Jump to content

Yapilan Büyüyü ,Yapana İade Etme Duası


Guest tevvaben

Önerilen Mesajlar

Abdest aldınız mı hastayı iplikle ayetel kürsiyi okuyarak daire içine alın.Bunu ihmal etmeyin sonra siz hasta gezersiniz.Gece 12 den sonra perşembe günü başlayınız. Yazacaklarımı 7 gün hastaya okuyunuz.7 gün sonra büyü kişiden yapana döner.Arapçayı kendim türkçeleştiriyorum iç rahatlıgıyla okuyunuz.Galet yoktur.Haydi kolay gelsin..................

okumaya başlamadan önünüze bir bardak su alın okuduklarınızı önce bardaga ,sonra hastaya üfleyin işlem bitince suyu hastaya içirin yedi gün bu şekilde birbardak suyu hastanıza içirin .

1.gün okunacaklar

1 .cisi (suretül vedduha )2 kere oku

VEDDUHA VELLEYLİ İZA SECAA.MA VEDDEAKE RABBÜKE VE MA ĞALAA.ELEM NECAL LEHÜ AYNEYNİ.VE LİSANEN VE ŞEFATEYNİ.VE HADEYNAHÜNNECDEYNİ.FELAGTEHAMEL AGABET.VE MAA EDRAAKE MAL AGABET.FEKKU REKABETİ.EV IT AMÜN Fİ YEVMİN Zİ MESGABETİ.YETİYMEN ZAMEGRABETİN.EVMİSKİYNEN ZAMETRABETİ.SÜMME KANE MİNELLEZİYNE AMENÜ VE TEVASAV BİSSABRİ VE TEVASAV BİL MERHAMET.ULAAİKE ESHABÜL MEYMENET.VELLEZİYNE KEFERÜ Bİ AYATİNAHÜM ESHABÜL MEŞ EMET.ALEYHİM NARÜN MÜ'SADETÜN.

2. cisi (suretül inşirah)2 kere oku

ELEM NEŞRAH LEKE SADREK.VE VADANA ANKA VİZRAK.ELLEZİİ

ENGADE ZAHREK.VERAFENA LEKE ZİKREK.FE İNNE MEAL USRİ YÜSREN.İNNE MEAL USRİ YÜSREN.FE İZA FERAGTE FENSAB.VE İLAA RABBİKE FERGAB.

3. cüsü (suretül tekasür) 10 kere oku

ELHAKÜMÜT TEKASÜR.HATTA ZÜRTÜMÜL MEGABİR.KELLA SEVFA TA'LEMÜN.SÜMME KELLA SEVFA TA'LEMÜN.KELLA LEV TA'LEMÜNE ILMEL YAGIYN.LETEREÜNNEL HACİYM.SÜMME LETERA ÜNNEHA AYNEN YAGIIYN.SÜMME LETÜS ELÜNNE YEVMEİZİN ANİNNEIYM.

4 .cüsü (suretül asri) 10 kere oku

VEL ASRİ.İNNEL İNSANE LEFİ HUSRİN.İLLELLEZİYNE AAMENÜ VE AMİLÜSSALİHATİ VE TEVASAV BİL HAGGI VE TEVASAV BİSSABRİ.

5 .cisi (suretül nasr) 3 kere oku

İZA CAAE NASRULLAAHİ VEL FETHU. VERAEYTENNASE YEDHULUNE Fİ DİYNİLLAAHİ EFVACAN.FESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE VESTAGFİRHÜ İNNEHÜ KANE TEVVABEN.

6.cısı (suretül ihlas) 3 kere oku

GUL HUVALLAHÜ EHADÜ.ALLAHÜSSAMED.LEM YELİD VE LEM YÜLED. VE LEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN EHAD.

7.cisi (suretül muavezeteyn)felak 3 kere,nas 3 kere

felak:GUL EÜZÜ BİRABBİLFELAG.MİN ŞERRİ MA HALAK.VE MİN ŞERRİ GASİGIN.İZA VE GAB.VE MİN ŞERRİN NEFFASATİ FİL UGAD.VE MİN ŞERRİ HASİDİN İZA HASED.

nas:GUL EÜZÜ BİRABBİNNAS.MELİKİNNAS.İLAAHİNNAS.MİN ŞERRİL VESVASİL HANNAS.ELLEZİİ YÜVESVİSÜ Fİİ SUDURİNNAS.MİNEL CİNNETİ VENNAS.

8.cisi (suretül fatiha) 3 kere oku

ELHAMDÜLİLLAAHİ RABBİL ALEMİİYN.ERRAHMAANİRRAHİYM.

MALİKİ YEVMİDDİİYN.İYYAKE NA'BÜDÜ VE İYYAKE NESTEIYN.IHDINASSIRATAL MÜSTAGIYM.SIRATEL LEZİYNE EN AMET ALEYHİM GAYRİL MAĞDUBİ ALEYHİM VELADDAALLİİYN.

9.cusu (salavat- şerif) 3 kere oku

CEZALLAHÜ ANNA MUHAMMMEDEN ,SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEME MA HÜVE EHLÜHÜ

Geçmiş olsun işlem bitmiştir , aynen bu şekilde 7 gün devam edin okumaya, yedigün sonunda var olan büyü sahibine geri döner.

Okumaya perşembe gecesi başlayın.perşembe gecesi cumayı baglayan gecedir genelde büyüler cuma gecesi yapılır aynı gün siz de başlayınki yapana gitsin verdigim kaydelere uyun milyonkez tecrübe edilmiştir.Bizzat ben gönderdiklerimin hasta olduguna şahitimdir tabi insan düşmanını ,hasetcisini bilmezmi gözü kör olsun bu şeytanın varlıgı hep böyle ugraştırıyor insanoğlunu........

 

bir ALLAH razı olsun demeniz yeterli müslüman kardeşlerim

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
:thumbsup:Abdest aldınız mı hastayı iplikle ayetel kürsiyi okuyarak daire içine alın.Bunu ihmal etmeyin sonra siz hasta gezersiniz.Gece 12 den sonra perşembe günü başlayınız. Yazacaklarımı 7 gün hastaya okuyunuz.7 gün sonra büyü kişiden yapana döner.Arapçayı kendim türkçeleştiriyorum iç rahatlıgıyla okuyunuz.Galet yoktur.Haydi kolay gelsin..................

okumaya başlamadan önünüze bir bardak su alın okuduklarınızı önce bardaga ,sonra hastaya üfleyin işlem bitince suyu hastaya içirin yedi gün bu şekilde birbardak suyu hastanıza içirin .

1.gün okunacaklar

1 .cisi (suretül vedduha )2 kere oku

VEDDUHA VELLEYLİ İZA SECAA.MA VEDDEAKE RABBÜKE VE MA ĞALAA.ELEM NECAL LEHÜ AYNEYNİ.VE LİSANEN VE ŞEFATEYNİ.VE HADEYNAHÜNNECDEYNİ.FELAGTEHAMEL AGABET.VE MAA EDRAAKE MAL AGABET.FEKKU REKABETİ.EV IT AMÜN Fİ YEVMİN Zİ MESGABETİ.YETİYMEN ZAMEGRABETİN.EVMİSKİYNEN ZAMETRABETİ.SÜMME KANE MİNELLEZİYNE AMENÜ VE TEVASAV BİSSABRİ VE TEVASAV BİL MERHAMET.ULAAİKE ESHABÜL MEYMENET.VELLEZİYNE KEFERÜ Bİ AYATİNAHÜM ESHABÜL MEŞ EMET.ALEYHİM NARÜN MÜ'SADETÜN.

2. cisi (suretül inşirah)2 kere oku

ELEM NEŞRAH LEKE SADREK.VE VADANA ANKA VİZRAK.ELLEZİİ

ENGADE ZAHREK.VERAFENA LEKE ZİKREK.FE İNNE MEAL USRİ YÜSREN.İNNE MEAL USRİ YÜSREN.FE İZA FERAGTE FENSAB.VE İLAA RABBİKE FERGAB.

3. cüsü (suretül tekasür) 10 kere oku

ELHAKÜMÜT TEKASÜR.HATTA ZÜRTÜMÜL MEGABİR.KELLA SEVFA TA'LEMÜN.SÜMME KELLA SEVFA TA'LEMÜN.KELLA LEV TA'LEMÜNE ILMEL YAGIYN.LETEREÜNNEL HACİYM.SÜMME LETERA ÜNNEHA AYNEN YAGIIYN.SÜMME LETÜS ELÜNNE YEVMEİZİN ANİNNEIYM.

4 .cüsü (suretül asri) 10 kere oku

VEL ASRİ.İNNEL İNSANE LEFİ HUSRİN.İLLELLEZİYNE AAMENÜ VE AMİLÜSSALİHATİ VE TEVASAV BİL HAGGI VE TEVASAV BİSSABRİ.

5 .cisi (suretül nasr) 3 kere oku

İZA CAAE NASRULLAAHİ VEL FETHU. VERAEYTENNASE YEDHULUNE Fİ DİYNİLLAAHİ EFVACAN.FESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE VESTAGFİRHÜ İNNEHÜ KANE TEVVABEN.

6.cısı (suretül ihlas) 3 kere oku

GUL HUVALLAHÜ EHADÜ.ALLAHÜSSAMED.LEM YELİD VE LEM YÜLED. VE LEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN EHAD.

7.cisi (suretül muavezeteyn)felak 3 kere,nas 3 kere

felak:GUL EÜZÜ BİRABBİLFELAG.MİN ŞERRİ MA HALAK.VE MİN ŞERRİ GASİGIN.İZA VE GAB.VE MİN ŞERRİN NEFFASATİ FİL UGAD.VE MİN ŞERRİ HASİDİN İZA HASED.

nas:GUL EÜZÜ BİRABBİNNAS.MELİKİNNAS.İLAAHİNNAS.MİN ŞERRİL VESVASİL HANNAS.ELLEZİİ YÜVESVİSÜ Fİİ SUDURİNNAS.MİNEL CİNNETİ VENNAS.

8.cisi (suretül fatiha) 3 kere oku

ELHAMDÜLİLLAAHİ RABBİL ALEMİİYN.ERRAHMAANİRRAHİYM.

MALİKİ YEVMİDDİİYN.İYYAKE NA'BÜDÜ VE İYYAKE NESTEIYN.IHDINASSIRATAL MÜSTAGIYM.SIRATEL LEZİYNE EN AMET ALEYHİM GAYRİL MAĞDUBİ ALEYHİM VELADDAALLİİYN.

9.cusu (salavat- şerif) 3 kere oku

CEZALLAHÜ ANNA MUHAMMMEDEN ,SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEME MA HÜVE EHLÜHÜ

Geçmiş olsun işlem bitmiştir , aynen bu şekilde 7 gün devam edin okumaya, yedigün sonunda var olan büyü sahibine geri döner.

Okumaya perşembe gecesi başlayın.perşembe gecesi cumayı baglayan gecedir genelde büyüler cuma gecesi yapılır aynı gün siz de başlayınki yapana gitsin verdigim kaydelere uyun milyonkez tecrübe edilmiştir.Bizzat ben gönderdiklerimin hasta olduguna şahitimdir tabi insan düşmanını ,hasetcisini bilmezmi gözü kör olsun bu şeytanın varlıgı hep böyle ugraştırıyor insanoğlunu........

9_9 :rolleyes: 9_9 :rolleyes: 9_9 :rolleyes: 9_9 :rolleyes: 9_9 :rolleyes: 9_9 :rolleyes:

bir ALLAH razı olsun demeniz yeterli müslüman kardeşlerim

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

 

Allah razı olsun kendi kendime yapabilirmiyim bunu?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

a.s herkese ,uzun zamandır yoktum malum tek işim bu deyil sınavlarla boguşuyorum hayat malum gelelim benim yoklugumda cevap almak isteyen arkadaşlara ................

 

--- Sonraki mesaj ---

 

mira:bedduaya giriyor diye düşünüyor isen hiçbirşey yapma bedduada etme otur başına geldigi vakit acı çek kardeşim dinde kısasa kısas vardır bunu da ögren insanlar başlarına gelen musubetlere karşı Allah'a kur_an la dua etmektedir bunu beddua olarak karıştırmayalım lütfen burda amaç okudugumuz dualar hürmetine yardım dilemektir.İster Ayetel_kürsi olsun ister başka dua yada sureler ...........

uzay:41 felak ve nas okunabilir ama etkili deyil maalesef bunu ancak dışarı çıkmadan nazardan korunmak için okursun .Sirke de içilmez sirkeye okuyup şüphelendigin yere ev ise 4 tarafına püskürtürsün fazla olmayacak şekilde malüm kokar bu yöntemde o mahalde büyüyü bozmak içindir banyo suyunada öylesine bir kapak dökebilirsiniz hem büyüyü zedeler hemde saç güzelligi yapar:)

seyfettin:hoca önermişsin sende para çok sanırım sen git !tomar, tomar dagıt biz burda o kadar teçrübe ettigimiz konuları Allah rızası için paylaşalım

millet sövüşlenmesin diye yoksa banane bilgimi niye paylaşayim salak oldugum için mi sanıyorsun burdan hiçbir gelir elde etmiyorum sadece Allah rızasını gözettigim için dir.O kadar biliyor isen sen hocaya git kardeşim bütün hocalar para avcısı

naacal:evet sıra gelelim sana merak ediyorum Kur'an okumasını biliyormusun acaba yanlış yazıldıgını ileri sürmüşsün vedduanın ben aynen okunuşunu verdim uzatmalı imlalı okunuşunu bilmiyor isen yorum yapmadan önce ögren..Normalde çogu kitaplarda türkçe okunuşunda arapça k Kur'anda g olarak yazılır ve okunur buda yanlış demektir.Bu hassas noktadır .Arapçayı bilenler ne demek istedigimi anlayacaklardır.Kur'anı ele almalıyız türkçe okunuşunu deyil.

memnua:Daire olayına gelince kendine okuyor isen kendini daireye alacaksın maksat herzaman ukuyan kendini daire içine alacak 7 gün boyunca

okurken uyuya kalıyorsan buda sendeki büyünün etkin ve kötü oldugunu gösterir.Başkasıda sana okuyabilir

cokmutluluk:Büyü oldugu kişi kabul etmiyor ise uyurken oku hergünde okudugun suyu habersiz içir.Bazıları inanmaz ama çeker acısını oda olmadı diyelim resmine okuyabilirsin niyete inanırım ama o suyu muhakkak içirmeliisn yoksa etkisi olmaz

banderas2222:Yedi günlük bu uygulamayı yaptın diyelim iyileştin üzerinde agırlık yok hissettigin anda cumadan başlayarak tekrarla karşıdan kötü etki yapılmadıkça rahatlıgın devam eder ilaç gibi düşün hastalandın ilacını aldın iyileştin, kötü etki geldimi buda manevi ilaç dır.

yazgülü:Etkili olsun dersen perşembe gecesi yada cuma sala vakti olmadı diyelim gecesi okumaya başlayabilirsin.

foreverminik:Evet kısmetin baglıysada okuyabilirsin önemli olan sana gönderilmiş kötü etkiyi üzerinden uzaklaştırmaktır.Birde İsmi azam duasını bol bol okumalısın

garnet:Okumak istediginiz kişi uzakta ise olmaz amaç bu sudan yedi gün boyunca 1 bardak içmesidir.

mahra:Kırmızı daire diye birşey yoktur yani iplik rengi farketmez önemli olan okuyan kişinin bir şekilde ayetel kürsi ile kendini daire içine almasıdır.

hatice 007:Evet hatice üzerinde büyü etkisi olunca evde huzur olmaz itiş, kakış,kavga vs.....kim huzursuz davranıyor ise tıbbi olarak bir rahatsızlıgı yok ise manevi olarak uygula derim faydasını muhakkak göreceksin .Birde evinde bol kuran okumalısın kendinede okuyabilirsin gücün yok ise bir başkası sana okuyabilir .

ibu:Okurken araya gün girmemesine dikkat et! okurken bir şekilde uyku geliyor uyukluyorsan sendeki etki fazla demektir.Başkasınada okutabilirsin

 

--- Sonraki mesaj ---

 

kardelenççk:Hayat malüm merak etme ben er yada geç sorularınızı cevaplandırırm

asumkad:durmadan uyku hali,halsizlik,aşırı huysuzluk ,depresyon belirtileri durumlarında büyü etkisi durumu var demektir .Farkettigin zaman uygularsın

 

--- Sonraki mesaj ---

 

şimdilik Allah'a emanet olun ben tatile çıkıyorum

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Büyü yapmak her durumda günah değil mi iade ettiğinde yapandan ne farkın kalır ki. Tamam büyüyü bozmak olur da büyüyü iade?

 

Ama burda büyü malzemesi yok büyü şeytandan istemektir ve şirktir ve çok çirkin malzemeler kullanılır burda öyle bişey yok burda tam tersi çok etkili dualar okuyarak Allahtan istiyosunuz kişi ne niyet ederse etsin Allah iade etmek istemzse olmaz zaten yani burda yalnış bi işllem yok niyet önemli aslında niyet ederken de Allahım sana havale ediyorum bu kişinin cezasını ve benim üzerimdeki büyüyü boz şeklinde de niyet edilip dua okunabilir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...