Jump to content

5 Vakit Namazin ve Zikirlerin Kerameti


Guest AYVALIKB66
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Sevgili din kardeşlerim çoçuklugumdan bu yana hep din konularini merakla dinler sevgimi ve saygimi eksik etmezdim çok fakirdik bi zaman rahmetli dayimdan bir kitap almiştim o kitapta şöyle yaziyordu bu duayi okuyanin aç karni doyar..yüce rabbime hamdolsun o duayi karnim açken okuyordum ve karnim tika basa yemek doluyordu buna hayretler içinde kalip şükür ediyordum ...orda birçok dualar vardi tabii ...sonra namaz kilmayi içimden bir ses bana söylüyordu yani 5 vakit kilmak için bende allah in izniyle başladim yillar geçti bazi olaylari yaşadim gördüm karemet gibi mesela cin içine girmiş bir hastayi dua yazarak ve okuyarak iyi ettim işi olmuyan arkadaşima bir dua yazdim hemen işe başladi bunlar gibi birçok olaylari yaşamaya başlayinca yüce rabbime daha çok sarildim inzivaya giricektim ona mani oldular dayanamassin dediler 24 saat secdeden kalkmasin aglamaktan gözlerin görmez olur yüce rabbime şükürler olsun şükürler olsun herkese tavsiyem namaz kilin namaz kilin namaz kilin.........okuyandan allah razi olsun

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sevgili din kardeşlerim çoçuklugumdan bu yana hep din konularini merakla dinler sevgimi ve saygimi eksik etmezdim çok fakirdik bi zaman rahmetli dayimdan bir kitap almiştim o kitapta şöyle yaziyordu bu duayi okuyanin aç karni doyar..yüce rabbime hamdolsun o duayi karnim açken okuyordum ve karnim tika basa yemek doluyordu buna hayretler içinde kalip şükür ediyordum ...orda birçok dualar vardi tabii ...sonra namaz kilmayi içimden bir ses bana söylüyordu yani 5 vakit kilmak için bende allah in izniyle başladim yillar geçti bazi olaylari yaşadim gördüm karemet gibi mesela cin içine girmiş bir hastayi dua yazarak ve okuyarak iyi ettim işi olmuyan arkadaşima bir dua yazdim hemen işe başladi bunlar gibi birçok olaylari yaşamaya başlayinca yüce rabbime daha çok sarildim inzivaya giricektim ona mani oldular dayanamassin dediler 24 saat secdeden kalkmasin aglamaktan gözlerin görmez olur yüce rabbime şükürler olsun şükürler olsun herkese tavsiyem namaz kilin namaz kilin namaz kilin.........okuyandan allah razi olsun
Allah cümlemizden ve sizden de razı olsun.Bana da bir dua yazar mısınız Allah rızası için! İstemeyerek ayrıldıgım işimi geri istiyorum:(
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

rabbime şükürler olsun güzel bir form başlatmışsınız kardeşler bakın ahir zamanda namaz N A M A Z namaz çok önemli...

bir düşünün namazın içinde neler var bedenen ruhen yöneliş sure ayet okumak tesbih tahmil tehlil yakarmak yalvarmak tefekkür rabıta burnunu yere sürtme eğilme ezilme büzülme ya kardeşlerim allahın huzurundasınız daha ne söze gerek.öyle bir ümmetizki elhamdülillah şükrülillah öyle bir peygamberimiz varki ona ne verdiyse rabbim hep dedi ümmetimede ümmetimede rabbi t.a.la peki dedi çıktı arşı alaya ulaştı ta siddeyi müntehaya vardı ulaşılmayan KABE-İ KAVSEYN işte kardeş o başın secdeye vardımı işte sanada mirac namaz namaz namaz allah razı olsun canlar......

YA SİN=EY İNSAN

Allah Dostlarından Şirazlı Sadi derki; “Allaha iki kere şükretmek gerekir. Bir aldığımız nefes için diğeri de verdiğimiz nefes için” buradan hareketle nefes: Allahın bize lütfettiği Hakikati Muhammedi yeden bir nurdur. Diğer bir ifade ile Allahın kendi zatının nur halinde bizi diriltmesidir. Nefes hem maddi hem de manevi olarak diriltici bir özellik taşır. Tasavvufi derinliklere nüfuz edenler bilirler ki; içimizdeki kötülükleri yok etmek için her an Rabbimizin Hay isminden gelip Hu ismine giden o nefese ihtiyaç vardır. Zira biz her nefes alışımızda dirilir verişimizde ölürüz. Bu diriliş ve ölüşün ispatı hayatımızda ve kâinatta mevcuttur. Örnek verecek olursak deriz ki; Baharla dirilir kış la ölürüz. Uyanmakla dirilir uyumakla ölürüz. Görmesini bilen için kişinin kendi ve kâinat bu sırların ifşasıdır. Farkı ayrıntıda, sırrı da konu üzerinde yoğunlaşarak anlamak, hissetmek hatta tasavvufi manada zevk etmek mümkün...

 

Allahın Hay isminin tecellisi ile dirilir yoktan geldiğimiz gaybdaki hüviyet sahibi olan Hu ya varlığımızı gönderebilirsek yaratılış gayesine uygun olarak davranıp rabbimizin bizden istediklerini yerine getirmiş oluruz.

Tasavvufi bir bakış açısı üzere tefekkür ederek vakaların arka planlarına, derinliklerine yahut bilinenden öte manasına nüfuz edenlere göre: Yusuf suresinde ismi geçen şahısların birde manevi manaları vardır. Buradan hareketle Hz. Yusuf Kalp ve gönlü, Hz.Yakup ruhu, Hz.Yusufun kardeşleri nefsin kötü arzularını, Züleyha dişiliği ile nefsi ve doğurganlığı kemale erince Hz. Yusuf’a kavuşması nefsinde terbiye edilince kişiyi cennete götüreceğini ifade eder.

Yasin: Ey insan bu ifade ile ilk önce peygamberimize ve onun ötesinde insanlara hitap edilmiştir. “Yasin” peygamber efendimize miraca teşrifinde sidrei müntehayı geçtikten sonra Rabbimizin Ona hitabıdır. Yani, peygamber efendimize tecelli eden mananın ondan önce hiçbir peygambere tecelli etmediğini ve kemal derecesinin en üst basamağının Hz. Peygamber olduğunu, “sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” manasının “Yasin” de gizli olduğunu anlıyoruz. Kün fe ya kün emri ile (ol dedim oldu) Hz.Resulullahın olduğunu ve Hak tecelli ettiğini bu haktan hepimizin hakkının olduğunu sureyi araştırdıktan sonra anlıyoruz. İdrak ediyoruz.

Muhyiddin Arabî Hazretleri: “sonsuz kelimesi dahi Allah için bir eksikliktir”.buyurur. Tasavvufi bir edeple eğer haddimizi bilirsek deriz ki; O’nu kelimelerle anlamak kabil değildir. Zatının peygamberde tecelli ettiği konumu böylece bizim de aklımızı ve imanımızı tekâmül ettirdi. Mutmain olduk. Şayet peygamberimiz olmasaydı hak ta olmayacaktı ve böylece hiçbirimizin hakkının da olmayacağını anladık. Haddimizi bildik ki bize beşer denebilir ama insan olabilmemiz için kendi sidremizi aşabilmemiz lazım. İnsanı Kâmilin hayat ölçülerini hayatımıza hâkim kılmamız lazım.

Bu âlemde aklımızla çıkabileceğimiz en yüksek seviyeden sonra aşkın ancak idrak edebileceği seviyede Allahın manasını anlamak ve bilmek ve Allaha o şekilde teslim olmak ancak eşyanın hakikatini bilmekle mümkün olur. “Ey İnsan” şeklinde tecelli eden ismi anlamakla olur. Peygamberimize verilen bu isim onun bundan önceki sıfatların zuhurunun bir ispatıdır.

İçi Ahmet dışı Muhammed olan peygamber; “Ben, Adem henüz su ile balçık arasında iken peygamberdim” sözünü idrak ettik. Yani şeftali ağacından meyve yemek için önce çekirdek toprağa ekilmek suretiyle ağacın zuhurundan sonra meyve yemek mümkün olur. Yani Ahmet çekirdeği Ademiyet toprağına ekildi ve Muhammet meyvesi ortaya çıktı. Yani Muhammed kelimesi ezelden ebede kâinat sayfaları üzerine yazılmış ve yayılmış olduğunu idrak ettik. Ezele ve ebede yayılan bu ismin büyüklüğünü Seyyid Ahmed er Rufai hazretleri kendilerine ayani bize gıyabi olan hakikatı izah etmek sureti ile ruhumuzun kabzını (manevi tıkanıklık) basta (tıkanıklığın açılması) çevirmektedir.

Buyururlar ki; Muhammed ismindeki mimler Onun ilmini gösterir. O isimden (Ahmed) mimi kaldırırsak Ahad olur ve o isimden Allah tecelli eder. Be tasavvufta ayanı sabitedeki isimlerin (ruhların) vücut giyinmesi demektir. Allahın isimlerine be ile vücut giyindirilir ve bismillah olur. Yani o Hazreti Muhammet olur ve ona hamd edilir. Be harfinin uzatılması Hz.Muhammedin manasının sonsuza kadar uzatılması olur.

Muhammed ismindeki birinci mim onun ümmi oluşuna ikinci mim ise kendisine ne kadar ümmetin iman edeceğini bilmemesine işaret eder. Sidre’nin diğer yanında adı Yasin olan peygamberimiz sidrenin bu yanında kulluğu ile öne çıkan peygamberimiz den inanılmaz bir hakikati ortaya çıkarıyor. Peygamber efendimiz tevazu noktasında o kadar hiç ve yoktur ki hakikatte her şeydir. Çünkü o geldiği ümmete her şeyden mutlu olabilmeyi öğretmiştir. Yani kullarından Allahın razı olmasının şartı kulların Allah’ından razı olmasına bağlıdır. Bu ne demektir? Allahtan gelen her şeyi baş tacı edip kadere rıza göstermek lazımdır. İtirazı terk etmek, kul olmanın bilincidir. Başımıza gelene rıza göstermek ve haddimizi bilmek lazım… Mukadderatımızda eğer imtihan için bir bela olursa isyana düşmeyen sabırlı bir ahlak sahibi olmaktır. Acılı bir hadise karşısında dahi kişi Allah ile beraber olduğu bilincini korumak demektir. Yani aşkımızı çoğaltıp onunla bir ve beraber olmamız demektir.

İnsan Allahın tam manası ile sureti üzere yaratılmıştır. İçi hak dışı halk olanlar ancak insanı kâmil olurlar. Çünkü Allahın hikmet deryalarına aşk ile dalan Yunus Emre’miz der ki; İnsan dedikleri el ayak baş değil,

İnsan manaya derler suret ile kaş değil.

İnsan-ı Kâmil olmak için ezeli kabiliyet sahibinden paye almak lazımdır. Onların asırları aşan ilimleri insanlara hala tesir eder. Çünkü onda Hz. Peygamber tecelli eder. İnsanı Kâmil sadece yaşadığı devrin değil devirlerin insanı olur. Tasavvufta merkez Kuran ve onu biz iman edenlere tebliğ eder Resulullah olunca tüm kaynaklarda onun şahsından alınır. Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber uzun boylu olmasına, elinde de asa bulunmasına ve hayatında da pek az emretmiş olmasına rağmen Hz. Ali /kv) hazretlerine “gel omuzlarıma çık ve putları kır” diye buyurmuşlar. Hz. Ali efendimiz “Nasıl olur sizin omuzlarınıza çıkarım ben edep ederim” deyince efendimiz hazretleri “el emrü fevkal edep” Benim emrim senin edebinden öncedir” buyururlar. Böylece Resulullahın omuzlarına çıkan Hz. Ali (kv) buyururlar ki;

“Yere baktım her yer onun ayakları kesilmişti, göğe baktım onun başını gördüm.”

İşte böylece Hz. Ali makamı insanı kâmil makamıdır. Çünkü her asırda bir insanı kâmil gelir içimizde dolu olan putları kırar ve bizi kendine değil Resulullaha ve Allaha davet eder. Yasin suresinde de buyrulduğu üzere “Uyun sizden ücret istemeyene” İnsan kendine bahşedilen nimetlerin sahibini unutunca her şeyi Allahın kudretinden değil de kendi kuvvetinden bilice yeteneklerini putlaştırır. Zira bizler zenginsek zenginliğimize, kabiliyetliysek kabiliyetlerimize taparız yani onları putlaştırırız. İşte o insanı kâmil bizim içimizdeki putları kırandır.

İnsanı kâmil kendine ezelde bahşedilen ledünni ilmi ile eşyanın hakikati gereği, Allahın istedikleri ile kulları peygambere taşır. Kendine istese Allah korusun biz onu da put ederiz. Hz. Mevlana Şemsi çok muazzam bulup ta her şeyi onda bulunca şems kendini aradan çekmiş. Yani onun şekline âşık olmadığını ve onun manasına âşık olduğunu anlamak hakikati bilmek ve hakikatin da Allaha ait olduğunu bilmek demektir.

Bilindiği üzere Cennete dört nehir akar. Su nehri, süt nehri, şarap nehri ve bal nehri… Su tevazu demektir. Mecrasından doğan su parça olarak bütününü arar ve ona koşar. Bu koşu esnasında başını taştan taşa çalar.

Süt ilim demektir. Bu cümleden hareketle kâmil insan ana gibidir. Nasıl ki ana dünyaya getirdiği yavrusunu süt ile beslerse İnsanı Kâmilde diğer insanlara (ilim) süt verir. Ledün ilmi demek her şeyin hakikatini görmektir. Bize göre Hz. Musa’nın elindeki ağaç sopa asa iken Rabbimize göre sihirbazların sihrini yutan bir ejderhadır.

Şarap nehri aşk demektir. Bu muammayı bir misal ile akla yaklaştırmak gerekirse deriz ki; sarhoş ha taşta yatmış ha da yumuşak yatakta onun için hepsi birdir. Dahada çizgi üstü bir misal verirsek Seyyid Ahmed er Rufai Hz. Buyururki; “Âlem iki fırka olsa bir fırkası beni tepemden gül yağları ile yıkasalar diğer fırkada derilerimi makas ile pare pare kesseler. İki fırkada benim için aynıdır. Zira her ikisi de Rabbimin yarattıklarıdır. Yani her şeyi bir görmek, diğer bir ifade ile sebebi değil müsebbibi görmek demektir.

Bal tevhit demektir. Her yaratılmışta hakkı bulmak demektir. Eserde müessiri görmek demek… Resimden ressamı, kâinattan da yüce yaratıcıyı görmek ve bilmek demektir. Yani sadece insanda değil hayvanda bitkide canlıda ve cansızda Allah’ı bulmak demektir. Zi hayat (hayat sahibi) olan her şeyde Allah’ı bulmak… Tasavvufi gözle bakılırsa kâinata, cansız diye bir şey yok her varlığın hayatı vardır. Ve bu gözle kendimizi ve kâinatı görmek, bu görüş üzere derinleşip tefekkür etmek ibadettir.

--------------------

 

YOLCU

 

 

İnsan; bir yolcudan başka nedir ki? Ruhlar âleminden bugüne, bu günden ahrete…

Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimiz. Kanunlarımızı koyduğu kader kitabımızda -hiçbir hammaddemiz yokken bizleri âlem-i ervahta (ruhlar âleminde) yarattığını ve tüm ruhları muhatap alarak; Kuran-ı Kerim A’raf Suresindeki beyana göre “Elestu bi rabbikum” hitabı ile “Bizleri yoktan var etmiş. Koyduğu kanunları arşta mahfuz kelam-ı kibarı peyder pey (azar azar) vahiy meleği Cebrail (a.s.) ile kulları arasından seçip peygamberlikle şereflendirdiği Hz. Muhammed Mustafa (sav) aracılığı ile biz insanların akıl sahibi olanlarının istek ve iradelerine göndermiştir.”

Böylece Cenab-ı Hak’tan gelen beyandan edindiğimiz bilgilere göre; sırası gelen ruha dünya üzerinde zahiri sebepler gerçekleşmek kaydı ile

- Haydi, ait olduğun cesede git!

Emri verilerek ruhumuz ilk yolculuğuna başlamış oluyor. Arştan başlayan ilk yolculuk arza (dünya yüzündeki) anamızın rahminde olgunlaşan beden kafesine girmiş oluyor. O yüzdendir ki; İnsan: Sema (gökyüzü) ile zeminden mütevellit bir varlıktır. Ruh semanın beden toprağın çocuğudur.

Göklerden gelen ruh yeryüzündeki terkibi (karışımı) anasır-ı Erbaa ( dört unsur) ile beden içinde bir ortaklık yaparak annemizin doğumu ile dünya sahnesine gelmiş olur.

Buradan da hareketle; İnsan: Ruhla bedenden mütevellit bir varlıktır da diyebiliriz.

Dünyadaki yolculuk zaman akışı içinde sürüp gider. Üzerine sayfalar dolusu yazılar yazmak mümkün iken tasavvuf erbaplarının “Dünyada geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara” sözü ile dünya yolculuğumuzu çok kısa olduğunu anlarız.

Mukadderat inancımızla İnsan bu dünyada -kendine sır olan- alın yazısının (kaderinin) iz düşümünü takip eder diyebiliriz. Zira insan ömrü kendine sırdır. Bu fanide ne kadar hayat süreceğimizi bilemeyiz. Nerede yaşayacağımızı, rızkımızın nereden geleceğini bilemeyiz. İla ahir…

Bu fani dünya yolculuğu çocukluktan gençliğe, gençlikten de yaşlılığa hatta ruhun bedenle yaptığı ortaklığı bozup, adına ölüm dediğimiz çözülme ile biter. Dünya içindeki yolculuğumuzu hatta dünyaya gönderilişimizi merak ederde ararsak Rabbimizden “İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” Beyanını öğrenmiş oluruz.

Dünyaya gelen bedende tekâmülü (gelişimi) sağlamak için ihtiyaçlarımızı gidermek lazım. Kanun koyucu (Rabbimiz) kendimizi başkasına muhtaç etmemek adına çalışıp kazanmayı kazandıklarımızla dünya içinde bir düzen kurmayı emreder.

Doğumla bir araya gelen anasır-ı Erbaa (ateş, hava, su ve toprak) zamanla kucaklaşıp kuvvetlenirken, hüviyet yaşımızın sona ermesi ile bu ortaklık yerini bozulmaya terk eder. Ateş aslına rücu edince bedende üşüme başlar. Su çekilince deride kırışmalar başlar. Sona yaklaşınca solunum sıklaşır ve hava bedeni terk edince beden ölüm acısını tatmış olur. Toprağın ete kemiğe bürünmüş halini de aslı olan (toprağa) mezara götürürler. Şairin dediği gibi “ Paktan gelen paka, Hâkten gelen hâke” gider. Böylece toprakta ten toprağını kendine çekmiş olur. Göklerin çocuğu olan ruh ise ortaklık bozulunca geldiği pak semaya tekrar çıkar ve gider. Dikkat edersek Âlem-i Ervahtan bu güne, bu günden kıyamete kadar süren yolculuk hep devam halinde sürer gider. Ta ki ahiret denen ikinci dünyadaki son durak cennet veya cehenneme kadar.

.

Tasavvuf edebi ve öğretileri doğrultusunda deriz ki; İnsanın hüviyet yaşının yanında birde ahlak ve olgunluk yaşı vardır. Bu yaş, Allah indinde ve kullar nezdinde makbul olan mutluluk zaman dilimleri vardır. Onları alt alta yazarda bir yekün oluşturursak hüviyet yılları içerisinde rakam olarak küçük buna mukabil muhteva olarak büyük olan yaşımız ortaya çıkmış olur. İşte “Ömrümün son iki yılında İmam Cafer-i Sadık’ı tanımasaydım, mahvolmuştum” diye söyleyen müçtehid imamımız bu sırrı anlayanlarla paylaşmıştır.

İnsan bir yolcudan başka nedir ki? Alem-i ervahtan bu güne bu günden ahrete….

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...