskacılara medyumculara vereceğin paranın yarısını sadakan olarak dagıtırsın.Yarısınada git ailenle afiyetle ye.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest akinci

esSelamlar canim kardeslerim..gercekten hacet namazi Rabb´imizin bize ihsan etmis oldugu nimetlerden biri.

Hacet namazi ile oncelikle istenecek hacetimiz..MURSID-i Kamil olmalidir.

sayet bu hacet´imiz Rabb´imiz tarafindan gerceklesirse.,

diger hacetlerimizde cok gecmeden gerceklesecektir.

cunku Rabb-ul Alemin bilmek,gormek ister,hangi vesileler ile ondan hacetimizin olmasini istiyoruz.

arkadaslar bu bir tuyo(incelik)tir.

o yuzden Rabb´imizden oncelikle,kendimize Mursid istemeliyiz.

yani soyle dua edecez insaallah..namazdan sonra.:

Allah´im benim oncelikli hacetim..mursid´tir.oncelikle senden bunu isterim.

bu mursid´imin suyu yuzu hurmetine,su ...hacetiminde karsilanmasini istiyorum.diye.

biiznillah..o kisinin hicbir muskulati kalmiyacaktir.

Allah yar ve yardiciniz ola..eyvaallah

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kardeş eline sağlık,Muhteşem bir konu.Allah razı olsun......

Cinci, muskacı,medyumcu medyumcu dolaşanlar.İşte yol,hacet namzını kıl ne istiyorsan seni yaratan rabbinden iste hayırlısını iste.Cincilere muskacılara medyumculara vereceğin paranın yarısını sadakan olarak dagıtırsın.Yarısınada git ailenle afiyetle ye.....

 

Cok dogru, sadakayı unutup ihtiyac sahiplerinin ihtiyaclarını dusunmezsek bizim de ihtiyaclarımız dusunulmez. Dualarınız icin tesekkur ederim Allah sizlerden de razı olsun. Yolunuza hep hayırlı olanı cıkarsın. Amin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
esSelamlar canim kardeslerim..gercekten hacet namazi Rabb´imizin bize ihsan etmis oldugu nimetlerden biri.

Hacet namazi ile oncelikle istenecek hacetimiz..MURSID-i Kamil olmalidir.

sayet bu hacet´imiz Rabb´imiz tarafindan gerceklesirse.,

diger hacetlerimizde cok gecmeden gerceklesecektir.

cunku Rabb-ul Alemin bilmek,gormek ister,hangi vesileler ile ondan hacetimizin olmasini istiyoruz.

arkadaslar bu bir tuyo(incelik)tir.

o yuzden Rabb´imizden oncelikle,kendimize Mursid istemeliyiz.

yani soyle dua edecez insaallah..namazdan sonra.:

Allah´im benim oncelikli hacetim..mursid´tir.oncelikle senden bunu isterim.

bu mursid´imin suyu yuzu hurmetine,su ...hacetiminde karsilanmasini istiyorum.diye.

biiznillah..o kisinin hicbir muskulati kalmiyacaktir.

Allah yar ve yardiciniz ola..eyvaallah

Yazdıklarımı inşallah yanlış anlamazsın, sahabenin mürşidi kamili yoktu, benim de bir mürşidi kamilim yok, Allah a cok sukur sıkıntım da yok mürşid yönünden. Sevgiler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...