Jump to content

Milli Kütüphane'nin Tarihçesi..


SimqEE
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Milli Kütüphane'nin Tarihçesi


 

eskibina1.jpgMilli Kütüphane, dünyanın en genç Milli Kütüphanelerinden biridir. Kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946'da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü'nde küçük bir büroda baslatılmış, kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur. 1 Nisan 1947'de geçici bir süre için başka bir binaya taşınılmış ve bu dönemde koleksiyon adedi 60.000'e ulaşmıştır. Söz konusu koleksiyonu hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta bulunan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve MK, 16 Agustos 1948'de kullanıcıya açılmıştır.

 

yenibina1.jpgMilli Kütüphane 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır. 18 Mayis 1955'te kabul edilen "Milli Kütüphane'nin Kuruluşu Hakkında Kanun'a Ek Kanun" ile Milli Kütüphane bünyesinde bir Bibliyografya Enstitüsü'nün kurulması sağlanmıştır.

 

İlk binanın gelecekteki gereksinimleri karşılayamayacağı öngörülerek 1965'te yeni bir binanin planlanması çalışmalarına başlanmıştır. 1965-73 yıllarını kapsayan uzun bir planlama dönemi sonucu yapım çalışmaları başlatılmış ve bina 1982 yılında tamamlanmıştır. Milli Kütüphane, 5 Ağustos 1983'te yeni binasinda kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır.

 

Bina:

 

Milli Kütüphane 39.000 metrekarelik, yeni modül eklemelerine olanak tanıyacak genişlikte bir alana kurulmuştur. Modüler bir yapı tarzında üç bloktan oluşan Milli Kütüphane binası yönetim bürolarını, genel ve özel amaçlı okuma salonlarını, grup çalışma odalarını, personel bürolarını, güzel sanatlarla ilgili çalışma odalarını, havalandırma ve alarm donanımlı depoları içermektedir. Ayrıca, bir sergi salonu ile çok amaçlı kullanılabilecek iki toplantı salonu bulunmaktadır. Aynı zamanda yeni binada; Bilgi İşlem Merkezi, Konuşan Kitaplık, Atatürk Belgeliği, Kitap Pataloji ve Restorasyon Laboratuarı, Mikrofilm Arşivi ile ofset basım tekniğini kullanan tam donanımlı bir Basımevi, Mikrofilm ve Fotoğraf Laboratuvarı ile yeni etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

 

Geçmişten Günümüze Milli Kütüphane Başkanları

 

A%C3%96.jpg

 

Adnan ÖTÜKEN

 

1911'de Manastırda doğdu. 1935'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi.

 

15.04.1946'da Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefliğine getirildi.

 

23.03.1950'de Kütüphane Müdürlüğüne atandı.

 

28.06.1957.de Kültür Ateşesi olarak Almanya'ya gitti.

 

17.08.1960'da Milli Kütüphane Müdürlüğüne döndü.

 

SN%C3%96.jpg

 

Sami Nabi ÖZERDİM

 

1918'de Hayrabolu'da doğdu. 1938'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaraloji Bölümünü bitirdi.

 

1942-1943 öğretim yılında Erzurum Lisesinde Türkçe Öğretmeni , 1945-1948 yılları arasında Etnoğrafya Müzesinde Asistan, 1946-1960 yılları arasında Milli Kütüphanede memur, uzman ve başuzman olarak görev yaptı.

 

1957-1960 yılları arasında Milli Kütüphane Müdür Vekilliğinde bulundu. 1960-1974 yılları arasında T.B.M.M. Kitaplık Müdür Yardımcısı, Basın . Yayın Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi ve Türk Tarih Kurumunda Atatürk Müzesi Dokümantasyon Bölümü görevlisi olarak çalıştı.

 

io.jpg

 

İzzet ÖZGÜÇ

1939 yılında Artvin'in Ardanuç İlçesi Anaçlı Köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1965 yılında mezunu olup, öğrenci iken 1962 yılında ODTÜ Kütüphanesinde memuriyete başladı.

 

Daha sonra, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanelerinde ve Kültür Müsteşarlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde çalıştı.

 

1977 yılında bir yıl kadar Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde çalıştı.

 

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane'de çeşitli görevlerde bulundu.

 

EK.jpg

 

Esin KARAASLAN

 

1933'de Konya'da doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

 

1955 yılında Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsünde göreve başladı. Daha sonra, Devlet Yayınları Dokümantasyon Merkezinde uzmanlık ve başuzmanlık kadrolarında çalıştı.

 

1978 yılında ise Milli Kütüphane Müdürü oldu. 1985 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

 

NS.jpg

 

Dr. Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU

 

1943'te Nevşehir'de doğdu. 1972 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

 

1968 yılında memur olarak atandığı Milli Kütüphane'de bölüm şefi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, uzman ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

 

1979 yılında müdürlük haline getirilmiş olan Milli Kütüphaneye müdür olarak atandı. Aynı yıl, kendi isteği ile atandığı Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi müşavirliği görevini 1983 yılına kadar sürdürdü.

 

1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne önce öğretim görevlisi, daha sonra da öğretim üyesi olarak atandı.

 

1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine geçti.

 

MC.jpg

Dr. Müjgan CUNBUR

 

1926'da İstanbul'da doğdu.

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Bölümünü bitirdi.

 

1952'de Edebiyat Doktoru ünvanını aldı. 1952 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Kütüphaneci olarak göreve başladı.

 

1954'de Milli Kütüphaneye naklen geçti.

 

1956'da Uzman oldu, 1959-1960 yıllarında Müdür Vekilliği yaptı.

 

1965 yılı Temmuz ayında (08.07.1965) Milli Kütüphane Genel Müdürlüğüne atandı.

 

1978'de Kültür Bakanlığı Müşavirliğinde görevlendirildi.

 

1980 yılı Mayıs ayında Milli Kütüphane Müdür Vekilliğine getirildi. 1984 Yılında Milli Kütüphane'nin Başkanlık olması ile kadrosu değiştirildi ve 11.12.1987 tarihinde de emekliye ayrıldı.

 

su.jpg

 

Şahika ÜNAL

1965'te Ankara, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünden mezun oldu. Ağrı ve Karabük'te öğretmenlik yaptı.

 

Ankara Film Radyo televizyon ile Eğitim Merkezi'nde 18 yıl (9 yıl televizyon program yapımcısı-yönetmeni, 9 yıl prodüksiyon başkanı olarak) çalıştı.

 

1985 yılında İstihdam'dan sorumlu Devlet Bakanı'nın danışmanlığı ile görevlendirildi.

 

1988'de Milli Kütüphane Başkanlığına getirildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlıklarında kültür ürünlerine ilişkin geliştirme ve üretimi yönlendirme çalışmaları yaptı. Her iki Bakanlığın Uzmanlar Kurulu üyeliğini yürüttü.

 

1996 Ekim ayında Kültür Bakanlığı Müşavirliği'nden emekli oldu.

 

AS2-.jpg

 

Altınay SERNİKLİ

 

1942'de Erzurum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu.

 

1966'da Milli Kütüphanede çalışmaya başladı.

 

1970 yılında Mikrofilm ve El yazmaları Şube Müdürü oldu.

 

1978 yılında Milli Kütüphane Müdür Yardımcılığına atandı. 1984 yılında Milli Kütüphane'nin Başkanlık olması ile kadrosu Başkan Yardımcılığı olarak değiştirildi. Çeşitli tarihlerde vekaleten yürüttüğü Milli Kütüphane Başkanlığı görevine 1990 yılında asaleten atandı.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğinden emekli oldu.

 

ctok%287%29.jpg

 

Celal TOK

 

1945'de Kars’ta doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Radyo ve Televizyon Bölümünden 1974 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin İdari Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1971 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde İstihbarat Memuru olarak göreve başladı

 

1973 yılında Danıştay Başkanlığında Yayın Şefi olarak naklen atandı. 1977 yılında aynı kurumda Tasnif-Yayın Bürosu Müdür Yardımcısı olarak atandı.1979 yılında

 

Kültür Bakanlığına Şube Müdürü olarak naklen atandı. 1984 yılında Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı ve 2004 yılına kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı,

 

APK Başkanlığı ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı 2005 yılında Milli Kütüphane Başkanlığına vekâleten atandı.

 

2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğinden emekli oldu.

 

Evli ve iki çocuk babasıdır

 

Tacar.jpg

Tuncel ACAR

 

01.06.1955' te Kızılcahamam Belpınar köyünde doğdu.

 

1978 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Temmuz ayında Başbakanlık DPT Dökümantasyon Şubesi'nde göreve başladı.

 

Mecburi hizmeti nedeniyle 1979 yılı Mart ayında Kültür Bakanlığı Cebeci Halk Kütüphane'sine seksiyon şefi olarak atandı.

 

1980 yılında ise Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne geçti. Burada 1990 yılı Ağustos ayına kadar Kütüphaneci, Şube Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulundu.

 

Haziran 1988-Temmuz 1989 arası bir yıl A.B.D. Alabama Eyaleti, Tuscaloosa Şehrinde kütüphanecilik stajı yaptı.

 

1990 yılı Ağustos ayında Milli Kütüphane'ye Başkan Yardımcısı, 1996'da Başkan olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Ülkemizi uluslararası bir çok toplantıda temsil etmiştir.

 

Ayrıca,

 

- Mesleki bir dernek olan ve yurt çapında 46 şubesi bulunan Türk Kütüphaneciler Derneğinde Genel Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

 

- TÜKSEV (Türkiye Sanat ve Eğitim Vakfı Danışma Kurul Üyesi

 

- Milli Kütüphane Bilgi ve Dayanışma Vakfı Onur Kurulu Üyesi

 

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...